Nieuws 08-11-2020

Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet,

voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: “Het lukt met niet”.

Voor de zwerver die moet zwerven, en geen plek heeft waar hij hoort,

is er altijd nog die Ene, die roept: “Kom maar aan boord”.

Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord!

Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde.

Pak die uitgestoken hand!

 

Diensten 8 november:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Bevestigingsdienst

In deze dienst zal de heer B.J. Netjes worden bevestigd in het ambt van (jeugd)ouderling.

De heer W. van de Belt zal dan afscheid nemen als jeugdouderling.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Diaconi
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: ?

 

Diensten 15 november:

Belt-Schutsloot – 19.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. Groen, Giethoorn – Jeugddienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Kerkdiensten Belt-Schutsloot:

De volgende richtlijnen m.b.t. de kerkdiensten gelden in eerste instantie tot en met zondag 15 november. De PKN adviseert zeer dringend om niet meer dan 30 mensen in een kerkdienst toe te laten en gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Geadviseerd wordt om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.

Ondanks bovenstaande richtlijnen bent u/zijn jullie van harte welkom in de dienst.

Voor het bijwonen van een dienst is het nog steeds noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Houdt u aan de basisregels van het RIVM.

– Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– U mag niet zingen tijdens de dienst.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Kerkdiensten Wanneperveen:

Er wordt wekelijks om 11:00 uur een kerkdienst gehouden in de kerk te Wanneperveen met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • – Tijdens de diensten wordt niet gezongen
 • – Men hoeft zich voorlopig vooraf niet aan te melden.
 • – Overige coronamaatregelen zoals maximaal aantal kerkgangers, afstand tot elkaar en goede ventilatie worden opgevolgd.

Op deze manier hopen wij op een verantwoorde wijze het gemeentegevoel met elkaar beetje bij beetje terug te krijgen en bieden wij gemeenteleden de kans weer om kerkdiensten bij te wonen. Wij nodigen u en jou van harte uit om de diensten weer te komen bezoeken, uiteraard onder de voorwaarde dat u gezond bent en naar verwachting blijft.

Hartelijk welkom in de kerk te Wanneperveen.

Kerkenraad Wanneperveen

 

Bloemen

In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer W. Soer, Veneweg, en de heer A. Wildeboer, Van Raalteweg

 • De bloemen van 25 oktober werden in BS gebracht bij de heer B. Beld aan de Vaste Belterweg. In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. Soer, Veneweg en de heer A. Wildeboer, Van Raalteweg.
 • Zondag 1 november gingen de bloemen in BS naar de heer J. de Goede, Havezatherweg, i.v.m. ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden er bloemen gebracht, ter bemoediging, bij de heer Nijenhuis, Veneweg, en mevrouw Stap, Burg. Roegeweg.

 

Verantwoording:

 • De collecte voor de diaconie in Wanneperveen op zondag 25 oktober bracht        € 27,40 op.
 • Ouderling H. Tooi ontving € 10 voor de bloemendienst.
 • In de maand oktober is door Jennie Klaver € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De diaconie collecte in Wanneperveen van zondag 1 november bracht € 46,25.
 • De Avondmaalscollecte voor het Rode Kruis € 94,-
 • Ouderling B. van den Berg heeft een bedrag van € 19,50 ontvangen voor het verjaardag fonds.

 

Vanuit de Pastorie 1:
Veel mensen menen dat God een God van toorn is in het Oude testament en een God van liefde en vrede in het Nieuwe Testament. Hij is echter in de hele Bijbel dezelfde God. Het is waar dat in het Oude Testament staat dat God heilig en rein is en dat Hij degenen straft die tegen Hem in opstand komen. Maar het Nieuwe Testament zegt precies hetzelfde. Sterker nog, de meest dringende waarschuwingen voor het oordeel komen uit Jezus onderwijs (zie bv Mattheüs 7:14). Maar in het Nieuwe Testament wordt ook Gods liefde en genade benadrukt. Het geeft ons het grootste bewijs dat God van ons houdt, namelijk dat Jezus  zijn leven heeft afgelegd voor onze redding (Johannes 3:16). Toch wordt ook in het Oude Testament herhaaldelijk geschreven over Gods liefde voor ons: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’. (Jeremia 31:3) Nog niet overtuigd? Beschouw dit dan als een uitnodiging om je Bijbel open te slaan en er in te lezen. Je zult gezegend worden als je God beter leert kennen ~ in al zijn gerechtigheid en liefde.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Vanuit de Pastorie 2:
Vorige week zondag ging de preek over het woord van God, de Bijbel. De Bijbel noemen wij woord van God, en dat is zij ook. Maar dat wil niet zeggen dat elke tekst op dezelfde manier woord van God is. Tijdens de dienst heb ik onderscheid gemaakt tussen vier verschillende manieren waarop een Bijbelwoord, woord van God is. Wat ik daarmee niet heb gezegd en niet heb bedoeld is dat die vier onderscheidingen gelezen kunnen worden als meer of minder serieus te nemen. Alsof een woord uit de 4e categorie minder belangrijk is dan in één van de andere categorieën. De hele Bijbel is woord van God, elke tekst is bruikbaar en betrouwbaar, maar niet elke tekst is op dezelfde manier woord van God. Daarom lezen we de hele Bijbel en beseffen we juist rond Hervormingsdag hoe belangrijk het is dat de Bijbel door iedereen gelezen kan worden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 25-10-2020

Als je in het donker wandelt

kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan,

Daarom heb je Jezus nodig

want Hij steekt een lichtje in je leven aan.

Reken maar dat jij je vergist

als je het Licht van de wereld mist.

 

Diensten 25 oktober:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

 

Diensten 1 november:

Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalcollecte

 

Dienst 4 november – Dankdag:

Belt-Schutsloot – 19.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

 

Kerkdiensten Belt-Schutsloot:

Vorige week heeft de landelijke PKN de richtlijnen voor de kerkdiensten weer aangepast, in eerste instantie tot en met zondag 15 november. De PKN adviseert zeer dringend om niet meer dan 30 mensen in een kerkdienst toe te laten en gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Geadviseerd wordt om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.

Ondanks bovenstaande richtlijnen bent u/zijn jullie van harte welkom in de dienst.

Voor het bijwonen van een dienst is het nog steeds noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Houdt u aan de basisregels van het RIVM.

– Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– U mag niet zingen tijdens de dienst.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Kerkdiensten Wanneperveen:

U bent weer welkom!

Vorige week zondag was er voor het eerst na lange tijd weer een kerkdienst in Wanneperveen, uiteraard met de nodige aanpassingen. Naar aanleiding van deze dienst is de kerkenraad bij elkaar geweest om de huidige situatie te bespreken.

Wat kan er op dit moment gelukkig wel maar ook wat mag absoluut niet. Een gemeente moet toekomstperspectief hebben, wij moeten ergens naar uit kunnen kijken. Vanuit deze gedachte zijn de volgende afspraken met elkaar gemaakt voor de komende maanden.

Ingaande zondag 11 oktober worden er om 11:00 uur wekelijks kerkdiensten gehouden in de kerk te Wanneperveen met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • – Het predikantenrooster wordt tot het eind van het jaar gevolgd, predikanten zijn al benaderd en hebben toegezegd
 • – Tijdens de dienst is een organist aanwezig ( orgelmuziek tijdens de dienst )
 • – Het beamerteam zal wekelijks aanwezig zijn ( tekst liederen en liturgie komen op het scherm )
 • – Tijdens de diensten wordt niet gezongen
 • – Men hoeft zich voorlopig vooraf niet aan te melden ( kan indien nodig alsnog worden ingevoerd )
 • – Overige coronamaatregelen zoals maximaal aantal kerkgangers, afstand tot elkaar en goede ventilatie worden opgevolgd.Wij nodigen u en jou van harte uit om de diensten weer te komen bezoeken, uiteraard onder de voorwaarde dat u gezond bent en naar verwachting blijft. Hartelijk welkom in de kerk te Wanneperveen.Kerkenraad Wanneperveen 

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 11 oktober in BS gingen naar Roelie Korthoef i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht naar de heer J. Bloemhof en de heer A. Huisman te Nijeveen. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.
 • De bloemen uit de dienst van 18 oktober gingen in Belt-Schutsloot naar de familie Weijs. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de familie Lubbinge en bij de heer J. Bakker.

 

Verantwoording

 • Via ouderling R. van Dalfsen-v/d Belt € 20 ontvangen voor kerk en onderhoud.
 • Via ouderling A. Baas-Stam 2 x € 10 ontvangen voor kerk en onderhoud en € 10 voor de diaconie.
 • De collecte voor de diaconie heeft €39,- opgebracht op 11-10-2020 in W’veen.
 • De collecte voor de diaconie in Wanneperveen op zondag 18 oktober bracht € 26,20 op.

Kerkenraadsverkiezingen

Helaas hebben alle verkozen kandidaten hun verkiezing niet aanvaard. Daarom vraagt de kerkenraad u/jullie dringend om voor de volgende vacatures aanbevelingen in te dienen.

 • Voor Belt-Schutsloot zijn dat 2 vacatures ouderling en 1 vacature ouderling kerkrentmeester
 • En voor Wanneperveen zijn dat 2 vacatures ouderling kerkrentmeester.

Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Aanbevelingen kunt u schriftelijk of per e-mail indienen t/m dinsdag 27 oktober a.s.

De verkiezingsprocedure kunt u vinden op de website onder het nieuws van 6 september.

Jarigen november:

 • 14-11 dhr. A. van der Veen, 82 jaar.
 • 23-11 mw. J. Hoffman-Lassche, 86 jaar.

Beiden alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst.

Najaarskledingactie.
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood is dit jaar bestemd voor Ethiopie. Deze keer is gekozen voor hulp bij het verkrijgen van schoon drinkwater en sanitair.
U kunt uw kleding en schoenen in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen.

 • fam. Knobbe belterweg 34
 • fam Dam veneweg 187 en Willy Mourik bovenboerseweg 39.
  De actie loopt van 26 tot en met 31 oktober.

Wilt u zich bij het brengen van de kleding aan het coronaprotocol houden. Anderhalve meter afstand en bij verkoudheid of koorts niet zelf wegbrengen.
Als er nog vragen zijn kunt u mij bellen. Willy Mourik tel. 281570
Namens Sam’s kledingactie alvast bedankt.

Vanuit de gemeente:
Jannie Lubbinge moet verder onderzoek ondergaan. De berichten tot nu toe vallen niet mee. We leven met haar en Jan mee en hopen en bidden dat God hen ondersteunt en zegent in deze dagen van onzekerheid en wachten.
Roelie Korthoef is weer thuis en het gaat goed met haar. Dankbaar zien we op naar Hem die gaf wat daarvoor nodig was.

Vanuit de Pastorie 1:
Dank voor alle meeleven dat we kregen in verband me de trouwdag van Joren en Jolien. Inderdaad, het ging heel anders dan we hoopten. Tegelijk zijn we heel dankbaar dat we dit mochten meemaken. De waarde van de dag zit gelukkig niet in het aantal gasten hoe mooi het ook was geweest als er meer gasten bij mochten zijn. Intussen rukt Corona op. Duizenden per dag worden besmet. Hopelijk wordt de stijging van dat aantal de komende week doorbroken. Anders zullen er nog meer maatregelen komen. Wat we nodig hebben zijn echter niet meer maatregelen maar mensen die zich er aan houden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Vanuit de Pastorie 2:
Gelukkig kan het bezoekwerk nog doorgaan ondanks de nieuwe maatregelen. Ik doe mijn best met handen wassen en afstand houden. Hebt u toch liever geen bezoek, geef dat vrijmoedig aan. Uiteraard heb ik daar begrip voor. Waar ik zelf de laatste tijd steeds meer het gevoel krijg dat ik veel mensen al een poos niet gezien heb merk ik vaak als ik ergens binnenkomen dat er trouw gekeken wordt naar de diensten waardoor men mij wel ziet. Een goede ontdekking die de onderlinge band weer versterkt. Dat is belangrijk dat we via de onderlinge verbondenheid het gemeente-zijn onderhouden. En daarbij dat we blijven zoeken naar wat nog wel kan om dat vorm te geven.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

 

 

 

 

Nieuws 11-10-2020

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan;

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

Diensten:

11/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

18/10 – 9.30 uur – Voorganger: de heer R. Pasterkamp

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Energiekosten

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in

verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 27 september gingen naar de heer J. Epping. Noorderweg.
 • In Wanneperveen werden bloemen gebracht naar de heer R. Pors en naar mw. L. vd Belt-Rijkeboer. Beide hebben in het ziekenhuis gelegen.
 • De bloemen uit de jeugddienst van 4 oktober in BS gingen ter bemoediging naar fam. H. Klaver en naar fam. J. Jongman. In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. A. Oosterhof-Boonstra en mw. B. Dam-de Groot. Beiden zijn jarig geweest.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

Leon Schaap, Teun Knobbe, Gerda van Bakel-Jonkman en Jan Minnema hebben het verkiezing tot amtsdrager niet aanvaard.

 

Preek app:
Doe mee met de preek-app; laat weten wat je van de laatste preek vond en lees wat anderen er van vinden. Geef je op per app; 06 40428018 of mail; jmenkveld@solcon.nl

Bericht van overlijden:
Maandag 21 september overleed Remmelt Schoenmaker in De Schans in Zwartsluis. Hij werd 75 jaar. Zaterdag 26 september werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk in Belt Schutsloot.

 

In Memoriam Remmelt Schoenmaker:
Remmelt was een kleurrijke man. Hij werd geboren op 1 juni 1945 in Belt-Schutsloot. Remmelt groeide op als kleuter en ging naar de lagere school. Na de lagere school ging hij naar de vakschool in Zwolle om het bakkersvak te leren. Er moest al vroeg gewerkt worden om de gebakken broodjes met de bakfiets weg te brengen. Later kreeg hij verkering met Mini, en ze trouwden in 1967 en er kwamen 2 dochters uit hun huwelijk. Hennie werd op 20 juni 1968 geboren en 2 jaar later kwam Erna ter wereld op 18 december 1970. In 1978 werd er besloten om de bakkerij over te nemen van zijn vader en moeder Schoenmaker. In 1992 wilden Remmelt en Mini de zaak verkopen i.v.m. gezondheidsklachten, maar ze hebben nog 7 jaar door geploeterd en toen besloten om helemaal te stoppen. Ze hebben nog lang genoten van de vrijheid en van de kleinkinderen die werden geboren. Toen kwam er een mindere tijd, Mini werd ziek en overleed op 4 februari 2012. Het was een hele klap voor Remmelt maar toch heeft hij zich er goed doorheen geslagen. In 2016 werd Remmelt de trotse overgrootvader van zijn 1e achterkleindochter, Louise. In 2018 is hij begonnen te kwakkelen met zijn gezondheid, Er werd leverkanker geconstateerd en daarvoor moest hij naar Groningen. Remmelt wilde echter niet meer behandeld worden. In het najaar van 2019 heeft besloot hij om naar De Schans in Zwartsluis te verhuizen en zijn huis werd verkocht aan zijn kleindochter. Een maand geleden ging het slechter met hem tot dat hij afgelopen maandagmiddag 21 september 2020 vredig is ingeslapen. Zaterdag 26 september werd hij begraven in Wanneperveen na een dienst in de kerk in Belt-Schutsloot. In de dienst lazen we uit Markus 4 hoe Jezus de storm stilt voor zijn discipelen. Jezus heeft niet alleen macht over wind en water. Geen enkele storm is bestand tegen zijn machtswoord. Daarom is Hij de beste redder en begeleider die we ons kunnen wensen bij de oversteek van dit leven naar het eeuwige leven die we eens allemaal zullen maken. We wensen Hennie, Erna en hun  gezinnen die troostende zekerheid van harte toe bij het verwerken van het verlies van vader en opa. Ook anderen die Remmelt zullen missen om de plek die hij in hun leven innam.

 

Vanuit de gemeente:
Adriaan Huisman is thuis uit het ziekenhuis. De operatie is gelukt maar de zorgen zijn nog niet uit de wereld. Jannie Lubbinge zou in Herenveen worden geopereerd maar dat bleek niet mogelijk. Zij is nu in afwachting van verder onderzoek en behandeling in Groningen. Spannende tijden waarin we hen van harte willen opdragen aan de genadetroon van onze hemelse Vader en in het meeleven en de voorbede van de gemeente.

Vanuit de Pastorie 1:
Hoe jammer het ook is, het wordt steeds duidelijker dat het nog lang kan duren voor we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen op zondag in de kerk zoals we dat gewend waren. Misschien dat sommige mensen er al aan gewend zijn en de situatie zoals zij is zijn gaan accepteren met ook de nieuwe mogelijkheden. Bv thuis lekker een kopje koffie terwijl je naar de dienst kijkt. Zonder u dat kopje koffie te misgunnen wil ik u toch oproepen om deze situatie niet zomaar te accepteren. Bij elkaar komen is wezenlijk voor de gemeente. Elkaar ontmoeten als leden van de gemeente, als kinderen van God, die Hem samen willen grootmaken en dienen is onmisbaar. Juist nu het steeds duidelijker wordt dat de gewone ‘ere’diensten voorlopig niet terugkeren is het belangrijk dat we gaan nadenken over alternatieven voor samenkomen. Dat kan door met meerdere personen of gezinnen een ruimte te zoeken waar je samen de diensten kunt meebeleven. Of door andere momenten te zoeken. Sluit je aan bij een GGG of begin een nieuwe groep.  Bedenk zelf een manier, een moment en een plek om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten om samen bezig te zijn met geloof en leven met God. Laten we niet onderschatten van hoe groot belang dat is. Laten we elkaar daar ook in aanmoedigen. ‘Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn daar ben ik in het midden’ zei Jezus. Dat betekent niet dat twee al genoeg is, maar dat betekent dat bij elkaar komen meerwaarde heeft voor de ontmoeting met God. Laten we dat in praktijk brengen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Vanuit de Pastorie 2:

Vrijdag 9 oktober trouwt onze oudste zoon Joren met Jolien. Door de nieuwe maatregelen zal dat in afgeslankte vorm moeten gebeuren. Dat is erg jammer maar op dit moment onvermijdelijk. Desondanks blijft hun huwelijk een prachtige gebeurtenis waar we als gezin al een poos naar uit gekeken hebben en dat we van harte willen vieren. Het burgerlijk huwelijk zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Heinenoord en de kerkelijke inzegening in de Grote kerk van Dordrecht. Joren en Jolien gaan ook in Dordrecht wonen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 13-09-2020

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U!

 

Diensten:

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – startdienst

In deze dienst zal door de aanwezigen niet worden gezongen.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele – H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalsgave

27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Vredeswerk
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).
 • De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Verantwoording:

Ds. Menkveld ontving vorige week € 10,00.

In de maand augustus is via Marry Klaver 2x € 10 en via Jenny Klaver 1x  € 10 ontvangen voor de bloemendienst.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Jannes en Grietje Wink, Bovenboerseweg ivm hun 50 jarig huwelijk
 • Fam. H. Harms, Siebenweg ivm hun 50 jarig huwelijk
 • Mw. L. vd Belt-Rijkeboer, Veneweg
 • Bart vd Berg, Veneweg
 • Fam. Stechweij, Belterweg, ter bemoediging.
 • Dhr. C. Vos, van Raalteweg.
 • Fam. Pit, van Raalteweg, zij waren begin augustus 50 jaar getrouwd.
 • Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht vieren.
 • De familie van mw. J. Klaver-van de Belt.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 30 augustus gingen naar de heer F. Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden er bloemen bezorgd bij dhr. G. Winters in verband met zijn verjaardag. De bloemen uit de dienst van 6 september gingen naar mw. E. Knobbe-de Goede i.v.m. haar 80ste verjaardag. In Wanneperveen werden er bloemen bezorgd bij dhr. C. Vos en de fam. Pit.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. is besloten om de kerkenraadsverkiezingen per zondag 6 september weer op te pakken. Deze waren dit voorjaar stilgelegd in verband met corona. Hoewel het misschien niet altijd zichtbaar voor u is moet er in deze tijd toch veel geregeld worden, misschien nog wel meer dan normaal, daarom is het wel belangrijk dat de kerkenraad compleet is en blijft. De per mei 2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wij u om namen in te dienen van doop- of belijdende leden die volgens u voor verkiezing in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Voor Wanneperveen gaat het om:

– 2 vacatures ouderling kerkrentmeester

Voor Belt-Schutsloot gaat het om:

– 2 vacatures ouderling en

– 1 vacature ouderling kerkrentmeester

U kunt aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 15 september 2020.

Voor de goede orde onderstaand de volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen.

U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen echter wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen.

Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar.

Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.

Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Preek app:
Ik wil graag een preek-app-groep aanmaken voor reacties op de preken of de diensten. Op die manier wil ik graag met u als hoorder/kijker in contact blijven nu ik de gezichten in de kerk niet kan zien tijdens de dienst. Bijkomende voordeel is dat u ook van elkaar de reacties ziet en daar ook weer op kunt reageren. Daarom bij deze vraag of iedereen die mee wil doen bij daarvan een appje wil sturen. 06-40428018

Vanuit de gemeente:
Mw. Van de Belt-Rijkeboer mocht vorige week woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Bart van den Berg werd vorige week maandag geopereerd, kreeg een nieuwe schouder, en mocht dinsdag weer naar huis. Beide wensen wij zegen en kracht van God voor verder herstel en met hen zijn we dankbaar voor wat in het ziekenhuis voor hen gedaan kon worden.

Rob Pors is afgelopen woensdag in Zwolle in het ziekenhuis opgenomen om een operatie te ondergaan. We dragen hem en zijn vrouw op in uw voorbede.

Bericht van overlijden:
Maandag 31 augustus overleed Jantje Klaver – van de Belt, in haar woning aan de Belterweg, in de leeftijd van 90 jaar. De laatste week lag ze op bed. Ze riep iedereen aan haar bed van wie ze afscheid wilde nemen en werd de laatste dagen voortdurend omringd door haar kinderen. Afgelopen zaterdag hebben we in kleine kring afscheid van haar genomen en haar begraven in Wanneperveen na een dienst in de kerk in Belt Schutsloot. Jantje wilde geen In Memoriam. Niet in de dienst en niet in het kerkblad. Ze was van mening dat wie haar kent ook weet wat er in haar leven is gebeurd. Ons hartelijke meeleven gaat uit naar kinderen, klein en achterkleinkinderen maar ook naar familie en vrienden die haar zullen missen.

Bericht van overlijden:
Woensdag 2 september bereikte ons het onverwachte en verschrikkelijke bericht van het overlijden van Ronnie Stoter. Zomaar ineens weg uit het leven, uit zijn gezin, familie en kennissenkring nog maar net 51 jaar. Woorden schieten te kort om weer te geven wat dit betekent vooral voor zijn vrouw, kinderen en ouders en voor heel veel anderen. Afgelopen maandag was het afscheid in besloten kring in de Reestborgh in Meppel, waarna hij is gecremeerd. We leven van harte met hen mee in het besef hoe weinig dat is bij dit grote verlies. Dat zij zich in deze moeilijke periode gedragen mogen weten door hun hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie 1:
Gelukkig gaat het winterwerk weer van start al is er nog veel onduidelijk en onzeker. ‘Wie zoekt zal vinden’ zegt de Bijbel dat geldt ook voor het zoeken van manieren om ondanks beperkingen komende winter met elkaar vorm te geven aan het gemeenteleven. Bij deze wil ik van harte oproepen om mee te doen waar u kunt. Ontvangt u de Nieuwsbrief/Leefmee al per mail? Ontvangt u de liturgie al per mail? Hebt u zich al opgegeven voor de preek-appgroep? Doe weer mee met catechisatie en Groeigroep desnoods op een creatieve manier. Hebt u zich al opgegeven voor het meemaken van een dienst (ook 70+ mag als er geen klachten zijn) En als u verder ideeën hebt, begin ermee of maak ze bekend. Niet alles is afgezegd, er is nog veel mogelijk en er kan nog veel bedacht worden. Voor elke activiteit geldt dat er mensen voor nodig zijn om ze uit te voeren en voor elke activiteit geldt ook dat we het niet voor onszelf doen maar tot eer van God en uit dankbaarheid voor wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en zal doen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Vanuit de Pastorie 2:
Vorige week kreeg ik een boekje in handen met de titel: Struikelblokken; Veertig vragen bij het Oude Testament. Struikelen doet niemand graag en zeker niet bij het Bijbellezen. Regelmatig merk ik in gesprekken met mensen dat ze moeite hebben met bepaalde teksten in met name het Oude Testament. Vragen omdat wat er staat beschreven onduidelijk is, fantastisch lijkt of helemaal niet meer past bij ons moderne leven. Voor die mensen is dit een heel informatief boekje. Het is vlot geschreven en behandeld in korte hoofdstukjes steeds een ‘probleem’ met uitleg daarover. Vragen over de historie, over ethiek (wat is goed of niet goed), godsdienstige vragen en vragen n.a.v. de actualiteit. Een paar voorbeelden; Heeft Mozes echt de eerste vijf boeken geschreven? Hoe zit het met de zondvloedverhalen uit andere culturen? Heeft David Goliath verslagen? Hoe zit het met de positie van vrouwen in maatschappij en gezin? Gaf God wetten die niet goed waren? Kunnen we de wraakpsalmen nog zingen? Wat betekenen die scheppingsverhalen voor ons? Enz. Het boekje is geschreven door dr. M.J. Paul en is echt niet moeilijk om te lezen wel heel informatief voor een geïnteresseerde Bijbellezer. ISBN 9789087182854.
Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

Nieuws 27-09-2020

Ik ben de hand en jij de voet,

wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,

te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer,

ieder is nodig, bij de Heer.

 

Diensten:

27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Vredeswerk
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels

4/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Jeugddienst

 • 1e collecte: Jeugdwerk
 • Extra collecte: Kerk en Israël

11/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).
 • De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 13 september jl. gingen naar de heer J. Stam, Belterweg, i.v.m. zijn verjaardag. In Wanneperveen werden deze week bloemen gebracht bij mw. M. Winters- Huisman, Weth. Vosstraat, zij is 4 september jarig geweest, en bij de heer en mw. Stoter -Heite,  Veneweg, als blijk van medeleven.

De bloemen uit de dienst van 20 september gingen naar de heer J. de Goede, Havezatherweg, i.v.m. zijn 81ste verjaardag. In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. T. Stummel-Winters, Bovenboerseweg, en bij mw. J. Zwiers-Lok, Zonnewiede. Voor beiden ter bemoediging.

 

Jarigen oktober:

Volgende maand hopen onderstaande Venigers hun verjaardag te vieren.

 • 04-10 Mw. A. Oosterhof-Boonstra, 83 jaar.
 • 05-10 Dhr. J. Bakker, 83 jaar.
 • 08-10 Dhr. W.D. Soer, 80 jaar.
 • 13-10 Dhr. A.H. Wildeboer, 81 jaar.
 • 16-10 Dhr. C. Heidema, 80 jaar.
 • 18-10 Mw. M. van Vianen-Hoffman, 87 jaar.
 • 21-10 Mw. A.P. van Velzen-Tuin, 87 jaar.
 • 27-10 Mw. M. Lijkendijk-Smit, 87 jaar.
 • 27-10 Dhr. A. Huisman, 83 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

Voor Belt-Schutsloot:

in de vacature ouderling kerkrentmeester: Leon Schaap

 • in de vacatures ouderling: Teun Knobbe en Gerda van Bakel-Jonkman

Voor Wanneperveen:

 • in een van de vacatures ouderlingen kerkrentmeester: de heer Jan Minnema

Kandidaten hebben een week de tijd om over hun roeping na te denken. Zondag 27 september hopen wij hun beslissing te vernemen.

Preek app:
Doe mee met de preek-app; laat weten wat je van de laatste preek vond en lees wat anderen er van vinden. Geef je op per app; 06 40428018 of mail; jmenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:
Rob Pors mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. De operatie is goed gelukt en we kijken met vertrouwen vooruit. Adriaan Huisman werd kort opgenomen in het ziekenhuis maar is inmiddels ook weer thuis. Wel zijn er nog zorgen. Verder zijn mij geen ziekenhuisopnamen bekend. We zijn dankbaar voor de gebeden die verhoord werden en bidden tegelijk voor kracht en wijsheid op de weg die we te gaan hebben als die weg ons zwaar valt om welke reden dan ook.

Vanuit de Pastorie:
Deze week overkwam het mij weer dat ik, terwijl ik bij iemand thuis zat zag dat mijn handen niet goed schoon waren. Dat heb je soms als je even tussendoor wat aan een fiets doet of zo. Er moet even snel wat gemaakt worden of even helpen met iets. Vlug handen wassen en dan later merken dat sommige vlekken er niet zo makkelijk afgaan en sommige plekken niet zo snel schoon worden. Helaas is dat dan zichtbaar. Met corona is het juist omgekeerd. We wassen telkens weer onze handen, maar we weten niet of er corona op zat toen we begonnen en we zien daarna niet of het eraf is. Toch maar weer doen, je weet nooit. Want we willen graag schone handen, zichtbaar en onzichtbaar. Als gelovigen doen we dat ook. Soms weet je dat je ‘vuile’ handen heb gemaakt en dat was je er zo maar niet af. Soms weet je het niet zo precies maar ook dan is het goed om ze schoon te wassen. Niet met een pompje maar met een gebed. Elke keer weer hebben we vergeving nodig, voor die dingen die we beseffen, maar ook voor zoveel dat we niet eens doorhebben. Here Jezus, vergeef mijn verkeerde handelen en geef mij schone handen!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 06-09-2020

Laat ons een volk zijn, dat U vreest,

vol van uw liefde, die wonden geneest.

Maak ons een leger, sterk in de strijd,

dat als een eenheid uw komst voorbereidt.

 

Diensten:

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

In deze dienst zal niet door de gemeente worden gezongen.

20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele – H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalsgave

27-9 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst

 • 1e collecte: Diaconie (Vredeswerk)
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels.

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Het RIVM adviseert mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens het RIVM onder de risicogroepen vallen extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad 

Verantwoording:

Ds. Menkveld heeft € 10,00 ontvangen.

 • In de maand augustus is via Marry Klaver 2x € 10 en via Jenny Klaver 1x  € 10 ontvangen voor de bloemendienst.

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • De heer C. Vos, van Raalteweg.
 • Fam. Pit, van Raalteweg, zij waren begin augustus 50 jaar getrouwd.
 • Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht vieren.
 • De familie van mw. J. Klaver-van de Belt.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 30 augustus gingen naar de heer F. Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. is besloten om de kerkenraadsverkiezingen per zondag 6 september weer op te pakken. Deze waren dit voorjaar stilgelegd in verband met corona. Hoewel het misschien niet altijd zichtbaar voor u is moet er in deze tijd toch veel geregeld worden, misschien nog wel meer dan normaal, daarom is het wel belangrijk dat de kerkenraad compleet is en blijft. De per mei 2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wij u om namen in te dienen van doop- of belijdende leden die volgens u voor verkiezing in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Voor Wanneperveen gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling kerkrentmeester

Voor Belt-Schutsloot gaat het om:

 • 2 vacatures ouderling en
 • 1 vacature ouderling kerkrentmeester

U kunt aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 15 september 2020.

Voor de goede orde onderstaand de volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen. U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen echter wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen. Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar. Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard. Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Nieuws 30-08-2020

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg.

 

Diensten:

30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

– 1e collecte: Werelddiaconaat

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

06-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

– 3e collecte: Kerk en onderhoud

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

– 1e collecte: Diaconie

– 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of via

de Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.

– Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).

– De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.

– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.

– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.

– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

– Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Mevr. J. Lok-Lok in Clarenberg zij mocht afgelopen dinsdag haar verjaardag vieren.
 • Dhr. J de Goede, Havezatherweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis
 • Dhr. R. Stam, Kerklaan, ook hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

 

Bloemen:

De bloemen uit de jeugddienst van 16 augustus gingen naar Janneke Mondria en naar de spreker in deze dienst de heer Durk de Boer.

De bloemen uit de dienst van 23 augustus gingen naar

 • Mevr. J. Lok-Lok in nieuw Clarenberg
 • Dhr. J. de Goede
 • Dhr. R. Stam.

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend werken we al weer een aantal weken met ons nieuwe camerasysteem in de kerk in Belt-Schutsloot. Na wat kleine strubbelingetjes kunnen we stellen dat het systeem prima werkt en ruim voldoet aan de verwachtingen. We gaan nu op zoek naar wat meer vrijwilligers om het systeem te bedienen zodat bij vakanties en andere afwezigheid het systeem ook bediend kan worden (aanmelden mag ook bij iemand van de kerkenraad). De beeldapparatuur is betaald door een aantal gulle gevers en komt dus niet ten laste van de resultatenrekening van de kerk. We willen daarom deze gevers hartelijk bedanken voor deze mooie apparatuur. Ook nogmaals een dankwoord aan Henk de Grooth voor de installatie en voor de opstart / begeleiding van het systeem. Marinus Lok heeft de plaats van opstelling corona veilig gemaakt, ook daarvoor onze hartelijke dank.

De Kerkrentmeesters.

 

Vanuit de gemeente:

Bij dhr. Jan de Goede, werd een nier verwijderd in het ziekenhuis te Zwolle. Vorige week woensdag kwam hij weer thuis uit het ziekenhuis. Dhr. Roel Stam werd vorige week dinsdag opgenomen voor een operatie aan zijn rug in Zwolle. Ook hij mocht woensdag weer naar huis terugkeren. Mw. Van de Belt-Rijkeboer werd opgenomen in Meppel daar verblijft zij nog op moment van schrijven op zaal C1. Afgelopen maandag werd dhr. Bart van den Berg in Zwolle opgenomen voor een nieuwe schouder. Draag hen op in uw voorbede, dank met hen voor zegen en vooruitgang en bidt met hen voor kracht en bemoediging waar de weg zwaarder is dan gehoopt. Dat wij het samen met de dichter van Psalm 23 mogen zeggen en ervaren; De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Vanuit de Pastorie:
De scholen zijn weer begonnen in onze regio. Het was nog wel even spannend of er vorige week dinsdag geen extra beperkingen zouden worden opgelegd aan de scholen maar dat gebeurde niet. Tenminste, het basis en voortgezet onderwijs kon, onder de gegeven omstandigheden, ‘gewoon’ van start. Gelukkig wel, zullen veel mensen met mij denken. Misschien dat een aantal kinderen het iets minder gelukkig vindt, maar ook veel kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Toch is dat wel vreemd met school en leren. Nu, door de corona, is dat anders, maar in het normale leven gaat lang niet iedereen met plezier zo lang mogelijk naar school. Er zijn leerlingen die er zelfs het liefst zo snel mogelijk mee stoppen. Dit in tegenstelling tot de steeds meer gehoorde trend dat leren bij het leven hoort en dat je er je hele (werkzame) leven mee bezig moet blijven. Je moet immers ‘bijblijven’, voortdurend jezelf ontwikkelen om nieuwe kansen te kunnen grijpen en mee te kunnen met nieuwe ontwikkelingen. Wat het gewone leren betreft denk ik dat, hoe mooi deze gedachte ook is, zij niet voor iedereen even aantrekkelijk is. Maar op een ander gebied zou ik haar juist van harte willen aanbevelen. Leren in geloof, leren in Bijbelkennis, leren in kerkelijk werk en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Soms heb ik de indruk dat de geloofs en Bijbelkennis van mensen niet/weinig meer groeit na de zondagschool. Gelukkig niet bij iedereen, maar toch. Soms krijg ik de indruk dat mensen denken dat je genoeg weet als je een paar verhalen uit de Bijbel kent en dat God altijd bij je is. Hoe mooi die verhalen ook zijn, hoe belangrijk het ook is dat God er altijd is, er is nog heel veel meer te leren. Net als in je gewone leven stopt leren in geloof niet met een bepaalde leeftijd of met het afronden van een fase in je leven. Je moet blijven leren om in alle dingen die je meemaakt in je leven te begrijpen hoe Gods liefde, Gods leiding en Gods bedoeling daarin duidelijk worden en hoe je het daarin volhoudt. Wie niet blijft leren loopt het risico op een dag aan de kant te staan met teleurstelling of twijfel, lege handen of een bang hart. Mag ik vanaf deze plek eens aan u vragen wanneer u voor het laatst merkte dat u leerde in geloof en leerde uit de Bijbel? Wanneer werd u de laatste keer verrast door een Bijbeltekst die u aansprak en verder hielp? Wanneer was uw laatste geestelijk les waarmee u een hobbel in uw leven overwon en die u dichter bij God bracht?  Hoe zit het met uw verlangen om te leren in de school van de genade?
Blijf in de leer bij de HEER!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 16-08-2020

Als Jezus komt dan verdwijnt al het duister,

komt er een einde aan honger en pijn.

Als Jezus komt dan verschijnt Hij met luister,

zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.

 

Diensten:

 • 16-810.00 uur – voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Jeugddienst             Deze dienst wordt alleen uitgezonden, het is niet mogelijk deze dienst bij te wonen.                                                                                                                       – 1e collecte: doel jeugddienstcie                                                                               – 2e collecte: jeugddienstcie
 • 23-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen                                        – 1e collecte: Diaconie                                                                                                – 2e collecte: Kerk en onderhoud                                                                               – 3e collecte: Pastoraat
 • 30-8 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                                  – 1e collecte: Werelddiaconaat                                                                                   – 2e collecte: Kerk en onderhoud

Uw kunt uw gift voor de collecte overmaken op bankrek.nr. NL27 RABO 0367 1544 63 of viade Givt app. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief of Leef Mee.

 

We kunnen weer naar de kerk.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) weer als gemeente mogen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • – Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:
 •   https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt
 •   geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.
 • – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • – Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Dhr. Stam,  Zonnewiede.
 • Mw. W de Jonge-Klaver, Noorderweg, die 27 juli haar verjaardag mocht vieren.
 • Dhr. .P. Boterman, Van Raalteweg.
 • Mw. .Rodermond -Lok, Veneweg zij was 02-08 jarig.
 • Dhr. .J. Brand, Zr. Kortplantsoen, hij was 05-08 jarig.
 • Janneke Mondria , Noorderweg, zij had een ongelukje met de fiets.
 • Mw. J. Schaap –Klaver, Belterweg , zij was 7 augustus jarig.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit dienst van 2 augustus gingen naar mw. W. de Jonge-Klaver
 • En de bloemen van 9 augustus gingen naar mw. J. Schaap-Klaver.                        Beide dames zijn jarig geweest.

 

In memoriam.
Harmpjen van Benthem werd geboren in de Leeuwte op 7 juli 1933. Ze was de op 1 na jongste uit een gezin van 7 kinderen. Op de klompen naar de lagere school met een strikje in het haar zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hier na op de fiets naar de huishoudschool in Meppel. Ze ging na de huishoudschool werken in de huishouding bij 3 gezinnen. Al vroeg leerde ze op 17-jarige leeftijd Jan v.d. Linde kennen. Later bleek dat hij leed aan de ziekte van Weil waaraan hij ook is overleden. Dat is een moeilijke tijd voor haar geweest vooral ook omdat ze worstelde met haar geloof. Niet dat ze niet geloofde, dat was het zeker niet. Nee ze wist niet of ze wel voldoende geloofde. Die strijd heeft ze haar hele leven gevoerd.
Harmpjen vond werk in het dr. Janssenziekenhuis in Vollenhove een ziekenhuis dat later is verhuisd naar Emmeloord. In 1959 leerde ze Geert Stam kennen op de Blauwe Hand en al gauw kwam het tot een verloving en trouwden ze op 23 mei 1962 en gingen wonen op de Belt. Harmpjen was gelukkig met Geert maar de worsteling met het geloof was er ook. ‘We moeten er maar vertrouwen in hebben want meer kunnen we niet’ zei ze vaak. Dat is belangrijk voor haar geweest. Vertrouwen op God. In 1962 beviel Harmpjen van een levenloos geboren zoon. Gelukkig volgden op 7 januari 1965 en 13 april 1969 nog 2 kinderen waar ze bijzonder blij mee was. Later werd het steeds wat minder met haar. Hierdoor was thuiszorg noodzakelijk. Toen ze ook nog een urineweginfectie kreeg werd haar dit bijna fataal. Geert heeft haar thuis zo goed mogelijk verzorgd. Harmpjen ging naar Zonnewiede en knapte daar goed op alleen lopen ging niet meer. Later ging ook Geert naar Zonnewiede zodat ze bij elkaar konden zijn. Dat vond Harmpjen erg fijn. Harmpjen was een lieve zorgzame moeder en oma en probeerde ondanks depressies er het beste van te maken. De laatste weken kreeg ze last van een verstopping waadoor ze veel moest overgeven en er een longontsteking volgde. Ze werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht waar ze op donderdag 23 juli overleed in het bijzijn van Geert en kinderen. Woensdag 29 juli hebben we een afscheidsdienst gehouden in de kerk in Belt-Schutsloot waarna zij werd begraven op de begraafplaats in Heetveld. Tijdens de afscheidsdienst lazen we de Psalm waaruit 58 jaar geleden hun trouwtekst was genomen. Psalm 31 het 15e vers; Maar ik vertrouw op U, Here, Ik zeg Gij zijt mijn God. Deze woorden waren ruim 58 jaar een betrouwbare gids en dat mogen zij ook de komende tijd zijn, in het bijzonder voor Geert, Harm, Bert en de kleinkinderen maar ook voor allen die Harmpjen zullen missen.

Vanuit de Pastorie – 1:
Wanneperveen werd een paar weken geleden opgeschrikt door een aantal corona-besmettingen. Gelukkig voor zover ik nu weet geen ernstige zieken maar toch een waarschuwing dat de maatregelen niet voor niets zijn en dat het gevaar nog niet is geweken. Corona is nog onder ons. Ik merkte zelf ook dat er de laatste weken een omslag had plaatsgevonden. Het  ging zo goed en het verlangen naar meer contact was zo groot dat corona en de maatregelen op de achtergrond kwamen. Helaas weten we nu dat het daarvoor nog te vroeg was. En laten we hopen dat het hierbij blijft. Nog niet zo lang geleden begon deze ziekte zich te verspreiden door één persoon en zolang er nog één persoon is die het heeft blijft het risico op verspreiding reëel. Als je vrij wilt blijven moet je je aan de regels houden. Dat is in geloof ook zo. Ook daar strijden, voor ons gevoel, vrijheid en regels nog wel eens met elkaar. Niets is minder waar. Echte vrijheid bereik en houdt je alleen maar als je je aan de regels houdt. Zelfs in vakantie tijd.
Hartelijke groeten,
Ds Menkvel

 

Vanuit de Pastorie – 2:                       
Een paar weken geleden kocht ik in een kringloopwinkel een boekje over seks. Ik hoor bij die mensen die bij het afrekenen van zo’n boekje een lichte gêne voelen bij de kassa. Wellicht dat diezelfde gêne me heeft weerhouden om vaker over seks te preken. In ieder geval, ik ben blij dat ik het boekje gekocht heb, zo blij zelfs dat ik het ook onder uw aandacht wil brengen. Wellicht kan ik zo iets goed maken van wat tot nu toe heeft ontbroken in de preken. De titel van het boekje is ‘Kosjer Seks’. Volgens de ondertitel gaat het over passie, intimiteit en integriteit. Omdat de meeste lezers zich wel iets voor kunnen stellen bij ‘seks’ wil ik eerst iets schrijven over ‘kosjer’. Kosjer is een woord dat joden gebruiken om aan te geven of iets op de goede manier wordt gedaan en gebruikt. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld ‘kosjer eten’. Een maaltijd is ‘kosjer’ als er geen voedsel in zit dat onrein is volgens de joodse wetten en niet op een onreine manier is bereid. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel van iemand die kosjer wil eten is Daniël. Daniël vind het zo belangrijk dat hij zich tijdens zijn maaltijden aan de voorschriften houdt dat hij (en zijn 3 vrienden) het rigoureuze besluit nemen om alleen groente en water te gebruiken. Omdat je nu eenmaal niet, aan wat je op je bord ziet liggen, kunt zien wat er precies in het gerecht zit en hoe het is klaar gemaakt houdt Daniël een ruime marge aan. De geschiedenis vertelt dat God dit waardeert en hem daarom ruimhartig zegent.
Kosjer betekent dus ‘zonder alles wat er niet bij hoort’. Kosjer seks betekent dan, seks zonder alles wat er niet bij hoort. Dat geldt zowel voor de seks zelf als voor de manier waarop je ermee omgaat. Kosjer bedoelt de zuivere vorm. Zoals verkeerd eten tot gezondheidsklachten leidt, leidt verkeerde seks tot psychische klachten. Kosjer seks hoort bij gezonde relaties waarin de liefde stroomt. In gesprekken met mensen is soms voelbaar dat de seks niet helemaal kosjer (meer) is. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk om dat ook open te bespreken. Onderzoeken wijzen uit, dat lees je ook in het boekje, dat veel mensen wel op zoek zijn naar ‘goede’ seks, maar nog niet hebben ontdekt wat kosjer is en hoe je dat kunt bereiken. Voor die mensen is dit een heel goed boekje. Het biedt geen stappenplan, het gaat niet over de goede technieken, standjes of hulpmiddelen en er staan geen plaatjes in. Wel goede informatie en uitleg over wat kosjer seks is en hoe je daarvan steeds meer kunt genieten. In nette taal komen veel seks gerelateerde onderwerpen langs waarmee de media ons proberen te overvoeren. Dus, voor wie het ‘er’ moeilijk mee heeft, maar ook voor wie merkt dat het vuur al lang gedoofd is, een aanrader. Gewoon een boekje waar je blij van wordt! De schrijver is Shumley Boteach, een Amerikaanse rabbi die 10 jaar studenten rabbi is geweest in Oxford. Het Jodendom van vandaag is vooral humanistisch van aard, dus verwacht geen christelijk boek. Tegelijk zit er veel Bijbelse wijsheid in het boek verwerkt en dat maakt het zo goed. Neem en lees; Kosjer Seks, Shmuley Boteach, ISBN 90-215-8724-6
Hartelijke vakantie groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 19-07-2020

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

 

Diensten:

 • 19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
 • 26-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • 02-8 09.30 uur – voorganger: dhr. J. Smit

 

U/jullie kun(t)(nen) weer naar de kerk.

De kerkenraad heeft besloten om een beperkt aantal mensen in de gelegenheid te stellen de dienst in de kerk bij te wonen. In plaats van 1,5 meter tussen de gemeenteleden en dan niet zingen heeft de kerkenraad er voor gekozen om wel te zingen in de dienst maar dan op een onderlinge afstand van ongeveer 3 meter.

Om e.e.a. in goede banen te leiden is het helaas noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.                                                                                                                                   – Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt  geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus.                                                                  – De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met ventilatie en deze worden niet gesloten. Het kan dus tochten.                                                                                                                               – Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.                                                                   – Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.                    – Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.                                                                       – U kunt geen gebruik maken van het toilet.                                                                       – Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk TV.

De kerkenraad

 

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg

“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”

Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.

Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen.

Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.

Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/

De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.

Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.

Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!

Hartelijk dank voor uw donatie.

Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

 

Bloemen:

De bloemen uit dienst van 12 juli gingen naar mw. H. Stam-van Benthem, zij was 7 juli jarig.

 

Verantwoording:

 • Ds. Menkveld heeft in week 27 € 50 ontvangen.
 • In week 28 ontving ds. Menkveld een gift van € 100.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Fam. R. Pors, Lozedijk
 • Dhr. J. Beute, Perelaar, was jarig op 30 juni
 • Dhr. T. Stoter, Veneweg, was jarig op 2 juli
 • Dhr. J. Smit, Veneweg, was jarig op 4 juli

 

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, de eerste week van de schoolvakantie, heeft het weer ons niet in vakantiestemming gebracht, wel het verlangen ernaar aangewakkerd. Als de Vakantie Bijbelclub was doorgegaan hadden we buiten niet veel kunnen doen. Maar, net als het allereerste jaar zou de opkomst wel eens goed kunnen zijn geweest. Toen was het ook een regenachtige week en werden veel kinderen door hun ouders met auto voor de deur afgezet. Dit jaar kon het ‘feest’ niet doorgaan. We denken nog over ‘iets’ in het najaar, maar het is nu vooral afwachten hoe de situatie met corona zich ontwikkelt. Steeds een stapje vooruit en meer ruimte, of …. we wachten het af.
Regelmatig krijg ik de vraag of we vakantieplannen hebben. Daar kan ik dan geen concreet antwoord op geven want die plannen zijn er nog niet. Net als andere jaren houd ik mijn vakantieweken in de zomer en blijven we vooral thuis. Misschien een dag of een paar dagen, maar dat weten we nog niet concreet. Als ik thuis ben blijf ik voor bijzondere situaties gewoon beschikbaar. Intussen zijn er al een heel aantal gemeenteleden vertrokken voor vakantie. Ook vanaf deze plek wil ik iedereen die erop uit gaat een fijne, rustgevende en inspirerende vakantie toewensen en vooral een gezonde en veilige thuiskomst.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 05-07-2020

O, zegt het voort aan ’t verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in ’t vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij.
Licht in de duist’re nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

TV diensten vanaf juli 2020:
05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
12-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. Menkveld
19-7 09.30 uur – voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 5 juli de TV diensten worden uitgezonden vanuit de kerk te BS. De bedoeling is dat deze uitzendingen zoveel mogelijk live zullen zijn en niet meer in onderdelen van tevoren opgenomen hoeven te worden. Hiervoor zal dan de benodigde apparatuur zijn geïnstalleerd.
Vanaf juli is wel weer kerkbezoek tot 100 personen mogelijk, met in achtneming van 1,5 meter afstand, maar geadviseerd wordt om dan niet te zingen. De kerkenraad heeft daarom besloten om voorlopig buiten voorganger, kerkenraad, organist, e.d. niet meer dan 10 à 12 gemeenteleden in de dienst toe te laten zodat er wel kan worden gezongen maar op een onderlinge afstand van ongeveer
3 meter. Dit geldt eerst voor de maanden juli en augustus. In de loop van augustus kan dan worden bekeken hoe de diensten vanaf 1 september kunnen worden gehouden.
Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag alle namen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Wanneer er plaats voor u is krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per
e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan mag u de dienst dus niet bezoeken. Ook spontaan (zonder opgave) kunt u de dienst dus niet bezoeken. U wordt niet automatisch op een lijst gezet voor een volgende dienst, want wellicht bent u dan verhinderd. U moet zich voor elke dienst opnieuw aanmelden. De dienst wordt uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:
– Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
– De kerkenraad raadt de volgende personen af om zich voor het bijwonen van een dienst op te geven: 70+ers en personen die onder behandeling van een specialist staan voor diabetes, hartklachten, long-, nier- of leverproblemen of anderszins een kwetsbare gezondheid hebben (risicogroepen volgens het RIVM).
– Alle deuren en ramen zullen zoveel mogelijk open staan in verband met ventilatie en worden niet
gesloten. Het kan dus tochten en bij niet zomers weer is het wellicht niet al te warm binnen.
– Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
– Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
– U kunt geen gebruik maken van het toilet.
– Zing niet uit volle borst maar houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver door de ruimte kunnen verspreiden.
De kerkenraad.

Doelcollectes diaconie:
Beste gemeenteleden, vorig jaar zijn we gestart met om de maand een specifiek doel aan te wijzen waar we voor gingen collecteren. Maar met de huidige maatregelen rondom de kerkgang door Corona, merken we dat deze doelen nu niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
De maand juli hadden we al aan “de Wijkwieg” in Genemuiden bedacht. Maar dit zal dan voorlopig de laatste doelcollecte zijn. We zullen de doelcollectes weer oppakken als de situatie weer enigszins “normaal” wordt.
Speciale aandacht in juli dus voor “de Wijkwieg” in Genemuiden, meerdere info volgt van henzelf, wilt u een gift doen die echt voor dit doel bestemd is, vermeld het er dan even bij op de overboeking.
Bij voorbaat dank, en van harte bij u aanbevolen namens de diaconie.

Doelcollecte juli: Stichting De Wijkwieg
“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrijke start!”
Het doel van Stichting De Wijkwieg is om baby’s en hun moeders samen een kansrijke toekomst te bieden en niet onnodig van elkaar te scheiden.
Stichting De Wijkwieg wil een aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op de doelgroep die moeite heeft om de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen die nu tussen wal en schip vallen doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit moment is een uithuisplaatsing of abortus een alternatief, terwijl een moeder met gerichte hulp in veel situaties wel in staat kan zijn om met haar kind een toekomst op te bouwen. De eerste 1000 dagen zijn het fundament voor de rest van het leven van een kind. Indien er perspectief mogelijk is, moeten moeder en kind niet van elkaar gescheiden worden. Stichting De Wijkwieg biedt dan ook graag een alternatief voor abortus en wil onnodige uithuisplaatsingen voorkomen. Als stichting De Wijkwieg zetten wij alles op alles om baby en moeder samen te laten opgroeien. We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zij intensief begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar en de baby. Samen met de moeder stippelen we een route uit naar zelfstandig moederschap waarin de veiligheid en de geborgenheid van de baby centraal staat.
Op 1 oktober 2020 openen wij het moeder-kind huis in Genemuiden. Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma doorlopen. In een periode van 6 tot 8 maanden proberen wij de moeder klaar te stomen voor een zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wij ambulante begeleiding in het na-traject.
Aan het moeder-kindhuis wordt hard gewerkt. In een voormalig kerkgebouw zijn nieuwe vloeren en wanden gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de kamers en de leefruimtes en in de buitengevel moeten nieuwe kozijnen worden geplaatst voor voldoende daglicht. Een uitgekiende installatie moet zorgen voor een prettig klimaat. Daarbij moet er nog veel gebeuren. We kunnen daarin rekenen op veel vrijwillige steun.
Wilt u de voortgang van de bouw volgen? neem eens een kijkje in het fotoboek op onze website https://www.wijkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/
De organisatie werkt op dit moment aan de contracten met de gemeenten en instanties.
Daarnaast zijn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf 1 oktober de feitelijke zorg voor hun rekening nemen. Kortom alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen.
Wij zijn enorm blij met de diaconale aandacht die uw kerk ons geeft!
Hartelijk dank voor uw donatie.
Bestuur van Stichting De Wijkwieg.

Bloemen:
In elke dienst is een bos bloemen aanwezig. Deze bloemen krijgen wel een goede bestemming maar voorlopig gaat de diaconie door met het versturen van kaartjes bij verjaardagen, ziekte, e.d. omdat er minder bossen bloemen worden weggegeven dan gebruikelijk was.

Een kaartje werd verstuurd naar:
mw. Anneke Vis-Boes, Bovenboerseweg
mw. Vos-Knol, Reestoord ter bemoediging.
Ds. en mw. Stap, Burg. Roegeweg, vanwege emeritaat.
Dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg, t.g.v. zijn 86ste verjaardag.
Mw. Holterman, Veneweg
Dhr. B. Pluim, Veneweg
Fam. J. v/d Belt, Veneweg
Mevr. S. Halfmouw-Stam, Noorderweg 59, zij was 23 juni jarig.
Dhr. S. Lok , De Steenakkers 6, hij vierde 25 juni zijn verjaardag.

In Memoriam Albert Rodermond:
Op 21 december 1929 werd Albert (beter bekend als “Ap”) Rodermond geboren aan de Veneweg. Het gezin heeft altijd dan op nr. 4 dan op nr. 6 van de Veneweg gewoond. Vader werkte in Meppel en was ouderling van de Hervormd Kerk te Kolderveen. Ap had 2 broers en 1 zus, die alle drie reeds overleden zijn. Na de Lagere School ging Ap naar de LTS, tijdens de oorlogsjaren werkte hij bij de fietsenmaker. Later ging hij naar avondschool voor metaalbewerker. Enkele maanden voordat hij naar Indië zou worden uitgezonden kreeg Ap TBC. De uitzending ging niet door en Ap kwam in een TBC-tentje te liggen. Van bruiloft komt bruiloft is een oud gezegde. Zo ging Willy de Niet samen met haar zus naar de bruiloft van een neef. Daar leerde Willy Ap kennen die haar die avond naar huis bracht. Op 17 april 1956 trouwden de jongelui en gingen in een heel klein huisje wonen. Ze kregen drie kinderen, vier kleinkinderen en er zijn zeven achterkleinkinderen. Ap had als hobby motorrijden. Daarnaast mocht hij graag autorijden en in de tuin werken. Gedurende de huwelijksjaren had Ap zich laten omscholen tot timmerman. Op z’n 57e ging hij met de VUT, maar heeft geklust tot aan zijn dood. Ap had een lief en zorgzaam karakter. Hij ging ook graag op vakantie.
Ap kwam uit een christelijk gezin. Samen zijn Ap en Willy in het begin van hun huwelijk ook met regelmaat naar de kerk geweest. Er kwam de slof in en zo is de kerkgang uiteindelijk doodgebloed. Het geloof niet, we zijn altijd blijven bidden vertelde Willy.
Albert Rodermond overleed op 31 mei 2020 in zijn vertrouwde omgeving in de leeftijd van 90 jaar. Tijdens het afscheid, in de aula van Begrafenisonderneming Wassink (Meppel) hebben we stil gestaan bij 1 Korinthe 13, met name bij de woorden “en de meeste van deze is de liefde.” Na het afscheid is Ap Rodermond overgebracht naar het Crematorium Reestborgh te Meppel om gecremeerd te worden.

Afscheid van Heleen Schotanus:
Heleen heeft haar stage afgerond in onze gemeente. Zij heeft verschillende dingen in onze gemeente gedaan. De dienst die zij op 17 mei voor de camera mocht leiden was daarbij het meest zichtbare moment. Daarnaast heeft zij een 25-tal bezoeken gedaan waarbij ik heb geprobeerd haar een dwarsdoorsnede van de gemeente mee te laten maken. Van jong tot oud, in verschillende levenssituaties en omstandigheden. Heel in het begin heeft ze meegedaan met de Vakantie Bijbel Club en een vergadering van de kerkenraad bezocht. Verschillende keren is ze ook aanwezig geweest in kerkdiensten in beide dorpen. Naast het werk in onze gemeente heeft ze ook een aantal taken in Zwartsluis gedaan waaronder een aantal keren voorgaan in de diensten in De Schans. Voor mij was het plezierig en leerzaam om met Heleen op te trekken en ik kreeg ook van de bezochte gemeenteleden positieve reacties. Met deze gemeentestage rondt Heleen haar bachelor Theologie aan de ETF in Leuven af. Na de vakantie gaat ze verder met haar master. In deeltijd is het een lange weg, maar met de ijver en inzet die Heleen laat zien en haar liefde voor de kerk zal zij met de hulp van God zeker haar doel bereiken. Bij deze wil ik Heleen graag bedanken voor de goede samenwerking, haar inzet voor de gemeente en haar zegen toewensen voor haar verdere studie.

Vanuit de Pastorie – 1:
Hoewel de druk op de samenleving merkbaar minder wordt blijft toch het risico voelbaar aanwezig. Het blijft zoeken naar een goede manier van daarmee omgaan. Bijvoorbeeld met het maken van afspraken voor bezoeken. Momenteel is mijn bezoekwerk nog zeer beperkt. Wat mij betreft mag dat wel meer worden maar we moeten dat samen afwegen. Zowel in gezondheid als in bezorgdheid zijn er verschillen en ik wil over niemands grenzen heen gaan en zeker geen risico of gevoel van risico verspreiden. Daarom wil ik het graag wat omdraaien. Wie er zelf aan toe is en daar ruimte voor heeft mag zelf aangeven dat ik kan komen. Per telefoon, mail of ouderling. Buiten zitten (als het droog is) vind ik prima en een beetje kou kan ik best verdragen als de zon wat minder schijnt. En natuurlijk mag u ook zelf de telefoon pakken voor een gesprek. Nu we elkaar minder ontmoeten is het extra belangrijk dat we van twee kanten proberen contact te houden. Voor mij is dat een hele gemeente maar voor u slechts één dominee.

Vanuit de pastorie – 2:
Vanaf 22 maart hebben we elke zondag een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Wanneperveen. De eerste keer alleen met geluid en daarna met beeld. Door de belangeloze inzet van heel veel uren vrije tijd van Henk en Aukje, en alle materiaal dat zij daarvoor beschikbaar stelden was dat mogelijk. Vanaf volgende week gaan we uitzenden vanuit de kerk in Belt-Schutsloot met een vaste installatie en worden er meer vrijwilligers ingewerkt. Als het goed is werkt alles straks vanaf de site precies hetzelfde. Drie maand ging ik, op twee na, elke zondag naar de kerk in Wanneperveen. Hoewel ik in deze periode ook zeer nadrukkelijk de beperking heb ervaren van het niet op de gewone manier kerkdiensten kunnen houden, heb ik toch ook hele goede momenten meegemaakt. Afgelopen zondag keek ik voor het eerst thuis mee en toen pas begreep ik hoeveel ook het ‘zijn in een kerkgebouw’ bijdraagt aan een dienst. Dankbaar ben ik daarom dat ik op zondag naar de kerk mag en dat er vanaf volgende week steeds meer mensen naar de kerk mogen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.