Om te weten

Kerktelefoon
Kerkdiensten kunnen thuis worden beluisterd via de kerktelefoon, maar ook (live) via deze internet pagina.
Inlichtingen en aanvragen bij de diaconie

Collectemunten (Belt-Schutsloot)
Er is een mogelijkheid om collectemunten aan te schaffen
Op de 1e maandag van de maand kunt u tussen 18.45 en 19.45 uur terecht bij
kerkrentmeester Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

Collectemunten (Wanneperveen)
Er is de mogelijkheid om collectemunten aan te schaffen bij de kerkvoogdij, op elke 1e maandag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur bij
ouderling kerkrentmeester Titia Stummel, Bovenboerseweg 50

Kerkauto (Belt-Schutsloot)
Er kan gebruik gemaakt worden van de kerkauto.
Wilt u zich aanmelden om te rijden, neem dan contact op met
Gerrit Knobbe, 038-3867220 of een van de andere kerkvoogden.

Oppasdienst

Wanneer u in Belt-Schutsloot gebruik wilt maken van de oppasdienst, dan graag voor zaterdagavond 19.00 uur bellen met Sanne Mondria, tel. 3868368.

Wilt u in Wanneperveen gebruik maken van de oppasdienst, dan graag voor zaterdagavond 19.00 uur bellen met Patricia van den Berg, tel. 06-52648815.