Nieuws 24-05-2020

Pinksteren:

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 24-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 31-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld – 1e Pinksterdag

De diensten vindt u op http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen). Binnenkort of misschien deze week al zal er iets gaan veranderen in de uitzending van de TV diensten. Maar dat is nu (12/5) nog niet helemaal duidelijk. Houdt u dus de Leef Mee en Nieuwsbrief in de gaten. Wilt u de Leef Mee of Nieuwsbrief elke week in de mailbox stuur dan even een berichtje naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com of leefmeebs@gmail.com.

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Pinkster Gospel Festival:

Op 2e Pinksterdag kan er geluisterd worden naar het Boost Pinkster Gospel Festival via you tube om 10.00 uur. In dit GZ staat hierover ongetwijfeld meer informatie.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

 • Dhr. H.J. Baas, Belterweg
 • Dhr. J.de Goede, Havezatherweg
 • Mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, Veneweg, i.v.m. haar verjaardag op 9-5
 • Fam. J.Lubbinge, Weth.Vosstraat
 • Fam. A. Wink, Veneweg
 • Fam. J. Heite, Lozedijk
 • Mw. J.Bakker, Veneweg
 • Mw. H. Winters-Bakker, Veneweg
 • Dhr. G.J.Klomp, Veneweg

 

Doelcollecte van de diaconie in de maand mei voor de Voedselbank Steenwijkerland.

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei wilde de diaconie levensmiddelen en andere spullen die nodig zijn voor het dagelijks levensonderhoud inzamelen. In de huidige situatie rondom het Corona virus is dit nu niet mogelijk, daarom vragen wij uw extra gulle gift voor hen.

Giften voor de collectes kunnen overgemaakt worden naar NL 27 RABO 0367 1544 63, wilt u specifiek een gift doen voor de voedselbank? Zet dat er dan even bij.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Jarigen 80+ juni:

De volgende maand hopen onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 2/6 – mw. H. Lok-Stam, 83 jaar.
 • 2/6 – dhr. L. de Goede, 85 jaar.
 • 5/6 – mw. T. Hendriks-Huisjes, 87 jaar.
 • 15/6 – dhr. G.F. Ruiter, 86 jaar.
 • 23/6 – mw. S. Halfmouw-Stam, 85 jaar.
 • 25/6 – dhr. S. Lok, 86 jaar.
 • 30/6 – dhr. J. Beute, 88 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
Hendrik Jan Baas ondergaat onderzoeken. Hoewel hij zich goed voelt zijn er zorgen en kreeg hij slecht nieuws.
Alie van Holten-Mijnheer moet nog of heeft inmiddels een operatie ondergaan.

Beiden willen we met hun familie van harte in uw voorbede aanbevelen. We leven in deze periode allemaal met zorg om gezondheid en dan komt dit er nog bij. Gelukkig hebben we een Vader in de Hemel die niet moe wordt van gebeden. Om Zijn nabijheid en kracht mogen we vrijmoedig vragen.

Vanuit de Pastorie:
Van een gemeentelid kreeg ik informatie doorgestuurd over het mogelijk grote gevaar dat er achter corona schuilgaat en dat ook door de Bijbel is voorzegd. Wie even op internet gaat zoeken vindt een enorme hoeveelheid informatie hierover dit onderwerp. Wat dit bericht extra interessant maakte was dat er een link werd gelegd tussen de dingen die nu gebeuren en een visioen dat David Wilkerson in 1973 kreeg, en waarover hij tot twee keer toe een boek uitbracht. Nu ken ik David Wilkerson (oa boek/film; Het kruis in de asfaltjungle) als een integer predikant en Bijbeluitlegger. Niet iemand die zomaar met geruchten of vage berichten op de loop gaat. Ik heb zijn boek over zijn Visioen er weer eens bij gepakt. Het tweede boek is uitgegeven in 2004 en beschrijft het visioen uit 1973. Een terugblik dus van 30 jaar in het boek en daarbij de 16 jaar erna die wij nu ook kunnen overzien. Duidelijk is de vooruitziende blik te herkennen. Veel van wat DW voorspelde is uitgekomen en zo normaal geworden als men zich toen nog niet kon voorstellen. Andere voorspellingen zijn niet uitgekomen, die komen wellicht nog, maar er zijn ook ‘kleinere’ voorspellingen of gevolgtrekkingen waarvan we nu kunnen zeggen dat het toch anders is gegaan dan DW dacht. Wat doen we dan met zo’n Visioen? Wat doen we met zulke geluiden die ook vandaag klinken? We kunnen het afwijzen omdat niet alles blijkt te kloppen. We kunnen het aan de kant schuiven omdat er altijd mensen zijn die zulke dingen roepen en het eind van de tijd is er nog steeds niet. We kunnen er ook helemaal van onder de indruk raken zodat het in ons lijf kruipt en we er van wakker liggen. Wat is Bijbelse wijsheid hierin? Ik denk dat we zowel met overschatten als met onderschatten moet oppassen. De Bijbel roept ons herhaaldelijk op om wakker te zijn. Blijkbaar is er een reëel gevaar om niet wakker te zijn. Tegelijk zitten we met de moeilijkheid dat het al zo lang duurt, zo vaak is gezegd en steeds anders dan gedacht. De Bijbel beschrijft de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de wederkomst van onze Here Jezus als weeën. Typerend voor weeën is dat ze je kunnen overvallen door hun plotselinge hevigheid en daarna ook weer afnemen en verdwijnen. Typerend is ook dat ze blijven terugkomen tot de geboorte achter de rug is. In deze week waarin verruiming van de maatregelen is afgekondigd zien we dat typerende patroon. Corona heeft ons overvallen door haar plotselinge hevigheid maar neemt nu weer af. Mensen herademen. En, we mogen ook dankbaar zijn dat het aantal besmettingen en slachtoffers drastisch is afgenomen al is er nog steeds veel leed voor de mensen die het overkomt en meemaken. We mogen bidden dat corona verdwijnt, dat God ons helpt, dat we straks weer gewoon met elkaar mogen omgaan. Maar laten we niet vergeten dat patroon van de weeën te herkennen. Laten we niet vergeten de waarschuwing ter harte te nemen. Lees gerust dat boekje van David Wilkerson; Het Visioen en verder. Zodat we wakker zijn en voorbereid als Jezus komt. Want Hij zal zeker komen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *