Nieuws 06-09-2020

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,

vol van uw liefde, die wonden geneest.

Maak ons een leger, sterk in de strijd,

dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

 

Diensten:

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

In deze dienst zal niet door de gemeente worden gezongen.

20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele – H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalsgave

27-9 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst

 • 1e collecte: Diaconie (Vredeswerk)
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels.

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Het RIVM adviseert mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens het RIVM onder de risicogroepen vallen extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad 

Verantwoording:

Ds. Menkveld heeft € 10,00 ontvangen.

 • In de maand augustus is via Marry Klaver 2x € 10 en via Jenny Klaver 1x  € 10 ontvangen voor de bloemendienst.

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • De heer C. Vos, van Raalteweg.
 • Fam. Pit, van Raalteweg, zij waren begin augustus 50 jaar getrouwd.
 • Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht vieren.
 • De familie van mw. J. Klaver-van de Belt.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 30 augustus gingen naar de heer F. Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. is besloten om de kerkenraadsverkiezingen per zondag 6 september weer op te pakken. Deze waren dit voorjaar stilgelegd in verband met corona. Hoewel het misschien niet altijd zichtbaar voor u is moet er in deze tijd toch veel geregeld worden, misschien nog wel meer dan normaal, daarom is het wel belangrijk dat de kerkenraad compleet is en blijft. De per mei 2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wij u om namen in te dienen van doop- of belijdende leden die volgens u voor verkiezing in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Voor Wanneperveen gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling kerkrentmeester

Voor Belt-Schutsloot gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling en
 • 1 vacature ouderling kerkrentmeester

U kunt aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 15 september 2020.

Voor de goede orde onderstaand de volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen. U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen echter wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen. Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar. Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard. Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *