Nieuws 16-08-2020

Als Jezus komt dan verdwijnt al het duister,

komt er een einde aan honger en pijn.

Als Jezus komt dan verschijnt Hij met luister,

zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.

 

Diensten:

 • 16-810.00 uur – voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Jeugddienst             Deze dienst wordt alleen uitgezonden, het is niet mogelijk deze dienst bij te wonen.                                                                                                                       – 1e collecte: doel jeugddienstcie                                                                               – 2e collecte: jeugddienstcie
 • 23-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen                                        – 1e collecte: Diaconie                                                                                                – 2e collecte: Kerk en onderhoud                                                                               – 3e collecte: Pastoraat
 • 30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                                  – 1e collecte: Werelddiaconaat                                                                                   – 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of viade Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • – Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:
 •   https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt
 •   geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.
 • – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • – Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Dhr. Stam,  Zonnewiede.
 • Mw. W de Jonge-Klaver, Noorderweg, die 27 juli haar verjaardag mocht vieren.
 • Dhr. .P. Boterman, Van Raalteweg.
 • Mw. .Rodermond -Lok, Veneweg zij was 02-08 jarig.
 • Dhr. .J. Brand, Zr. Kortplantsoen, hij was 05-08 jarig.
 • Janneke Mondria , Noorderweg, zij had een ongelukje met de fiets.
 • Mw. J. Schaap –Klaver, Belterweg , zij was 7 augustus jarig.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit dienst van 2 augustus gingen naar mw. W. de Jonge-Klaver
 • En de bloemen van 9 augustus gingen naar mw. J. Schaap-Klaver.                        Beide dames zijn jarig geweest.

 

In memoriam.
Harmpjen van Benthem werd geboren in de Leeuwte op 7 juli 1933. Ze was de op 1 na jongste uit een gezin van 7 kinderen. Op de klompen naar de lagere school met een strikje in het haar zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hier na op de fiets naar de huishoudschool in Meppel. Ze ging na de huishoudschool werken in de huishouding bij 3 gezinnen. Al vroeg leerde ze op 17-jarige leeftijd Jan v.d. Linde kennen. Later bleek dat hij leed aan de ziekte van Weil waaraan hij ook is overleden. Dat is een moeilijke tijd voor haar geweest vooral ook omdat ze worstelde met haar geloof. Niet dat ze niet geloofde, dat was het zeker niet. Nee ze wist niet of ze wel voldoende geloofde. Die strijd heeft ze haar hele leven gevoerd.
Harmpjen vond werk in het dr. Janssenziekenhuis in Vollenhove een ziekenhuis dat later is verhuisd naar Emmeloord. In 1959 leerde ze Geert Stam kennen op de Blauwe Hand en al gauw kwam het tot een verloving en trouwden ze op 23 mei 1962 en gingen wonen op de Belt. Harmpjen was gelukkig met Geert maar de worsteling met het geloof was er ook. ‘We moeten er maar vertrouwen in hebben want meer kunnen we niet’ zei ze vaak. Dat is belangrijk voor haar geweest. Vertrouwen op God. In 1962 beviel Harmpjen van een levenloos geboren zoon. Gelukkig volgden op 7 januari 1965 en 13 april 1969 nog 2 kinderen waar ze bijzonder blij mee was. Later werd het steeds wat minder met haar. Hierdoor was thuiszorg noodzakelijk. Toen ze ook nog een urineweginfectie kreeg werd haar dit bijna fataal. Geert heeft haar thuis zo goed mogelijk verzorgd. Harmpjen ging naar Zonnewiede en knapte daar goed op alleen lopen ging niet meer. Later ging ook Geert naar Zonnewiede zodat ze bij elkaar konden zijn. Dat vond Harmpjen erg fijn. Harmpjen was een lieve zorgzame moeder en oma en probeerde ondanks depressies er het beste van te maken. De laatste weken kreeg ze last van een verstopping waadoor ze veel moest overgeven en er een longontsteking volgde. Ze werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht waar ze op donderdag 23 juli overleed in het bijzijn van Geert en kinderen. Woensdag 29 juli hebben we een afscheidsdienst gehouden in de kerk in Belt-Schutsloot waarna zij werd begraven op de begraafplaats in Heetveld. Tijdens de afscheidsdienst lazen we de Psalm waaruit 58 jaar geleden hun trouwtekst was genomen. Psalm 31 het 15e vers; Maar ik vertrouw op U, Here, Ik zeg Gij zijt mijn God. Deze woorden waren ruim 58 jaar een betrouwbare gids en dat mogen zij ook de komende tijd zijn, in het bijzonder voor Geert, Harm, Bert en de kleinkinderen maar ook voor allen die Harmpjen zullen missen.

Vanuit de Pastorie – 1:
Wanneperveen werd een paar weken geleden opgeschrikt door een aantal corona-besmettingen. Gelukkig voor zover ik nu weet geen ernstige zieken maar toch een waarschuwing dat de maatregelen niet voor niets zijn en dat het gevaar nog niet is geweken. Corona is nog onder ons. Ik merkte zelf ook dat er de laatste weken een omslag had plaatsgevonden. Het  ging zo goed en het verlangen naar meer contact was zo groot dat corona en de maatregelen op de achtergrond kwamen. Helaas weten we nu dat het daarvoor nog te vroeg was. En laten we hopen dat het hierbij blijft. Nog niet zo lang geleden begon deze ziekte zich te verspreiden door één persoon en zolang er nog één persoon is die het heeft blijft het risico op verspreiding reëel. Als je vrij wilt blijven moet je je aan de regels houden. Dat is in geloof ook zo. Ook daar strijden, voor ons gevoel, vrijheid en regels nog wel eens met elkaar. Niets is minder waar. Echte vrijheid bereik en houdt je alleen maar als je je aan de regels houdt. Zelfs in vakantie tijd.
Hartelijke groeten,
Ds Menkvel

 

Vanuit de Pastorie – 2:                       
Een paar weken geleden kocht ik in een kringloopwinkel een boekje over seks. Ik hoor bij die mensen die bij het afrekenen van zo’n boekje een lichte gêne voelen bij de kassa. Wellicht dat diezelfde gêne me heeft weerhouden om vaker over seks te preken. In ieder geval, ik ben blij dat ik het boekje gekocht heb, zo blij zelfs dat ik het ook onder uw aandacht wil brengen. Wellicht kan ik zo iets goed maken van wat tot nu toe heeft ontbroken in de preken. De titel van het boekje is ‘Kosjer Seks’. Volgens de ondertitel gaat het over passie, intimiteit en integriteit. Omdat de meeste lezers zich wel iets voor kunnen stellen bij ‘seks’ wil ik eerst iets schrijven over ‘kosjer’. Kosjer is een woord dat joden gebruiken om aan te geven of iets op de goede manier wordt gedaan en gebruikt. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld ‘kosjer eten’. Een maaltijd is ‘kosjer’ als er geen voedsel in zit dat onrein is volgens de joodse wetten en niet op een onreine manier is bereid. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel van iemand die kosjer wil eten is Daniël. Daniël vind het zo belangrijk dat hij zich tijdens zijn maaltijden aan de voorschriften houdt dat hij (en zijn 3 vrienden) het rigoureuze besluit nemen om alleen groente en water te gebruiken. Omdat je nu eenmaal niet, aan wat je op je bord ziet liggen, kunt zien wat er precies in het gerecht zit en hoe het is klaar gemaakt houdt Daniël een ruime marge aan. De geschiedenis vertelt dat God dit waardeert en hem daarom ruimhartig zegent.
Kosjer betekent dus ‘zonder alles wat er niet bij hoort’. Kosjer seks betekent dan, seks zonder alles wat er niet bij hoort. Dat geldt zowel voor de seks zelf als voor de manier waarop je ermee omgaat. Kosjer bedoelt de zuivere vorm. Zoals verkeerd eten tot gezondheidsklachten leidt, leidt verkeerde seks tot psychische klachten. Kosjer seks hoort bij gezonde relaties waarin de liefde stroomt. In gesprekken met mensen is soms voelbaar dat de seks niet helemaal kosjer (meer) is. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk om dat ook open te bespreken. Onderzoeken wijzen uit, dat lees je ook in het boekje, dat veel mensen wel op zoek zijn naar ‘goede’ seks, maar nog niet hebben ontdekt wat kosjer is en hoe je dat kunt bereiken. Voor die mensen is dit een heel goed boekje. Het biedt geen stappenplan, het gaat niet over de goede technieken, standjes of hulpmiddelen en er staan geen plaatjes in. Wel goede informatie en uitleg over wat kosjer seks is en hoe je daarvan steeds meer kunt genieten. In nette taal komen veel seks gerelateerde onderwerpen langs waarmee de media ons proberen te overvoeren. Dus, voor wie het ‘er’ moeilijk mee heeft, maar ook voor wie merkt dat het vuur al lang gedoofd is, een aanrader. Gewoon een boekje waar je blij van wordt! De schrijver is Shumley Boteach, een Amerikaanse rabbi die 10 jaar studenten rabbi is geweest in Oxford. Het Jodendom van vandaag is vooral humanistisch van aard, dus verwacht geen christelijk boek. Tegelijk zit er veel Bijbelse wijsheid in het boek verwerkt en dat maakt het zo goed. Neem en lees; Kosjer Seks, Shmuley Boteach, ISBN 90-215-8724-6
Hartelijke vakantie groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *