Nieuws 11-10-2020

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan;

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

Diensten:

11/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

  • 1e collecte: diaconie
  • 2e collecte: Kerk en onderhoud

18/10 – 9.30 uur – Voorganger: de heer R. Pasterkamp

  • 1e collecte: diaconie
  • 2e collecte: Kerk en onderhoud
  • 3e collecte: Energiekosten

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in

verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Bloemen:

  • De bloemen uit de dienst van 27 september gingen naar de heer J. Epping. Noorderweg.
  • In Wanneperveen werden bloemen gebracht naar de heer R. Pors en naar mw. L. vd Belt-Rijkeboer. Beide hebben in het ziekenhuis gelegen.
  • De bloemen uit de jeugddienst van 4 oktober in BS gingen ter bemoediging naar fam. H. Klaver en naar fam. J. Jongman. In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. A. Oosterhof-Boonstra en mw. B. Dam-de Groot. Beiden zijn jarig geweest.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

Leon Schaap, Teun Knobbe, Gerda van Bakel-Jonkman en Jan Minnema hebben het verkiezing tot amtsdrager niet aanvaard.

 

Preek app:
Doe mee met de preek-app; laat weten wat je van de laatste preek vond en lees wat anderen er van vinden. Geef je op per app; 06 40428018 of mail; jmenkveld@solcon.nl

Bericht van overlijden:
Maandag 21 september overleed Remmelt Schoenmaker in De Schans in Zwartsluis. Hij werd 75 jaar. Zaterdag 26 september werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk in Belt Schutsloot.

 

In Memoriam Remmelt Schoenmaker:
Remmelt was een kleurrijke man. Hij werd geboren op 1 juni 1945 in Belt-Schutsloot. Remmelt groeide op als kleuter en ging naar de lagere school. Na de lagere school ging hij naar de vakschool in Zwolle om het bakkersvak te leren. Er moest al vroeg gewerkt worden om de gebakken broodjes met de bakfiets weg te brengen. Later kreeg hij verkering met Mini, en ze trouwden in 1967 en er kwamen 2 dochters uit hun huwelijk. Hennie werd op 20 juni 1968 geboren en 2 jaar later kwam Erna ter wereld op 18 december 1970. In 1978 werd er besloten om de bakkerij over te nemen van zijn vader en moeder Schoenmaker. In 1992 wilden Remmelt en Mini de zaak verkopen i.v.m. gezondheidsklachten, maar ze hebben nog 7 jaar door geploeterd en toen besloten om helemaal te stoppen. Ze hebben nog lang genoten van de vrijheid en van de kleinkinderen die werden geboren. Toen kwam er een mindere tijd, Mini werd ziek en overleed op 4 februari 2012. Het was een hele klap voor Remmelt maar toch heeft hij zich er goed doorheen geslagen. In 2016 werd Remmelt de trotse overgrootvader van zijn 1e achterkleindochter, Louise. In 2018 is hij begonnen te kwakkelen met zijn gezondheid, Er werd leverkanker geconstateerd en daarvoor moest hij naar Groningen. Remmelt wilde echter niet meer behandeld worden. In het najaar van 2019 heeft besloot hij om naar De Schans in Zwartsluis te verhuizen en zijn huis werd verkocht aan zijn kleindochter. Een maand geleden ging het slechter met hem tot dat hij afgelopen maandagmiddag 21 september 2020 vredig is ingeslapen. Zaterdag 26 september werd hij begraven in Wanneperveen na een dienst in de kerk in Belt-Schutsloot. In de dienst lazen we uit Markus 4 hoe Jezus de storm stilt voor zijn discipelen. Jezus heeft niet alleen macht over wind en water. Geen enkele storm is bestand tegen zijn machtswoord. Daarom is Hij de beste redder en begeleider die we ons kunnen wensen bij de oversteek van dit leven naar het eeuwige leven die we eens allemaal zullen maken. We wensen Hennie, Erna en hun  gezinnen die troostende zekerheid van harte toe bij het verwerken van het verlies van vader en opa. Ook anderen die Remmelt zullen missen om de plek die hij in hun leven innam.

 

Vanuit de gemeente:
Adriaan Huisman is thuis uit het ziekenhuis. De operatie is gelukt maar de zorgen zijn nog niet uit de wereld. Jannie Lubbinge zou in Herenveen worden geopereerd maar dat bleek niet mogelijk. Zij is nu in afwachting van verder onderzoek en behandeling in Groningen. Spannende tijden waarin we hen van harte willen opdragen aan de genadetroon van onze hemelse Vader en in het meeleven en de voorbede van de gemeente.

Vanuit de Pastorie 1:
Hoe jammer het ook is, het wordt steeds duidelijker dat het nog lang kan duren voor we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen op zondag in de kerk zoals we dat gewend waren. Misschien dat sommige mensen er al aan gewend zijn en de situatie zoals zij is zijn gaan accepteren met ook de nieuwe mogelijkheden. Bv thuis lekker een kopje koffie terwijl je naar de dienst kijkt. Zonder u dat kopje koffie te misgunnen wil ik u toch oproepen om deze situatie niet zomaar te accepteren. Bij elkaar komen is wezenlijk voor de gemeente. Elkaar ontmoeten als leden van de gemeente, als kinderen van God, die Hem samen willen grootmaken en dienen is onmisbaar. Juist nu het steeds duidelijker wordt dat de gewone ‘ere’diensten voorlopig niet terugkeren is het belangrijk dat we gaan nadenken over alternatieven voor samenkomen. Dat kan door met meerdere personen of gezinnen een ruimte te zoeken waar je samen de diensten kunt meebeleven. Of door andere momenten te zoeken. Sluit je aan bij een GGG of begin een nieuwe groep.  Bedenk zelf een manier, een moment en een plek om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten om samen bezig te zijn met geloof en leven met God. Laten we niet onderschatten van hoe groot belang dat is. Laten we elkaar daar ook in aanmoedigen. ‘Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn daar ben ik in het midden’ zei Jezus. Dat betekent niet dat twee al genoeg is, maar dat betekent dat bij elkaar komen meerwaarde heeft voor de ontmoeting met God. Laten we dat in praktijk brengen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Vanuit de Pastorie 2:

Vrijdag 9 oktober trouwt onze oudste zoon Joren met Jolien. Door de nieuwe maatregelen zal dat in afgeslankte vorm moeten gebeuren. Dat is erg jammer maar op dit moment onvermijdelijk. Desondanks blijft hun huwelijk een prachtige gebeurtenis waar we als gezin al een poos naar uit gekeken hebben en dat we van harte willen vieren. Het burgerlijk huwelijk zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Heinenoord en de kerkelijke inzegening in de Grote kerk van Dordrecht. Joren en Jolien gaan ook in Dordrecht wonen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *