Nieuws 07-06-2020

GOD ZAL ZORGEN
Als het coronavirus dreigt…

Je jubelt: God zal voor mij zorgen

wanneer ik hulp van Hem verwacht!

Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:

één lange, eindeloze nacht.

Geloof wat vast en zeker is:

licht overwint de duisternis!

 

Je dacht dat God zijn schapen leidde,

het hele leven één groot feest,

tot aan de einder groene weiden –

maar dan: een wond die niet geneest!

Al zal de Herder bij je zijn,

soms ga je door een diep ravijn.

 

Je meende: Christus is zo machtig,

één woord – het onweer zwijgt al stil.

Je dacht: mijn Vader is almachtig,

de wind gaat liggen als Hij wil.

Maar dan opnieuw: een donderslag,

chaos die niemand eerder zag.

 

Je fluistert toch dat God zal zorgen

ook als geen zon je tegenlacht?

Houd dat dan vast, want Hij zal morgen

doen wat geen mens meer had verwacht:

dan zal de aarde hemel zijn,

dan zal het eeuwig Pasen zijn!

                             André F. Troost

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 7-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 14-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Verantwoording:

Ds. Menkveld ontving de onderstaande giften:

 • 25 euro verjaardagsfonds
  30 euro diaconie
  50 euro kerkvoogdij
  10 euro Vakantie Bijbel Club

 

Een kaartje:

De volgende personen hebben een kaartje ontvangen de afgelopen tijd:

 • Dhr. J. Stam, Noorderweg
 • Fam. Van Dijk-van Dalfsen, Belterweg
  Fam. H.J. Stam, Noorderweg, i.v.m. geboorte zoon
 • Dhr. en mw. Pluim, Veneweg
 • Mw. van Holten-Mijnheer, in het ziekenhuis
 • Dhr. L. Kleine, Bovenboerseweg
 • Mw. Jansma, Veneweg
 • Mw. Mourik-Hulshof, Bovenboerseweg
 • Mw. Huisman-Bijl, Veneweg, i.v.m. haar verjaardag
 • Dhr. Meijer, Weth.Visserstraat, ter verwelkoming
 • Dhr. J. Zomer, Weth.Vosstraat
 • Henk en Aukje de Grooth, Veneweg
 • Ds. Menkveld. Veneweg
 • Mevr. Y. Nolet, Belterweg
 • Mevr. G.Stam-Groen, Noorderweg
 • Fam. R. de Vries, Belterweg
 • Dhr. G. Lok in Reggersoord.
 • Mw. T. Lok, Lozedijk.
 • Mw. Klomp-Snijder, Oldehof, voor haar verjaardag.

 

Vanuit de gemeente:
Jannes Wink mocht vrijdag 15 mei na een lange periode weer thuis komen. Grote opluchting en dankbaarheid na deze spannende tijd. We wensen hem samen met Grietje en hun familie zegen bij het verdere herstel. Alie van Holten is geopereerd en dat is zo goed verlopen als onder de omstandigheden verwacht mocht worden. Ook hier overheerst de dankbaarheid en wensen we zegen voor het verdere herstel. Hendrik Jan kreeg een slecht bericht. Na de aanvankelijke boodschap dat hij via een kijkoperatie geholpen zou kunnen worden werd nu duidelijk dat het toch een zware operatie aan zijn maag zou worden. Inmiddels zal hij geopereerd zijn. We dragen Hendrik Jan en Alie op in uw voorbede en meeleven. Intussen denken we ook aan anderen. Grietje Stam heeft verschillende tegenslagen te verwerken gekregen en zo zijn er ook anderen die zelf of in familie of kennissenkring tegenslag hebben ervaren. Dat we allen onze toevlucht mogen vinden en troost bij onze hemelse Vader.
Verhuizing:

Op DV. 23 mei jl. zijn wij Adriaan & Ali Huisman-Bijl na heel veel fijne jaren, aan Veneweg 194, verhuisd naar Nijeveen. Vanaf deze plek een hartelijke groet aan iedereen in Wanneperveen, maar ook in Belt-Schutsloot waar we ons altijd mee verbonden hebben gevoeld. Het ga U allen goed en we hopen dat we elkaar nog eens ontmoeten; allen Gods Zegen toegebeden, A&A.

 

Vanuit de Pastorie:

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *