Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot omvat twee dorpen in de kop van Overijssel. De gemeente is ontstaan uit de samenvoeging van de hervormde gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot en de gereformeerde wijkgemeente Belt-Schutsloot, als onderdeel van de gereformeerde kerk Zwartsluis. Vanaf 1 januari 2008 zijn we een Protestantse Gemeente.

Uitgangspunt van ons kerk-zijn is de Bijbel, wij aanvaarden de bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God. Wij vinden het een Bijbelse opdracht voor alle gelovigen om met liefde naar elkaar om te zien. Het grote gebod is immers het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het pastoraat omvat alle vreugden en zorgen. Als één lid lijdt, lijden allen. Als één lid vreugde beleeft, delen allen daarin. De pastorale zorg is daarom niet alleen een taak van enkele personen, die als ambtsdragers leiding geven. Integendeel: Iedereen, die tot de gemeente behoort, is deel van het geheel en draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen.

Onze gemeente staat open voor vernieuwing en heeft in de vorm van gemeente-groei-groepen een manier gevonden om met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen uit de Bijbel maar ook over alledaagse zaken waaronder vreugde en verdriet. Ondersteuning hiervoor wordt gevonden via het Evangelisch Werkverband.