Nieuws 30-08-2020

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg.

 

Diensten:

30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

– 1e collecte: Werelddiaconaat

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

– 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of via

de Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

  • Mevr. J. Lok-Lok in Clarenberg zij mocht afgelopen dinsdag haar verjaardag vieren.
  • Dhr. J de Goede, Havezatherweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis
  • Dhr. R. Stam, Kerklaan, ook hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

 

Bloemen:

De bloemen uit de jeugddienst van 16 augustus gingen naar Janneke Mondria en naar de spreker in deze dienst de heer Durk de Boer.

De bloemen uit de dienst van 23 augustus gingen naar

  • Mevr. J. Lok-Lok in nieuw Clarenberg
  • Dhr. J. de Goede
  • Dhr. R. Stam.

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend werken we al weer een aantal weken met ons nieuwe camerasysteem in de kerk in Belt-Schutsloot. Na wat kleine strubbelingetjes kunnen we stellen dat het systeem prima werkt en ruim voldoet aan de verwachtingen. We gaan nu op zoek naar wat meer vrijwilligers om het systeem te bedienen zodat bij vakanties en andere afwezigheid het systeem ook bediend kan worden (aanmelden mag ook bij iemand van de kerkenraad). De beeldapparatuur is betaald door een aantal gulle gevers en komt dus niet ten laste van de resultatenrekening van de kerk. We willen daarom deze gevers hartelijk bedanken voor deze mooie apparatuur. Ook nogmaals een dankwoord aan Henk de Grooth voor de installatie en voor de opstart / begeleiding van het systeem. Marinus Lok heeft de plaats van opstelling corona veilig gemaakt, ook daarvoor onze hartelijke dank.

De Kerkrentmeesters.

 

Vanuit de gemeente:

Bij dhr. Jan de Goede, werd een nier verwijderd in het ziekenhuis te Zwolle. Vorige week woensdag kwam hij weer thuis uit het ziekenhuis. Dhr. Roel Stam werd vorige week dinsdag opgenomen voor een operatie aan zijn rug in Zwolle. Ook hij mocht woensdag weer naar huis terugkeren. Mw. Van de Belt-Rijkeboer werd opgenomen in Meppel daar verblijft zij nog op moment van schrijven op zaal C1. Afgelopen maandag werd dhr. Bart van den Berg in Zwolle opgenomen voor een nieuwe schouder. Draag hen op in uw voorbede, dank met hen voor zegen en vooruitgang en bidt met hen voor kracht en bemoediging waar de weg zwaarder is dan gehoopt. Dat wij het samen met de dichter van Psalm 23 mogen zeggen en ervaren; De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Vanuit de Pastorie:
De scholen zijn weer begonnen in onze regio. Het was nog wel even spannend of er vorige week dinsdag geen extra beperkingen zouden worden opgelegd aan de scholen maar dat gebeurde niet. Tenminste, het basis en voortgezet onderwijs kon, onder de gegeven omstandigheden, ‘gewoon’ van start. Gelukkig wel, zullen veel mensen met mij denken. Misschien dat een aantal kinderen het iets minder gelukkig vindt, maar ook veel kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Toch is dat wel vreemd met school en leren. Nu, door de corona, is dat anders, maar in het normale leven gaat lang niet iedereen met plezier zo lang mogelijk naar school. Er zijn leerlingen die er zelfs het liefst zo snel mogelijk mee stoppen. Dit in tegenstelling tot de steeds meer gehoorde trend dat leren bij het leven hoort en dat je er je hele (werkzame) leven mee bezig moet blijven. Je moet immers ‘bijblijven’, voortdurend jezelf ontwikkelen om nieuwe kansen te kunnen grijpen en mee te kunnen met nieuwe ontwikkelingen. Wat het gewone leren betreft denk ik dat, hoe mooi deze gedachte ook is, zij niet voor iedereen even aantrekkelijk is. Maar op een ander gebied zou ik haar juist van harte willen aanbevelen. Leren in geloof, leren in Bijbelkennis, leren in kerkelijk werk en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Soms heb ik de indruk dat de geloofs en Bijbelkennis van mensen niet/weinig meer groeit na de zondagschool. Gelukkig niet bij iedereen, maar toch. Soms krijg ik de indruk dat mensen denken dat je genoeg weet als je een paar verhalen uit de Bijbel kent en dat God altijd bij je is. Hoe mooi die verhalen ook zijn, hoe belangrijk het ook is dat God er altijd is, er is nog heel veel meer te leren. Net als in je gewone leven stopt leren in geloof niet met een bepaalde leeftijd of met het afronden van een fase in je leven. Je moet blijven leren om in alle dingen die je meemaakt in je leven te begrijpen hoe Gods liefde, Gods leiding en Gods bedoeling daarin duidelijk worden en hoe je het daarin volhoudt. Wie niet blijft leren loopt het risico op een dag aan de kant te staan met teleurstelling of twijfel, lege handen of een bang hart. Mag ik vanaf deze plek eens aan u vragen wanneer u voor het laatst merkte dat u leerde in geloof en leerde uit de Bijbel? Wanneer werd u de laatste keer verrast door een Bijbeltekst die u aansprak en verder hielp? Wanneer was uw laatste geestelijk les waarmee u een hobbel in uw leven overwon en die u dichter bij God bracht?  Hoe zit het met uw verlangen om te leren in de school van de genade?
Blijf in de leer bij de HEER!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *