Nieuws 21-06-2020

Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm te keer.

Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 21-6 09.30 uur – voorganger: dhr. H. Lowijs, Noorscheschut
 • 28-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • 05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Mw. Hendriks-Huisjes in de Perelaar i.v.m. haar verjaardag
 • Mw. Rodermond – de Niet, Veneweg, ter bemoediging
 • Fam. A. Huisman-Bijl, voor de verhuizing naar Nijeveen
 • Mw. A. Bech- Huisman, Veneweg.
 • Fam. Wever, De Steenakkers,  ter bemoediging
 • Dhr. L. de Goede, Belterweg, i.v.m. zijn 85ste verjaardag
 • Mw.. H. Lok-Stam, Kerklaan, i.v.m. haar 83ste verjaardag
 • Fam. Vink, De Steenakkers, ter bemoediging
 • Fam. Van Essen, De Steenakkers, ter bemoediging.
 • Mw. Lok, Lozedijk,  ter bemoediging
 • Fam. v/d Veen,  zr. Kortplantsoen
 • Mw. Rodermond-Lok, Veneweg

 

Jarige 80+ers juli:

Onderstaand de jarigen in juli:

 • 02-07 dhr. T. Stoter, 85 jaar
 • 04-07 dhr. J. Smit, 89 jaar
 • 07-07 mw. H. Stam-van Benthem, Zonnewiede, 87 jaar
 • 14-07 mw. G. Brand-Manden, 85 jaar
 • 17-07 dhr. J. Bakker, 80 jaar
 • 21-07 mw. A. Stoter-Heite, 81 jaar
 • 27-07 mw. W. de Jonge-Klaver, 91 jaar
 • 28-07 mw. H. Benning-Bakker, 85 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Overleden:
Op 31 mei overleed Albert Rodermond. Hij werd 90 jaar. Donderdag 4 juni werd hij begraven. Volgende keer volgt een uitgebreider In Memoriam.

 

Geslaagden:

Amber Fijn, Janneke Mondria, Rik Klaver, Bernice Klaver, Rudolf Buscher, Dorien de Vos, Casper Heutink, Daniek Weijs en Leonie Heidema ontvingen een roos omdat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Jongelui, van harte gefeliciteerd met deze prestatie en veel succes met de vervolgstudie.

Vanuit de gemeente:

Hendrik Jan Baas is weer thuis uit het ziekenhuis in Apeldoorn. De operatie is goed verlopen en het herstel is goed ingezet. Anneke Vis werd kort opgenomen in het ziekenhuis en is weer thuis. Verder weet ik niet dat er mensen opgenomen zijn. Nu er zoveel gepraat wordt over gezondheid en gezondheidsrisico mogen we extra dankbaar zijn dat we als gemeente zo gezond zijn. Wat niet weg neemt dat er ook thuis wel zorgen zijn. Die mogen wel telkens weer vrijmoedig voor de troon van de genade brengen.

Vanuit de Pastorie:
Deze tijd vraagt om aanpassing en geeft beperking maar soms ontstaan er ook nieuwe dingen. 2e Pinksterdag mocht ik voorgaan in Alteveer, mijn vorige gemeente. Omdat er geen sprake kon zijn van een gewone dienst en de tweede feestdagdiensten vaak ingevuld worden op een wat andere manier was er deze keer gekozen voor een tienerclub dienst. De tienerclub kon de afgelopen tijd ook niet doorgaan maar via de App hadden de tieners wekelijks contact. Zij hebben, ook via de app, de dienst voorbereid en waren aanwezig, natuurlijk verspreid zittend in de kerk en natuurlijk een beperkt aantal. Er waren ook leiding en kerkenraad aanwezig maar verder alleen tieners tussen 12 en 18 jaar. Dat was een mooie ervaring. Bij alle verschillende jeugd en aangepaste diensten die ik tot nu toe mocht meemaken heb ik niet eerder meegemaakt dat het grootste deel van de aanwezigen echt uit tieners bestaat. Zo zie je maar weer waar een tijd als deze ook toe kan leiden. Belangrijk om daar ook op te letten. Niet alleen wat niet kan, maar ook wat wel kan. Natuurlijk moeten we blijven nadenken over de risico’s maar, ook vandaag geldt; Angst is een slechte raadgever.  Met verstand gebruik maken van de mogelijkheden. Ik kijk er naar uit dat we de komende tijd kerkzijn weer meer handen en voeten gaan geven.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *