Nieuws 20/27-04-2020

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

(Opw. 798)

 

“Kerkdiensten”:

Op het moment dat dit geschreven wordt is nog niet bekend of de maatregelen in verband met corona 21 april gewijzigd zijn. Maar we gaan we er niet vanuit dat gewone kerkdiensten de komende weken weer mogelijk zijn.

Dus voorlopig zullen we het nog met TV diensten doen:

  • 26-4 09.30 uur
  • 03-5 09.30 uur
  • 10-5 09.30 uur

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

dhr. J. Stam, Belterweg
dhr. T.B. Hammer
mw. Y. Nolet
dhr. H. Westerman
mw. A. de Geus
mw. A. v.d. Belt-Dijkstra
mw. J. Schaap-Klaver
dhr. J. v.d. Belt, Belterweg
mw. L. v.d. Berg
mw. E. Knobbe-de Goede
mw. A. Doorenspleet
mw. H. Bruintjes-Klaver
mw. J. Klaver, Noorderweg
mw. G. Lok
mw. J. Klaver, Belterweg
dhr. F. Rodermond
mw. M. de Jonge-de Jonge
mw. Kokhuis
mw. A.Lassche
mw. J. v.d. Belt-Kooi
dhr. N. Piquer                                                                                                               fam. H. Slot, Barsbeek                                                                                                  dhr. C. Heidema, Perelaar                                                                                               fam. G. Winters                                                                                                             fam. M. Winters                                                                                                                 fam. K. ter Horst                                                                                                               dhr.  A. Hoorn                                                                                                               fam. T .Stoter,                                                                                                             fam .H .v/d Veen                                                                                                           fam. A. Hansman                                                                                                           fam. Jager i.v.m. de geboorte van hun dochter.                                                              mw. R. Doze- Poppema                                                                                                mw. Rodermond-Doornbos                                                                                            dhr. J. Beute, Perelaar.                                                                                                  fam. Dam-de Groot,                                                                                                           mw. J. Zwiers-Lok,Zonnewiede                                                                                           fam. A. Huisman-Bijl                                                                                                        mw. Kleene                                                                                                                    fam. Wildeboer, van Raalteweg

Van de diaconie:

In april is € 1.000 overgemaakt naar het Diaconaal Platform Steenwijkerland en € 2.000 naar Kerk in Aktie, Noodhulp corona.

Bereikbaarheid:
We leven in het een tijd waarin we veel keus hebben in de manier waarop we met elkaar communiceren. Dat is een zegen nu we elkaar maar weinig kunnen ontmoeten maar het geeft ook wel eens onduidelijkheid. Daarom wil ik graag aangeven hoe u mij het best kunt bereiken. Ik lees mijn mail heel regelmatig, van maandag tot en met vrijdag meerdere keren per dag. Maar ik lees geen mail op mijn telefoon de hele dag door. Als u mij dezelfde dag wilt bereiken werkt bellen het beste. Omdat ik nu veel thuis geeft mijn huistelefoon de beste verbinding 0522-701108. Als ik niet thuis ben, ben ik mobiel bereikbaar op 06-40428018. Maar u begrijpt dat ik niet in elke situatie de telefoon opneem.  Zeker in het weekend kunt het beste bellen op mijn huistelefoon. Op zondag beantwoord ik normaal gesproken geen mail.

Vakantie Bijbel Club:
Normaal gesproken zouden we vanaf nu regelmatig berichtjes gaan plaatsen voor de VBC. Afgelopen jaar hebben we nog wat gepuzzeld met de datum. Op dit moment kunnen we echter niet beloven wanneer de VBC door zou kunnen gaan. Daarom schuiven we die beslissing nog even voor ons uit. Als de berichten weer consequent in de goede richting gaan wijzen zullen we zsm laten weten of en wanneer we VBC gaan houden.

Kaarsen voor de lijdenstijd:
Ons gemeentelid, Arnold Klein van de Vaste Belterweg, kwam met het idee om voor de lijdenstijd een kaarsenstandaard in de kerk te plaatsen waarbij de kaarsen in de omgekeerde volgorde als bij Advent zouden worden aangestoken.  Zes paarse kaarsen waarvan er gedurende de lijdensweken telkens 1 minder zou branden. Hij zelf maakte de standaard en zorgde voor de kaarsen. Hoewel door de Corona de aandacht hiervoor wat minder was hebben we het idee en de uitvoering ervan toch zeer gewaardeerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Vanuit de gemeente:
Dankbaar mogen we zien dat Jannes Wink verder herstelt. Hij ligt niet meer op de IC. Maar hij is een zware weg gegaan en het herstel zal zeker tijd nodig hebben. We vertrouwen erop dat onze goede God hem verder zal ondersteunen en bemoedigen.

Vanuit de Pastorie:
Het Paasfeest is voorbij. Tot nu toe was elke dienst min of meer bijzonder. De berichten en de veranderingen en de bijzondere vier- en gedenkdagen in de kerk. Maar corona duurt nog voort. De berichten beloven ons geen spoedige afloop en herstel van het gewone leven waar we allemaal naar uitzien. Het lijkt er meer op dat we voorlopig er aan moeten wennen dat het niet gewoon wordt. Zoals ik al eerder schreef is mijn werk onherkenbaar veranderd. En ook al zijn er hulpmiddelen, die kunnen persoonlijk contact niet vervangen en dat is juist wat nu maar heel weinig kan. In die zin lijkt het wellicht wel wat op de tijd voor volgelingen van Jezus na de opstanding en hemelvaart. Grote verwachting maar veel geduld was nodig. En dan, intussen, de moed niet verliezen. Volhouden te doen wat goed is. Volhouden met uitzien naar wat zeker zal komen. Volhouden met Bijbellezen en bidden, Volhouden en de ogen op God gericht houden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *