Nieuws 06-09-2020

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,

vol van uw liefde, die wonden geneest.

Maak ons een leger, sterk in de strijd,

dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

 

Diensten:

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

In deze dienst zal niet door de gemeente worden gezongen.

20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele – H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalsgave

27-9 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst

 • 1e collecte: Diaconie (Vredeswerk)
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels.

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Het RIVM adviseert mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens het RIVM onder de risicogroepen vallen extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad 

Verantwoording:

Ds. Menkveld heeft € 10,00 ontvangen.

 • In de maand augustus is via Marry Klaver 2x € 10 en via Jenny Klaver 1x  € 10 ontvangen voor de bloemendienst.

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • De heer C. Vos, van Raalteweg.
 • Fam. Pit, van Raalteweg, zij waren begin augustus 50 jaar getrouwd.
 • Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht vieren.
 • De familie van mw. J. Klaver-van de Belt.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 30 augustus gingen naar de heer F. Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. is besloten om de kerkenraadsverkiezingen per zondag 6 september weer op te pakken. Deze waren dit voorjaar stilgelegd in verband met corona. Hoewel het misschien niet altijd zichtbaar voor u is moet er in deze tijd toch veel geregeld worden, misschien nog wel meer dan normaal, daarom is het wel belangrijk dat de kerkenraad compleet is en blijft. De per mei 2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wij u om namen in te dienen van doop- of belijdende leden die volgens u voor verkiezing in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Voor Wanneperveen gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling kerkrentmeester

Voor Belt-Schutsloot gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling en
 • 1 vacature ouderling kerkrentmeester

U kunt aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 15 september 2020.

Voor de goede orde onderstaand de volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen. U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen echter wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen. Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar. Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard. Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Nieuws 30-08-2020

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg.

 

Diensten:

30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

– 1e collecte: Werelddiaconaat

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

– 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of via

de Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Mevr. J. Lok-Lok in Clarenberg zij mocht afgelopen dinsdag haar verjaardag vieren.
 • Dhr. J de Goede, Havezatherweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis
 • Dhr. R. Stam, Kerklaan, ook hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

 

Bloemen:

De bloemen uit de jeugddienst van 16 augustus gingen naar Janneke Mondria en naar de spreker in deze dienst de heer Durk de Boer.

De bloemen uit de dienst van 23 augustus gingen naar

 • Mevr. J. Lok-Lok in nieuw Clarenberg
 • Dhr. J. de Goede
 • Dhr. R. Stam.

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend werken we al weer een aantal weken met ons nieuwe camerasysteem in de kerk in Belt-Schutsloot. Na wat kleine strubbelingetjes kunnen we stellen dat het systeem prima werkt en ruim voldoet aan de verwachtingen. We gaan nu op zoek naar wat meer vrijwilligers om het systeem te bedienen zodat bij vakanties en andere afwezigheid het systeem ook bediend kan worden (aanmelden mag ook bij iemand van de kerkenraad). De beeldapparatuur is betaald door een aantal gulle gevers en komt dus niet ten laste van de resultatenrekening van de kerk. We willen daarom deze gevers hartelijk bedanken voor deze mooie apparatuur. Ook nogmaals een dankwoord aan Henk de Grooth voor de installatie en voor de opstart / begeleiding van het systeem. Marinus Lok heeft de plaats van opstelling corona veilig gemaakt, ook daarvoor onze hartelijke dank.

De Kerkrentmeesters.

 

Vanuit de gemeente:

Bij dhr. Jan de Goede, werd een nier verwijderd in het ziekenhuis te Zwolle. Vorige week woensdag kwam hij weer thuis uit het ziekenhuis. Dhr. Roel Stam werd vorige week dinsdag opgenomen voor een operatie aan zijn rug in Zwolle. Ook hij mocht woensdag weer naar huis terugkeren. Mw. Van de Belt-Rijkeboer werd opgenomen in Meppel daar verblijft zij nog op moment van schrijven op zaal C1. Afgelopen maandag werd dhr. Bart van den Berg in Zwolle opgenomen voor een nieuwe schouder. Draag hen op in uw voorbede, dank met hen voor zegen en vooruitgang en bidt met hen voor kracht en bemoediging waar de weg zwaarder is dan gehoopt. Dat wij het samen met de dichter van Psalm 23 mogen zeggen en ervaren; De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Vanuit de Pastorie:
De scholen zijn weer begonnen in onze regio. Het was nog wel even spannend of er vorige week dinsdag geen extra beperkingen zouden worden opgelegd aan de scholen maar dat gebeurde niet. Tenminste, het basis en voortgezet onderwijs kon, onder de gegeven omstandigheden, ‘gewoon’ van start. Gelukkig wel, zullen veel mensen met mij denken. Misschien dat een aantal kinderen het iets minder gelukkig vindt, maar ook veel kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Toch is dat wel vreemd met school en leren. Nu, door de corona, is dat anders, maar in het normale leven gaat lang niet iedereen met plezier zo lang mogelijk naar school. Er zijn leerlingen die er zelfs het liefst zo snel mogelijk mee stoppen. Dit in tegenstelling tot de steeds meer gehoorde trend dat leren bij het leven hoort en dat je er je hele (werkzame) leven mee bezig moet blijven. Je moet immers ‘bijblijven’, voortdurend jezelf ontwikkelen om nieuwe kansen te kunnen grijpen en mee te kunnen met nieuwe ontwikkelingen. Wat het gewone leren betreft denk ik dat, hoe mooi deze gedachte ook is, zij niet voor iedereen even aantrekkelijk is. Maar op een ander gebied zou ik haar juist van harte willen aanbevelen. Leren in geloof, leren in Bijbelkennis, leren in kerkelijk werk en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Soms heb ik de indruk dat de geloofs en Bijbelkennis van mensen niet/weinig meer groeit na de zondagschool. Gelukkig niet bij iedereen, maar toch. Soms krijg ik de indruk dat mensen denken dat je genoeg weet als je een paar verhalen uit de Bijbel kent en dat God altijd bij je is. Hoe mooi die verhalen ook zijn, hoe belangrijk het ook is dat God er altijd is, er is nog heel veel meer te leren. Net als in je gewone leven stopt leren in geloof niet met een bepaalde leeftijd of met het afronden van een fase in je leven. Je moet blijven leren om in alle dingen die je meemaakt in je leven te begrijpen hoe Gods liefde, Gods leiding en Gods bedoeling daarin duidelijk worden en hoe je het daarin volhoudt. Wie niet blijft leren loopt het risico op een dag aan de kant te staan met teleurstelling of twijfel, lege handen of een bang hart. Mag ik vanaf deze plek eens aan u vragen wanneer u voor het laatst merkte dat u leerde in geloof en leerde uit de Bijbel? Wanneer werd u de laatste keer verrast door een Bijbeltekst die u aansprak en verder hielp? Wanneer was uw laatste geestelijk les waarmee u een hobbel in uw leven overwon en die u dichter bij God bracht?  Hoe zit het met uw verlangen om te leren in de school van de genade?
Blijf in de leer bij de HEER!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 16-08-2020

Als Jezus komt dan verdwijnt al het duister,

komt er een einde aan honger en pijn.

Als Jezus komt dan verschijnt Hij met luister,

zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.

 

Diensten:

 • 16-810.00 uur – voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Jeugddienst             Deze dienst wordt alleen uitgezonden, het is niet mogelijk deze dienst bij te wonen.                                                                                                                       – 1e collecte: doel jeugddienstcie                                                                               – 2e collecte: jeugddienstcie
 • 23-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen                                        – 1e collecte: Diaconie                                                                                                – 2e collecte: Kerk en onderhoud                                                                               – 3e collecte: Pastoraat
 • 30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                                  – 1e collecte: Werelddiaconaat                                                                                   – 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of viade Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • – Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:
 •   https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt
 •   geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.
 • – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • – Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Dhr. Stam,  Zonnewiede.
 • Mw. W de Jonge-Klaver, Noorderweg, die 27 juli haar verjaardag mocht vieren.
 • Dhr. .P. Boterman, Van Raalteweg.
 • Mw. .Rodermond -Lok, Veneweg zij was 02-08 jarig.
 • Dhr. .J. Brand, Zr. Kortplantsoen, hij was 05-08 jarig.
 • Janneke Mondria , Noorderweg, zij had een ongelukje met de fiets.
 • Mw. J. Schaap –Klaver, Belterweg , zij was 7 augustus jarig.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit dienst van 2 augustus gingen naar mw. W. de Jonge-Klaver
 • En de bloemen van 9 augustus gingen naar mw. J. Schaap-Klaver.                        Beide dames zijn jarig geweest.

 

In memoriam.
Harmpjen van Benthem werd geboren in de Leeuwte op 7 juli 1933. Ze was de op 1 na jongste uit een gezin van 7 kinderen. Op de klompen naar de lagere school met een strikje in het haar zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hier na op de fiets naar de huishoudschool in Meppel. Ze ging na de huishoudschool werken in de huishouding bij 3 gezinnen. Al vroeg leerde ze op 17-jarige leeftijd Jan v.d. Linde kennen. Later bleek dat hij leed aan de ziekte van Weil waaraan hij ook is overleden. Dat is een moeilijke tijd voor haar geweest vooral ook omdat ze worstelde met haar geloof. Niet dat ze niet geloofde, dat was het zeker niet. Nee ze wist niet of ze wel voldoende geloofde. Die strijd heeft ze haar hele leven gevoerd.
Harmpjen vond werk in het dr. Janssenziekenhuis in Vollenhove een ziekenhuis dat later is verhuisd naar Emmeloord. In 1959 leerde ze Geert Stam kennen op de Blauwe Hand en al gauw kwam het tot een verloving en trouwden ze op 23 mei 1962 en gingen wonen op de Belt. Harmpjen was gelukkig met Geert maar de worsteling met het geloof was er ook. ‘We moeten er maar vertrouwen in hebben want meer kunnen we niet’ zei ze vaak. Dat is belangrijk voor haar geweest. Vertrouwen op God. In 1962 beviel Harmpjen van een levenloos geboren zoon. Gelukkig volgden op 7 januari 1965 en 13 april 1969 nog 2 kinderen waar ze bijzonder blij mee was. Later werd het steeds wat minder met haar. Hierdoor was thuiszorg noodzakelijk. Toen ze ook nog een urineweginfectie kreeg werd haar dit bijna fataal. Geert heeft haar thuis zo goed mogelijk verzorgd. Harmpjen ging naar Zonnewiede en knapte daar goed op alleen lopen ging niet meer. Later ging ook Geert naar Zonnewiede zodat ze bij elkaar konden zijn. Dat vond Harmpjen erg fijn. Harmpjen was een lieve zorgzame moeder en oma en probeerde ondanks depressies er het beste van te maken. De laatste weken kreeg ze last van een verstopping waadoor ze veel moest overgeven en er een longontsteking volgde. Ze werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht waar ze op donderdag 23 juli overleed in het bijzijn van Geert en kinderen. Woensdag 29 juli hebben we een afscheidsdienst gehouden in de kerk in Belt-Schutsloot waarna zij werd begraven op de begraafplaats in Heetveld. Tijdens de afscheidsdienst lazen we de Psalm waaruit 58 jaar geleden hun trouwtekst was genomen. Psalm 31 het 15e vers; Maar ik vertrouw op U, Here, Ik zeg Gij zijt mijn God. Deze woorden waren ruim 58 jaar een betrouwbare gids en dat mogen zij ook de komende tijd zijn, in het bijzonder voor Geert, Harm, Bert en de kleinkinderen maar ook voor allen die Harmpjen zullen missen.

Vanuit de Pastorie – 1:
Wanneperveen werd een paar weken geleden opgeschrikt door een aantal corona-besmettingen. Gelukkig voor zover ik nu weet geen ernstige zieken maar toch een waarschuwing dat de maatregelen niet voor niets zijn en dat het gevaar nog niet is geweken. Corona is nog onder ons. Ik merkte zelf ook dat er de laatste weken een omslag had plaatsgevonden. Het  ging zo goed en het verlangen naar meer contact was zo groot dat corona en de maatregelen op de achtergrond kwamen. Helaas weten we nu dat het daarvoor nog te vroeg was. En laten we hopen dat het hierbij blijft. Nog niet zo lang geleden begon deze ziekte zich te verspreiden door één persoon en zolang er nog één persoon is die het heeft blijft het risico op verspreiding reëel. Als je vrij wilt blijven moet je je aan de regels houden. Dat is in geloof ook zo. Ook daar strijden, voor ons gevoel, vrijheid en regels nog wel eens met elkaar. Niets is minder waar. Echte vrijheid bereik en houdt je alleen maar als je je aan de regels houdt. Zelfs in vakantie tijd.
Hartelijke groeten,
Ds Menkvel

 

Vanuit de Pastorie – 2:                       
Een paar weken geleden kocht ik in een kringloopwinkel een boekje over seks. Ik hoor bij die mensen die bij het afrekenen van zo’n boekje een lichte gêne voelen bij de kassa. Wellicht dat diezelfde gêne me heeft weerhouden om vaker over seks te preken. In ieder geval, ik ben blij dat ik het boekje gekocht heb, zo blij zelfs dat ik het ook onder uw aandacht wil brengen. Wellicht kan ik zo iets goed maken van wat tot nu toe heeft ontbroken in de preken. De titel van het boekje is ‘Kosjer Seks’. Volgens de ondertitel gaat het over passie, intimiteit en integriteit. Omdat de meeste lezers zich wel iets voor kunnen stellen bij ‘seks’ wil ik eerst iets schrijven over ‘kosjer’. Kosjer is een woord dat joden gebruiken om aan te geven of iets op de goede manier wordt gedaan en gebruikt. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld ‘kosjer eten’. Een maaltijd is ‘kosjer’ als er geen voedsel in zit dat onrein is volgens de joodse wetten en niet op een onreine manier is bereid. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel van iemand die kosjer wil eten is Daniël. Daniël vind het zo belangrijk dat hij zich tijdens zijn maaltijden aan de voorschriften houdt dat hij (en zijn 3 vrienden) het rigoureuze besluit nemen om alleen groente en water te gebruiken. Omdat je nu eenmaal niet, aan wat je op je bord ziet liggen, kunt zien wat er precies in het gerecht zit en hoe het is klaar gemaakt houdt Daniël een ruime marge aan. De geschiedenis vertelt dat God dit waardeert en hem daarom ruimhartig zegent.
Kosjer betekent dus ‘zonder alles wat er niet bij hoort’. Kosjer seks betekent dan, seks zonder alles wat er niet bij hoort. Dat geldt zowel voor de seks zelf als voor de manier waarop je ermee omgaat. Kosjer bedoelt de zuivere vorm. Zoals verkeerd eten tot gezondheidsklachten leidt, leidt verkeerde seks tot psychische klachten. Kosjer seks hoort bij gezonde relaties waarin de liefde stroomt. In gesprekken met mensen is soms voelbaar dat de seks niet helemaal kosjer (meer) is. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk om dat ook open te bespreken. Onderzoeken wijzen uit, dat lees je ook in het boekje, dat veel mensen wel op zoek zijn naar ‘goede’ seks, maar nog niet hebben ontdekt wat kosjer is en hoe je dat kunt bereiken. Voor die mensen is dit een heel goed boekje. Het biedt geen stappenplan, het gaat niet over de goede technieken, standjes of hulpmiddelen en er staan geen plaatjes in. Wel goede informatie en uitleg over wat kosjer seks is en hoe je daarvan steeds meer kunt genieten. In nette taal komen veel seks gerelateerde onderwerpen langs waarmee de media ons proberen te overvoeren. Dus, voor wie het ‘er’ moeilijk mee heeft, maar ook voor wie merkt dat het vuur al lang gedoofd is, een aanrader. Gewoon een boekje waar je blij van wordt! De schrijver is Shumley Boteach, een Amerikaanse rabbi die 10 jaar studenten rabbi is geweest in Oxford. Het Jodendom van vandaag is vooral humanistisch van aard, dus verwacht geen christelijk boek. Tegelijk zit er veel Bijbelse wijsheid in het boek verwerkt en dat maakt het zo goed. Neem en lees; Kosjer Seks, Shmuley Boteach, ISBN 90-215-8724-6
Hartelijke vakantie groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 19-07-2020

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

 

Diensten:

 • 19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
 • 26-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 02-8 09.30 uur – voorganger: dhr. J. Smit

 

U/jullie kun(t)(nen) weer naar de kerk.

De kerkenraad heeft besloten om een beperkt aantal mensen in de gelegenheid te stellen de dienst in de kerk bij te wonen. In plaats van 1,5 meter tussen de gemeenteleden en dan niet zingen heeft de kerkenraad er voor gekozen om wel te zingen in de dienst maar dan op een onderlinge afstand van ongeveer 3 meter.

Om e.e.a. in goede banen te leiden is het helaas noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.                                                                                                                                   – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt  geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.                                                                  – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met ventilatie en deze worden niet gesloten. Het kan dus tochten.                                                                                                                               – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.                                                                   – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.                    – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.                                                                       – U kunt geen gebruik maken van het toilet.                                                                       – Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk TV.

De kerkenraad

 

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg

“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”

Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.

Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen.

Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.

Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/

De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.

Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.

Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!

Hartelijk dank voor uw donatie.

Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

 

Bloemen:

De bloemen uit dienst van 12 juli gingen naar mw. H. Stam-van Benthem, zij was 7 juli jarig.

 

Verantwoording:

 • Ds. Menkveld heeft in week 27 € 50 ontvangen.
 • In week 28 ontving ds. Menkveld een gift van € 100.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Fam. R. Pors, Lozedijk
 • Dhr. J. Beute, Perelaar, was jarig op 30 juni
 • Dhr. T. Stoter, Veneweg, was jarig op 2 juli
 • Dhr. J. Smit, Veneweg, was jarig op 4 juli

 

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, de eerste week van de schoolvakantie, heeft het weer ons niet in vakantiestemming gebracht, wel het verlangen ernaar aangewakkerd. Als de Vakantie Bijbelclub was doorgegaan hadden we buiten niet veel kunnen doen. Maar, net als het allereerste jaar zou de opkomst wel eens goed kunnen zijn geweest. Toen was het ook een regenachtige week en werden veel kinderen door hun ouders met auto voor de deur afgezet. Dit jaar kon het ‘feest’ niet doorgaan. We denken nog over ‘iets’ in het najaar, maar het is nu vooral afwachten hoe de situatie met corona zich ontwikkelt. Steeds een stapje vooruit en meer ruimte, of …. we wachten het af.
Regelmatig krijg ik de vraag of we vakantieplannen hebben. Daar kan ik dan geen concreet antwoord op geven want die plannen zijn er nog niet. Net als andere jaren houd ik mijn vakantieweken in de zomer en blijven we vooral thuis. Misschien een dag of een paar dagen, maar dat weten we nog niet concreet. Als ik thuis ben blijf ik voor bijzondere situaties gewoon beschikbaar. Intussen zijn er al een heel aantal gemeenteleden vertrokken voor vakantie. Ook vanaf deze plek wil ik iedereen die erop uit gaat een fijne, rustgevende en inspirerende vakantie toewensen en vooral een gezonde en veilige thuiskomst.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 05-07-2020

O, zegt het voort aan ’t verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in ’t vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij.
Licht in de duist’re nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

TV diensten vanaf juli 2020:
05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
12-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 5 juli de TV diensten worden uitgezonden vanuit de kerk te BS. De bedoeling is dat deze uitzendingen zoveel mogelijk live zullen zijn en niet meer in onderdelen van tevoren opgenomen hoeven te worden. Hiervoor zal dan de benodigde apparatuur zijn geïnstalleerd.
Vanaf juli is wel weer kerkbezoek tot 100 personen mogelijk, met in achtneming van 1,5 meter afstand, maar geadviseerd wordt om dan niet te zingen. De kerkenraad heeft daarom besloten om voorlopig buiten voorganger, kerkenraad, organist, e.d. niet meer dan 10 à 12 gemeenteleden in de dienst toe te laten zodat er wel kan worden gezongen maar op een onderlinge afstand van ongeveer
3 meter. Dit geldt eerst voor de maanden juli en augustus. In de loop van augustus kan dan worden bekeken hoe de diensten vanaf 1 september kunnen worden gehouden.
Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag alle namen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Wanneer er plaats voor u is krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per
e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. Ook spontaan (zonder opgave) kunt u de dienst dus niet bezoeken. U wordt niet automatisch op een lijst gezet voor een volgende dienst, want wellicht bent u dan verhinderd. U moet zich voor elke dienst opnieuw aanmelden. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:
– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
– De kerkenraad raadt de volgende personen af om zich voor het bijwonen van een dienst op te geven: 70+ers en personen die onder behandeling van een specialist staan voor diabetes, hartklachten, long-, nier- of leverproblemen of anderszins een kwetsbare gezondheid hebben (risicogroepen volgens het RIVM).
– Alle deuren en ramen zullen zoveel mogelijk open staan in verband met ventilatie en worden niet
gesloten. Het kan dus tochten en bij niet zomers weer is het wellicht niet al te warm binnen.
– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
– U kunt geen gebruik maken van het toilet.
– Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.
De kerkenraad.

Doelcollectes diaconie:
Beste gemeenteleden, vorig jaar zijn we gestart met om de maand een specifiek doel aan te wijzen waar we voor gingen collecteren. Maar met de huidige maatregelen rondom de kerkgang door Corona, merken we dat deze doelen nu niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
De maand juli hadden we al aan “de Wijkwieg” in Genemuiden bedacht. Maar dit zal dan voorlopig de laatste doelcollecte zijn. We zullen de doelcollectes weer oppakken als de situatie weer enigszins “normaal” wordt.
Speciale aandacht in juli dus voor “de Wijkwieg” in Genemuiden, meerdere info volgt van henzelf, wilt u een gift doen die echt voor dit doel bestemd is, vermeld het er dan even bij op de overboeking.
Bij voorbaat dank, en van harte bij u aanbevolen namens de diaconie.

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg
“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”
Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.
Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen. De eerste 1000 dagen zijn het fundament voor de rest van het leven van een kind. Indien er perspectief mogelijk is, moeten moeder en kind niet van elkaar gescheiden worden. Stichting De Wijkwieg biedt dan ook graag een alternatief voor abortus en wil onnodige uithuisplaatsingen voorkomen. Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Samen met de moeder stippelen we een route uit naar zelfstandig moederschap waarin de veiligheid en de geborgenheid van de baby centraal staat.
Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.
Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. In een voormalig kerkgebouw zijn nieuwe vloeren en wanden gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de kamers en de leefruimtes en in de buitengevel moeten nieuwe kozijnen worden geplaatst voor voldoende daglicht. Een uitgekiende installatie moet zorgen voor een prettig klimaat. Daarbij moet er nog veel gebeuren. We kunnen daarin rekenen op veel vrijwillige steun.
Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/
De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.
Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.
Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!
Hartelijk dank voor uw donatie.
Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

Bloemen:
In elke dienst is een bos bloemen aanwezig. Deze bloemen krijgen wel een goede bestemming maar voorlopig gaat de diaconie door met het versturen van kaartjes bij verjaardagen, ziekte, e.d. omdat er minder bossen bloemen worden weggegeven dan gebruikelijk was.

Een kaartje werd verstuurd naar:
mw. Anneke Vis-Boes, Bovenboerseweg
mw. Vos-Knol, Reestoord ter bemoediging.
Ds. en mw. Stap, Burg. Roegeweg, vanwege emeritaat.
Dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg, t.g.v. zijn 86ste verjaardag.
Mw. Holterman, Veneweg
Dhr. B. Pluim, Veneweg
Fam. J. v/d Belt, Veneweg
Mevr. S. Halfmouw-Stam, Noorderweg 59, zij was 23 juni jarig.
Dhr. S. Lok , De Steenakkers 6, hij vierde 25 juni zijn verjaardag.

In Memoriam Albert Rodermond:
Op 21 december 1929 werd Albert (beter bekend als “Ap”) Rodermond geboren aan de Veneweg. Het gezin heeft altijd dan op nr. 4 dan op nr. 6 van de Veneweg gewoond. Vader werkte in Meppel en was ouderling van de Hervormd Kerk te Kolderveen. Ap had 2 broers en 1 zus, die alle drie reeds overleden zijn. Na de Lagere School ging Ap naar de LTS, tijdens de oorlogsjaren werkte hij bij de fietsenmaker. Later ging hij naar avondschool voor metaalbewerker. Enkele maanden voordat hij naar Indië zou worden uitgezonden kreeg Ap TBC. De uitzending ging niet door en Ap kwam in een TBC-tentje te liggen. Van bruiloft komt bruiloft is een oud gezegde. Zo ging Willy de Niet samen met haar zus naar de bruiloft van een neef. Daar leerde Willy Ap kennen die haar die avond naar huis bracht. Op 17 april 1956 trouwden de jongelui en gingen in een heel klein huisje wonen. Ze kregen drie kinderen, vier kleinkinderen en er zijn zeven achterkleinkinderen. Ap had als hobby motorrijden. Daarnaast mocht hij graag autorijden en in de tuin werken. Gedurende de huwelijksjaren had Ap zich laten omscholen tot timmerman. Op z’n 57e ging hij met de VUT, maar heeft geklust tot aan zijn dood. Ap had een lief en zorgzaam karakter. Hij ging ook graag op vakantie.
Ap kwam uit een christelijk gezin. Samen zijn Ap en Willy in het begin van hun huwelijk ook met regelmaat naar de kerk geweest. Er kwam de slof in en zo is de kerkgang uiteindelijk doodgebloed. Het geloof niet, we zijn altijd blijven bidden vertelde Willy.
Albert Rodermond overleed op 31 mei 2020 in zijn vertrouwde omgeving in de leeftijd van 90 jaar. Tijdens het afscheid, in de aula van Begrafenisonderneming Wassink (Meppel) hebben we stil gestaan bij 1 Korinthe 13, met name bij de woorden “en de meeste van deze is de liefde.” Na het afscheid is Ap Rodermond overgebracht naar het Crematorium Reestborgh te Meppel om gecremeerd te worden.

Afscheid van Heleen Schotanus:
Heleen heeft haar stage afgerond in onze gemeente. Zij heeft verschillende dingen in onze gemeente gedaan. De dienst die zij op 17 mei voor de camera mocht leiden was daarbij het meest zichtbare moment. Daarnaast heeft zij een 25-tal bezoeken gedaan waarbij ik heb geprobeerd haar een dwarsdoorsnede van de gemeente mee te laten maken. Van jong tot oud, in verschillende levenssituaties en omstandigheden. Heel in het begin heeft ze meegedaan met de Vakantie Bijbel Club en een vergadering van de kerkenraad bezocht. Verschillende keren is ze ook aanwezig geweest in kerkdiensten in beide dorpen. Naast het werk in onze gemeente heeft ze ook een aantal taken in Zwartsluis gedaan waaronder een aantal keren voorgaan in de diensten in De Schans. Voor mij was het plezierig en leerzaam om met Heleen op te trekken en ik kreeg ook van de bezochte gemeenteleden positieve reacties. Met deze gemeentestage rondt Heleen haar bachelor Theologie aan de ETF in Leuven af. Na de vakantie gaat ze verder met haar master. In deeltijd is het een lange weg, maar met de ijver en inzet die Heleen laat zien en haar liefde voor de kerk zal zij met de hulp van God zeker haar doel bereiken. Bij deze wil ik Heleen graag bedanken voor de goede samenwerking, haar inzet voor de gemeente en haar zegen toewensen voor haar verdere studie.

Vanuit de Pastorie – 1:
Hoewel de druk op de samenleving merkbaar minder wordt blijft toch het risico voelbaar aanwezig. Het blijft zoeken naar een goede manier van daarmee omgaan. Bijvoorbeeld met het maken van afspraken voor bezoeken. Momenteel is mijn bezoekwerk nog zeer beperkt. Wat mij betreft mag dat wel meer worden maar we moeten dat samen afwegen. Zowel in gezondheid als in bezorgdheid zijn er verschillen en ik wil over niemands grenzen heen gaan en zeker geen risico of gevoel van risico verspreiden. Daarom wil ik het graag wat omdraaien. Wie er zelf aan toe is en daar ruimte voor heeft mag zelf aangeven dat ik kan komen. Per telefoon, mail of ouderling. Buiten zitten (als het droog is) vind ik prima en een beetje kou kan ik best verdragen als de zon wat minder schijnt. En natuurlijk mag u ook zelf de telefoon pakken voor een gesprek. Nu we elkaar minder ontmoeten is het extra belangrijk dat we van twee kanten proberen contact te houden. Voor mij is dat een hele gemeente maar voor u slechts één dominee.

Vanuit de pastorie – 2:
Vanaf 22 maart hebben we elke zondag een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Wanneperveen. De eerste keer alleen met geluid en daarna met beeld. Door de belangeloze inzet van heel veel uren vrije tijd van Henk en Aukje, en alle materiaal dat zij daarvoor beschikbaar stelden was dat mogelijk. Vanaf volgende week gaan we uitzenden vanuit de kerk in Belt-Schutsloot met een vaste installatie en worden er meer vrijwilligers ingewerkt. Als het goed is werkt alles straks vanaf de site precies hetzelfde. Drie maand ging ik, op twee na, elke zondag naar de kerk in Wanneperveen. Hoewel ik in deze periode ook zeer nadrukkelijk de beperking heb ervaren van het niet op de gewone manier kerkdiensten kunnen houden, heb ik toch ook hele goede momenten meegemaakt. Afgelopen zondag keek ik voor het eerst thuis mee en toen pas begreep ik hoeveel ook het ‘zijn in een kerkgebouw’ bijdraagt aan een dienst. Dankbaar ben ik daarom dat ik op zondag naar de kerk mag en dat er vanaf volgende week steeds meer mensen naar de kerk mogen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 21-06-2020

Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm te keer.

Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 21-6 09.30 uur – voorganger: dhr. H. Lowijs, Noorscheschut
 • 28-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • 05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Mw. Hendriks-Huisjes in de Perelaar i.v.m. haar verjaardag
 • Mw. Rodermond – de Niet, Veneweg, ter bemoediging
 • Fam. A. Huisman-Bijl, voor de verhuizing naar Nijeveen
 • Mw. A. Bech- Huisman, Veneweg.
 • Fam. Wever, De Steenakkers,  ter bemoediging
 • Dhr. L. de Goede, Belterweg, i.v.m. zijn 85ste verjaardag
 • Mw.. H. Lok-Stam, Kerklaan, i.v.m. haar 83ste verjaardag
 • Fam. Vink, De Steenakkers, ter bemoediging
 • Fam. Van Essen, De Steenakkers, ter bemoediging.
 • Mw. Lok, Lozedijk,  ter bemoediging
 • Fam. v/d Veen,  zr. Kortplantsoen
 • Mw. Rodermond-Lok, Veneweg

 

Jarige 80+ers juli:

Onderstaand de jarigen in juli:

 • 02-07 dhr. T. Stoter, 85 jaar
 • 04-07 dhr. J. Smit, 89 jaar
 • 07-07 mw. H. Stam-van Benthem, Zonnewiede, 87 jaar
 • 14-07 mw. G. Brand-Manden, 85 jaar
 • 17-07 dhr. J. Bakker, 80 jaar
 • 21-07 mw. A. Stoter-Heite, 81 jaar
 • 27-07 mw. W. de Jonge-Klaver, 91 jaar
 • 28-07 mw. H. Benning-Bakker, 85 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Overleden:
Op 31 mei overleed Albert Rodermond. Hij werd 90 jaar. Donderdag 4 juni werd hij begraven. Volgende keer volgt een uitgebreider In Memoriam.

 

Geslaagden:

Amber Fijn, Janneke Mondria, Rik Klaver, Bernice Klaver, Rudolf Buscher, Dorien de Vos, Casper Heutink, Daniek Weijs en Leonie Heidema ontvingen een roos omdat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Jongelui, van harte gefeliciteerd met deze prestatie en veel succes met de vervolgstudie.

Vanuit de gemeente:

Hendrik Jan Baas is weer thuis uit het ziekenhuis in Apeldoorn. De operatie is goed verlopen en het herstel is goed ingezet. Anneke Vis werd kort opgenomen in het ziekenhuis en is weer thuis. Verder weet ik niet dat er mensen opgenomen zijn. Nu er zoveel gepraat wordt over gezondheid en gezondheidsrisico mogen we extra dankbaar zijn dat we als gemeente zo gezond zijn. Wat niet weg neemt dat er ook thuis wel zorgen zijn. Die mogen wel telkens weer vrijmoedig voor de troon van de genade brengen.

Vanuit de Pastorie:
Deze tijd vraagt om aanpassing en geeft beperking maar soms ontstaan er ook nieuwe dingen. 2e Pinksterdag mocht ik voorgaan in Alteveer, mijn vorige gemeente. Omdat er geen sprake kon zijn van een gewone dienst en de tweede feestdagdiensten vaak ingevuld worden op een wat andere manier was er deze keer gekozen voor een tienerclub dienst. De tienerclub kon de afgelopen tijd ook niet doorgaan maar via de App hadden de tieners wekelijks contact. Zij hebben, ook via de app, de dienst voorbereid en waren aanwezig, natuurlijk verspreid zittend in de kerk en natuurlijk een beperkt aantal. Er waren ook leiding en kerkenraad aanwezig maar verder alleen tieners tussen 12 en 18 jaar. Dat was een mooie ervaring. Bij alle verschillende jeugd en aangepaste diensten die ik tot nu toe mocht meemaken heb ik niet eerder meegemaakt dat het grootste deel van de aanwezigen echt uit tieners bestaat. Zo zie je maar weer waar een tijd als deze ook toe kan leiden. Belangrijk om daar ook op te letten. Niet alleen wat niet kan, maar ook wat wel kan. Natuurlijk moeten we blijven nadenken over de risico’s maar, ook vandaag geldt; Angst is een slechte raadgever.  Met verstand gebruik maken van de mogelijkheden. Ik kijk er naar uit dat we de komende tijd kerkzijn weer meer handen en voeten gaan geven.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 07-06-2020

GOD ZAL ZORGEN
Als het coronavirus dreigt…

Je jubelt: God zal voor mij zorgen

wanneer ik hulp van Hem verwacht!

Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:

één lange, eindeloze nacht.

Geloof wat vast en zeker is:

licht overwint de duisternis!

 

Je dacht dat God zijn schapen leidde,

het hele leven één groot feest,

tot aan de einder groene weiden –

maar dan: een wond die niet geneest!

Al zal de Herder bij je zijn,

soms ga je door een diep ravijn.

 

Je meende: Christus is zo machtig,

één woord – het onweer zwijgt al stil.

Je dacht: mijn Vader is almachtig,

de wind gaat liggen als Hij wil.

Maar dan opnieuw: een donderslag,

chaos die niemand eerder zag.

 

Je fluistert toch dat God zal zorgen

ook als geen zon je tegenlacht?

Houd dat dan vast, want Hij zal morgen

doen wat geen mens meer had verwacht:

dan zal de aarde hemel zijn,

dan zal het eeuwig Pasen zijn!

                             André F. Troost

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 7-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 14-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Verantwoording:

Ds. Menkveld ontving de onderstaande giften:

 • 25 euro verjaardagsfonds
  30 euro diaconie
  50 euro kerkvoogdij
  10 euro Vakantie Bijbel Club

 

Een kaartje:

De volgende personen hebben een kaartje ontvangen de afgelopen tijd:

 • Dhr. J. Stam, Noorderweg
 • Fam. Van Dijk-van Dalfsen, Belterweg
  Fam. H.J. Stam, Noorderweg, i.v.m. geboorte zoon
 • Dhr. en mw. Pluim, Veneweg
 • Mw. van Holten-Mijnheer, in het ziekenhuis
 • Dhr. L. Kleine, Bovenboerseweg
 • Mw. Jansma, Veneweg
 • Mw. Mourik-Hulshof, Bovenboerseweg
 • Mw. Huisman-Bijl, Veneweg, i.v.m. haar verjaardag
 • Dhr. Meijer, Weth.Visserstraat, ter verwelkoming
 • Dhr. J. Zomer, Weth.Vosstraat
 • Henk en Aukje de Grooth, Veneweg
 • Ds. Menkveld. Veneweg
 • Mevr. Y. Nolet, Belterweg
 • Mevr. G.Stam-Groen, Noorderweg
 • Fam. R. de Vries, Belterweg
 • Dhr. G. Lok in Reggersoord.
 • Mw. T. Lok, Lozedijk.
 • Mw. Klomp-Snijder, Oldehof, voor haar verjaardag.

 

Vanuit de gemeente:
Jannes Wink mocht vrijdag 15 mei na een lange periode weer thuis komen. Grote opluchting en dankbaarheid na deze spannende tijd. We wensen hem samen met Grietje en hun familie zegen bij het verdere herstel. Alie van Holten is geopereerd en dat is zo goed verlopen als onder de omstandigheden verwacht mocht worden. Ook hier overheerst de dankbaarheid en wensen we zegen voor het verdere herstel. Hendrik Jan kreeg een slecht bericht. Na de aanvankelijke boodschap dat hij via een kijkoperatie geholpen zou kunnen worden werd nu duidelijk dat het toch een zware operatie aan zijn maag zou worden. Inmiddels zal hij geopereerd zijn. We dragen Hendrik Jan en Alie op in uw voorbede en meeleven. Intussen denken we ook aan anderen. Grietje Stam heeft verschillende tegenslagen te verwerken gekregen en zo zijn er ook anderen die zelf of in familie of kennissenkring tegenslag hebben ervaren. Dat we allen onze toevlucht mogen vinden en troost bij onze hemelse Vader.
Verhuizing:

Op DV. 23 mei jl. zijn wij Adriaan & Ali Huisman-Bijl na heel veel fijne jaren, aan Veneweg 194, verhuisd naar Nijeveen. Vanaf deze plek een hartelijke groet aan iedereen in Wanneperveen, maar ook in Belt-Schutsloot waar we ons altijd mee verbonden hebben gevoeld. Het ga U allen goed en we hopen dat we elkaar nog eens ontmoeten; allen Gods Zegen toegebeden, A&A.

 

Vanuit de Pastorie:

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

 

Nieuws 24-05-2020

Pinksteren:

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

 

“Kerkdiensten”:

De voorlopig geplande TV diensten i.v.m. corona:

 • 24-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 31-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld – 1e Pinksterdag

De diensten vindt u op http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen). Binnenkort of misschien deze week al zal er iets gaan veranderen in de uitzending van de TV diensten. Maar dat is nu (12/5) nog niet helemaal duidelijk. Houdt u dus de Leef Mee en Nieuwsbrief in de gaten. Wilt u de Leef Mee of Nieuwsbrief elke week in de mailbox stuur dan even een berichtje naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com of leefmeebs@gmail.com.

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Pinkster Gospel Festival:

Op 2e Pinksterdag kan er geluisterd worden naar het Boost Pinkster Gospel Festival via you tube om 10.00 uur. In dit GZ staat hierover ongetwijfeld meer informatie.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

 • Dhr. H.J. Baas, Belterweg
 • Dhr. J.de Goede, Havezatherweg
 • Mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, Veneweg, i.v.m. haar verjaardag op 9-5
 • Fam. J.Lubbinge, Weth.Vosstraat
 • Fam. A. Wink, Veneweg
 • Fam. J. Heite, Lozedijk
 • Mw. J.Bakker, Veneweg
 • Mw. H. Winters-Bakker, Veneweg
 • Dhr. G.J.Klomp, Veneweg

 

Doelcollecte van de diaconie in de maand mei voor de Voedselbank Steenwijkerland.

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei wilde de diaconie levensmiddelen en andere spullen die nodig zijn voor het dagelijks levensonderhoud inzamelen. In de huidige situatie rondom het Corona virus is dit nu niet mogelijk, daarom vragen wij uw extra gulle gift voor hen.

Giften voor de collectes kunnen overgemaakt worden naar NL 27 RABO 0367 1544 63, wilt u specifiek een gift doen voor de voedselbank? Zet dat er dan even bij.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Jarigen 80+ juni:

De volgende maand hopen onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 2/6 – mw. H. Lok-Stam, 83 jaar.
 • 2/6 – dhr. L. de Goede, 85 jaar.
 • 5/6 – mw. T. Hendriks-Huisjes, 87 jaar.
 • 15/6 – dhr. G.F. Ruiter, 86 jaar.
 • 23/6 – mw. S. Halfmouw-Stam, 85 jaar.
 • 25/6 – dhr. S. Lok, 86 jaar.
 • 30/6 – dhr. J. Beute, 88 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
Hendrik Jan Baas ondergaat onderzoeken. Hoewel hij zich goed voelt zijn er zorgen en kreeg hij slecht nieuws.
Alie van Holten-Mijnheer moet nog of heeft inmiddels een operatie ondergaan.

Beiden willen we met hun familie van harte in uw voorbede aanbevelen. We leven in deze periode allemaal met zorg om gezondheid en dan komt dit er nog bij. Gelukkig hebben we een Vader in de Hemel die niet moe wordt van gebeden. Om Zijn nabijheid en kracht mogen we vrijmoedig vragen.

Vanuit de Pastorie:
Van een gemeentelid kreeg ik informatie doorgestuurd over het mogelijk grote gevaar dat er achter corona schuilgaat en dat ook door de Bijbel is voorzegd. Wie even op internet gaat zoeken vindt een enorme hoeveelheid informatie hierover dit onderwerp. Wat dit bericht extra interessant maakte was dat er een link werd gelegd tussen de dingen die nu gebeuren en een visioen dat David Wilkerson in 1973 kreeg, en waarover hij tot twee keer toe een boek uitbracht. Nu ken ik David Wilkerson (oa boek/film; Het kruis in de asfaltjungle) als een integer predikant en Bijbeluitlegger. Niet iemand die zomaar met geruchten of vage berichten op de loop gaat. Ik heb zijn boek over zijn Visioen er weer eens bij gepakt. Het tweede boek is uitgegeven in 2004 en beschrijft het visioen uit 1973. Een terugblik dus van 30 jaar in het boek en daarbij de 16 jaar erna die wij nu ook kunnen overzien. Duidelijk is de vooruitziende blik te herkennen. Veel van wat DW voorspelde is uitgekomen en zo normaal geworden als men zich toen nog niet kon voorstellen. Andere voorspellingen zijn niet uitgekomen, die komen wellicht nog, maar er zijn ook ‘kleinere’ voorspellingen of gevolgtrekkingen waarvan we nu kunnen zeggen dat het toch anders is gegaan dan DW dacht. Wat doen we dan met zo’n Visioen? Wat doen we met zulke geluiden die ook vandaag klinken? We kunnen het afwijzen omdat niet alles blijkt te kloppen. We kunnen het aan de kant schuiven omdat er altijd mensen zijn die zulke dingen roepen en het eind van de tijd is er nog steeds niet. We kunnen er ook helemaal van onder de indruk raken zodat het in ons lijf kruipt en we er van wakker liggen. Wat is Bijbelse wijsheid hierin? Ik denk dat we zowel met overschatten als met onderschatten moet oppassen. De Bijbel roept ons herhaaldelijk op om wakker te zijn. Blijkbaar is er een reëel gevaar om niet wakker te zijn. Tegelijk zitten we met de moeilijkheid dat het al zo lang duurt, zo vaak is gezegd en steeds anders dan gedacht. De Bijbel beschrijft de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de wederkomst van onze Here Jezus als weeën. Typerend voor weeën is dat ze je kunnen overvallen door hun plotselinge hevigheid en daarna ook weer afnemen en verdwijnen. Typerend is ook dat ze blijven terugkomen tot de geboorte achter de rug is. In deze week waarin verruiming van de maatregelen is afgekondigd zien we dat typerende patroon. Corona heeft ons overvallen door haar plotselinge hevigheid maar neemt nu weer af. Mensen herademen. En, we mogen ook dankbaar zijn dat het aantal besmettingen en slachtoffers drastisch is afgenomen al is er nog steeds veel leed voor de mensen die het overkomt en meemaken. We mogen bidden dat corona verdwijnt, dat God ons helpt, dat we straks weer gewoon met elkaar mogen omgaan. Maar laten we niet vergeten dat patroon van de weeën te herkennen. Laten we niet vergeten de waarschuwing ter harte te nemen. Lees gerust dat boekje van David Wilkerson; Het Visioen en verder. Zodat we wakker zijn en voorbereid als Jezus komt. Want Hij zal zeker komen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 10-05-2020

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

“Kerkdiensten”:

Omdat de maatregelen i.v.m. corona nog niet versoepeld zijn gaan we voorlopig door met de TV diensten.

 • 10-5 09.30 uur
 • 17-5 09.30 uur
 • 24-5 09.30 uur

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen). Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Doelcollecte van de diaconie in de maand mei voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Onderstaande tekst is overgenomen van de facebook site van de Voedselbank.

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei wilde de diaconie levensmiddelen en andere spullen die nodig zijn voor het dagelijks levensonderhoud inzamelen. In de huidige situatie rondom het Corona virus is dit nu niet mogelijk, daarom vragen wij uw extra gulle gift voor hen. Giften voor de collectes kunnen overgemaakt worden naar    NL 27 RABO 0367 1544 63, wilt u specifiek een gift doen voor de voedselbank? Zet dat er dan even bij.

De missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
De visie
Wij delen tijdelijk levensmiddelen uit aan mensen, die tijdelijk minder middelen hebben om zelf voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is ons hoofddoel. Om dit te bereiken zijn wij aangesloten bij de landelijke voedselbank en wordt al het aangeboden voedsel geaccepteerd, als het nog kwalitatief goed is. De vrijwilligers zetten zich in voor de medemens en verdelen zo rechtvaardig mogelijk goederen, die ter beschikking gesteld of gekocht zijn met financiële giften. Zij trachten dit zoveel mogelijk te doen als een goed functionerend team in harmonie en respect voor elkaar en hulpvragers.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
De kernwaarden
We werken uitsluitend met vrijwilligers.
We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
We zijn transparant in onze verantwoording.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Bevestigingsdienst ambtsdragers:

Op 3 mei jl. zou een aantal kerkenraadsleden afscheid nemen van de kerkenraad, omdat hun ambtstermijn dan eindigde. Aangezien door de corona-maatregelen de kerkenraadsverkiezingen zijn stilgelegd, beschikken wij, behoudens een nieuwe jeugdouderling in Belt-Schutsloot, niet over nieuwe kerkenraadsleden. Om die reden is aan de vertrekkende kerkenraadsleden gevraagd of zij hun afscheid een half jaar zouden willen uitstellen, dit met de hoop dat we dan wel nieuwe kerkenraadsleden hebben. Jeugdouderling Wout van de Belt, ouderlingen Roelie van Dalfsen en Jan Heutink en ouderlingen kerkrentmeester Henri Heidema en Harm Rook hebben aangegeven langer te willen aanblijven. Diaken Rob Pors heeft aangegeven zijn termijn niet te verlengen en ouderling kerkrentmeester Klaas ter Horst had de kerkenraad om persoonlijke redenen al verlaten.
Wij willen Rob Pors en Klaas ter Horst alvast bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en zijn blij dat de anderen hun termijn willen verlengen.
In de komende periode zullen we verder bezien hoe we om moeten en kunnen gaan met de kerkenraadsverkiezingen. Uiteraard is dat sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

 • Dhr. J. Wink in de Vogellanden te Zwolle, hij was 4 mei jarig
 • Mw. A. de Jonge –Vierhoven, zij is was 30 april jarig
 • Mw. C. Oostenbrink
 • Mw. A. van Velzen-Tuin
 • Dhr. H.J. Holterman
 • Dhr. en mw. Vos-Muggen
 • Dhr. en mw. Hertong-Wink
 • Dhr. G. Stam, Zonnewiede
 • Dhr. B. Stam
 • Fam. J. Klaver
 • Mw. G. Hoorn-Pierik, zij vierde 23 april haar verjaardag
 • Dhr. J. Smit,
 • Mw. T. Hendriks-Huisjes, de Perelaar
 • Mw. van Vianen- Hofman, de Perelaar
 • Mw. Hofman-Lassche, de Perelaar
 • Dhr. en mevr. De Jonge-van der Linde, i.v.m. hun 50 –jarig huwelijk.

 

Verantwoording:

 • Er is een gift ontvangen voor de kerk van € 250.

 

Huwelijksjubileum:

Op 29 april waren de heer en mevrouw De Jonge van de Havezatherweg 50 jaar getrouwd. Alsnog van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum.

 

Jarigen mei:

Onderstaande Veniger gemeenteleden hopen D.V. in mei te verjaren.

 • 9/5 – mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 81 jaar.
 • 20/5 – dhr. B. Klomp, 92 jaar.
 • 21/5 – mw. A. Huisman-Bijl, 83 jaar.
 • 31/5 – mw. J. Klomp-Snijder, 86 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
De gezondheid van Jannes Wink is inmiddels zover verbeterd dat hij is overgeplaatst naar Vogellanden in Zwolle voor verdere revalidatie. Hij mag nog geen bezoek ontvangen, maar we zijn dankbaar voor de stijgende lijn en bidden hem zegen van boven toe voor verder herstel.

Vanuit de Pastorie:
Met spanning hebben we allemaal uitgekeken naar het moment dat onze minister president de balans zou opmaken van de nodige maatregelen. En hoewel daar zeker een positieve lijn is aan te wijzen betekent het voor een groot deel nog een continuering van de situatie. In feite is het zo dat de ziekte zeker niet, zelfs niet bijna, is overwonnen maar we hebben het op dit moment min of meer onder controle. En, controle geeft mensen vaak een gevoel van veiligheid. Intussen moeten we wel bedenken dat dit op dit moment een schijnveiligheid is. Tegelijk zijn we dankbaar dat de ziekte niet verder uitbreekt en ongecontroleerd om zich heen grijpt. Ook voor de kerk betekenen de maatregelen dat we voorlopig op de ingeslagen weg moeten doorgaan. Voorlopig is volhouden belangrijk. Op allerlei manieren volhouden zowel in allerlei praktische zaken zoals afstand houden en contacten beperken, maar ook volhouden in geloof. Er is er één die werkelijk regeert en die ook door deze periode heen Zijn plannen zal uitvoeren.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 20/27-04-2020

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

(Opw. 798)

 

“Kerkdiensten”:

Op het moment dat dit geschreven wordt is nog niet bekend of de maatregelen in verband met corona 21 april gewijzigd zijn. Maar we gaan we er niet vanuit dat gewone kerkdiensten de komende weken weer mogelijk zijn.

Dus voorlopig zullen we het nog met TV diensten doen:

 • 26-4 09.30 uur
 • 03-5 09.30 uur
 • 10-5 09.30 uur

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen).

Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

dhr. J. Stam, Belterweg
dhr. T.B. Hammer
mw. Y. Nolet
dhr. H. Westerman
mw. A. de Geus
mw. A. v.d. Belt-Dijkstra
mw. J. Schaap-Klaver
dhr. J. v.d. Belt, Belterweg
mw. L. v.d. Berg
mw. E. Knobbe-de Goede
mw. A. Doorenspleet
mw. H. Bruintjes-Klaver
mw. J. Klaver, Noorderweg
mw. G. Lok
mw. J. Klaver, Belterweg
dhr. F. Rodermond
mw. M. de Jonge-de Jonge
mw. Kokhuis
mw. A.Lassche
mw. J. v.d. Belt-Kooi
dhr. N. Piquer                                                                                                               fam. H. Slot, Barsbeek                                                                                                  dhr. C. Heidema, Perelaar                                                                                               fam. G. Winters                                                                                                             fam. M. Winters                                                                                                                 fam. K. ter Horst                                                                                                               dhr.  A. Hoorn                                                                                                               fam. T .Stoter,                                                                                                             fam .H .v/d Veen                                                                                                           fam. A. Hansman                                                                                                           fam. Jager i.v.m. de geboorte van hun dochter.                                                              mw. R. Doze- Poppema                                                                                                mw. Rodermond-Doornbos                                                                                            dhr. J. Beute, Perelaar.                                                                                                  fam. Dam-de Groot,                                                                                                           mw. J. Zwiers-Lok,Zonnewiede                                                                                           fam. A. Huisman-Bijl                                                                                                        mw. Kleene                                                                                                                    fam. Wildeboer, van Raalteweg

Van de diaconie:

In april is € 1.000 overgemaakt naar het Diaconaal Platform Steenwijkerland en € 2.000 naar Kerk in Aktie, Noodhulp corona.

Bereikbaarheid:
We leven in het een tijd waarin we veel keus hebben in de manier waarop we met elkaar communiceren. Dat is een zegen nu we elkaar maar weinig kunnen ontmoeten maar het geeft ook wel eens onduidelijkheid. Daarom wil ik graag aangeven hoe u mij het best kunt bereiken. Ik lees mijn mail heel regelmatig, van maandag tot en met vrijdag meerdere keren per dag. Maar ik lees geen mail op mijn telefoon de hele dag door. Als u mij dezelfde dag wilt bereiken werkt bellen het beste. Omdat ik nu veel thuis geeft mijn huistelefoon de beste verbinding 0522-701108. Als ik niet thuis ben, ben ik mobiel bereikbaar op 06-40428018. Maar u begrijpt dat ik niet in elke situatie de telefoon opneem.  Zeker in het weekend kunt het beste bellen op mijn huistelefoon. Op zondag beantwoord ik normaal gesproken geen mail.

Vakantie Bijbel Club:
Normaal gesproken zouden we vanaf nu regelmatig berichtjes gaan plaatsen voor de VBC. Afgelopen jaar hebben we nog wat gepuzzeld met de datum. Op dit moment kunnen we echter niet beloven wanneer de VBC door zou kunnen gaan. Daarom schuiven we die beslissing nog even voor ons uit. Als de berichten weer consequent in de goede richting gaan wijzen zullen we zsm laten weten of en wanneer we VBC gaan houden.

Kaarsen voor de lijdenstijd:
Ons gemeentelid, Arnold Klein van de Vaste Belterweg, kwam met het idee om voor de lijdenstijd een kaarsenstandaard in de kerk te plaatsen waarbij de kaarsen in de omgekeerde volgorde als bij Advent zouden worden aangestoken.  Zes paarse kaarsen waarvan er gedurende de lijdensweken telkens 1 minder zou branden. Hij zelf maakte de standaard en zorgde voor de kaarsen. Hoewel door de Corona de aandacht hiervoor wat minder was hebben we het idee en de uitvoering ervan toch zeer gewaardeerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Vanuit de gemeente:
Dankbaar mogen we zien dat Jannes Wink verder herstelt. Hij ligt niet meer op de IC. Maar hij is een zware weg gegaan en het herstel zal zeker tijd nodig hebben. We vertrouwen erop dat onze goede God hem verder zal ondersteunen en bemoedigen.

Vanuit de Pastorie:
Het Paasfeest is voorbij. Tot nu toe was elke dienst min of meer bijzonder. De berichten en de veranderingen en de bijzondere vier- en gedenkdagen in de kerk. Maar corona duurt nog voort. De berichten beloven ons geen spoedige afloop en herstel van het gewone leven waar we allemaal naar uitzien. Het lijkt er meer op dat we voorlopig er aan moeten wennen dat het niet gewoon wordt. Zoals ik al eerder schreef is mijn werk onherkenbaar veranderd. En ook al zijn er hulpmiddelen, die kunnen persoonlijk contact niet vervangen en dat is juist wat nu maar heel weinig kan. In die zin lijkt het wellicht wel wat op de tijd voor volgelingen van Jezus na de opstanding en hemelvaart. Grote verwachting maar veel geduld was nodig. En dan, intussen, de moed niet verliezen. Volhouden te doen wat goed is. Volhouden met uitzien naar wat zeker zal komen. Volhouden met Bijbellezen en bidden, Volhouden en de ogen op God gericht houden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.