Nieuws 25-10-2020

Als je in het donker wandelt

kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan,

Daarom heb je Jezus nodig

want Hij steekt een lichtje in je leven aan.

Reken maar dat jij je vergist

als je het Licht van de wereld mist.

 

Diensten 25 oktober:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

 

Diensten 1 november:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalcollecte

 

Dienst 4 november – Dankdag:

Belt-Schutsloot – 19.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

 

Kerkdiensten Belt-Schutsloot:

Vorige week heeft de landelijke PKN de richtlijnen voor de kerkdiensten weer aangepast, in eerste instantie tot en met zondag 15 november. De PKN adviseert zeer dringend om niet meer dan 30 mensen in een kerkdienst toe te laten en gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Geadviseerd wordt om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.

Ondanks bovenstaande richtlijnen bent u/zijn jullie van harte welkom in de dienst.

Voor het bijwonen van een dienst is het nog steeds noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Houdt u aan de basisregels van het RIVM.

– Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– U mag niet zingen tijdens de dienst.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Kerkdiensten Wanneperveen:

U bent weer welkom!

Vorige week zondag was er voor het eerst na lange tijd weer een kerkdienst in Wanneperveen, uiteraard met de nodige aanpassingen. Naar aanleiding van deze dienst is de kerkenraad bij elkaar geweest om de huidige situatie te bespreken.

Wat kan er op dit moment gelukkig wel maar ook wat mag absoluut niet. Een gemeente moet toekomstperspectief hebben, wij moeten ergens naar uit kunnen kijken. Vanuit deze gedachte zijn de volgende afspraken met elkaar gemaakt voor de komende maanden.

Ingaande zondag 11 oktober worden er om 11:00 uur wekelijks kerkdiensten gehouden in de kerk te Wanneperveen met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • – Het predikantenrooster wordt tot het eind van het jaar gevolgd, predikanten zijn al benaderd en hebben toegezegd
 • – Tijdens de dienst is een organist aanwezig ( orgelmuziek tijdens de dienst )
 • – Het beamerteam zal wekelijks aanwezig zijn ( tekst liederen en liturgie komen op het scherm )
 • – Tijdens de diensten wordt niet gezongen
 • – Men hoeft zich voorlopig vooraf niet aan te melden ( kan indien nodig alsnog worden ingevoerd )
 • – Overige coronamaatregelen zoals maximaal aantal kerkgangers, afstand tot elkaar en goede ventilatie worden opgevolgd.Wij nodigen u en jou van harte uit om de diensten weer te komen bezoeken, uiteraard onder de voorwaarde dat u gezond bent en naar verwachting blijft. Hartelijk welkom in de kerk te Wanneperveen.Kerkenraad Wanneperveen 

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 11 oktober in BS gingen naar Roelie Korthoef i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht naar de heer J. Bloemhof en de heer A. Huisman te Nijeveen. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.
 • De bloemen uit de dienst van 18 oktober gingen in Belt-Schutsloot naar de familie Weijs. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de familie Lubbinge en bij de heer J. Bakker.

 

Verantwoording

 • Via ouderling R. van Dalfsen-v/d Belt € 20 ontvangen voor kerk en onderhoud.
 • Via ouderling A. Baas-Stam 2 x € 10 ontvangen voor kerk en onderhoud en € 10 voor de diaconie.
 • De collecte voor de diaconie heeft €39,- opgebracht op 11-10-2020 in W’veen.
 • De collecte voor de diaconie in Wanneperveen op zondag 18 oktober bracht € 26,20 op.

Kerkenraadsverkiezingen

Helaas hebben alle verkozen kandidaten hun verkiezing niet aanvaard. Daarom vraagt de kerkenraad u/jullie dringend om voor de volgende vacatures aanbevelingen in te dienen.

 • Voor Belt-Schutsloot zijn dat 2 vacatures ouderling en 1 vacature ouderling kerkrentmeester
 • En voor Wanneperveen zijn dat 2 vacatures ouderling kerkrentmeester.

Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Aanbevelingen kunt u schriftelijk of per e-mail indienen t/m dinsdag 27 oktober a.s.

De verkiezingsprocedure kunt u vinden op de website onder het nieuws van 6 september.

Jarigen november:

 • 14-11 dhr. A. van der Veen, 82 jaar.
 • 23-11 mw. J. Hoffman-Lassche, 86 jaar.

Beiden alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst.

Najaarskledingactie.
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood is dit jaar bestemd voor Ethiopie. Deze keer is gekozen voor hulp bij het verkrijgen van schoon drinkwater en sanitair.
U kunt uw kleding en schoenen in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen.

 • fam. Knobbe belterweg 34
 • fam Dam veneweg 187 en Willy Mourik bovenboerseweg 39.
  De actie loopt van 26 tot en met 31 oktober.

Wilt u zich bij het brengen van de kleding aan het coronaprotocol houden. Anderhalve meter afstand en bij verkoudheid of koorts niet zelf wegbrengen.
Als er nog vragen zijn kunt u mij bellen. Willy Mourik tel. 281570
Namens Sam’s kledingactie alvast bedankt.

Vanuit de gemeente:
Jannie Lubbinge moet verder onderzoek ondergaan. De berichten tot nu toe vallen niet mee. We leven met haar en Jan mee en hopen en bidden dat God hen ondersteunt en zegent in deze dagen van onzekerheid en wachten.
Roelie Korthoef is weer thuis en het gaat goed met haar. Dankbaar zien we op naar Hem die gaf wat daarvoor nodig was.

Vanuit de Pastorie 1:
Dank voor alle meeleven dat we kregen in verband me de trouwdag van Joren en Jolien. Inderdaad, het ging heel anders dan we hoopten. Tegelijk zijn we heel dankbaar dat we dit mochten meemaken. De waarde van de dag zit gelukkig niet in het aantal gasten hoe mooi het ook was geweest als er meer gasten bij mochten zijn. Intussen rukt Corona op. Duizenden per dag worden besmet. Hopelijk wordt de stijging van dat aantal de komende week doorbroken. Anders zullen er nog meer maatregelen komen. Wat we nodig hebben zijn echter niet meer maatregelen maar mensen die zich er aan houden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Vanuit de Pastorie 2:
Gelukkig kan het bezoekwerk nog doorgaan ondanks de nieuwe maatregelen. Ik doe mijn best met handen wassen en afstand houden. Hebt u toch liever geen bezoek, geef dat vrijmoedig aan. Uiteraard heb ik daar begrip voor. Waar ik zelf de laatste tijd steeds meer het gevoel krijg dat ik veel mensen al een poos niet gezien heb merk ik vaak als ik ergens binnenkomen dat er trouw gekeken wordt naar de diensten waardoor men mij wel ziet. Een goede ontdekking die de onderlinge band weer versterkt. Dat is belangrijk dat we via de onderlinge verbondenheid het gemeente-zijn onderhouden. En daarbij dat we blijven zoeken naar wat nog wel kan om dat vorm te geven.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *