Nieuws 08-11-2020

Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet,

voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: “Het lukt met niet”.

Voor de zwerver die moet zwerven, en geen plek heeft waar hij hoort,

is er altijd nog die Ene, die roept: “Kom maar aan boord”.

Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord!

Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde.

Pak die uitgestoken hand!

 

Diensten 8 november:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Bevestigingsdienst

In deze dienst zal de heer B.J. Netjes worden bevestigd in het ambt van (jeugd)ouderling.

De heer W. van de Belt zal dan afscheid nemen als jeugdouderling.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Diaconi
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: ?

 

Diensten 15 november:

Belt-Schutsloot – 19.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. Groen, Giethoorn – Jeugddienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Kerkdiensten Belt-Schutsloot:

De volgende richtlijnen m.b.t. de kerkdiensten gelden in eerste instantie tot en met zondag 15 november. De PKN adviseert zeer dringend om niet meer dan 30 mensen in een kerkdienst toe te laten en gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Geadviseerd wordt om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.

Ondanks bovenstaande richtlijnen bent u/zijn jullie van harte welkom in de dienst.

Voor het bijwonen van een dienst is het nog steeds noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Houdt u aan de basisregels van het RIVM.

– Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– U mag niet zingen tijdens de dienst.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Kerkdiensten Wanneperveen:

Er wordt wekelijks om 11:00 uur een kerkdienst gehouden in de kerk te Wanneperveen met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • – Tijdens de diensten wordt niet gezongen
 • – Men hoeft zich voorlopig vooraf niet aan te melden.
 • – Overige coronamaatregelen zoals maximaal aantal kerkgangers, afstand tot elkaar en goede ventilatie worden opgevolgd.

Op deze manier hopen wij op een verantwoorde wijze het gemeentegevoel met elkaar beetje bij beetje terug te krijgen en bieden wij gemeenteleden de kans weer om kerkdiensten bij te wonen. Wij nodigen u en jou van harte uit om de diensten weer te komen bezoeken, uiteraard onder de voorwaarde dat u gezond bent en naar verwachting blijft.

Hartelijk welkom in de kerk te Wanneperveen.

Kerkenraad Wanneperveen

 

Bloemen

In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer W. Soer, Veneweg, en de heer A. Wildeboer, Van Raalteweg

 • De bloemen van 25 oktober werden in BS gebracht bij de heer B. Beld aan de Vaste Belterweg. In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. Soer, Veneweg en de heer A. Wildeboer, Van Raalteweg.
 • Zondag 1 november gingen de bloemen in BS naar de heer J. de Goede, Havezatherweg, i.v.m. ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden er bloemen gebracht, ter bemoediging, bij de heer Nijenhuis, Veneweg, en mevrouw Stap, Burg. Roegeweg.

 

Verantwoording:

 • De collecte voor de diaconie in Wanneperveen op zondag 25 oktober bracht        € 27,40 op.
 • Ouderling H. Tooi ontving € 10 voor de bloemendienst.
 • In de maand oktober is door Jennie Klaver € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De diaconie collecte in Wanneperveen van zondag 1 november bracht € 46,25.
 • De Avondmaalscollecte voor het Rode Kruis € 94,-
 • Ouderling B. van den Berg heeft een bedrag van € 19,50 ontvangen voor het verjaardag fonds.

 

Vanuit de Pastorie 1:
Veel mensen menen dat God een God van toorn is in het Oude testament en een God van liefde en vrede in het Nieuwe Testament. Hij is echter in de hele Bijbel dezelfde God. Het is waar dat in het Oude Testament staat dat God heilig en rein is en dat Hij degenen straft die tegen Hem in opstand komen. Maar het Nieuwe Testament zegt precies hetzelfde. Sterker nog, de meest dringende waarschuwingen voor het oordeel komen uit Jezus onderwijs (zie bv Mattheüs 7:14). Maar in het Nieuwe Testament wordt ook Gods liefde en genade benadrukt. Het geeft ons het grootste bewijs dat God van ons houdt, namelijk dat Jezus  zijn leven heeft afgelegd voor onze redding (Johannes 3:16). Toch wordt ook in het Oude Testament herhaaldelijk geschreven over Gods liefde voor ons: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’. (Jeremia 31:3) Nog niet overtuigd? Beschouw dit dan als een uitnodiging om je Bijbel open te slaan en er in te lezen. Je zult gezegend worden als je God beter leert kennen ~ in al zijn gerechtigheid en liefde.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Vanuit de Pastorie 2:
Vorige week zondag ging de preek over het woord van God, de Bijbel. De Bijbel noemen wij woord van God, en dat is zij ook. Maar dat wil niet zeggen dat elke tekst op dezelfde manier woord van God is. Tijdens de dienst heb ik onderscheid gemaakt tussen vier verschillende manieren waarop een Bijbelwoord, woord van God is. Wat ik daarmee niet heb gezegd en niet heb bedoeld is dat die vier onderscheidingen gelezen kunnen worden als meer of minder serieus te nemen. Alsof een woord uit de 4e categorie minder belangrijk is dan in één van de andere categorieën. De hele Bijbel is woord van God, elke tekst is bruikbaar en betrouwbaar, maar niet elke tekst is op dezelfde manier woord van God. Daarom lezen we de hele Bijbel en beseffen we juist rond Hervormingsdag hoe belangrijk het is dat de Bijbel door iedereen gelezen kan worden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *