Nieuws 27-09-2020

Ik ben de hand en jij de voet,

wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,

te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer,

ieder is nodig, bij de Heer.

 

Diensten:

27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Vredeswerk
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels

4/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Jeugddienst

 • 1e collecte: Jeugdwerk
 • Extra collecte: Kerk en Israël

11/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).
 • De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 13 september jl. gingen naar de heer J. Stam, Belterweg, i.v.m. zijn verjaardag. In Wanneperveen werden deze week bloemen gebracht bij mw. M. Winters- Huisman, Weth. Vosstraat, zij is 4 september jarig geweest, en bij de heer en mw. Stoter -Heite,  Veneweg, als blijk van medeleven.

De bloemen uit de dienst van 20 september gingen naar de heer J. de Goede, Havezatherweg, i.v.m. zijn 81ste verjaardag. In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. T. Stummel-Winters, Bovenboerseweg, en bij mw. J. Zwiers-Lok, Zonnewiede. Voor beiden ter bemoediging.

 

Jarigen oktober:

Volgende maand hopen onderstaande Venigers hun verjaardag te vieren.

 • 04-10 Mw. A. Oosterhof-Boonstra, 83 jaar.
 • 05-10 Dhr. J. Bakker, 83 jaar.
 • 08-10 Dhr. W.D. Soer, 80 jaar.
 • 13-10 Dhr. A.H. Wildeboer, 81 jaar.
 • 16-10 Dhr. C. Heidema, 80 jaar.
 • 18-10 Mw. M. van Vianen-Hoffman, 87 jaar.
 • 21-10 Mw. A.P. van Velzen-Tuin, 87 jaar.
 • 27-10 Mw. M. Lijkendijk-Smit, 87 jaar.
 • 27-10 Dhr. A. Huisman, 83 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

Voor Belt-Schutsloot:

in de vacature ouderling kerkrentmeester: Leon Schaap

 • in de vacatures ouderling: Teun Knobbe en Gerda van Bakel-Jonkman

Voor Wanneperveen:

 • in een van de vacatures ouderlingen kerkrentmeester: de heer Jan Minnema

Kandidaten hebben een week de tijd om over hun roeping na te denken. Zondag 27 september hopen wij hun beslissing te vernemen.

Preek app:
Doe mee met de preek-app; laat weten wat je van de laatste preek vond en lees wat anderen er van vinden. Geef je op per app; 06 40428018 of mail; jmenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:
Rob Pors mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. De operatie is goed gelukt en we kijken met vertrouwen vooruit. Adriaan Huisman werd kort opgenomen in het ziekenhuis maar is inmiddels ook weer thuis. Wel zijn er nog zorgen. Verder zijn mij geen ziekenhuisopnamen bekend. We zijn dankbaar voor de gebeden die verhoord werden en bidden tegelijk voor kracht en wijsheid op de weg die we te gaan hebben als die weg ons zwaar valt om welke reden dan ook.

Vanuit de Pastorie:
Deze week overkwam het mij weer dat ik, terwijl ik bij iemand thuis zat zag dat mijn handen niet goed schoon waren. Dat heb je soms als je even tussendoor wat aan een fiets doet of zo. Er moet even snel wat gemaakt worden of even helpen met iets. Vlug handen wassen en dan later merken dat sommige vlekken er niet zo makkelijk afgaan en sommige plekken niet zo snel schoon worden. Helaas is dat dan zichtbaar. Met corona is het juist omgekeerd. We wassen telkens weer onze handen, maar we weten niet of er corona op zat toen we begonnen en we zien daarna niet of het eraf is. Toch maar weer doen, je weet nooit. Want we willen graag schone handen, zichtbaar en onzichtbaar. Als gelovigen doen we dat ook. Soms weet je dat je ‘vuile’ handen heb gemaakt en dat was je er zo maar niet af. Soms weet je het niet zo precies maar ook dan is het goed om ze schoon te wassen. Niet met een pompje maar met een gebed. Elke keer weer hebben we vergeving nodig, voor die dingen die we beseffen, maar ook voor zoveel dat we niet eens doorhebben. Here Jezus, vergeef mijn verkeerde handelen en geef mij schone handen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *