Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummer diaconie
NL40 RABO 0367 1518 04
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Wanneperveen- Belt-Schutsloot

Bankrekeningnr. college van kerkrentmeesters
NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot