Nieuws 19-07-2020

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

 

Diensten:

  • 19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
  • 26-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
  • 02-8 09.30 uur – voorganger: dhr. J. Smit

 

U/jullie kun(t)(nen) weer naar de kerk.

De kerkenraad heeft besloten om een beperkt aantal mensen in de gelegenheid te stellen de dienst in de kerk bij te wonen. In plaats van 1,5 meter tussen de gemeenteleden en dan niet zingen heeft de kerkenraad er voor gekozen om wel te zingen in de dienst maar dan op een onderlinge afstand van ongeveer 3 meter.

Om e.e.a. in goede banen te leiden is het helaas noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.                                                                                                                                   – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt  geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.                                                                  – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met ventilatie en deze worden niet gesloten. Het kan dus tochten.                                                                                                                               – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.                                                                   – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.                    – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.                                                                       – U kunt geen gebruik maken van het toilet.                                                                       – Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk TV.

De kerkenraad

 

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg

“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”

Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.

Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen.

Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.

Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/

De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.

Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.

Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!

Hartelijk dank voor uw donatie.

Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

 

Bloemen:

De bloemen uit dienst van 12 juli gingen naar mw. H. Stam-van Benthem, zij was 7 juli jarig.

 

Verantwoording:

  • Ds. Menkveld heeft in week 27 € 50 ontvangen.
  • In week 28 ontving ds. Menkveld een gift van € 100.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

  • Fam. R. Pors, Lozedijk
  • Dhr. J. Beute, Perelaar, was jarig op 30 juni
  • Dhr. T. Stoter, Veneweg, was jarig op 2 juli
  • Dhr. J. Smit, Veneweg, was jarig op 4 juli

 

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, de eerste week van de schoolvakantie, heeft het weer ons niet in vakantiestemming gebracht, wel het verlangen ernaar aangewakkerd. Als de Vakantie Bijbelclub was doorgegaan hadden we buiten niet veel kunnen doen. Maar, net als het allereerste jaar zou de opkomst wel eens goed kunnen zijn geweest. Toen was het ook een regenachtige week en werden veel kinderen door hun ouders met auto voor de deur afgezet. Dit jaar kon het ‘feest’ niet doorgaan. We denken nog over ‘iets’ in het najaar, maar het is nu vooral afwachten hoe de situatie met corona zich ontwikkelt. Steeds een stapje vooruit en meer ruimte, of …. we wachten het af.
Regelmatig krijg ik de vraag of we vakantieplannen hebben. Daar kan ik dan geen concreet antwoord op geven want die plannen zijn er nog niet. Net als andere jaren houd ik mijn vakantieweken in de zomer en blijven we vooral thuis. Misschien een dag of een paar dagen, maar dat weten we nog niet concreet. Als ik thuis ben blijf ik voor bijzondere situaties gewoon beschikbaar. Intussen zijn er al een heel aantal gemeenteleden vertrokken voor vakantie. Ook vanaf deze plek wil ik iedereen die erop uit gaat een fijne, rustgevende en inspirerende vakantie toewensen en vooral een gezonde en veilige thuiskomst.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *