Nieuws 09-02-2020

Diensten 9 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene, zie onder, en aan de uitgang is er een extra collecte voor energiekosten.

 

Diensten 16 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                     Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 09-2 fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten
 • 16-2 fam. K.J. Rossing en fam. B. v.d. Berg

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 2 februari gingen in BS naar de heer M. Lok, hij vierde zijn verjaardag, en naar de heer J. van de Belt, hij kreeg een nieuwe heup.

In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht naar mw. H. Smit-Vos en de heer G.J. Klomp. Beiden vierden hun verjaardag..

 

Verantwoording:

 • Via diaken Gert Mondria is € 30,– ontvangen voor de Diaconie.
 • De collecte voor het Pastoraat op zondag 26 januari bracht in BS €104,– op.
 • Door Jannie Klaver is in de maand januari 2x €10,– ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collectie voor het Werelddiaconaat in Wanneperveen was     € 61,45 en in BS € 113,60.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Jan Jonkman, Gerco Kingma en Sjaak Rodermond hebben de kerkenraad laten weten hun verkiezing tot ambtsdrager niet te kunnen aanvaarden.

De kerkenraad is heel blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat Bert Jan Netjes zijn verkiezing tot jeugdouderling wel heeft aanvaard.

Voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend weer aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening. Aanbevelingen kunnen worden ingediend t/m dinsdag 11 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Preken over de Wet:

Hieronder staat de data voor de laatste preken over de 10 geboden.

9/2  8e gebod: Gij zult niet stelen

1/3 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

Een extra oproep aan vaders om met hun (schoon)zoon deze film te gaan bekijken en aan (schoon)zoons om hun vader mee te nemen. Elke vader (in spé) in elke leeftijd kan zijn winst doen met deze film. Het zou mooi zijn als de kerk goed gevuld is.

De film start om 20.00 in de kerk in Belt Schutsloot. Bij binnenkomst is er koffie, kom dus niet op het laatste moment.

 

Vanuit de gemeente:

Jan van de Belt werd vorige week maandag in Zwolle geopereerd. Hij kreeg een nieuwe heup. Met een beetje vertraging verliep de ingreep toch goed en inmiddels is hij weer thuis. Nu verder aansterken en oefenen. Dankbaar wensen we Jan ook in het verdere verloop de zegen van God.

 

Vanuit de Pastorie:

Het coronavirus waart rond en voed de angst voor het dreigende onafwendbare. Eén van de gevolgen van de menselijke neiging om de wereld over te reizen en om informatie van over de hele wereld dichtbij te halen is de dreiging van een besmettelijke ziekte als deze. Het reizen voedt de besmetting, de media voeden de dreiging. De media zorgen ervoor dat je dit nieuws niet kunt negeren, de reislust zorgt ervoor dat je de dreiging niet naast je neer kunt leggen. Tegelijk is het niet verstandig om je er heel veel van aan te trekken want, zoals een oude christelijke tegelspreuk zegt: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit op komt dagen zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.’ Liever schrijf ik over een andere besmetting die door reislust de wereld over kan gaan. De besmetting van het christelijk geloof. Heel veel zendelingen reisden de wereld over om het geloof te brengen naar plaatsen en personen die het nog kenden. Om hen ongeneeslijk te besmetten met het christelijk geloof. Het geloof in God die de wereld gemaakt heeft en het geloof in Jezus die de mensen weer bij God brengt en het geloof in de Heilige Geest die een gids en helper wil zijn in het dagelijks gelovig leven. Prachtig! Tegelijk merk ik hoe weinig christenen die ik vandaag tegenkom nog geloven in die besmetting. Daar zou ik heel wat over kunnen schrijven, maar voor nu even één opmerking. Ik denk dat we ons als christenen beter druk kunnen maken over het gebrek aan besmettelijkheid van ons geloof dan over de dreiging van de besmettelijkheid van het coronavirus.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

 

Nieuws 02-02-2020

Diensten 2 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat, voor boeren in Oeganda.

 

Diensten 9 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene. Zie onder.

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                  Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 02-2 Fam. H. Mendel en fam. H. van Benthem
 • 09-2 Fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 26 januari gingen in BS ter bemoediging naar de heer Jonkman. In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties bestemd voor de heer Winters, hij vierde zijn verjaardag en mw. M. Bouwhuis, zij is 40 jaar leerkracht.

 

Verantwoording:

 • De collecte van 26 januari in Wanneperveen voor het Leger des Heils bracht € 41,60 op
 • De opbrengst van de extra collecte van 26 januari in W’veen t.b.v. het pastoraat van vandaag bedroeg € 48,50

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari zit tussen 18.45 en 19.45 uur Gerrit Knobbe weer op u te wachten.

 

Bloemendienst:

Na het vertrek van Marry Klaver was er een vacature ontstaan bij de bloemendienst in BS. Titia Stam is bereid gevonden om deze lege plek weer op te vullen en zal vanaf 1 februari ook twee maanden per jaar de bloemendienst verzorgen.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

– in de vacature ouderling kerkrentmeester: Sjaak Rodermond

– in de vacature jeugdouderling: Bert Jan Netjes

– in de vacatures ouderling: Jan Jonkman en Gerco Kingma

A.s. zondag horen wij of zij hun roeping aanvaarden.

Wanneperveen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester is wel iemand vanuit de gemeente aanbevolen maar deze persoon is geen doop- of belijdend lid van onze gemeente en kan daarom op grond van de kerkorde niet verkozen worden. De kerkenraad roept u daarom weer op aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in het ambt van ouderling kerkrentmeester in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 4 februari a.s.

 

Preken over de Wet:

Door het drukke preekrooster wat betreft bijzondere diensten ben ik in het najaar niet voldoende toegekomen aan de preken over de wet. Na opmerkingen vorig jaar heb ook de adventstijd daar niet voor gebruikt. Ook januari laat weinig ruimte over. Nu lopen de preken dus niet meer gelijk op met de GGG en de catechisaties, maar ik ga er wel mee verder, dus bij deze de planning:

 

2 feb 7e gebod: Gij zult niet echtbreken

9 feb 8e gebod: Gij zult niet stelen

1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Als je graag vader wilt worden, als je een jonge vader bent en een goede wilt zijn, als je een ervaren vader bent en het soms best lastig vindt, als je al lang vader bent en je zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn, dan is deze film een absolute aanrader.

En, …. het is ook gewoon een leuke film

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

 

Vanuit de gemeente:

Klaas Huisman werd opnieuw opgenomen in Zwolle en is ook weer thuis. Zijn lichaam moet eerst tot rust komen voor een nieuwe ingreep kan plaatsvinden. Spannende tijd voor hem en zijn gezin. We wensen hem, maar ook anderen die thuis in onzekerheid verkeren over gezondheid en in spanning voor komende ingrepen de zegen en vrede van onze hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige keer schreef ik een verhaaltje als oproep om naar de samenkomsten van de week van gebed te gaan. Nu moet ik eerlijk bekennen dat mijn geloof in uw reactie daarop kleiner was dan de opkomst bleek te zijn. Ik schrijf dit op donderdag, dan nog twee avonden te gaan, maar de vorige drie avonden werden heel goed bezocht. Het was heel mooi om te merken en mee te maken hoeveel verlangen en openheid er was voor gezamenlijk gebed. Ik heb heel wat mensen voor het eerst hardop horen bidden. Deze week ervaar ik zelf als een bemoediging voor onze gemeente en voor mijzelf in ons gezamenlijk zoeken, eren en dienen van God. Ik vertrouw erop dat dit ook verder zal doorwerken.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

Nieuws 26-01-2020

Diensten 26 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 2 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat.

 

Collecte Werelddiaconaat:

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kerk steunt 900 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

 • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
 • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
 • samen bomen planten om erosie te voorkomen
 • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
 • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
 • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
 • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

Steun dit werk. En geef!

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 26-1 Mw. W. van Mourik en fam. W. van Duuren.
 • 02-2 Fam. H. Mendel en fam. H. van Benthem.

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!”                                                       Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 19 januari gingen in BS met hartelijke groeten naar de heer K. Huisman. Hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor de heer A. Hoorn en mw. W.F. Rodermond-de Niet. Beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

De diaconiecollecte van 19 januari voor Missionair werk bracht in BS € 111,95 op. In de zendingsbussen in BS zat € 207,20.

 

Jarige 80+ers februari 2020:

 • 01-02 mw. Rodermond-Doornbos, 82 jaar.
 • 16-02 mw. G. Klaver-de Jonge, 83 jaar.
 • 20-02 mw. G. Stam-Groen, 80 jaar.
 • 24-02 mw. F. Stam-Halfmouw, 85 jaar.
 • 26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 90 jaar.
 • 28-02 mw. J. van den Brink-de Boer, 80 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezegende dag gewenst.

 

Preken over de Wet:
2 feb 7e gebod:       Gij zult niet echtbreken
9 feb 8e gebod:       Gij zult niet stelen
1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman werd opgenomen, eerst in Meppel en later doorgestuurd naar Zwolle. Inmiddels is hij weer thuis. Jeanet Rook is ook weer thuis uit Zonnekamp om verder te revalideren. We wensen beiden sterkte en de zegen van God.
Filmavond: (men only)
Als je graag vader wilt worden, als je een jonge vader bent en een goede wilt zijn,
als je een ervaren vader bent en het soms best lastig vindt, als je al lang vader bent en je zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn, dan is deze film een absolute aanrader.
En, …. het is ook gewoon een leuke film
Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

Vanuit de Pastorie:
Er was eens een kleine jongen die op een doordeweekse dag zijn dominee tegen kwam. Ds. vroeg hem of hij de volgende zondag in de kerk wilde komen waarop de jongen vroeg of de ds. dan voor zijn zieke vader zou willen bidden. Natuurlijk beloofde de ds. dat. De zondag daarop zat de jongen vooraan in de kerk en bad de ds. met nadruk voor de zieke vader. Na het amen van het gebed rende de jongen meteen de kerk uit. Ds. voelde zich een beetje gebruikt en sprak de jongen een paar dagen later aan op zijn gedrag. De jongen keek de ds. niet begrijpend aan en zei: ‘Ik rende meteen naar huis om te zien of mijn vader al beter was.’

Zomaar een verhaal. Het verhaal vertelt niet of de vader inderdaad beter was. Ook niet of de ds. zich schaamde omdat zijn geloof in de kracht van het gebed kleiner was dan dat van de jongen. Zomaar een verhaal om ons aan het denken te zetten over ons gebed en de verwachting daarvan. Voor mij als ds. en voor u als bidder. Met welke verwachting gaan we komende week bidden elke avond om 19.00 in de kerk? Met hoeveel gebrek aan verwachting gaan we komende week niet bidden in de kerk om 19.00?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 19-01-2020

Diensten 19 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/zangdienst.

 

Diensten 26 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 19-1 Jeugddienstcommissie
 • 26-1 Mw. W. van Mourik en fam. W. van Duuren.

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!”                                                      Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 22 december in BS gingen met de hartelijke groeten naar de heer K. Vaartjes i.v.m. een ziekenhuisopname. Het bloemstuk van de kerstzangsamenkomst op 24 december in BS ging naar de heer R. Schoenmaker. De bloemen uit de dienst van 1e kerstdag zijn gebracht bij Larissa Schaap i.v.m. een ziekenhuisopname. De bloemen van het kerstfeest van 2e kerstdag werden bestemd voor de fam. Menkveld.

De bloemen van zondag 29 december gingen met hartelijke felicitaties naar de heer L. Jonkman i.v.m. zijn verjaardag en met dank naar mw. M. Klaver voor het vele werk dat ze gedaan heeft in de bloemencommissie en waarmee ze nu stopt.

De bloemen uit de dienst van zondag 5 januari gingen met hartelijke felicitaties voor haar 83ste verjaardag naar mw. G. Knobbe-Aarten. Op 12 januari gingen de bloemen in BS met hartelijke groeten naar de heer K. Snel.

 

Bloemen W’veen:

In Wanneperveen gingen de bloemen op 22 december met hartelijke groeten naar mw. A. Rodermond, en naar de fam. Holterman, zij vierden hun 50-jarig huwelijk.

De kerstbakjes uit de dienst van 1e kerstdag te Wanneperveen gingen met hartelijke groeten naar de heer A. Rodermond in verband met zijn verjaardag en ter bemoediging naar mw. Rooks.

De bloemen van 5 januari gingen in Wanneperveengingen naar de heer A. Nijenhuis, voor zijn verjaardag, en naar de heer J. Bulthuis, hij is ziek geweest. In Wanneperven gingen de bloemen uit de dienst van 12 januari naar mw. R. Winters-Hertong en naar de heer A. Oosterhof. Beiden zijn jarig geweest

 

Verantwoording:

 • Via ouderling kerkrentmeester J. Aaten is een gift van € 1.000 ontvangen voor diaconie, kerkvoogdij en pastorale arbeid.
 • Via Jannie de Jonge is € 14 ontvangen voor de kerstattenties.
 • De collecte van 22 december in W’veen voor SOS kinderdorpen heeft het mooie bedrag van 194,10 opgebracht.
 • De collecte van kerstavond in Wanneperveen voor SBHR heeft € 255,50 opgebracht.
 • De collecte van 1e kerstdag voor Kinderen in de Knel heeft in BS € 231,57 opgebracht en in W’veen € 136,90.
 • De collecte van 2e kerstdag in BS voor SBHR heeft € 163,60 opgebracht.
 • In Wanneperveen is voor de kerstbakjes 1x 10 euro en 3x 2 euro ontvangen.
 • De diaconie collecte in Wanneperveen heeft 29-12 € 51.85 opgebracht.
 • De eindejaarscollecte bracht € 280,87 op.
 • Via ouderling A. Baas-Stam is € 10 voor kerk en onderhoud en € 10 voor de bloemenpot ontvangen.
 • Via diaken G. Mondria is € 10 ontvangen voor de eindejaarscollecte.
 • De extra collecte van 5 januari voor de energiekosten heeft in BS € 81,70 opgebracht.
 • De diaconie collecte van 12 januari in W’veen voor het Leger de Heils bracht € 46,20 op.
 • De avondmaalcollecte voor Flying docters leverde in Wanneperveen € 156,20 en in BS € 254,15 op.

 

Actie Kerkbalans:

Binnenkort ontvangt u de envelop, met de gegevens van de Kerkbalans 2020. Vriendelijk verzoek om de folder aandachtig te lezen en daarna het antwoordstrookje in te vullen en klaar te zetten, zodat de bezorger deze weer kan ophalen. Tevens een dringend verzoek om bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden zodat uw bijdrage juist in de administratie van de kerk verwerkt kan worden.

De kerkrentmeesters.

 

Verkiezingen:

In mei 2020 treden de volgende ambtsdragers af:

 • ouderlingen kerkrentmeester H. Heidema en H. Rook
 • jeugdouderling W. van de Belt.
 • ouderlingen R. van Dalfsen en J. Heutink.
 • ouderling A. Baas-Stam heeft besloten, gezien het aantal aftredende ouderlingen, nog een jaar door te gaan.

Voor Wanneperveen ontstaat er dus een vacature ouderling kerkrentmeester. Voor Belt-Schutsloot 2 vacatures ouderling, een vacature jeugdouderling en een vacature ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad roept u op schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U dient daarbij aan te geven voor welk ambt de betrokkene wordt aanbevolen. U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 21 januari bij de scriba, Noorderweg 57, of bij iemand anders van de kerkenraad.

 

Week van Gebed (19-28 jan):
Vrijwel elke christen zal vinden dat gebed belangrijk is als je hem dat vraagt. Tegelijk is waar dat veel christenen bidden moeilijk vinden en er minder aan toe komen dat ze zouden willen. Elk jaar is er een week van gebed om christenen te stimuleren om inderdaad tijd te nemen voor gebed. Onze gemeente heeft daar tot nu toe niet als gemeente aan meegedaan. Dit jaar willen we dat wel gaan doen. De week van Gebed bestaat al 150 jaar en er doen jaarlijks zo’n 200.000 mensen aan mee. Op internet is er informatie over te vinden, maar elke gemeente of groep vult het op een eigen manier in. Dit jaar willen we van maandag tot en met vrijdag wisselend in beide kerken bij elkaar komen voor een gebed. We beginnen telkens om 19.00 met een lied, Bijbellezing en korte uitleg voor die avond en vervolgens gaan we bidden.

Filmavond (alleen) voor vaders:
Een poos geleden zag ik een film die mij erg aansprak. De film gaat over een vader die zijn dochtertje verliest en daardoor gaat nadenken over wat voor vader hij was en wat voor vader hij zou willen zijn. Hij praat daarover met andere vaders en samen gaan ze aan de slag om goede vaders te zijn. Dat blijkt grote consequenties te hebben. Deze film is echt een aanrader voor elke vader die zijn vaderschap serieus wil nemen. Dus ook goed voor wie nog geen vader is en wie het wel wil worden, maar ook voor opa’s die natuurlijk ook vader zijn en inmiddels ook een vader/moeder hebben opgevoed. De film sprak mij zo aan dat ik hem graag met andere vaders wil bekijken en liefst ook bespreken. Vorig najaar was hij te zien op een mannenavond in Wanneperveen. Nu wil ik hem laten zien in Belt-Schutsloot en wel op 7 februari om 20.00 in de kerk. Ik wil alle vaders, maar zeker de jonge vader echt op het hart drukken om te komen. Deze film kan echt iets betekenen in de geloofsopvoeding van jullie kinderen.

Preken over de Wet:
Door het drukke preekrooster wat betreft bijzondere diensten ben ik in het najaar niet voldoende toegekomen aan de preken over de wet. Na opmerkingen vorig jaar heb ik ook de adventstijd daar niet voor gebruikt. Ook januari laat weinig ruimte over. Nu lopen de preken dus niet meer gelijk op met de GGG en de catechisaties, maar ik ga er wel mee verder, dus bij deze de planning:

2 feb 7e gebod:       Gij zult niet echtbreken
9 feb 8e gebod:       Gij zult niet stelen
1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

Vanuit de Pastorie 1:
Ik schreef al over de film voor vaders. Hieronder nog een stukje van Billy Graham over opvoeden.

Opvoeden is misschien wel de moeilijkste taak die je ooit op je zult nemen. Als het ouderschap nog voor je in het verschiet ligt, maak dan je borst maar nat! En als je kinderen al de deur uit zijn, dan weet je wat ik bedoel.
Een van onze doelen als ouders is om onszelf overbodig te maken, Op een dag zullen je kinderen het huis verlaten en het is grotendeels jouw verantwoordelijkheid om hen daarop voor te bereiden. Je leert hen tanden poetsen, veters strikken, helpt hen met hun huiswerk en leert hen verstandige beslissingen te nemen. Maar je doel is je kinderen voor te bereiden op de dag dat jij er niet meer bent.
Maar hoe zit het met hun geestelijke basis? Hebben zij van jou geleerd wat het betekent om elke dag met Christus te wandelen? Heb je hun geleerd te bidden en van de Bijbel te houden en te leven volgens de Bijbelse waarheden? Heb je hen aangemoedigd hun leven aan Jezus Christus te geven? Laat het niet na, anders is het te laat. Begin nu om hen te helpen het morele en geestelijke fundament te leggen dat ze nodig hebben om te leven.

 

Vanuit de Pastorie 2:
Het nieuwe jaar is begonnen en wie ik nog niet heb ontmoet wil ik graag op deze manier veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2020 toewensen, met de woorden van Mozes voor Israël uit Deuteronomium 33:27: De eeuwige God zij u een woning en onder u Zijn eeuwige armen.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

 

Nieuws 22-12-2019

Kerst:

Mensen voorzegden;                                                                                                engelen zongen:                                                                                                             Eer zij de God van hemel en aard’.                                                                                 Hij is nu zelf naar ons gekomen.                                                                                 Onze redding was Hem dat waard.

 

Diensten 22 december – 4e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest KND.     In W’veen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Diensten 24 december – Kerstavond:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: dhr. H. Kamphuis, Emmeloord – m.m.v. Excelsior.                                                                                                               De collecte is bestemd voor: Stichting Ambulance wens.
 • Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum.                           De collecte is bestemd voor: SBHR. Zie onder.

 

Diensten 25 december – 1e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. Comm nu met Sangh.                                                                                                              In beide diensten is de extra collecte voor Kinderen in de Knel. Zie onder.

 

Dienst 26 december – 2e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud met chocolademelk en wat lekkers. De collecte is voor SBHR.

 

Diensten 29 december:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. D. Wolters, Vollenhove.

 

Dienst 31 december – Oudjaarsdag:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   De extra collecte is de Eindejaarscollecte.

 

Diensten 5 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Koffiedrinken vóór de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de extra collecte voor de energiekosten.

 

Diensten 12 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staand)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H. A.           In beide diensten is de avondmaalcollecte voor Flying Doctors. Zie onder.

 

Diensten 19 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/zangdienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 22/12 – mw. A. van Holten en fam. J. Minnema.
 • 25/12 – Bloemendienstcommissie
 • 05/01 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. J. Wink.
 • 12/01 – Bloemendienstcommissie

 

Diaconie collecte Stichting Brederwiede Helpt Roemenië:

Op kerstavond 24 december is zoals gebruikelijke in Wanneperveen de diaconiecollecte bestemd voor de SBHR, in Belt-Schutsloot zal dit zijn op 2e kerstdag tijdens het kinderkerstfeest. Nog steeds gaan met enige regelmaat leden van deze stichting naar Roemenië , om daar de ingezamelde kleding en andere noodzakelijke spullen te brengen. Met uw gift kunnen we helpen in de onkosten die voor deze reizen gemaakt moeten worden.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diaconie collecte 1e kerstdag Wanneperveen/ Belt-Schutsloot.

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!” Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Avondmaalscollecte 12-01-2020 Wanneperveen / Belt-Schutsloot:

De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit doen we door middel van bijscholing en trainingen, face-to-face, via het internet en de mobiele telefoon. Daarnaast pleiten we zowel in Afrika als internationaal voor meer investeringen in gezondheidszorg en specifiek in zorgverleners, zodat ook de allerarmsten gebruik kunnen maken van goede zorg.  Onze ambitie: Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Wij zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.  Wij vragen aandacht voor het tekort aan medisch personeel in Afrika. Want het tekort heeft grote gevolgen. Mensen, voornamelijk jonge kinderen, overlijden aan ziektes die goed te voorkomen of te behandelen zijn, zoals diarree of longontsteking. Hier moeten we iets aan doen!

Wij willen de komende drie jaar één miljoen lokale zorgverleners opleiden! 

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 15 december in BS gingen met hartelijke groeten naar mw. W. de Jonge-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. K. ten Wolde-Manden en mw. Verwer-Brouwer. Beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte voor de kerstattenties was in Wanneperveen € 67,80 en in BS € 111,80.
 • Tijdens het uitdelen van de attenties is door Janny Klaver 2x € 10 ontvangen en door Hennie Klaver 2x € 5. Via diaken G. Mondria is € 10 ontvangen voor de kindernevendienst.

 

Kerstnachtdienst Wanneperveen:

U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de Kerstnachtdienst in de kerk in Wanneperveen. De dienst is mede georganiseerd door de commissie bijzondere diensten en is op dinsdag 24 december van 21.00 tot ongeveer 22.15 uur. Het wordt een dienst die iets anders van opzet is dan anders. We lezen deze keer het hele kerstverhaal vanaf het moment dat de engel Gabriël naar Maria gaat om haar te vertellen dat ze zwanger zal worden en een zoon zal krijgen tot en met het moment dat Maria en Jozef, na hun vlucht naar Egypte, terugkeren naar Israël. De Bijbelgedeelten worden aan elkaar gepraat door Ds. J. de Kok uit Wilsum. Natuurlijk zingen we ook veel bekende kerstliederen en dat doen we met begeleiding van Jan Pieter van Eerde en Meine Lokken. Romely Logchies, u kent haar wellicht nog van de ouderendienst, zal een prachtig lied voor ons zingen. Voorafgaand aan de dienst is er samenzang vanaf 20.50 uur. En voor wie wil is er vanaf 20.15 uur een hartelijke en sfeervolle ontvangst met Glühwein en warme chocolademelk. In de dienst is er ook speciale aandacht voor de kinderen, dus neem ze gerust mee. Al met al een dienst om naar uit te zien. We hopen u allemaal die avond te mogen ontmoeten.

Namens de commissie bijzondere diensten, Jacques Zomer

 

Jarige 80+ers januari:

In januari vieren D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag:

 • 2-1 mw. G. Knobbe-Aarten, 83 jaar.
 • 11-1 dhr. A. Oosterhof, 85 jaar.
 • 12-1 dhr. A. Hoorn, 87 jaar.
 • 15-1 mw. W.F. Rodermond-de Niet, 86 jaar.
 • 22-1 dhr. M.A. Winters, 82 jaar.
 • 26-1 mw. H. Smit-Vos, 84 jaar.
 • 27-1 dhr. M. Lok, 83 jaar.
 • 28-1 dhr. G.J. Klomp, 86 jaar.

Wij wensen allen alvast een fijne dag toe.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 januari zit ouderling kerkrentmeester G. Knobbe tussen 18.45 en 19.48 uur voor u klaar.

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen gezegende Kerstdagen en een gezond 2020, met een vriendelijke groet, Roelie Lok-Lok.

 

In memoriam Trui Halfmouw:
Geertruida de Jonge is geboren op 4 juli 1926. Ze groeide op met haar oudere zus Hennie en nichtje Trui. (Nichtje Trui kwam in het gezin nadat haar eigen moeder kwam te overlijden.) Trui kon goed leren. Ze had geen enkele moeite met de psalmversjes die ze elke week moest leren. Ook de Heidelbergse Catechismus kon ze na 40 jaar nog grotendeels opzeggen. Op de meisjesvereniging leerde ze vooral nuttige dingen, zoals wollen sokken breien. Voor de kleinkinderen had zij met Sinterklaas altijd wat in voorraad liggen. Ook de latere vrouwenvereniging HVG bracht veel gezelligheid. Ze kon ook goed schaatsen en ging graag het ijs op. Net als veel jonge vrouwen uit het dorp vond ze werk in Zwartsluis in de huishouding en later in Giethoorn, waar ze Harm Halfmouw beter leerde kennen. In 1951 werden er trouwplannen gemaakt. Op vrijdag 13 juli was het zover. Een huis op de Belt was er niet. Wel aan de Zwartemeerweg bij Kraggenburg. Na ruim een jaar werd Arend geboren, en 3 jaar later Trijntje. Dirk is de enige die op de Belt is geboren. Door een ruil met bouwgrond in de familie kon een huis worden gebouwd waar zij samen bijna 50 jaar hebben gewoond. Harm overleed op 4 juli 2006. Het ging hen goed op het Oosteinde. Naast geluk was er ook verdriet. Het overlijden van Arend in 2001 en het overlijden van schoondochter Koby in 2004. Trui was recht door zee; wist wat ze wilde zeggen en wanneer. Ze was zuinig, maar niet te! Op haar 48e leerde ze autorijden. Ze genoot ervan. Lang heeft ze van haar woning aan de Belterweg 6 mogen genieten maar tenslotte ging dat niet meer. Eerst naar Reggersoord daarna naar het Anker in Meppel. Ze was er thuis, genoot ervan maar alles uit handen moeten geven viel haar zwaar. Op 6 december moest ze ten slotte alles uit handen geven. Maar dat deed ze vol vertrouwen in haar Heer en Heiland. Ze heeft zelf haar afscheidstekst gekozen uit Romeinen 14:8. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Als speciaal lied voor de dienst gaf ze op; Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot die zichzelve gaf aan ’t kruishout en mijn redde van de dood. Met dit en andere liederen namen we afscheid op 12 december in de kerk in Belt Schutsloot waarna ze begraven werd in Wanneperveen. Zo blijft een rijke troost achter voor Trijntje, Dirk, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week woensdag kwamen 85 mensen luisteren naar ds. Saleem Shalash. Niet alleen gemeenteleden maar ook een flink aantal Israël vrienden uit de regio. We luisterden naar het opmerkelijke verhaal van ds. Shalash. Zijn Rooms Katholieke jeugd in een Arabisch gezin in Nazareth. Zijn afkeer van de kerk en zijn terugkeer na het ongelukkig overlijden van een vriendin en de vragen over de eeuwigheid die zich toen aan hem opdrongen. Zijn studie waarin hij Israël en het Oude Testament leerde kennen en waarderen en de gemeente waar hij nu voorganger is en die hijzelf begon. Alle activiteiten die zijn gemeente ontplooit om mensen te bereiken met het evangelie en zijn dromen voor de toekomst. Zijn uitleg van de gelijkenis van de verloren zoon. Wie is de jongste zoon, wie de oudste? Een verhaal dat aan het denken zet en uitdaagt. Een verhaal dat zeker oproept om de verhouding tussen kerk en Israël te doordenken en aandringt om daar positie in te kiezen. Met advent zien we immers uit naar Jezus, geboren uit het joodse volk. Jezus, die we verwachten op de olijfberg in Jeruzalem? Jezus die zal zitten op de troon van David, de volken zal ontbieden in Jeruzalem. Advent, Hij komt!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 15-12-2019

Diensten 15 december – 3e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.                                            In beide diensten is de diaconiecollecte bestemd voor de Kerstattenties.

 

Diensten 22 december – 4e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest KND.      In W’veen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 15/12 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.
 • 22/12 – mw. A. van Holten en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 8 december in BS gingen met hartelijke groeten naar de heer Joop Stam.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw. G. van der Heide en met hartelijke felicitaties naar mw. J. Hoffman-Lassche, zij is jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • In de maand november is door Marry Klaver 1x € 5 en 1x € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collecte van 8 december in BS voor de KND is € 191,05. Voor hetzelfde doel is door diaken H. van de Belt een gift ontvangen van € 10.
 • Via ouderling kerkrentmeester H. Heidema is € 5 ontvangen voor kerk en onderhoud.

 

Kerstproject kindernevendienst BS:

Eerste adventszondag zijn wij van start gegaan met het kinder kerstproject! Dit jaar is er een kerstproject gemaakt door de leiding zelf. In vijf delen gaan wij het kerstverhaal vertellen (de vier adventszondagen en eerste kerstdag). Iedere zondag in aanloop naar kerst staat er een element van het kerstverhaal centraal. Vandaag zijn wij begonnen met de Engel Gabriel, volgende week zondag staat de Herder & schaapjes centraal. Daarna de ster, gevolgd door het licht en eerste kerstdag het Koningskind. Tijdens de kindernevendienst vertellen wij een verhaal over het onderwerp van die week, zingen en leren wij een bijpassend lied en maken een werkje voor in de kerstboom! Iedere week leest één van de kinderen een gedicht voor wat past bij het thema en zullen wij het lied wat wij geleerd hebben afspelen en zingen tijdens de collecte. Naast dit alles oefenen wij het themalied ‘mijn kleine lichtje schijnt’, ter voorbereiding op het kinderkerst feest op tweede kerstdag. Met het thema ‘de ster klein teken van de geboorte van groot licht’. Hoe dat eruit komt te zien, dat is nog een verrassing! Maar wij kunnen alvast verklappen dat het een erg ‘schitterend’ lied wordt. Bij deze worden jullie alvast van harte uitgenodigd voor het kerstfeest op tweede kerstdag!

Zien wij jou bij de kindernevendienst en op het kerstfeest?

 

Overleden:

Op vrijdag 6 december overleed mw. G. Halfmouw-de Jonge in de leeftijd van 93 jaar in het Anker in Meppel waar ze de laatste 3 jaar woonde. Voorheen woonde ze op Belterweg 6.

De afscheidsdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 12 december jl.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen veel sterkte en troost van onze hemelse Vader.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver is weer thuis uit het ziekenhuis. Gelukkig gaat het beter met hem. Jeanet Rook is weer in Zonnekamp. De operatie aan het enkel was niet voldoende. Ze zal opnieuw worden geopereerd in januari. Hoelang ze nog in Zonnekamp blijft is nog niet duidelijk. Richard Jordens werd weer opgenomen in verband met en gaatje in zijn darm. Allen wensen wij zegen op de behandeling en de vrede van God in het hart.

Vanuit de Pastorie:
Het Sint Nicolaasfeest is wat mij betreft een vreemde eend in de adventstijd. Waar advent ons uitnodigt onze harten op de hemel te richten waarvandaan wij Jezus verwachten, wekt de Sint hele andere verwachtingen en trekt de harten juist naar de aarde. Sint heeft intussen concurrentie gekregen van Black Friday. Heel passend dat deze dag ‘zwart’ genoemd wordt. Waar het soms in het publieke leven lijkt of we met zijn allen aan het nadenken zijn over verantwoord omgaan met de natuur (Schepping) maakt BF, samen met de sint en kerst aankopen duidelijk dat het consumeren nog lang niet op zijn retour is en het consuminderen niet ingeburgerd. Dat zeg ik niet omdat ik denk dat het gepraat over milieu, klimaat en duurzaamheid het nieuwe evangelie is. Hoe schadelijk hebberigheid, overdaad en koopziekte ook is voor de planeet en haar bewoners, nog schadelijker is zij voor de ziel die God zoekt en erdoor wordt afgeleid, geen rust en energie meer vindt voor het zoeken van God door Zijn Woord te lezen, te bidden en in deze dagen advent te vieren naar haar bedoeling. Uitzien en verwachten dat Jezus die gekomen is weerkomen zal!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 08-12-2019

Diensten 8 december – 2e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 15 december – 3e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.
 • 15/12 – fam. dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 1 december in BS gingen naar Dirk Klaver. Hij mocht na dik 2 weken in het ziekenhuis weer naar huis. In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar fam. Roze en met hartelijke felicitaties naar mw. R. Vos-Knol die haar verjaardag vierde.

 

Verantwoording:

 • De huis aan huis najaarszendingskollekte in Wanneperveen heeft € 354,85 opgebracht.
 • In de zendingsbussen in Wanneperveen zat € 115,77.
 • De collecte voor het binnenlands diaconaat van 1 december in W’veen bracht € 65,30 op.
 • Via ouderling R. van Dalfsen is € 15,00 ontvangen voor kerk en onderhoud.

 

Rondbrengen kerstattentie ’s Wanneperveen:

Op zaterdag 14 december willen we weer een kerstattentie bij gemeenteleden vanaf 75 jaar bezorgen als kerstgroet van onze gemeente. We zoeken daarvoor vrijwilligers die willen meehelpen om dit te doen. U kunt zich opgeven bij Ineke Slot; 0527- 246459 of Grietje Wink 0522-281509, Gerda van der Heide 0522-281825 of per mail; inekeslot46@gmail.com. De attenties kunnen 15 december tussen half 11 en 11 uur opgehaald worden in de Perelaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de diaconie.

 

Begroting 2020:

De begroting voor 2020 ligt in de week van 7 t/m 13 december ter inzage bij T. Stummel-Winters, Bovenboerseweg 50 en bij J. Aaten-Lok, Belterweg 40.

College van kerkrentmeesters.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver is weer thuis uit het ziekenhuis na een hartoperatie. Jeanette Rook is inmiddels geopereerd en weer in Zonnekamp voor revalidatie. Dat zal nog wel enige tijd duren. Wij wensen hen beiden Gods onmisbare zegen en ook familie en bekenden om hen heen.

Vanuit de Pastorie:
We hebben al vaak ondervonden dat u als gemeente weet wat meeleven is maar na het plotselinge overlijden van mijn vader op 20 november zijn we opnieuw verrast. Elke dag vonden we kaarten in onze brievenbus en elke dag ontvingen we per mail of op nog anderen manieren blijken van meeleven en bemoedigende woorden. Dat doet ons echt heel goed. We zijn u daar dankbaar voor. Zelf vond ik het ook fijn om ondanks alles voor te gaan in de beide diensten op 24 november. Vooral de eerste dienst op de Belt viel me niet mee, maar het was goed om juist ook op deze zondag de naam van vader te mogen noemen in de kerk. Bijzonder ook dat er dit jaar voor het eerst in Wanneperveen gelegenheid was voor ieder die iemand wilde gedenken door middel van het aansteken van een lichtje. Ook op die manier kreeg mijn vader een plekje in de dienst. Hartverwarmend was het hoeveel mensen van deze gelegenheid gebruik maakten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 01-12-2019

Diensten 1 december – 1e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 8 december – 2e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.
 • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 24 november in BS gingen naar Jeanette Rook. Zij verblijft na een ziekenhuisopname tijdelijk in Zonnekamp in Steenwijk.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen als blijk van medeleven naar mw. M. Slot-Bovendeur en fam. Menkveld.

 

Verantwoording:

Via ouderling Margré Hansman is € 20 ontvangen voor de najaarszending, € 18,75 voor de doelcollecte van de diaconie in de maand november en € 22,50 voor kerk en onderhoud. De extra collecte van 24 november voor het Pastoraat heeft in BS € 117,55 opgebracht.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver ligt nog in Zwolle, V4,5 kamer 145. Na de goed verlopen operatie ging het wat minder maar we hopen dat hij verder voorspoedig hersteld en weer naar huis mag.
Jeanette Rook, werd opgenomen in Meppel met een gebroken enkel . Volgens plan is ze vorige week vrijdag geopereerd, waarna ze in Zonnekamp verder zal revalideren.
Margriet Slot kreeg ook een zwaar bericht in verband met haar gezondheid. Inmiddels zijn er onderzoeken geweest en wacht ze op verdere behandeling.
Alle zieken, hier genoemd maar ook thuis, bevelen we aan de zorgen van onze hemelse Vader. Hij kent ons zwakke bestaan maar zijn macht kent geen grenzen.

Vanuit de Pastorie:
De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemden wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die namen hebben, met name voor de naaste familie en vrienden een bijzondere betekenis. Die naam kreeg kleur en betekenis door degene die hem droeg. Door het noemen van die naam roepen wij de herinnering op, is er iets van die persoon in ons midden. Zo koesteren wij samen de kostbare herinneringen en delen in het verlies van de naasten. En daar bovenuit geloven wij dat God geen God van doden is maar van levenden. Hij is de God van Abraham, van Izaäk en Jakob. En na Jakob komt er een lange lange rij van namen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 24-11-2019

Diensten 24 november – Eeuwigheidszondag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffie na de dienst
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Eeuwigheidszondag/laatste zondag kerkelijk jaar:

Op deze zondag willen wij de gemeenteleden herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden door in de dienst hun naam te noemen en een kaars voor hen aan te steken. In BS wordt een extra kaars aangestoken voor degenen van wie sommigen onder ons afscheid moesten nemen korter of langer geleden. Hun naam wordt niet genoemd maar wij willen hen wel gedenken.                                                                   In W’veen willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om een kaarsje aan te steken voor degenen die onlangs of al jaren geleden zijn overleden en nog steeds voortleven in onze gedachten.

 

 • 31 december                Wolter Kok                                                     81 jaar
 • 25 januari                     Geertruida Hoeve-van den Berg                  100 jaar
 • 3 februari                    Jan Knobbe                                                     86 jaar
 • 29 april                         Janny Heidema-de Raaf                                73 jaar
 • 7 mei                         Jan Bakker                                                        97 jaar
 • 18 juli                           Willem van Holten                                           75 jaar
 • 1 augustus                   Anna Rika Eker-Simonsz                                81 jaar
 • 13 augustus                 Jan Klaver                                                       80 jaar
 • 14 augustus                 Geertje Stam-van de Belt                                83 jaar
 • 7 september               Geertruida van de Belt-Klaver                           96 jaar
 • 31 oktober                   Hendrik Reinder Westenbrink                           78 jaar

 

Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon.

Eeuwige vreugde is nu hun deel,
eeuwige vrede in hun hart.
Voorbij zijn al hun tranen,
voorbij al hun smart.

Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.

De kerkenraad wenst allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar of eerder te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 1 december – 1e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.
 • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 17 november zijn in BS gebracht bij Richard Jordens in verband met een ziekenhuisopname.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar de heer A. van der Veen. Hij vierde zijn 81ste verjaardag.
 • Ook bloemen kreeg Johan Croes voor al het werk voor de jeugd en gezinsdiensten.

 

Verantwoording:

 • De collecte in BS op 10 november jl. voor Stichting Sampark, het doel van de basisschool, heeft € 178,51 opgebracht. Nog nagekomen voor Sampark € 20.
 • Diaken H. van de Belt ontving € 10 voor Kerk en onderhoud.
 • De opbrengst van de najaarszendingscollecte van zondag 17 november in BS was € 203,05.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of zeg het gewoon even tegen mij.

 

Jarigen december:

In de laatste maand van het jaar al weer, hopen onderstaande gemeenteleden te verjaren:

 • 01-12 mw. R. Vos-Knol, 91 jaar
 • 09-12 mw. K. ten Wolde-Manden, 81 jaar
 • 20-12 dhr. R. v.d. Linde, 83 jaar
 • 21-12 dhr. A. Rodermond, 90 jaar
 • 27-12 dhr. A. Nijenhuis, 83 jaar
 • 29-12 dhr. L. Jonkman, 82 jaar
 • 31-12 mw. R. Winters-Hertong, 80 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Sam’s kledingactie:

Er is  630 kilo kleding ingezameld. Namens het team van de kledingactie hartelijk bedankt. Ze hopen dat we volgend jaar weer meedoen.
Willy Mourik.

 

We leven mee met:
Richard Jordens, Belterweg werd afgelopen week geopereerd in Groningen. Hij is weer thuis. De operatie is goed verlopen. Dirk Klaver, Steenakkers, werd geopereerd in Zwolle. Op het moment van schrijven ligt hij op V4,5 kamer 147. We wensen beiden Gods zegen bij het herstel en bidden dat de ingrepen een goed gevolg zullen hebben.

Vanuit de Pastorie:
De gids die ons rondleidde in Israël zei op een bepaalde moment; ‘Veel christenen houden wel van dode joden maar niet van levende joden’. Aan de klank van haar stem was te horen dat haar dat pijn deed. Ik denk dat het inderdaad waar is dat er christenen zijn die regelmatig en met instemming in de Bijbel lezen over joden, en zeker over de jood Jezus, terwijl ze zich nauwelijks interesseren voor wat er nu in Israël gebeurt en daar wellicht oppervlakkig negatief over oordelen. Een van de dingen die de reis naar Israël met mij heeft gedaan is dat het huidige joodse leven voor mij heel concreet is geworden. Dat kwam bv doordat ik ineens overal Hebreeuwse woorden zag, die ik tot dan toe alleen kende uit studieboeken. Van te voren wist ik dat wel maar door het te zien  werd het heel concreet. Zo ging het ook met de Bijbelse plaatsnamen die ik op de borden zag staan. Ineens komen die namen niet alleen uit de Bijbel, maar bestaan ze ook in het concrete leven. Tenslotte werd Israël concreet voor mij in de verhalen van de mensen die ik sprak. Eén van die mensen was ds. Saleem Shalash. Hij woont en werkt in Nazareth, dezelfde plaats waar 2000 jaar eerder Jezus opgroeide. Ds. Saleem Shalash komt 11 december spreken in Belt Schutsloot in de kerk. Door naar hem te luisteren zal het leven en geloven in het Israël van nu voor u ook concreet worden. En vooral hoop ik dat u daardoor liefde krijgt of meer liefde krijgt voor de levende joden van nu, in de naam van de grote zoon van het joodse volk, Jezus van Nazareth, Zoon van God, Verlosser.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 17-11-2019

Diensten 17 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. B. Hoogstede, Vlagtwedde – Jeugddienst

         In beide diensten is er een extra collecte voor de najaarszending.

 

Diensten 24 november – Eeuwigheidszondag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffie na de dienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

         In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 17/11 – Jeugddienstcommissie.
 • 24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 10 november gingen in BS met hartelijke groeten naar de heer J. van de Belt.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen naar mw. M. Lijkendijk-Smit i.v.m. haar verjaardag en er gingen bloemen als welkomsgroet naar Aart en Jorijn van Veen.

 

Verantwoording:

De dankdagcollecte bracht € 517,50 op.

 

Uitnodiging mannenavond Wanneperveen:

Vrijdag 22 november is er een mannenavond in de Klokkenstoel voor alle mannen uit Wanneperveen. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur draaien we een interessante film. De film duurt tot ongeveer 21.30/21.45 uur. Uiteraard is er koffie/thee met iets er bij en zorgen we ook voor de drankjes en iets te knabbelen. Dit allemaal volledig gratis. Komen dus.

Jacques en Klaas-Jan

 

In Memoriam Henk Westenbrink:
Op dinsdag 5 november j.l. hebben we afscheid genomen van Hendrik Reinder Westenbrink, beter bekend als Henk, en hem de laatste eer bewezen. Henk, Jannie en de kinderen kregen zondag 27 oktober te horen dat Henk kanker had en dat de medici niets meer voor hem konden doen. Na een kort ziekbed overleed Henk donderdagmorgen 31 oktober in de leeftijd van 77 jaar. Henk werd geboren op 14 november 1941 in Meppel. Henk volgde na de basisschool de Technische School, afd. metaalbewerking. Hij ging werken bij de Kinderwagenfabriek Van Werven in Meppel. Ook werkte hij als onderhoudsmonteur bij de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging, te Meppel, het latere Agrifirm. Henk kreeg via vrienden kennis aan Janny Bloemhof met wie hij in 1966 in het huwelijk trad. Ze kregen twee kinderen Henk en André, samen met de partners en kleinkinderen groeide het gezin uit tot 11 leden. Henk was een liefhebber van muziek. Hij speelde bij diverse korpsen, waaronder Crescendo uit Wanneperveen en later bij SDG (Soli Deo Gloria – aan God alleen zij eer) uit St. Jansklooster. Henk was een gesloten man die nooit een woord teveel zei en weinig van z’n innerlijk bloot gaf. Hij was heel blij met de twee jongens die ze kregen. Vorige week hebben ze samen over het afscheid gesproken. Henk was duidelijk in de liederen die gespeeld moesten worden. Liederen die voor hem van grote betekenis waren, muzikaal maar ook geestelijk, bekende koralen zoals ‘Groot is uw trouw, o Heer.”  Hoewel hij alleen in de kerk kwam wanneer er gespeeld moest worden was Henk niet ongelovig, hij sprak er alleen niet over. Een echte binnenvetter. Janny zei van de week in ons gesprek “wanneer ik het geloof van Henk zou moeten typeren, dan was hij meer het type van het Leger des heils”. Hij was geen kerkmens. Als er wat was dan wist hij waar hij ermee naartoe moest en vouwde hij zijn handen. De laatste dagen heeft hij rust gevonden om te sterven en zei ‘het is goed’. Tijdens de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij het thema dat Henk zelf heeft aangegeven: “Groot is uw trouw, o Heer.” Woorden die we tegen komen in Psalm 86:5. Henk is na de dienst naar het Crematorium Reestborgh Meppel gebracht.
Ds. Jan Stap.

Vanuit de Pastorie:
Zingen maakt blij! Voor mij is deze uitspraak geen verrassing maar er is zelfs onderzoek dat aantoont dat zingen en muziek maken goed voor je is. Actief met stem en lijf meedoen met zang en muziek zorgt dat er endorfine vrijkomt in je lichaam. Dat is een neurotransmitter die zorgt voor een geluksgevoel en die ook nog eens pijn dempt. Deze wetenschappelijke wijsheid hebben trouwe leden van onze koren en muziekverengingen niet nodig. Zij kennen het uit de praktijk. Het is zelfs zo dat wanneer je als groep samen zingt of muziek maakt dat je onderling op elkaar afstemt (tekst en muziek) en dat blijkt weer een gunstig effect te hebben op het functioneren van hart en ademhaling. Dus, samen zingen in de kerk is niet alleen gezond voor het geestelijk leven en het gemeenteleven, maar ook voor onze lichamelijke gezondheid. Alweer een reden om geen kerkdienst over te slaan. Elke kerkdienst met muziek en samenzang, waaraan u actief meedoet, geeft u een gelukkiger en gezondere zondag. Dat is niet het doel, maar wel een mooie bijkomstigheid. Het laat bovendien zien dat wie het groot maken van de naam van God in praktijk brengt daarvan ook de vruchten plukt voor humeur en gezondheid.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld