Nieuws 24-03-2019

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.                                                                                                                In beide diensten is er ook een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdiensten:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal tijdens deze dienst eroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.
 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.

 

Verantwoording:

De collecte voor de voorjaarszending (Cuba) van zondag 10 maart bedroeg in BS         € 214,10.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

 

Vanuit de gemeente:
Vorige keer vergat ik te vermelden dat dhr. G. Haakmeester in het ziekenhuis in Meppel heeft gelegen i.v.m. zijn longen. Hij is inmiddels weer thuis. Ook Kasper de Jonge is weer thuis. We wensen beiden een gezegend herstel.

Vanuit de Pastorie:
‘In de Leefmee en Nieuwsbrief van 24 februari stond het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering. In dat verslag staat kort het gesprek weergegeven over ‘een beetje naar rechts’. Dit naar aanleiding van het rapport van het SCPB ‘Christenen in Nederland’. Dit rapport gaat over kerkelijke betrokkenheid in Nederland. De teneur van het rapport is dat de linkerkant van de kerk leegstroomt terwijl de rechterkant het wat beter doet en zelfs een opleving laat zien onder de jeugd tussen 15 en 25 jaar. Dat is opmerkelijk. Natuurlijk zijn rechts en links geen duidelijke termen die precies kunnen worden afgebakend. Behalve in de kerk wordt er ook in de politiek over rechts en links gesproken en ook op andere gebieden en het betekent zeker niet overal hetzelfde en dat maakt het gesprek lastig maar niet minder noodzakelijk. Voor dat gesprek is hier geen plaats, maar een paar zaken vallen op. Mensen die hun aarzelingen hebben bij ‘een beetje naar rechts’ zien dat vaak in verband met de preken over de 10 geboden van de laatste tijd. Nu valt het mij op dat juist jonge gemeenteleden, de 16+ catechisanten, precies de groep die het SCPB noemt, positief zijn over de preken over de wet. Niet dat ze het overal mee eens zijn maar het spreekt hen wel aan. Als wij nu met statistische zekerheid weten dat ‘een beetje naar rechts’ de levensduur van onze gemeente verlengt, dat het mensen meer betrokken maakt en met name de groep jong volwassenen, zouden we daar dan nog tegen zijn?
Hartelijke groeten,
Ds Menkveld.

Nieuws 17-03-2019

Diensten 17 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugddienst.

 

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdienst:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 17/03 – Jeugddienstcommissie.
 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 10 maart zijn in BS met hartelijke felicitaties gegaan naar Wim en Betsie ten Wolde in verband met hun 50-jarig huwelijk.
 • De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn ter bemoediging gegaan naar Joop Stam.
 • De bloemen uit de dienst te Wanneperveen zijn gegaan naar  mw. Eker-Simonsz.
 • En de heer G. Haakmeester.

 

Verantwoording:

 • De diaconie collecte van 10 maart voor de voedselbank heeft in W’veen € 45,70 opgebracht.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud in W’veen bracht € 62,95 op. Diaken I. Slot ontving deze week €5.

 

Bedankt!

Namens de diaconie willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan onze inzamelingsactie voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Wat zijn er veel producten ingeleverd! Heel fijn. Daar kunnen veel mensen blij mee gemaakt worden. Mogen we u er nogmaals aan herinneren dat de diaconie collecte ook de hele maand maart nog bestemd is voor de Voedselbank Steenwijkerland?

Met een hartelijke groet van uw diaconie.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers.

Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:

 • Dhr. Kasper de Jonge werd vorige week weer opgenomen in Zwolle.
 • Mw. R. Rodermond kreeg vorige week in Meppel een nieuwe knie. Zij is inmiddels weer thuis. We wensen beiden voorspoedig herstel en de hulp en zegen van God.

  Bij de Preek: Om op te hangen in huis.
  In dit huis houden wij van God
  Om Hem te kennen lezen we de Bijbel
  We eren Zijn naam en vloeken niet
  We heiligen Zijn dag en gaan naar de kerk

  Vanuit de Pastorie:
  Een uitdrukking die, vroeger wat meer dan tegenwoordig, wordt gebruikt als naam voor een huis, schip of vereniging is: Ora et Labora. Het betekent letterlijk; bid en werk. De bedoeling is dat we niet moeten bidden en dan met de armen over elkaar afwachten of God wat gaat doen. Inhoudelijk sluit deze uitdrukking aan bij de bekende Bijbeltekst: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Bidden is niet passief en afwachtend, maar wordt aangevuld met zoeken en kloppen. Bidden vraag dus om betrokken activiteit. Maar, de uitdrukking Ora et Labora komt niet uit de Bijbel maar uit een leefregel voor monniken. Henk Binnendijk maakte mij hierop attent. Hij zei; Het is niet bidden en werken, maar bidden is het eigenlijke werk van een christen. Daar heeft hij een punt. Natuurlijk is bidden en passief afwachten niet goed. Maar aan de andere kant is er het gevaar dat we bidden en te snel aan de slag gaan of zelfs aan de slag gaan zonder te bidden. Daarom is biddag voor gewas en arbeid zo’n goede zaak. Een dag om er bij stil te staan hoe belangrijk bidden is voor dat je aan het werk gaat. Zo is de biddag bedoeld. Voor dat de drukte op het land in het voorjaar alle aandacht vraagt eerst een biddag houden. Omdat bidden aan het werken vooraf gaat. Omdat bidden het eigenlijke werk is. Dat gaat ons meestal niet zo makkelijk af. Daar moet je jezelf steeds weer aan herinneren, jezelf steeds weer toe zetten. Ook daarom is een biddag zo belangrijk.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld.

Nieuws 10-03-2019

Diensten 10 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In BS is de extra collecte voor de voorjaarszending.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In W’veen wordt de collecte voor de voorjaarszending huis aan huis gehouden.

 

Dienst 13 maart 2019 – Biddag voor gewas en arbeid

 • Dit is een gezamenlijke dienst voor de hele gemeente om 19.30 uur in Wanneperveen. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 17 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugddienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, en mw. A. de Vries-Stoter.
 • 17/03 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 3 maart gingen in BS met hartelijke felicitaties naar de heer J. Klaver, Meidoornlaan, en naar dhr. T. van der Sommen, Berkenlaan. Beide heren mochten vorige week hun verjaardag vieren.
 • In W’veen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw. Ten Brink en mw. Holterman,

 

Verantwoording:

 • In de maand februari is door de bloemencommissie en jeugddienstcommissie      2 x € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De collecte voor de voedselbank bedroeg in BS €  205,90.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud bedroeg in BS €  79,45.

 

Doel collecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Nog steeds is het zo, dat er veel voedsel – dat eigenlijk nog van goede kwaliteit is – wordt weggegooid. Tegelijkertijd zijn er mensen die te weinig te besteden hebben voor hun dagelijkse maaltijden. Een aantal jaren geleden zijn de voedselbanken opgericht om hier iets mee te doen. Veel winkels en bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland geven producten, die anders weggegooid zouden worden, aan de plaatselijke voedselbank. Uiteraard wordt wel voldaan aan de eisen van voedselveiligheid! Ook instellingen, scholen, kerken en TV-Oost houden acties om producten in te zamelen.   Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Roosevelt-Vakantieweek.

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantie week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0522- 281509, Ineke Slot, tel: 0527-246459 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 24 mei binnen zijn.

 

Kerkenraadsverkiezingen W’veen:

Mevrouw Stummel heeft haar verkiezing tot diaken niet aanvaard.

Voor de vacature diaken wordt u daarom weer gevraagd namen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 12 maart.

 

Vanuit de Pastorie:
Deze week vonden wij een doos met appels bij onze woning. Van een onbekende gever, al hebben we wel een vermoeden. We spreken wel over een appeltje voor de dorst. Dat wil zoveel zeggen als dat je iets bewaard voor een onverwacht moment dat je het nodig hebt. Als het om eten en drinken gaat zijn wij dat nauwelijks meer gewend. De aanvoer van eten en drinken is in ons land zo stabiel dat vrijwel elke dag te koop is wat we nodig hebben. Zelf een voorraad aanleggen, wat vroeger veel mensen deden, is niet meer nodig. Toch is dat niet altijd verstandig. Prediker zegt: Denk aan je Schepper in je jonge jaren voordat de kwade dagen komen en je er niet meer aan toe komt. Met andere woorden, zorg ook in je geloof voor een appeltje voor de dorst. Hoe eerder je daarmee begint des te beter het is. Dan wordt je niet overvallen door een situatie of een gebeurtenis die je geloof onderuit dreigt te halen. Een voorraadje geloof aanleggen, kan dat? Ja dan kan. Denken aan je Schepper dat is je dagelijks leven in verbinding brengen met God. Momenten vastleggen in je geheugen waarin je duidelijk merkte dat God er was. Dat Hij een gebed verhoorde, dat Hij een aanwijzing gaf, dat Hij iets van zijn macht liet zien. Het is niet voor niets dat Prediker zegt dat je dat in je jeugd moet doen. Zijn juist kinderen vaak niet ontvankelijker voor een ervaring met God dan volwassenen die alles meteen gaan relativeren of beredeneren en dan zomaar gaan twijfelen of het echt was. Duik nog eens in uw herinnering. Wie weet hoeveel appeltjes voor de dorst daar nog liggen te wachten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 03-03-2019

Diensten 3 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud en is de diaconiecollecte voor de voedselbank.

 

Inzameling voor de Voedselbank Steenwijkerland op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart,

Diaconie PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot.

De voedselbank Steenwijkerland heeft voortdurend giften nodig, om mensen die dat nodig hebben te kunnen blijven voorzien van een volwaardig voedselpakket. Iemand kan in financiële problemen komen door bijvoorbeeld schulden, echtscheiding of faillissement. Maar ook door het moeten terugbetalen van toeslagen of hoge zorg- of ziektekosten inclusief reiskosten naar het ziekenhuis.  Steun ons, dan kunnen wij anderen helpen. Belangrijk is ook om te weten, dat mensen die hulp krijgen van de Voedselbank ook hulp krijgen ( moeten accepteren ) om een oplossing te zoeken voor de problemen zodat ze naar verloop van tijd weer zonder de hulp van de Voedselbank kunnen. Voor de inzameling van producten hebben we het volgende verlanglijstje:

 • Pastasaus
 • Blikken  bruine bonen of kapucijners
 • Beschuiten
 • Crackers
 • Suiker
 • Blikken vruchten

Andere producten zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar wilt u er op letten dat het houdbare producten zijn, en let alstublieft op de houdbaarheid datum. Het is helemaal niet erg als u iets uit uw eigen keukenkastje geeft, maar her moet natuurlijk wel goed zijn.

Inzameling van de producten vind plaats op zaterdag 2 maart tussen 11 en 12 uur in de consistorie in Belt-Schutsloot en de consistorie in Wanneperveen. Of zondag 3 maart voor aanvang van de kerkdienst.

Daarnaast is de gehele maand maart de diaconie collecte bestemd voor de voedselbank Steenwijkerland.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 10 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In BS is de extra collecte voor de voorjaarszending.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In W’veen wordt de collecte voor de voorjaarszending huis aan huis gehouden.

 

Dienst 13 maart 2019 – Biddag voor gewas en arbeid

Dit is een gezamenlijke dienst voor de hele gemeente om 19.30 uur in Wanneperveen.

Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 03/03 – Fam. J. Zomer en fam. H. Veninga.
 • 10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, en mw. A. de Vries-Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 24 februari gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. F. Stam-Halfmouw in de Schiphorst te Meppel.
 • In W’veen werden de bloemen bestemd voor mw. Van der Belt, zij heeft in het ziekenhuis gelegen en voor mw.  Rodermond-Doornbos, zij is jarig geweest.

 

Verantwoording:

De collecte van afgelopen zondag voor missionair werk bedroeg in BS € 109,45.

 

Doel collecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Nog steeds is het zo, dat er veel voedsel – dat eigenlijk nog van goede kwaliteit is – wordt weggegooid. Tegelijkertijd zijn er mensen die te weinig te besteden hebben voor hun dagelijkse maaltijden. Een aantal jaren geleden zijn de voedselbanken opgericht om hier iets mee te doen. Veel winkels en bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland geven producten, die anders weggegooid zouden worden, aan de plaatselijke voedselbank. Uiteraard wordt wel voldaan aan de eisen van voedselveiligheid! Ook instellingen, scholen, kerken en TV-Oost houden acties om producten in te zamelen. Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Roosevelt-Vakantieweek.

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantie week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0522- 281509, Ineke Slot, tel: 0527-246459 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 24 mei binnen zijn.

 

Kerkenraadsverkiezingen W’veen:

Vanuit de gemeente is aanbevolen en door de kerkenraad verkozen in de vacature diaken: mw. T. Stummel-Winters.

Vrijdag 1 maart hopen wij te horen of mw. Stummel haar verkiezing aanvaardt.

Voor de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend om aanbevelingen in te dienen volgens de bekende procedure.

Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 maart bij iemand van de kerkenraad.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr. Kasper de Jonge is weer thuis uit het ziekenhuis waar hij verder mag herstellen.
Dhr.M. Winters, is vorige week vrijdag opgenomen in Zwolle voor een ingreep. Op dit moment is niet bekend hoe lang hij moet blijven. We hopen op een geslaagde ingreep en bidden om Gods nabijheid voor beiden.

Vanuit de Pastorie:
Er is vandaag veel te doen over identiteit. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit of in de war over hun identiteit of wellicht zelfs niet tevreden met hun identiteit. Waar het vroeger meer vanzelf sprak dat je je identiteit aanvaardde als iets wat jou gegeven werd, als iets wat je niet veranderen kon lijkt vandaag identiteit veel onduidelijker en soms zelfs een eigen keus geworden. Identiteit heeft te maken met hoe ik mijzelf ken, maar om mijzelf te kennen heb ik anderen nodig. Alleen door de ogen van anderen kan ik mezelf zien en leren kennen. Ik kan immers alleen mens-zijn tussen en met andere mensen. Het hoeft geen betoog dat nu de contacten steeds meer via sociale media gaan het kennen van elkaar steeds ingewikkelder wordt, steeds gevoeliger voor misvattingen en daardoor het leren kennen van de eigen identiteit een steeds groter probleem. Dat is niet alleen van deze tijd en komt niet alleen door moderne communicatiemiddelen. Ten diepste leren wij onze identiteit kennen in contact met God. Dat contact met God kan persoonlijk maar ook in contact met elkaar. Als God een plek heeft in ons met elkaar omgaan zal dat onze identiteit versterken. Hij heeft ons bedoeld en gemaakt. Aan Hem kunnen we ons spiegelen om te ontdekken wie we mogen zijn, ook als we het in onszelf en in elkaar niet kunnen ontdekken. Die ‘nieuwe’ identiteit is een groot cadeau van Christus aan ons.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 24-02-2019

Diensten 24 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is de diaconie collecte voor missionair werk.

 

Diensten 3 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 24/02 – Mw. J. van Benthem en fam. S. Smit
 • 03/03 – Fam. J. Zomer en fam. H. Veninga

 

Bloemen:

 • Bloemen uit de jeugddienst in BS van zondag 17 februari gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Klaver-de Jonge i.v.m. haar verjaardag.
 • Ook Kasper de Jonge kreeg bloemen, hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.
 • En er gingen bloemen naar de ouders van de 3 nieuwe wereldburgers.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer G.J. Klomp ivm zijn verjaardag vorige maand.
 • En mw. W.F. Rodermond-de Niet. Ook ivm haar verjaardag vorige maand.

 

Verantwoording BS:

 • De opbrengst van de extra collecte voor Kerk en Onderhoud van 10 februari in BS bedroeg  €  103,45
 • De opbrengst van de zendingsbussen in BS t/m de maand februari 2019 bedroeg €  206,91.
 • De opbrengsten van de collecten in de jeugddienst van afgelopen zondag, bedroegen voor World Vision  ad  € 153,05 en voor de jeugddienstcommissie zelf  € 98,55.

 

Verkiezingen BS:

De kerkenraad is blij dat mw. J. Wever-Krikke het ambt van diaken heeft aanvaard.

 

Geboren:

 • Op 13 februari is geboren Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma, De Steenakkers.
 • Eveneens op 13 februari is geboren Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager, zij wonen ook aan De Steenakkers.
 • Op 16 februari is geboren Niek, zoon van Herco en Renate Brand, en broertje van Jeffrey, Zij wonen aan de Belterweg.

Alle ouders van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Jarigen 80+ maart:

Volgende maand hopen D.V. onze volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

 • 11-3 Dhr. G. Dam, Veneweg, 88 jaar.
 • 25-3 Mw. J. Klaver-van de Belt, Belterweg, 89 jaar.
 • 26-3 Dhr. S. Jonas, Burg. Pastoorstraat, 86 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze hoge leeftijd en een fijne verjaardag toegewenst.

 

Vanuit de Pastorie:
Kerk en cultuur hebben veel met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Soms trekt de kerk de cultuur mee maar het kan ook omgekeerd dat de cultuur de kerk meetrekt. Deze week kwam ik er achter dat het kinderliedje ‘Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar ’s zondags niet’ van oorsprong een spotliedje is op een jenever drinkende vrouw die de hele week dronken is (ziek van de drank) behalve op zondag als ze geen jenever krijgt. De kerk heeft hier de cultuur meegetrokken. De meesten van u zullen net als ik het liedje kennen als kinderliedje over Kortjakje die elke zondag naar de kerk gaat met haar boek vol zilverwerk. Een dronkenmansliedje werd onder invloed van de kerk een kinderliedje dat aanmoedigt om naar de kerk te gaan. Maar, eerlijk is eerlijk, ik begreep vroeger ook al niet waarom Kortjakje de hele week ziek was en ook niet wat de betekenis was van dat korte jakje. Dat snap ik nu beter. Zo merk je dat het vaak goed is om achter de dingen te zoeken naar de betekenis of oorsprong om het goed te kunnen begrijpen. Vooral ook om op te letten dat we in de kerk geen cultuurdingen binnenhalen en normaal gaan vinden die er niet in horen. Dat kan van alles zijn. Verstopt of heel openlijk. Meestal vinden mensen het moeilijk om kritisch te zijn op dat waar ze aan gewend zijn. Wat in hun beleving altijd zo was. Behalve dat dat zelden waar is, is het zeker geen goede reden om het dan maar goed te vinden. Cultuur is niet altijd slecht het is ook niet alleen buiten de kerk. In zekere zin is de kerk zelfs onderdeel van de cultuur. Tegelijk heeft de kerk een kritische functie naar de cultuur. Daarom is eerlijk zelfonderzoek, persoonlijk en in de kerk, steeds weer nodig. Daarvoor juist is Bijbellezen en kerkgang zo belangrijk. Onmisbaar belangrijk. Buiten je eigen cirkel leren denken. Steeds weer jezelf de vraag stellen waar dien ik God en waar volg ik kritiekloos de cultuur? Daarom is vandaag het zondagsvoorbeeld van Kortjakje nog steeds actueel. Zondags gaat zij naar de kerk, met haar boek vol zilverwerk (de Bijbel).
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 17-02-2019

Diensten 17 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst verzorgd door Henk en Leonie.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

 

Diensten 24 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de diaconie collecte voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 17/02 – Fam. K.J. Rossing en mw. R. Doze-Poppema.
 • 24/02 – Mw. J. van Benthem en fam. S. Smit.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 10 februari gingen in BS naar Geert en Harmke Stam in Zonnewiede.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. Van Holten en naar de heer J. Lubbinge.

 

Verantwoording W’veen:

De extra collecte van 10 februari voor Kerk en Onderhoud bracht € 67,50 op. De collecte voor de diaconie bracht € 49 en 50 Kroatische Lipa, wat helaas maar € 0,07 is op.

 

Verkiezingen:

Belt Schutsloot

Mevrouw J. Wever-Krikke is door de kerkenraad verkozen in het ambt van diaken. Wij hopen deze week haar antwoord op haar verkiezing te vernemen.

Wanneperveen

Omdat door verschillende omstandigheden het soms moeilijk is om in W’veen het dienstrooster van de diakenen rond te krijgen is op de kerkenraadsvergadering van vorige week besloten het college uit te breiden met een extra diaken. Daarom vragen wij u om voor de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester en voor de nieuwe vacature diaken schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder.

Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 19 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

 • Vanuit de gemeente:
  Het herstel van de heer K. de Jonge duurt langer dan verwacht maar het gaat de goede kant op.
  De heer W. van Holten werd opgenomen in Meppel met een flinke longontsteking. Naar verwachting is hij inmiddels weer thuis.

  In Memoriam: Jan Knobbe
  Jan Knobbe (grote Jan) werd geboren op 3 maart 1932. Hij was de oudste van de 4 zoons van Teunis Knobbe en Albertje van de Belt. In zijn jeugd ging hij al vroeg met zijn vader mee om riet te snijden en te vissen. Met zijn jeugdvrienden haalde hij regelmatig kwajongensstreken uit. Zo werd er wel eens wat alcohol toegevoegd aan het water van de kippen of werd er een natte doek op de schoorsteen gelegd, waardoor de rook weer naar binnen kwam. Tijdens het oppassen leerde hij Geertje Aarten kennen en zij trouwden op 6 november 1959. Kort daarna kwam dochter Alberta en 5 jaar later werd Gea geboren. Jan’s voorkeur voor meiden was vervuld. Om goed voor zijn gezin te kunnen zorgen is Jan meer dan 25 jaar werkzaam geweest in de Noordoostpolder bij de firma Nijmeijer. In zijn vrije tijd was hij op zaterdag, samen met zijn broer (kleine) Jan, te vinden op de camping van Klaas Slagter om het gras te maaien, beschoeiing te zetten en riet te snijden. Jan was ook erg actief in het verenigingsleven. Hij is meer dan 50 jaar lid geweest van de zang- en muziekvereniging. Elf jaar geleden werd Parkinson bij hem geconstateerd. In de loop der jaren kreeg deze ziekte steeds meer vat op hem. Het zelfstandig lopen ging achteruit. Zijn rondjes door de nieuwbouw werden steeds minder totdat hij half december op bed kwam te liggen. De wereld in zijn beleving veranderde. Met name ’s nachts voerde hij gesprekken, waarbij zijn overleden broer Jan een belangrijke plek in nam.  Hierdoor werd het steeds moeilijker om hem thuis goede zorg te kunnen geven en voor zijn vrouw werd het ook steeds zwaarder ondanks de hulp die van alle kanten geboden werd. Toch wilde Jan heel graag thuis blijven. Zondagmorgen 3 februari kwam Jan te overlijden. Hierdoor was de moeilijke beslissing van uit huis gaan niet meer nodig. Vrijdag 8 februari  werd Jan begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk in Belt Schutsloot. In de dienst hebben we Psalm 23 gelezen. Bijbellezen was voor Jan belangrijk.  Hij vond het niet makkelijk om over zijn geloof te praten, maar hij las graag uit de Bijbel zolang hij dat kon. Bijbelwoorden geven bemoediging en troost in het dagelijks leven en zeker ook bij afscheid en verdriet. Met die troost mocht Jan afscheid nemen en die troost wensen we zijn vrouw, dochters, schoonzoons en allen die Jan Knobbe zullen missen van harte toe bij het verwerken van de lege plek die hij achterlaat.

  Vanuit de Pastorie:
  Er wordt in deze tijd veel gesproken over duurzaamheid. Mensen zijn bezig om onze planeet te redden. En inderdaad is het heel belangrijk om goed om te gaan met natuur, energie, klimaat etc. Dat geldt ook voor christenen. Tegelijk is het ook wat schamel om de planeet te willen redden zonder rekening te houden met het feit dat zij niet van ons is maar van God, de schepper van hemel en aarde. Om het met Paulus te zeggen; als onze hoop niet verder gaat dan het redden van deze planeet dan zijn we armzalige mensen. Jezus heeft zijn leven gegeven om deze planeet, met mensen en al, te redden en dat levert een veel verder reikende duurzaamheid op dan wij met onze techniek voor elkaar kunnen krijgen. En dan is er nog iets dat ik in veel discussies mis. Men wil de planeet redden met behoud van het dagelijkse comfortabele leven. Dat is een utopie. Wie even rondkijkt op deze planeet naar de verdeling tussen arm en rijk en de aanwezige voorraden weet dat wij vooral zullen moeten versoberen en delen. Om die bereidheid te ontwikkelen hebben we ook hulp van Boven nodig.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld

Nieuws 10-02-2019

Diensten 10 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten wordt er een extra collecte voor kerk en onderhoud gehouden.

 

Diensten 17 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst verzorgd door Henk en Leonie.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 10/02 – Fam. A. v.d. Veen en fam. W. van Holten.
 • 17/02 – Fam. K.J. Rossing en mw. R. Doze-Poppema.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 3 februari gingen in BS naar de heer F. Rodermond, Belterweg, en de heer D. Stam, Noorderweg. Beiden hebben in het ziekenhuis gelezen.
 • De bloemen in W’veen gingen naar de heer H. van der Veen, Wolfspark, en naar de heer G. Hertong, Veneweg.

 

Verantwoording:

 • De collecte van 27 januari voor Lwengo Kids heeft in BS € 118,45 opgebracht.
 • Afgelopen week is een gift ontvangen van € 250 voor de kerk.
 • De collecte voor het werelddiaconaat bracht in W’veen € 68,50 op en in BS € 130,50 dit is inclusief een gift van € 20 die door een van de diakenen is ontvangen.

Verkiezingen:

De heer S. Smit, Veneweg, heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester niet aangenomen.

Overleden:

Zondagmorgen 3 februari bereikte de kerkenraad het bericht dat de heer Jan Knobbe diezelfde ochtend was overleden in de leeftijd van 86 jaar. Wij herdachten Jan in de dienst met Gezang 14: De Heer is mijn Herder. Later meer.

Vanuit de gemeente:
De heer F. Rodermond, Zwolle, werd ruime een week geleden geholpen aan zijn hart. Hij is inmiddels weer thuis. De heer D. Stam lag geruime tijd in het ziekenhuis in verband met hartklachten maar is inmiddels ook weer thuis. De heer K. de Jonge werd opgenomen in verband met zijn blinde darm. We wensen hen sterkte en bidden voor hen om de zegen van God over hun behandeling.

In Memoriam: Gé Hoeve
Geertruida van den Berg werd geboren op 15 april 1918 als 3e uit een gezin van 16 kinderen. Nadat ze de lagere school (bijna) had doorlopen, werd ze door haar ouders op 13 jarige leeftijd naar een oom in Wanneperveen gestuurd, als huishoudelijk hulp. Haar toekomst leek in Ruinerwold te liggen toen ze zich verloofde met Arend Pluim. Een dodelijke ziekte zette een streep door de trouwplannen. Een nieuw tijdperk brak aan en ze hervond haar geluk, met als gevolg dat ze in 1948 trouwde met Jacob Hoeve en verhuisde naar Oostert, om uiteindelijk op de boerderij te gaan wonen aan de Veneweg en samen met haar man dat bedrijf te runnen. Ze kregen samen 3 kinderen: Jan, Wim en Johan. In 1968 werd het vanwege heupproblemen van vader Hoeve noodzakelijk de boerderij te verkopen en te verhuizen. Jaap Hoeve kreeg een baan in de verzekeringen. Gé nam toen een deel van de werkzaamheden voor de plaatselijke verzekeringen op zich en dat deed ze met veel liefde en deskundigheid. Ondertussen trouwden de jongens en kwamen er kleinkinderen, in totaal 8. Toen va in 1987 ziek werd brak er voor moe een moeilijke periode aan. Toen haar man in 1988 overleden was bleef ze alleen achter, maar ze verloor de moed niet: zo geleidelijk aan nam ze weer deel aan het gewone leven waar ze veel mooie dingen meemaakte. Helaas werd ook die periode weer overschaduwd door verdriet: in 2001 werd Wim ziek. Het overlijden van Wim in 2003 was voor haar een dieptepunt, maar ook daar kwam ze na verloop van tijd weer bovenop en pakte de draad weer op en Henk werd door Gé met open armen als (de nieuwe) schoonzoon ontvangen. Tot op hoge leeftijd heeft zij haar zelfstandigheid kunnen bewaren en was gewend om haar eigen problemen op te lossen. Intussen kreeg ze 13 achterkleinkinderen waar ze erg blij mee was. Haar 100e verjaardag was een hoogtepunt dat ze vierde vanuit Nieuw Clarenberg. De laatste maanden namen haar krachten af. Ondertussen hield haar rotsvaste geloof haar op de been: het geloof in en het verlangen naar een beter leven werd steeds belangrijker voor haar. Haar hele leven lang was dat  leidend geweest, in voorspoed en tegenspoed, ook toen in haar omgeving steeds meer mensen wegvielen. Ze was voorbereid op het afscheid dat ze wist dat kwam. De Bijbeltekst voor haar afscheid was Psalm 103 en daarbij prachtige liederen waaruit bleek hoe ze uitzag naar de toekomst. Bovenaan het papier waarop haar aanwijzingen stonden schreef ze: “Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat mag tot troost en bemoediging zijn voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.

Vanuit de Pastorie:
Israël past niet op de wereldkaart! Die gedachte kun je zomaar krijgen als je leest en ziet hoe Israël moet ‘vechten’ voor een klein stukje land om te wonen. Dat is niet nieuw. Toen God aan Abraham beloofde dat zijn nageslacht een groot volk zou worden en een eigen land zou krijgen woonden er nog andere mensen in dat beloofde land. Maar nadat ze het land inderdaad kregen, maakten ze telkens weer mee dat ze werden aangevallen door anderen volken en soms ook weggevoerd naar vreemde landen. Niets nieuws onder de zon. De geschiedenis van Israël is ook de geschiedenis van Jezus. Bij zijn geboorde was er geen plaats en tenslotte werd Hij gekruisigd. Een wrede manier om duidelijk te maken dat er geen plaats voor Hem was op aarde. Vandaag in onze samenleving vraag ik me steeds vaker af; Hoeveel ruimte is er nog voor God? Is de geschiedenis van Jezus toen niet dezelfde als die van God vandaag in Nederland? Hoeveel ruimte is er nog in Nederland voor de God van Israël, de God van de Bijbel? En toch was Israël een geschenk van God aan de wereld. En toch kwam Jezus om de wereld te redden. En toch houdt God ook vandaag nog van Nederland.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 03-02-2019

Diensten 3 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 10 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten wordt er een extra collecte voor kerk en onderhoud gehouden.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem
 • 10/02 – Fam. A. v.d. Veen en fam. W. van Holten

 

Bloemen:

 • De bloemen van 27 januari in BS gingen met de hartelijke felicitaties in naar fam. Klaver i.v.m. de geboorte van hun zoon Siem en naar de heer M. Lok voor zijn verjaardag.
 • In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de heer M. Winters en mw. Smit-Vos, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De extra collecte in BS voor het pastoraat bedroeg € 98,–.
 • Jannie Klaver heeft een gift van € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

Verkiezingen:

De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat dhr. H. Mendel en mw. M. Hansman-ten Wolde hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard.

Ook mw. J. Aaten-Lok heeft haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester aanvaard.

Voor de goede orde delen wij u mee, dat in de kerkorde het recht bestaat om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

W’veen: De heer H. van Benthem heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester niet aanvaard. Bij vorige verkiezingen in Wanneperveen is de heer S. Smit, Veneweg, door de gemeente voorgedragen voor het ambt van ouderling kerkrentmeester en nu weer door de kerkenraad verkozen verklaard. De heer Smit heeft een week de tijd gehad om over zijn verkiezing na te denken en vrijdag 1 februari hoopt de kerkenraad te horen of hij het ambt aanvaardt.

BS: Ook de heer K. de Jonge heeft zijn verkiezing tot diaken niet aanvaard. Voor de vacature diaken te Belt-Schutsloot vragen wij u daarom weer schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder.

Deze aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Geboren:

Op 21 januari is Siem geboren. Siem is de zoon van Johan en Geralda Klaver en broertje van Bram. Wij feliciteren Johan en Geralda van harte met Siem en wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Overleden:

Op 25 januari is overleden mw. G. Hoeve-van den Berg. Zij mocht 100 jaar worden. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden in Wanneperveen. Later meer.

 

 

Zoals de zon

de maan verlicht,

zal eens

een Bron

van Levend Licht

ons vinden

in het duister.

 

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Nieuws 27-01-2019

 • Diensten 27 januari 2019:
 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkvel                                     In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.                                     De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Diensten 3 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.
 • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem.

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag gingen met de hartelijke groeten in BS naar fam. Weijs aan de Noorderweg.
 • Vanuit Wanneperveen geen opgave ontvangen.

Verantwoording:

 • Herma Bruintjes ontving voor de bloemenkas 1x € 20, 3x € 10 en 1x € 5
 • en een gift van € 50 voor de jeugddienstcommissie.

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

 

Kerkbalans 2019:

Binnenkort ontvangt u de envelop, met de gegevens van de Kerkbalans 2019.                                                                                                                                 Vriendelijk verzoek om de folder aandachtig te lezen en daarna het antwoordstrookje in te vullen en klaar te zetten, zodat de bezorger deze weer kan ophalen. Tevens een dringend verzoek om bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden zodat uw bijdrage juist in de administratie van de kerk verwerkt kan worden.

De kerkrentmeesters.

 

Verjaardagfonds:

Hebt jij je al opgegeven als vrijwilliger? Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost niet veel tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Sing In:

De afgelopen jaren hebben Margré, Anja, Roelina en Gerjanne zich ingezet om de Sing In diensten te verzorgen. Ze hebben nu aangegeven dat ze willen stoppen.

Dames, namens de kerkenraad heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet.

 

Verkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen verklaard:

Voor Belt-Schutsloot

 • in de vacature diaken: Kasper de Jonge
 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Joke Aaten-Lok
 • in de vacature ouderling: Margré Hansman-ten Wolde

Voor Wanneperveen

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Herman van Benthem
 • in de vacature ouderling: Henk Mendel

Uiterlijk 25 januari delen zij mee of ze hun roeping aanvaarden.

Wij wensen hen de komende week Gods leiding en wijsheid toe.

 

Jarigen:

In februari hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 01-02 mw. Rodermond-Doornbos, 81 jaar.
 • 16-02 mw. G. Klaver –de Jonge, 82 jaar.
 • 20-02 mw. A.R. Eker-Simonsz, 81 jaar.
 • 24-02 mw. F. Stam-Halfmouw, 84 jaar.
 • 25-02 dhr. J. Klaver, 80 jaar.
 • 26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 89 jaar.
 • 29-02 dhr. H. Waninge, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Rock Steady kerkdienst zondag 27 januari 
Volgende week zondag is de jaarlijkse Rock Steady kerkdienst voor jong en oud (in BS).
We gaan mooie liederen zingen. De muziekgroep van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis zal ons hierbij begeleiden. Zij zal ook een aantal nummers voor ons zingen.
De voorganger is onze eigen predikant ds. Menkveld en het thema is “Moet kunnen!?”.
Kom allemaal, vraag je ouders, vrienden, buren en ieder die je lief is mee naar de kerk deze zondag.
De dienst begint om 11.00 uur dus dat kan geen bezwaar zijn, uitslapen kan alsnog. Van harte welkom.
De Rock Steady leiding.

Vanuit de Pastorie:
Volgens Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau is het in 2050 afgelopen met de kerk in Nederland. Dan zal de laatste kerkganger het licht uit doen. Sommige mensen ontkennen dit soort uitspraken zonder er goed naar te luisteren. ‘De kerk zal er altijd blijven’, ‘Wetenschappers kunnen dat niet weten’, ‘Het gaat altijd op en neer, straks stroom de kerk weer vol’, ‘God houdt zijn kerk in stand’, ‘Er komt een opwekking in Nederland’  hoor je mensen zeggen. Op deze uitspraken valt minstens zoveel af te dingen als op de uitspraak van Joep de Hart. Een andere conclusie van het SCP is dat het vooral de linkerkant en de liberale kant van de kerk is die verdwijnt. Meer precies, dat deel van de kerk waar de kerkgangers het zelf steeds minder nodig vinden om naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk ook best logisch. Wie minder naar de kerk gaat moet niet verbaasd zijn dat anderen ook minder of nog minder naar de kerk en tenslotte thuisblijven. Volgens het SCP houdt geloof het niet vol zonder kerkgang. Trouwe kerkgang en een sterk geloof horen bij elkaar en brengen handen en voeten in beweging, vertellen deze onderzoekers ons. Dat is geen eenvoudige formule die altijd werkt. Het doet eerder denken aan de manier waarop de Britse premier May in een zeer moeilijke periode haar land probeert te leiden. Dwars door alle tegenstand en teleurstelling heen blijven geloven in het doel. Ik weet niet hoe het af gaat lopen met de Brexit, maar ik geloof wel dat als wij onze kerkgang en ons dagelijks geloofsleven volhouden op de manier van May er in 2050 nog in veel kerken licht zal branden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 20-01-2019

Diensten 20 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                In BS is de diaconiecollecte voor oecumene.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

 

Diensten 27 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.

De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 20/01 – Jeugddienstcommissie.
 • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 13 januari gingen in BS naar de heer en mevrouw Klaver, Noorderweg. In Wanneperveen werden in de afgelopen week bloemen gebracht naar de heer R. v.d.   Linde, mw. A. Rodermond en de heer A. Nijenhuis, nog voor hun verjaardag. Afgelopen zondag gingen de bloemen naar de heer A. Hoorn voor de verjaardag en naar mw. B. Dam-de Groot, ter bemoediging.

 

Verantwoording:

 • Diaken G. Mondria heeft € 20 ontvangen voor de eindejaarscollecte.
 • De diaconale collecte van 13 januari voor Lewengo Kids bedroeg in BS €  120,45 (incl. Sing In) en in W’veen € 60,50.
 • De avondmaalscollecte voor Unicef bedroeg  in BS € 305 en in W’veen € 164,25.

 

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob.

Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde;

U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons.
We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat “overleven” betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim 500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen.

Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto’s van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Beamerteam BS:

Vorig jaar is Jacqueline Aaten wegens verhuizing naar St. Jansklooster gestopt bij het beamerteam. Ook Klaas Korthoef is gestopt. Wij willen beiden bedanken voor de tijd die ze in de afgelopen jaren in het beameren hebben gestoken. Femke Heutink zal binnenkort bij het team in opleiding gaan.

Misschien zijn er nog meer onder ons die dit wel zouden willen. Laat het weten!

 

Verjaardagfonds:

Het afgelopen jaar hebben zich weer een aantal vrijwilligers ingezet voor het verjaardagfonds en hebben zo met elkaar een bedrag van € 1.672,82 opgehaald. Allemaal hartelijk dank hiervoor.

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost maar een klein beetje tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. B. Dam werd zondagavond enkele dagen opgenomen in Meppel maar mocht dinsdag weer naar huis terug.

In Memoriam: Wolter Kok
Wolter Kok is geboren op 24 november 1937 op Kolderveen gemeente Nijeveen.
Hij was de zoon van Jan Kok en Jantje Wever en de jongste van 3 kinderen.
Grietje was de oudste en daarna kwamen Dinie en Wolter. Zijn vader was botermaker bij de melkfabriek en zijn moeder was huisvrouw. Wolter ging na de lagere school in Nijeveen naar de ambachtsschool in Meppel. Hij is gaan werken bij GS Meppel en in de tussentijd heeft hij ook nog gediend in het leger. Bij GS heeft hij gewerkt tot 1 maart 1997. Op 7 april 1957 zag Wolter Gé voor de eerste keer. Op 26 november 1960 was de verloving en ze zijn getrouwd op 22 maart 1962. Na het trouwen zijn ze gaan wonen aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. 4 juni 1964 zag Jan het levenslicht, en 3 jaar later volgde Petra. In 1987 is de familie Kok verhuisd naar het zr. Kortplantsoen. In 1993 is Petra uitgevlogen waarna ze weer vaak met z´n tweeën waren omdat Jan trucker is op de lange baan. In 1996 zijn ze verhuisd naar de Van Raalteweg. Waar ze met veel plezier hebben gewoond. Werken in de tuin, samen op vakantie en andere uitjes.
24 juni 2014 is zijn vrouw Gé overleden aan een longontsteking als gevolg van kanker.
Na het overlijden van Gé heeft hij het leven weer zo goed en kwaad opgepakt.
Biljarten en maaltijden rondbrengen voor tafeltje dekje deed hij al en dit is hij blijven doen tot hij niet meer kon. Hij mocht graag voor andere mensen zorgen. Natuurlijk voor zoon Jan, maar ook voor buurman Egbert Knol en hij zocht ook zieke mensen op. Verder hield hij een heel aantal graven schoon van familieleden en was vrijwilliger voor het onderhoud op de begraafplaats in Wanneperveen.
In augustus is Wolter naar de huisarts geweest voor een vetbultje op zijn rug. Na onderzoek bleek dat het niet goed was. Daarna ging het snel. 20 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werden plannen gemaakt voor opname in Zonnekamp. Zover is het niet meer gekomen. Een longontsteking erbij was te veel voor zijn lichaam. Op 31 december is Wolter overleden. Zaterdag 5 januari werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst vanuit de kerk. We lazen uit Psalm 139 en zongen mooie liederen vanuit het geloof dat over dood en graf heen ziet. We wensen Jan, Petra en Jan en alle familie en vrienden die Wolter missen troost en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, bij het opruimen van de kerst en nieuwjaarskaarten, kwam ik hem weer tegen, de kaart zonder afzender. Terwijl ik alle kaarten nog een keer bekeek, de goede wensen nog een keer las om de zegen ervan als het ware nog eens op te nemen bleef ik met deze kaart in mijn handen zitten. Wie zou het zijn? Wie nam de moeite ons een kaart te sturen, wilde ons een gezegend jaar wensen, maar vergat zijn of haar eigen naam? Ik denk dat ik er nooit achter zal komen. Tenminste, ik verwacht niet dat iemand het expres deed. En wie het vergat, die weet het waarschijnlijk niet. Tegelijk heeft het ook wel iets. Anoniem goed doen. De Bijbel zegt als het over goed-doen gaat, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Dat klinkt heel anders dan dat we onszelf en onze kwaliteiten moeten presenteren zoals vaak wordt gezegd. Goed-doen op de achtergrond, goed-doen zonder dat je daar een compliment of een tegenprestatie voor terug verwacht. Daar wordt de wereld beter van. En, … God ziet het wel! Dat maakt het dubbel de moeite waard. Dus zo zie ik deze kaart ook. Een stille goede daad.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.