Nieuws 05-07-2020

O, zegt het voort aan ’t verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in ’t vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij.
Licht in de duist’re nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

TV diensten vanaf juli 2020:
05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
12-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 5 juli de TV diensten worden uitgezonden vanuit de kerk te BS. De bedoeling is dat deze uitzendingen zoveel mogelijk live zullen zijn en niet meer in onderdelen van tevoren opgenomen hoeven te worden. Hiervoor zal dan de benodigde apparatuur zijn geïnstalleerd.
Vanaf juli is wel weer kerkbezoek tot 100 personen mogelijk, met in achtneming van 1,5 meter afstand, maar geadviseerd wordt om dan niet te zingen. De kerkenraad heeft daarom besloten om voorlopig buiten voorganger, kerkenraad, organist, e.d. niet meer dan 10 à 12 gemeenteleden in de dienst toe te laten zodat er wel kan worden gezongen maar op een onderlinge afstand van ongeveer
3 meter. Dit geldt eerst voor de maanden juli en augustus. In de loop van augustus kan dan worden bekeken hoe de diensten vanaf 1 september kunnen worden gehouden.
Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag alle namen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Wanneer er plaats voor u is krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per
e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. Ook spontaan (zonder opgave) kunt u de dienst dus niet bezoeken. U wordt niet automatisch op een lijst gezet voor een volgende dienst, want wellicht bent u dan verhinderd. U moet zich voor elke dienst opnieuw aanmelden. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:
– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
– De kerkenraad raadt de volgende personen af om zich voor het bijwonen van een dienst op te geven: 70+ers en personen die onder behandeling van een specialist staan voor diabetes, hartklachten, long-, nier- of leverproblemen of anderszins een kwetsbare gezondheid hebben (risicogroepen volgens het RIVM).
– Alle deuren en ramen zullen zoveel mogelijk open staan in verband met ventilatie en worden niet
gesloten. Het kan dus tochten en bij niet zomers weer is het wellicht niet al te warm binnen.
– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
– U kunt geen gebruik maken van het toilet.
– Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.
De kerkenraad.

Doelcollectes diaconie:
Beste gemeenteleden, vorig jaar zijn we gestart met om de maand een specifiek doel aan te wijzen waar we voor gingen collecteren. Maar met de huidige maatregelen rondom de kerkgang door Corona, merken we dat deze doelen nu niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
De maand juli hadden we al aan “de Wijkwieg” in Genemuiden bedacht. Maar dit zal dan voorlopig de laatste doelcollecte zijn. We zullen de doelcollectes weer oppakken als de situatie weer enigszins “normaal” wordt.
Speciale aandacht in juli dus voor “de Wijkwieg” in Genemuiden, meerdere info volgt van henzelf, wilt u een gift doen die echt voor dit doel bestemd is, vermeld het er dan even bij op de overboeking.
Bij voorbaat dank, en van harte bij u aanbevolen namens de diaconie.

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg
“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”
Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.
Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen. De eerste 1000 dagen zijn het fundament voor de rest van het leven van een kind. Indien er perspectief mogelijk is, moeten moeder en kind niet van elkaar gescheiden worden. Stichting De Wijkwieg biedt dan ook graag een alternatief voor abortus en wil onnodige uithuisplaatsingen voorkomen. Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Samen met de moeder stippelen we een route uit naar zelfstandig moederschap waarin de veiligheid en de geborgenheid van de baby centraal staat.
Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.
Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. In een voormalig kerkgebouw zijn nieuwe vloeren en wanden gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de kamers en de leefruimtes en in de buitengevel moeten nieuwe kozijnen worden geplaatst voor voldoende daglicht. Een uitgekiende installatie moet zorgen voor een prettig klimaat. Daarbij moet er nog veel gebeuren. We kunnen daarin rekenen op veel vrijwillige steun.
Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/
De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.
Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.
Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!
Hartelijk dank voor uw donatie.
Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

Bloemen:
In elke dienst is een bos bloemen aanwezig. Deze bloemen krijgen wel een goede bestemming maar voorlopig gaat de diaconie door met het versturen van kaartjes bij verjaardagen, ziekte, e.d. omdat er minder bossen bloemen worden weggegeven dan gebruikelijk was.

Een kaartje werd verstuurd naar:
mw. Anneke Vis-Boes, Bovenboerseweg
mw. Vos-Knol, Reestoord ter bemoediging.
Ds. en mw. Stap, Burg. Roegeweg, vanwege emeritaat.
Dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg, t.g.v. zijn 86ste verjaardag.
Mw. Holterman, Veneweg
Dhr. B. Pluim, Veneweg
Fam. J. v/d Belt, Veneweg
Mevr. S. Halfmouw-Stam, Noorderweg 59, zij was 23 juni jarig.
Dhr. S. Lok , De Steenakkers 6, hij vierde 25 juni zijn verjaardag.

In Memoriam Albert Rodermond:
Op 21 december 1929 werd Albert (beter bekend als “Ap”) Rodermond geboren aan de Veneweg. Het gezin heeft altijd dan op nr. 4 dan op nr. 6 van de Veneweg gewoond. Vader werkte in Meppel en was ouderling van de Hervormd Kerk te Kolderveen. Ap had 2 broers en 1 zus, die alle drie reeds overleden zijn. Na de Lagere School ging Ap naar de LTS, tijdens de oorlogsjaren werkte hij bij de fietsenmaker. Later ging hij naar avondschool voor metaalbewerker. Enkele maanden voordat hij naar Indië zou worden uitgezonden kreeg Ap TBC. De uitzending ging niet door en Ap kwam in een TBC-tentje te liggen. Van bruiloft komt bruiloft is een oud gezegde. Zo ging Willy de Niet samen met haar zus naar de bruiloft van een neef. Daar leerde Willy Ap kennen die haar die avond naar huis bracht. Op 17 april 1956 trouwden de jongelui en gingen in een heel klein huisje wonen. Ze kregen drie kinderen, vier kleinkinderen en er zijn zeven achterkleinkinderen. Ap had als hobby motorrijden. Daarnaast mocht hij graag autorijden en in de tuin werken. Gedurende de huwelijksjaren had Ap zich laten omscholen tot timmerman. Op z’n 57e ging hij met de VUT, maar heeft geklust tot aan zijn dood. Ap had een lief en zorgzaam karakter. Hij ging ook graag op vakantie.
Ap kwam uit een christelijk gezin. Samen zijn Ap en Willy in het begin van hun huwelijk ook met regelmaat naar de kerk geweest. Er kwam de slof in en zo is de kerkgang uiteindelijk doodgebloed. Het geloof niet, we zijn altijd blijven bidden vertelde Willy.
Albert Rodermond overleed op 31 mei 2020 in zijn vertrouwde omgeving in de leeftijd van 90 jaar. Tijdens het afscheid, in de aula van Begrafenisonderneming Wassink (Meppel) hebben we stil gestaan bij 1 Korinthe 13, met name bij de woorden “en de meeste van deze is de liefde.” Na het afscheid is Ap Rodermond overgebracht naar het Crematorium Reestborgh te Meppel om gecremeerd te worden.

Afscheid van Heleen Schotanus:
Heleen heeft haar stage afgerond in onze gemeente. Zij heeft verschillende dingen in onze gemeente gedaan. De dienst die zij op 17 mei voor de camera mocht leiden was daarbij het meest zichtbare moment. Daarnaast heeft zij een 25-tal bezoeken gedaan waarbij ik heb geprobeerd haar een dwarsdoorsnede van de gemeente mee te laten maken. Van jong tot oud, in verschillende levenssituaties en omstandigheden. Heel in het begin heeft ze meegedaan met de Vakantie Bijbel Club en een vergadering van de kerkenraad bezocht. Verschillende keren is ze ook aanwezig geweest in kerkdiensten in beide dorpen. Naast het werk in onze gemeente heeft ze ook een aantal taken in Zwartsluis gedaan waaronder een aantal keren voorgaan in de diensten in De Schans. Voor mij was het plezierig en leerzaam om met Heleen op te trekken en ik kreeg ook van de bezochte gemeenteleden positieve reacties. Met deze gemeentestage rondt Heleen haar bachelor Theologie aan de ETF in Leuven af. Na de vakantie gaat ze verder met haar master. In deeltijd is het een lange weg, maar met de ijver en inzet die Heleen laat zien en haar liefde voor de kerk zal zij met de hulp van God zeker haar doel bereiken. Bij deze wil ik Heleen graag bedanken voor de goede samenwerking, haar inzet voor de gemeente en haar zegen toewensen voor haar verdere studie.

Vanuit de Pastorie – 1:
Hoewel de druk op de samenleving merkbaar minder wordt blijft toch het risico voelbaar aanwezig. Het blijft zoeken naar een goede manier van daarmee omgaan. Bijvoorbeeld met het maken van afspraken voor bezoeken. Momenteel is mijn bezoekwerk nog zeer beperkt. Wat mij betreft mag dat wel meer worden maar we moeten dat samen afwegen. Zowel in gezondheid als in bezorgdheid zijn er verschillen en ik wil over niemands grenzen heen gaan en zeker geen risico of gevoel van risico verspreiden. Daarom wil ik het graag wat omdraaien. Wie er zelf aan toe is en daar ruimte voor heeft mag zelf aangeven dat ik kan komen. Per telefoon, mail of ouderling. Buiten zitten (als het droog is) vind ik prima en een beetje kou kan ik best verdragen als de zon wat minder schijnt. En natuurlijk mag u ook zelf de telefoon pakken voor een gesprek. Nu we elkaar minder ontmoeten is het extra belangrijk dat we van twee kanten proberen contact te houden. Voor mij is dat een hele gemeente maar voor u slechts één dominee.

Vanuit de pastorie – 2:
Vanaf 22 maart hebben we elke zondag een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Wanneperveen. De eerste keer alleen met geluid en daarna met beeld. Door de belangeloze inzet van heel veel uren vrije tijd van Henk en Aukje, en alle materiaal dat zij daarvoor beschikbaar stelden was dat mogelijk. Vanaf volgende week gaan we uitzenden vanuit de kerk in Belt-Schutsloot met een vaste installatie en worden er meer vrijwilligers ingewerkt. Als het goed is werkt alles straks vanaf de site precies hetzelfde. Drie maand ging ik, op twee na, elke zondag naar de kerk in Wanneperveen. Hoewel ik in deze periode ook zeer nadrukkelijk de beperking heb ervaren van het niet op de gewone manier kerkdiensten kunnen houden, heb ik toch ook hele goede momenten meegemaakt. Afgelopen zondag keek ik voor het eerst thuis mee en toen pas begreep ik hoeveel ook het ‘zijn in een kerkgebouw’ bijdraagt aan een dienst. Dankbaar ben ik daarom dat ik op zondag naar de kerk mag en dat er vanaf volgende week steeds meer mensen naar de kerk mogen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *