Nieuws 05-04-2020

Kerkdiensten komende tijd:

De komende zondagen zal ds. Menkveld om 9.30 uur, via internet en kerktelefoon, een woord tot de gemeente spreken. Dit zal hij doen vanuit de kerk te Wanneperveen (http://pknwanneperveen.kerkdienstluisteren.nl/ of http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

Het zal geen complete dienst zijn maar op deze manier wil hij graag contact met u houden. Ook is er een plekje ingeruimd voor de kinderen. Aan u als gemeente wordt actief gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we in deze bijzondere tijd als gemeente proberen het omzien naar elkaar in stand te houden nu we elkaar niet of nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten.

De kerkenraad.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

In de afgelopen tijd zijn erin Wanneperveen kaarten gestuurd naar,

  • De heer .S. Jonas , in de Perelaar, hij vierde zijn verjaardag                                 en naar
  • Mw. D. Tissing,  Siebenweg
  • Mw. Smit-Wilderboer, tijdelijk in Reestoord
  • Dhr. J. Lantinga, Veneweg
  • Dhr. A. Rodermond, Veneweg
  • Mw. C. Knol, Bovenboerseweg
  • Mw. Vos- Knol in Reestoord
  • Mw. A. Huisman-Bijl, Veneweg
  • Jannes en Grietje Wink, Bovenboerseweg

Allen ter bemoediging als groet van de gemeente.

 

Verjaardagsfonds:

BS:

Naar aanleiding van allerlei nieuwe aanbevelingen en regels omtrent het rondwarende corona-virus zijn wij gestopt met de rondgang met de verjaardagsbus. Vanaf heden t/m het tweede kwartaal komt er dus niemand bij u aan de deur met de verjaardagsbus van de kerk. Een verjaardagsgift voor de kerk kunt u natuurlijk wel overmaken per bank, naar rekening nr NL27 RABO 0367 1544 63 t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

W’veen:

In het tweede kwartaal wordt er wel een kaartje bij de jarige in de brievenbus gedaan, maar wordt het niet weer opgehaald. Wel zit er een briefje bij met de vraag of u een eventuele verjaardagsgift aan de kerk wilt overmaken per bank naar rekeningnummer NL27 RABO 0367 1544 63 t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

We hopen dat met ingang van het derde kwartaal in beide dorpen de draad weer opgepakt kan worden.

Met vriendelijke groeten, College van Kerkrentmeesters

 

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman is vorige week vrijdag geopereerd en is inmiddels weer thuis. Door de ongewone situatie was er voor hem juist weer eerder een plek vrij.
Jannes Wink is nog opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk ging hij vooruit maar het verschilt per dag. We hopen en bidden dat hij goed mag herstellen.
Verschillende mensen zijn ziek thuis en dat is in deze tijd extra spannend.
Ds. Folkertsma is ontslagen uit het ziekenhuis en wordt verzorgd in het Zonnehuis in Zwolle. Naar omstandigheden gaat het goed met hem.

Overleden:
Wij kregen bericht dat ons oud gemeentelid Harmpje Bergman-Hulleman op maandag 23 maart op 84 jarige leeftijd is overleden. Zaterdag 28 maart was de begrafenis in besloten kring in Wanneperveen. We condoleren kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen van harte en wensen hen sterkte en troost toe bij het verwerken van dit verlies en dit afscheid onder deze ongewone en verdrietige omstandigheden.

Vanuit de Pastorie:
Mijn werk is enorm veranderd de laatste weken. Veel gaat per telefoon, mail en app. Fijn dat u op die manier ook meeleeft en reageert al blijft het natuurlijk behelpen vergeleken bij een echt gesprek of contact. Ik kreeg heel wat vragen over uitbreiding van de uitzending op zondagmorgen. Daar is aan gewerkt. Vanaf vorige week zondag is er beeld bij een korte dienst met beeld. Er komt is ook een gedeelte voor de kinderen. Ook andere verbeteringen die aangedragen zijn hebben onze aandacht. We werken daar in stappen aan. Verder wil ik ook aanmoedigen om mij door te geven wat ik kan gebruiken voor de uitzending. Misschien is er iemand die u graag extra wilt bemoedigen. Dat kunt u doorgeven voor de voorbede, maar ik wil ook graag een groet, een bemoediging of een tekst voordragen voor iemand. Dat kunt u natuurlijk ook persoonlijk maar door het zo voor de kerkuitzending te doen zal het bijdragen aan de onderlinge band en betrokkenheid. Die band is trouwens heel goed en wordt door u juist nu ook zo beleefd. Dat heb ik van heel wat mensen te horen gekregen. En dat is misschien wel het belangrijkste wat we in deze tijd kunnen doen. Verbonden zijn met God en met elkaar. Zo mogen we merken en laten zien dat kerk-zijn verder gaat dan een gebouw. Of om het met Bijbelse woorden te zeggen, wel een gebouw maar een gebouw dat niet met mensenhanden is gemaakt. Dat mogen we zijn in Christus. Juist ook in deze bijzondere lijdenstijd.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *