Nieuws 25-11-2018

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

A.s. zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdenken dan in onze gemeente de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dit zijn:

 

 • 21 maart 2018               Geert Halfmouw                                               85 jaar
 • 8 september 2018         Roelofje Minnema-Meijer                                   85 jaar
 • 28 oktober 2018            Jack Waas                                                       78 jaar

 

De dood is niet het eind.                                                                                                   U haalt ons uit het stof.                                                                                                 Dan staan we op. We mogen mee.                                                                                 We wonen in uw hof.                                                                                                       De dood is niet het eind.                                                                                                 De deur zal opengaan                                                                                                      en iedereen die U bevrijdt,                                                                                              zal zingend voor U staan.

We wensen allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 2 december – 1e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide dorpen is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.
 • 02/12 – Fam. K. ter Horst en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen ter bemoediging naar de heer Kokshuis.

 

Verantwoording:

De diaconale collecte voor Hospice Riemke Huis te Steenwijk bedroeg vorige week € 99,30.

 

Collectemunten:

Maandag 3 december is de laatste gelegenheid dit jaar om uw voorraad collectemunten aan te vullen. U kunt tussen 18.45 en 19.45 uur terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Bediening Heilige Doop:

Op zondag 2 december a.s. zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Aron, zoon van Richard en Marlon Jordens en broertje van Daan en aan Twan, zoon van Sander en Corine Klaver.

 

Welkomscommissie:

Gea Snel en Roswitha Stam hebben een aantal jaren namens de kerk bezoekjes gebracht aan nieuwe inwoners van Belt-Schutsloot. Zij brachten voor de nieuwe bewoners een bloemetje mee en vertelden wetenswaardigheden over De Belt en de kerk. Zij hebben onlangs de kerkenraad laten weten dat ze hiermee zijn gestopt. Dames, namens de kerkenraad hartelijk bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren.

De kerkenraad is dus nu op zoek naar een paar dames en/of heren die dit bezoekwerk op zich willen nemen. Lijkt dit je wel leuk of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of bel 3867486.

 

Jarigen december:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers uit onze gemeente hun verjaardag te vieren:

 • 1-12 Mw. R. Vos-Knol, 90 jaar.
 • 1-12 Mw. M.C. Mertens, 85 jaar.
 • 9-12 Mw. K. ten Wolde-Manden, 80 jaar.
 • 14-12 Dhr. E. Knol, 86 jaar.
 • 20-12 Dhr. R. v.d. Linde, 82 jaar.
 • 21-12 Dhr. A. Rodermond, 89 jaar.
 • 27-12 Dhr. A. Nijenhuis, 82 jaar.
 • 29-12 Dhr. L. Jonkman, 81 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks verblijft nog in het ‘t Vonder in Ruinerwold, het duurt wat langer dan gehoopt. Het herstel gaat langzaam.
Mw. Heidema verblijft nog in Zonnekamp i.v.m. de operatie en het herstel van haar man.

Niet thuis kunnen zijn als je dat graag wilt valt niet mee. We hopen voor beiden dat er spoedig verandering komt.

Bereikbaarheid per mail:
Ik probeer mijn mail heel regelmatig te lezen en er ook goed op  te reageren als dat nodig is. Dat betekent dat ik vrijwel elke dag mijn mail lees. Echter, op vrijdagavond als ik de liturgie heb verstuurd (voor 19.00) dan gebeurt het nogal eens dat mijn computer uitblijft tot zaterdagavond. Als iemand vragen of opmerkingen heeft over de liturgie dan kunt u beter bellen. Dat geldt ook voor andere boodschappen. Reken er niet op dat ik vrijdagavond of zaterdag overdag mijn mail lees. Hetzelfde geldt voor de zondag. ’s Ochtends voor de dienst kijk ik altijd of er berichten zijn die van belang zijn voor de dienst. Daarna lees en beantwoord ik geen mail meer tot maandagochtend.

Vanuit de Pastorie:
Ik in het voorwoord van een boek de volgende woorden van de auteur:
In dit boekje reageer ik op een aantal dingen die ik in het kerkelijke leven en de theologische wereld regelmatig tegenkom en die mij zorgen baren. Ik richt me daarbij niet zozeer op mensen buiten de kerk. Voor we tot hen het woord richten, moeten we eerst maar eens orde op zaken stellen in de kerk zelf. Daarbij gaat het me niet om aantallen, maar om de kwaliteit van wat er in de kerk gebeurt. Het gaat me ook niet om allerlei details, maar om de hoofdzaken van het geloof. Waar gaat het om in de kerk?
U kunt zich voorstellen dat ik het boek waar dit voorwoord in stond met belangstelling ben gaan lezen. De eerste bladzijden spreken me aan en als dat geldt voor het hele boek dan zal ik er nog meer over schrijven. In ieder geval ben ik het roerend met deze inleidende woorden eens. Die zijn ook de reden voor de preken over de 10 geboden die ik bezig ben te houden. Deze week zal ik die draad weer oppakken. De preek zal dat gaan over: geen andere goden. Afhankelijk van de volgorde die je kiest is dit het eerste of het tweede gebod. In ieder geval is het een heel belangrijk gebod. God wil Zijn plaats in ons leven (en in de kerk) niet delen met iets of iemand anders. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 18-11-2018

Diensten 18 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. W. Voogd, Rouveen – Jeugddienst.

In BS wordt de najaarszendingscollecte gehouden.

 

Najaarszendingscollecte:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelij ke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwij s, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwij s en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwij ze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwij s meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwij s betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 18/11 – Jeugddienstcommissie.
 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke groeten de heer en mevrouw Ruiter.
 • In W’veen gingen de bloemen naar de heer A. Huisman en de heer J. Bijker.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollectes van 4 november voor Het Riemkehuis brachten in              BS € 127,86 op.
 • De dankdagcollecte heeft € 724,65 opgebracht.
 • Via diaken Titia Stam is € 100 ontvangen bestemd voor de dankdag collecte.
 • De diaconiecollecte van 11 november voor Het Riemkehuis heeft in W’veen         € 70,75 opgebracht en in BS €107,50.
 • De opbrengst voor het project van de Basisschool  in BS was € 168,35.

 

In memoriam: Jack Waas
Jack Waas werd op 16 november in 1939 geboren te Amsterdam. Hij is de zoon van een stoffeerder en zijn moeder was coupeuse. Als jongetje is hij bij een boer in Harskamp opgegroeid. Na de oorlog is hij weer herenigd met zijn ouders. Hij was enigst kind. Zijn eerste baan was koksmaatje op de grote vaart. Daarna volgde hij de opleiding meubelmaker. Maar zijn passie ging uit naar het koken.  Hij werd kok op de trein. Daar leerde hij zijn eerste grote liefde kennen. Een jaar later werd een dochter geboren, Marjolijn. Hierna volgden nog 3 wolken van dochters(Anita, Flora en Ineke). Het gezinsgeluk werd verstoord door de ziekte van Jack. Na een zeer zware periode kwam hij er weer  bovenop met de kracht van God. Hij ging weer aan het werk in de keuken, zijn passie. Toen kwam er weer een tegenslag. Hij moest zijn eerste grote liefde weg brengen. Het was een zware periode voor hem om vader en moeder tegelijk te zijn. Toen kwam hij zijn jeugdliefde weer tegen waar hij nog vele gelukkige jaren mee heeft gehad. Haar overlijden kwam vrij plotseling. Hoe moeilijk het ook was hij pakte de draad weer op om van het leven te gaan genieten zeker ook van zijn kinderen en kleinkinderen. Maar helaas werd zijn oudste dochter Marjolijn ziek. Na een lang ziekbed verloor hij zijn oudste dochter. Hij kon zijn verdriet delen met zijn nieuwe geliefde, Sannie. Ze pakten samen de draad weer op, waardoor het weer lichter werd in zijn dagen. In zijn laatste dagen is hij trouw bijgestaan door Sannie en in het bijzijn van haar en zijn kinderen is hij vredig ingeslapen. De afscheidsdienst werd gehouden in De laatste Eer in Steenwijk waarbij we stil stonden bij Psalm 23. De begrafenis vond plaats in besloten kring in Kampen. Een markant man ging heen. Zijn joodse wortels betekenden veel voor hem. Tegelijk was hij ook sterk verbonden met de kerk. Het kerkgebouw van Wanneperveen betekende veel voor hem vanwege de goede jaren die hij had toen hij opgevangen werd in Harskamp tijdens de oorlog. Hij schonk de kerk verschillende voorwerpen waaronder een Torah rol. Deze voorwerpen houden hun plek in de kerk en symboliseren zo de verbondenheid van Israël en de kerk. Wensen Sannie, kinderen en kleinkinderen de troost en hoop van God om dit verlies te verwerken.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was er in beide dorpen een kerk en school dienst. Voor zover ik weet was dat voor het eerst. Vorige week vierden we ook de dankdag voor gewas en arbeid. Dat sloot ook aan bij deze zondag die ging over ‘delen’. Sint Maarten deelde uit, maar lang daarvoor deelde Zacheüs ook uit. Deze mensen waren blij met God en zijn gaven  en daarom deelden zij royaal uit. Dat mogen wij ook doen. Delen vanuit de zegen die we hebben ontvangen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 11-11-2018

Diensten 11 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool.                                                                                                          Er is een extra collecte voor een project van de basisschool.                               Na de dienst is er voor iedereen koffie.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerk en schooldienst.                                                                                                           In Wanneperveen is deze week de collecte voor de najaarszending.

 

Najaarszendingscollecte:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelij ke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwij s, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwij s en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwij ze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwij s meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwij s betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 

Diensten 18 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. W. Voogd, Rouveen – Jeugddienst.                                                                                                           In BS wordt de najaarszendingscollecte gehouden.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn.

Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie.

Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 11/11 – Fam. E. Westerman en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.
 • 18/11 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Kroes-Strijker in Nieuw Clarenberg te Vollenhove. Zij vierde haar 82ste verjaardag.

In W’veen gingen de bloemen ook met felicitaties naar mw. S.E. Waas-Vos, mw. M. van Vianen-Hoffman en mw. A.P. van Velzen-Tuin. Zij zijn alle drie jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • Door Roelien Mondria is in de maand oktober 1 x € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.
 • In de week na de collecte voor Sulawesi (giro 555) vond diaken G. Mondria nog een enveloppe met € 10 in zijn brievenbus.
 • Ouderling Roelie van Dalfsen heeft een gift gekregen van € 5,00 voor Kerk en Onderhoud.
 • De avondmaalscollecte van 4 november 2018 bedroeg in Belt-Schutsloot €  371,20 en in Wanneperveen € 185,80.
 • De diaconie collecte voor het Riemkehuis bedroeg in W’’veen € 74,65 +1 rijksdaalder.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 21 oktober heeft in W’veen € 92,75 opgebracht.

 

Komt allen!

Hierbij nodigen wij jong en oud uit voor de plaatselijke gemeenteavond op 14 november a.s. Want het is van belang dat u en jij weet wat er speelt.

Veel mensen op Belt-Schutsloot zijn op allerlei manieren betrokken bij onze gemeente. Denk aan: kindernevendienst, rock steady, GGG groepen, jeugddienstcommissie, kosters, beamerteam en ga zo maar door. Natuurlijk zijn we dankbaar voor deze betrokkenheid! De kerkenraad gaat er vanuit dat we dit met z’n allen vol blijven houden. Door aanwezig te zijn op de plaatselijke gemeenteavond toon je niet alleen betrokkenheid maar versterken we ook onderling het gevoel van “samen de schouders er onder”. Daarom geldt deze uitnodiging voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen. Iedereen van harte uitgenodigd.

Woensdag 14 november van 20.00 tot 22.00 in de kerk.

Na de pauze willen we samen met Janco Zeilstra nadenken over de rol van jongeren binnen onze gemeente.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks uit de Perelaar is tijdelijk opgenomen in het ‘t Vonder in Ruinerwold om aan te sterken van een operatie.

Bericht van overlijden:
Vorige week zondagavond, 28 oktober is de heer Jack Waas overleden in Reggersoord.
Afgelopen vrijdag 2 november werd in De Laatste Eer in Steenwijk een afscheidsdienst gehouden en daarna werd hij begraven in Kampen. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was het 31 oktober, Hervormingsdag. Hoe men ook over deze dag denkt, ze heeft veel invloed gehad in de kerkgeschiedenis. Maarten Luther, die op die dag (1517) zijn beroemde ’95 stellingen’ op de deur van de slotkapel in Wittenberg hamerde had waarschijnlijk geen flauw vermoeden van de enorme invloed die deze dag zou hebben. Op dat moment wilde hij ook zeker niet wat ervan geworden is, want zijn 95 stellingen gaan niet over een breuk met de Rooms Katholieke Kerk van zijn dagen maar juist op herstel daarvan. Luther stelde nog zeer veel vertrouwen in de paus en de functie van de paus. Hij hoopte dat zijn stellingen de paus zouden wakker schudden om de orde in de kerk te herstellen. Deze week las ik voor het eerst in mijn leven deze 95 stellingen. Zij gaan grotendeels over de aflaathandel die in Luthers ogen was ontaard, want ook het (goede) gebruik van de aflaat wijst hij niet af. Al met al een kerkelijke discussie die in onze tijd heel vreemd aandoet. Waarin we ons niet snel zullen herkennen. Toch heeft deze dag, en hebben deze daad en deze stellingen ons Protestantse kerkzijn vandaag beïnvloed en niet weinig ook. Op zoek naar stellingen die ons vandaag kunnen aanspreken kwam ik bij stellingen 62 en 63.
62. De ware schat der Kerk echter is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. 
63. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor worden de eersten tot laatsten. 

De eerste zeggen wij van harte ja op, de tweede zet ons aan het denken.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 04-11-2018

Diensten 4 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.                       De avondmaalcollecte in beide diensten is bestemd voor stichting Doe een Wens.

 

Dienst 7 november – Dankdag:

 • Gezamenlijke dienst in Wanneperveen om 19.30 uur.- Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                                                                                                 De extra collecte is de zgn. dankdagcollecte

 

Avondmaalscollecte zondag 4 november Wanneperveen en Belt-Schutsloot voor “Make a Wish”” ( st. doe een wens).

“Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt”.

Dat is de kracht van een Wish Journey

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan.

Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn.

Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie.

Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 11 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool.                                                                                                          Er is een extra collecte voor een project van de basisschool.                                Na de dienst is er voor iedereen koffie.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerk en schooldienst.                                                                                                         In Wanneperveen is deze week de collecte voor de najaarszending.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 04/11 – Bloemendienstcommissie
 • 11/11 – Fam. E. Westerman en fam. B. Stummel.

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Stam-van de Belt. Zij mocht haar verjaardag vieren.
 • In W’veen gingen de bloemen naar mw. De Vries-Polhuis en naar de heer H. van de Brink.

 

Verantwoording:

De collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in Wanneperveen € 90,75 opgeleverd en in Belt-Schutsloot € 130,85.

 

Collectemunten:

Maandag 5 november tussen 18.45 en 19.45 uur kunt u hiervoor weer terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Concert Excelsior:

Op vrijdagavond 9 november geeft christelijke muziekvereniging Excelsior een concert in de kerk te Belt-Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.

 

Vanuit de gemeente:

Dhr. C. Heidema onderging in de afgelopen weken een operatie in Maastricht. De ingreep is voorspoedig verlopen. Hij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen. Zijn vrouw ging voor de nodige zorg naar Zonnekamp en daar is zij nog. Wij wensen beiden sterkte en hopen op een voorspoedig herstel.
Dhr. G. Stam woont bij zijn vrouw Harmpje in Zonnewiede in Giethoorn. Op dezelfde gang als waar Harmpje eerst alleen woonde hebben zij nu gezamenlijk woonruimte. We hopen dat Geert zich daar thuis zal voelen al zal hij ongetwijfeld de Belt missen. Dhr J. Waas is opgenomen in Reggersoord, hij maakt een moeilijke tijd door en heeft veel hulp nodig. We hopen en bidden dat hij mag herstellen.

Vanuit de Pastorie:
Geloof is misschien wel het bekendste woord met de meest onduidelijk betekenis. Bijna iedereen gelooft wel in iets. Wat dat iets is of wat je er aan hebt lijkt soms voor iedereen verschillend te zijn. Natuurlijk heeft iedereen recht op een eigen mening zelfs over geloof. Maar, de spannende vraag is, kan geloof in iets, terwijl een ander gelooft in iets anders, wel geloof zijn. Het woord geloof heeft te maken met dat waar je vertrouwen in hebt. Waar je stevigheid vind als andere dingen wegvallen. Dat geldt voor het leven hier en nu. Waar houd je je aan vast als gezondheid, welvaart, werk, familie en/of vrienden wegvallen. Maar ook voor het leven straks. Waar houd je je aan vast als je afscheid neemt. Waar ga je dan heen? Wat blijft er van je over?
Als iemand midden op zee overboord van een schip valt en houvast heeft aan een reddingsboei, dan kan dat alleen maar als er ook echt een reddingsboei is. Een eigen mening over de reddingboei die er zou moeten zijn of denken dat er iets is waarmee je blijft drijven helpt je geen steek verder. De reddingsboei is er wel, of hij is er niet. Je blijft ermee drijven of niet. Daarom wil ik graag iedereen die gelooft in ‘iets’ oproepen om eens eerlijk onder ogen te zin wat dat iets is. Is het je eigen mening, je eigen idee over wat er zou moeten of kunnen zijn of weet je zeker dat je er mee blijft drijven als het erop aankomt? Dat is geloof!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 28-10-2018

Diensten 28 oktober :

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderendienst.

 

Diensten 4 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.                       De avondmaalcollecte in beide diensten is bestemd voor stichting Doe een Wens.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 28/10 – fam. B. van den Berg en fam. A. Wink.
 • 04/11 – Bloemendienstcommissie

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met een hartelijke groet naar mw. G. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname.
 • In W’veen gingen de bloemen ter bemoediging naar  fam. A. v/d Veen en mw. E. Slot- Rodermond.

 

Verantwoording:

 • In de maand september heeft Jennie Klaver 2 x €10 ontvangen voor de bloemendienst/commissie.
 • De diaconale collecte van 21 oktober voor missionair werk bedroeg in BS € 94,– en in W’veen € 66,70. In de collecte in BS zat een gift van € 5,00 voor de bloemendienst.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud bedroeg in BS €  92,25.
 • Diaken T. Stam heeft en gift van € 30 ontvangen voor de diaconie.

 

Jarigen in november:

Onderstaande Venigers hopen D.V. volgende maand te verjaren.

 • 14-11 Dhr. A. van der Veen, 80 jaar.
 • 23-11 Mw. J. Hoffman-Lassche, 84 jaar.
 • 24-11 Dhr. W. Kok, 81 jaar.
 • 26-11 Mw. J. Bakker-Broekman, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Financiële situatie:

De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van onze gemeente.

Al vele jaren zijn de inkomsten (o.a. de vrijwillige bijdrage) onvoldoende om de uitgaven die we als gemeente hebben, te bekostigen. In de afgelopen jaren werden die tekorten steeds aangevuld door een beroep te doen op onze financiële reserve. Afgezien van het feit dat dit op langere termijn nooit een goede oplossing is, is die financieel reserve over een aantal jaren uitgeput.

De kerkenraad is zich bewust van de ernst van deze situatie en zal op korte termijn nadenken over maatregelen om deze zorgelijke situatie het hoofd te bieden. Vergaande maatregelen zijn hierbij niet uit te sluiten.

De kerkenraad zal u in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook met u als gemeentelid in gesprek gaan aangaande deze situatie.

De voorzitter.

 

Sam’s Kledingactie

voor Mensen in Nood gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Doel van het project is het geven van goed onderwijs in  het bijzonder aan kinderen die geleden hebben onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en materialen. Daarbij biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Doet u weer mee? U kunt bruikbare kleding en schoenen inleveren van 29 oktober tot en met 3 november. Graag in gesloten plastic zakken, op de volgende adressen fam. Knobbe, Belterweg 34, fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, Bovenboerseweg 39.

Namens Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood alvast bedankt.

Willy Mourik tel. 281570

 

Concert Excelsior:

Op vrijdagavond 9 november geeft christelijke muziekvereniging Excelsior een concert in de kerk te Belt-Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.

 

Boek voor mannen:
Een paar weken geleden wilde ik een boek kopen en keek even op Marktplaats of het tweedehands te koop was. Dat bleek het geval. Voor ik het bestelde keek ik even bij de andere boeken die ook door dezelfde aanbieder werden aangeboden en besloot er nog twee bij de nemen. Dat spaart verzendkosten. Beide boeken kende ik niet, maar de schrijvers wel, en omdat ze niet duur waren leek het me een goede koop. Een van deze boeken ben ik intussen aan het lezen en spreekt me heel erg aan. Het heet: Mannen en hun gedachten. Mannen denken van alles waar ze niet over praten. Ik reken mezelf tot de mannen die best wel makkelijk praten, maar ook ik heb zo mijn gedachten, meer of minder bewust waar ik niet over praat. Gedachten waar je niet over praat veranderen gemakkelijk in gepieker. Als je zulke gedachten probeert te begraven duiken ze toch met regelmaat weer op. Niet alles hoeft te worden besproken, maar er moet ook niet te veel onbesproken blijven. Dit boek stelt heel wat onbesproken gedachten aan de orde. Op een fijne manier. Het boek gaat vooral over onbesproken gedachten van zoons in verband met hun vaders en vaders in verband met hun kinderen (met name de zoons). Wat mij betreft is dit boek een aanrader voor elke man die zoon is (dus allemaal) en zeker voor hen die ook nog vader (van een zoon) zijn geworden.
Bij deze dus een dringende oproep aan de mannen die dit lezen om dit boek te lezen.
Het is helaas niet meer nieuw te koop, maar via Marktplaats, Bol.com in Boekwinkeltjes.nl is het nog wel te koop.                                                                 Mannen en hun gedachten; Gorden Macdonald
Ik ben er zo van overtuigd dat dit boek waardevol is dat ik alle mannen die het kopen, en lezen en er niets aan vinden, aanbied het van hen terug te kopen. Dit is dus een echte aanbieding. Niet goed geld terug. Mannen, wie durft het aan?

Vanuit de Pastorie:
Volgende week zondag neem ik de draad van de geboden weer op. In Wanneperveen in combinatie met de ouderendienst. Ik heb veel over dit onderwerp gesproken de laatste weken. Ik zal beginnen met enkele vragen te beantwoorden die ik tegenkwam en daarna verdergaan met het eerste gebod van de tien geboden. Het eerste gebod is misschien wel het minst bekende gebod. Veel mensen denken bij het eerste gebed meteen aan het grote gebod en daar heeft het natuurlijk veel mee te maken. Toch is het zeker de moeite waard om het serieus te nemen zoals we het vinden in Exodus 20:2. Zoals ik ook in de dienst al aangaf is dit onderwerp van groot belang voor onze gemeente. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 21-10-2018

Diensten 21 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J.H.J. Lotterman, Utrecht.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. K.A.E. de Waard, Lunteren.               Er is een extra collecte voor kerk en onderhoud in beide diensten.

Diensten 28 oktober :

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderendienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 21/10 – fam. J. Bosman en fam. H. Slot, Veneweg.
 • 28/10 – fam. B. van den Berg en fam. A. Wink.

 

Bloemen:

 • De jeugddienstcommissie in BS bestemde de bloemen voor de muzikale begeleiders in de jeugddienst.
 • De bloemen gingen in W’veen naar de heer A. Bakker, hij is jarig geweest en ter bemoediging naar de heer C. Heidema.

 

Verantwoording:

 • Ds. Menkveld ontving vorige week een gift van € 20 voor de kerk en ouderling Alie Baas een gift van € 40.
 • De diaconale collecte in de jeugddienst in BS voor Giro 555 Hulp Sulawesi bedroeg  € 495,50.
 • De collecte voor de jeugddienstcommissie bedroeg €  153,60.

 

Financiële situatie:

De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van onze gemeente.

Al vele jaren zijn de inkomsten (o.a. de vrijwillige bijdrage) onvoldoende om de uitgaven die we als gemeente hebben, te bekostigen. In de afgelopen jaren werden die tekorten steeds aangevuld door een beroep te doen op onze financiële reserve. Afgezien van het feit dat dit op langere termijn nooit een goede oplossing is, is die financieel reserve over een aantal jaren uitgeput.

De kerkenraad is zich bewust van de ernst van deze situatie en zal op korte termijn nadenken over maatregelen om deze zorgelijke situatie het hoofd te bieden. Vergaande maatregelen zijn hierbij niet uit te sluiten.

De kerkenraad zal u in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook met u als gemeentelid in gesprek gaan aangaande deze situatie.

De voorzitter.

 

Sam’s Kledingactie

voor Mensen in Nood gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Doel van het project is het geven van goed onderwijs in  het bijzonder aan kinderen die geleden hebben onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en materialen. Daarbij biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Doet u weer mee? U kunt bruikbare kleding en schoenen inleveren van 29 oktober tot en met 3 november. Graag in gesloten plastic zakken, op de volgende adressen fam. Knobbe, Belterweg 34, fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, Bovenboerseweg 39.

Namens Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood alvast bedankt.

Willy Mourik tel. 281570

Vanuit de gemeente:
Albert en Maaike van de Veen werden diep getroffen door het ontijdige overlijden van hun jongste dochter Carla, vorige week zondag. Waar woorden te kort schieten mogen onze gebeden hen bemoedigen in dit grote verdriet.

Vanuit de Pastorie:
In de preek van afgelopen zondag ging het over de functie van de wet zoals we die in het Oude Testament bijv. in de Psalmen tegenkomen en zoals Paulus daarover spreekt in Galaten 3. Deze week waren wij bij het Bijbellezen aan tafel juist bij Psalm 119 gekomen. Een dagelijkse bevestiging van de preek en aansporing om daar mee te gaan leven. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, zo positief spreekt deze dichter over Gods geboden. Ik heb me laten vertellen dat Psalm 118 het midden van de Bijbel is. Deze Psalm gaat over de goedheid van God. Psalm 117, de kortste Psalm, is een oproep aan alle volken om God te loven. Psalm 119, de langste Psalm is een lofzang op de wet. Deze drie Psalmen vormen het hart van de Bijbel. Laat alle volken de goedheid van God loven, die zichtbaar wordt in zijn mensen die leven naar Zijn geboden. Over twee weken zal ik de draad weer oppakken, dan komt het 1e gebod van de 10 geboden aan de orde; Geen andere goden in plaats van God. Het lijkt me een goede voorbereiding om voorafgaande deze Psalmen aan tafel te lezen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 14-10-2018

Diensten 14 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. Janco Zijlstra – jeugddienst.
 • Wanneperveern11.00 uur – Voorganger: dhr. Durk de Boer – jeugddienst.

Diensten 21 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J.H.J. Lotterman, Utrecht.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. K.A.E. de Waard, Lunteren.              Er is een extra collecte voor kerk en onderhoud in beide diensten.

 

Oppasdienst W’veen en BS                                                                                          Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 14/10 – jeugddienstcommissie.
 • 21/10 – fam. J. Bosman en fam. H. Slot, Veneweg.

 

Bloemen:

 • De bloemen gingen in BS afgelopen zondag ter bemoediging naar Bert Stam.
 • In W’veen gingen er bloemen naar dhr. C. Vos en naar mw. Oosterhof. Zij vierde haar verjaardag.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de zendingsbussen in Belt Schutsloot bedroeg in het 3e kwartaal 2018 € 305,97.
 • De collecte van zondag 7 oktober voor kerk en Israël bracht in W’veen € 78,10 euro.

 

Agendabericht:

Voor 14 november is een plaatselijke gemeenteavond gepland voor Belt-Schutsloot die momenteel wordt voorbereid. Noteer deze datum dus alvast in de agenda, en is er een onderwerp dat u op deze avond ter bespreking wilt voorleggen, meld dit dan alvast aan de scriba.

Wij zouden het fijn vinden als u, jong, oud en ouder, allemaal komt zodat het ook een echte gemeenteavond wordt.

 

Kledingactie Mensen in Nood:

De kledinginzameling voor  Mensen in Nood  wordt gehouden van 29 oktober tot en met 3 november. Noteert u de datum alvast, volgende week volgt meer informatie.

 

Belijdeniscatechisatie:
Op woensdag 17 oktober gaan we met belijdeniscatechisatie van start, om 20.00 in de kerk in Belt Schutsloot. Aanmelden is nog mogelijk.
Deze keer gaan we aan de slag met het formulier en de vragen die we in de kerk gebruiken bij het belijdenis doen.

 

www.scheppingscongres.com
Voor de vakantie heb ik aandacht gevraagd voor het Scheppingscongres dat gehouden werd in Zwolle. De lezingen van deze dag staan inmiddels op internet en op bovenstaand adres te vinden. Wie geïnteresseerd is wil ik vooral aanraden om de lezing van dr. M.J. Paul te beluisteren. Hij schreef het boek: Oorspronkelijk, dat ik eerder aanraadde. Dit is een dikke pil waar niet iedereen doorheen komt. Daarom heeft hij ook een dun boekje geschreven dat een samenvatting is van het dikke boek en geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De titel van dit boek is: Waar komen wij vandaan? Dus zeker ook geschikt voor geïnteresseerde volwassenen die iets minder van lezen houden.
Wie de laatste lezing van het scheppingscongres (J.R.de Wit) aanklikt komt op de site van geloofstoerusting.nl. Hier is nog veel meer materiaal te vinden.

Nog een boekje dat ik graag aanbeveel is: Hoe zit het met de ouderdom van de aarde? Geschreven door Gert-Jan van Heugten. In de discussie rond schepping en evolutie is de factor ‘tijd’ van groot belang. Als het gaat over miljoenen en miljarden jaren dan duizelt het ons al snel. Dit boekje helpt om een beetje idee te krijgen waar die grote getallen wel of niet vandaan komen in de leeftijd berekening van de aarde.

Vanuit de Pastorie:
Het opstarten van het winterwerk is niet mijn favoriete bezigheid. Dan bedoel ik met name de planning. Iedereen proberen te bereiken, groepen vormen en een plek in de agenda zoeken. Ondanks alle multi media apparaatjes is het nog steeds en misschien wel steeds moeilijker om contact te leggen en afspraken te maken. Maar, als dat weer gelukt is dan weet ik weer waarom ik dit werk zo graag doe. Met mensen in gesprek gaan over geloof doet je eigen geloof ook goed. Ik merk dat ik anderen nodig heb, dat geloof geen privé zaak is tussen God en mij, maar dat het mij verbind met andere mensen. De zomer is wat dat betreft een schrale periode omdat veel kerkelijke activiteiten stil liggen en daardoor de contacten minder zijn en minder gevarieerd. Ik merk dat bij mijzelf en ook bij anderen. Dat geeft een dubbel gevoel. Enerzijds is het na de zomer moeilijk starten, anderzijds merk je daaraan hoe nodig je het hebt om weer met elkaar aan de slag te gaan. Daarom op deze plek een oproep aan iedereen die deze zomer wat afgegleden is, er niet veel mee heeft gedaan en  wat moeilijk in beweging komt. Neem het stuur weer in handen. Ga aan de slag om te groeien in je geloof, deel je geloof en je vragen met anderen dan zul je weer merken hoe waardevol dat is en hoe nodig je dat hebt. Dat is tot eer van God en het bouwt de gemeente op.
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 07-10-2018

Diensten 7 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.                               De 1e collecte is in beide dorpen voor Kerk en Israël.

 

Diensten 14 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. Janco Zijlstra – jeugddienst.
 • Wanneperveern11.00 uur – Voorganger: dhr. Durk de Boer – jeugddienst.

 

Collecte Kerk en Israël 7 oktober 2018:

Ieder jaar op de eerst zondag van oktober vieren we in de Protestantse Kerk Israël zondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het joodse volk.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg.

Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 7/10 – Mw. H. Westerbeek en fam. C. Vos.
 • 14/10 – jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

 • Afgelopen zondag gingen er in BS bloemen naar Sander en Corine i.v.m. de geboorte van hun zoon en naar Geert en Harmke Stam in Zonnewiede te Giethoorn.
 • In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht bij mw. B. Dam, zij is jarig geweest, en naar mw. T. Stummel ter bemoediging

 

Verantwoording:

Door diaken G. Mondria is vorige week € 20 ontvangen voor de diaconie.

De collecte van zondag 23 september voor de onkosten van de Startzondag te Wanneperveen heeft opgebracht: euro 91,50.

 

Geboren:

Op donderdag 20 september 2018 is Jan Willem Klaver geboren. Zoon van Sander en Corine Klaver. Zij noemen hem Twan. Wij feliciteren Sander en Corine van harte met Twan en wensen hen als gezin Gods zegen toe.

 

Doelcollecte:

U had misschien voor de maand oktober weer op een doelcollecte gerekend, maar omdat er deze maand al zoveel collectes met een vaste bestemming zijn, kiezen we ervoor om de doelcollecte op te schuiven naar november. We zullen dan de hele maand collecteren voor hospice het Riemkehuis in Steenwijk. Verder informatie volgt.

De diaconie.

 

Catechisanten (en ouders):
De catechisaties zijn weer begonnen. Ik ga uit van dezelfde groepen en tijden als vorig jaar. Probeer te komen dan overleggen we of er aanpassingen nodig zijn. Als je niet kunt geef dat dan via jmenkveld@solcon.nl aan mij door. Overleg ook met elkaar en betrek anderen erbij de mee willen doen.

 

Belijdeniscatechisatie:
Ik wil graag mijn oproep van vorige week herhalen. Iedereen die de gewone catechisatie achter zich heeft gelaten en nog geen belijdenis heeft gedaan, denk daar nog eens goed over na. Wat betekent je doop voor je? Kun je daarmee verder zonder je eigen wel overwogen ja-woord? De eerste aanmeldingen zijn binnen, ik hoop dat er een hele groep komt. Als je twijfelt kunnen we er eerst ook over praten. Getuigen, belijden, hoort bij het leven van een christen. Dat doe je voor God, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Belijdenis doen in de kerk is een mooie manier van getuigen. Daarmee geef je God eer, wordt je bemoedigd in je geloof en bemoedig je anderen.

Vanuit de Pastorie:
Deze winter wil ik extra aandacht besteden aan de 10 geboden of leefregels zoals we ze ook wel noemen. Geboden en regels roepen niet bij iedereen positieve gedachten op. Onze tijd wordt gekenmerkt door een grote nadruk op individuele vrijheid en die vrijheid heeft nogal eens de neiging zich te keren tegen regels. Heel veel Bijbelteksten vertellen ons dat het liefhebben en dienen van God heel veel te maken heeft met het houden van geboden. Daar kan dus gemakkelijk spanning ontstaan. Volgende week zondag wil ik een inleidende preek houden over het doel van de geboden die in de Bijbel staan. Hoe verhouden zij zich met bv met Jezus die ons heeft vrijgemaakt. Ik doe bij deze een dringende oproep om zondag naar de kerk te komen omdat deze preek belangrijk is om de volgende preken over de 10 geboden te begrijpen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 30-09-2018

Diensten 30 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra, Kampen.

Diensten 7 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.                               De 1e collecte is in beide dorpen voor Kerk en Israël.

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 30/9 – Fam. W. van Duuren en fam. J. Zomer.
 • 7/10 – Mw. H. Westerbeek en fam. C. Vos.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 9 september gingen in W’veen naar Janneke Brals  en naar mw .M. Winters-Huisman.
 • Op 16 september gingen de bloemen in W’veen naar dhr. S. Jonas en mw. M. van Vianen-Hofman.
 • In BS gingen de bloemen met een groet en felicitaties naar de J. Lassche die zijn 94ste verjaardag mocht vieren.
 • Zondag 23 september gingen de bloemen in W’veen met hartelijke groeten naar mw. K. De Wolde- Manden en naar dhr. J. Lubbinge. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.
 • In BS werden ze met hartelijke felicitaties bezorgd bij mw. G. van de Belt-Klaver. Zij mocht haar 96ste verjaardag vieren.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte van 9/9 in W’veen voor missionair werk was € 50,05.
 • Bij de diaconie in W’veen kwam ook nog een gift binnen van € 10 voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de avondmaalscollecte 16/9 in W’veen voor het noodfonds voor Lombok  bedroeg € 179,75.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte te W’veen bedroeg 51,70.
 • De opbrengst van de avondmaalscollecte van 16 september in BS bedroeg  € 403,65.
 • Tijdens de collecte van de Sing-In een envelop met € 10 ontvangen voor Lombok.
 • De diaconiecollecte van zondag 23 september bedroeg in W’veen € 51,05.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud in BS bedroeg €  99,35.

 

Jarigen:

D.V. hopen onderstaande 80+ers volgende maand hun verjaardag te vieren.

 • 04-10 mw. A. Oosterhof-Boonstra, 81 jaar.
 • 05-10 dhr. J. Bakker, 81 jaar.
 • 07-10 dhr. S.E. Waas, 82 jaar.
 • 18-10 mw. M. van Vianen-Hoffman, 85 jaar.
 • 21-10 mw. A.P. van Velzen-Tuin, 85 jaar.
 • 26-10 mw. G. Stam-van de Belt, 83 jaar.
 • 27-10 mw. M. Lijkendijk-Smit, 85 jaar.
 • 27-10 dhr. A. Huisman, 81 jaar.
 • 30-10 mw. G. Kroes-Strijker, 82 jaar.

Allen alvast een fijne dag gewenst en natuurlijk van harte gefeliciteerd.

 

Collectemunten BS:

Maandag 1 oktober kunt u tussen 18.45 uur en 19.45 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

 

Terugblik tentdienst zondag 2 september:

Zondag 2 september was tijdens het dorpsfeest de jaarlijkse tentdienst op het feestterrein in Wanneperveen. De tent was voor deze gelegenheid wat anders ingericht dan anders. Zo stonden de stoelen in een ovale opstelling. Met de spreker in het midden. Op die manier zie je elkaar en voel je je nog meer verbonden met elkaar. De opkomst was bijzonder goed te noemen, zo’n 150 belangstellenden. Opvallend fijn veel Beltigers ook. Spreker was Durk de Boer. Thema van het feest was dit jaar ‘WanneperPlaya’ en dat was ook het thema van de dienst. Als uitgangspunt nam Durk hiervoor de Psalmen 23 en 121. De muzikale medewerking was van ‘Samen op weg’ uit Bergentheim. Zij begeleidden ook de samenzang. De overdenking bestond uit 3 deeltjes, die werden afgewisseld met samenzang, koffie, thee en ranja. De collecte in de dienst voor het evangelisatiewerk bracht € 203,54 op en de uitgangscollecte voor de onkosten van de dienst € 268,17. Iedereen hartelijk dank.

Was u of jij er niet bij? Volgend jaar heb je weer een kans. De tentdienst is in 2019 op zondag 8 september.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Van Vianen mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis in Meppel. Ze moet rustig aan doen maar ze is blij dat ze weer thuis is.

In Memoriam: Roelofje Minnema – Meijer:
Roelie Meijer werd geboren aan de Veneweg in Wanneperveen. Ze had een vrolijke aard en werkte hard mee op de boerderij. Ze leerde Einte Minnema kennen, trouwde en samen gingen ze aan de Veneweg wonen. Daar werd Jansje geboren. Daarna kwam er weer een verhuizing, nu naar het Dorpshuis waar ze het beheer op zich namen. Daar werden Tiny en Jan geboren. Opnieuw een verhuizing, nu naar de Siebenweg. Roelie zat niet stil en werkte bij verschillende dominees in de Pastorie en bezocht ook trouw de vrouwenvereniging. Einte werd brugwachter en dat betekende opnieuw een verhuizing, nu naar de Blauwe Hand. Intussen werden kleinkinderen en ook achterkleinkinderen geboren die veel voor hen betekenden en dat was wederzijds. Vandaar verhuisden ze later naar de Wethouder Vosstraat. Dat werd de laatste woning samen. Einte overleed daar in 2012. Roelie heeft hem tot het laatst met overgave verzorgd. Dat heeft veel van haar gevraagd. Het leven daarna, alleen, was moeilijk voor haar en daarom verhuisde zij naar de Perelaar. Na verloop van tijd ging dat niet meer en werd de overstap gemaakt naar Nieuw Clarenberg. Roelie hield haar opgewekte aard maar het werd steeds moeilijker voor haar om de dagelijkse dingen vast te houden. Steeds meer moest ze loslaten. Tenslotte kwam het moment van het afscheid op zaterdag 8 september na een periode van liefdevolle verzorging. Op donderdag 13 september werd zij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk. In de dienst zongen wij mooie liederen waar Roelie van hield en stonden we stil bij de troostwoorden uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Achter de herder van Psalm 23 zien we de Goede Herder uit het Nieuwe Testament, Jezus Christus. Dankzij Hem wordt het afscheid volledig anders. Dwars door het leven heen leidt die Herder ons naar het huis de Heren waar we mogen blijven tot in lengte van dagen. Die troost blijft over na het afscheid en wensen we kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die Roelie Minnema – Meijer zullen missen van harte toe.

 

Catechisanten (en ouders):
De catechisaties gaan/zijn weer begonnen. Ik ga uit van dezelfde groepen en tijden als vorig jaar. Probeer te komen dan overleggen we of er aanpassingen nodig zijn. Als je niet kunt geef dat dan via jmenkveld@solcon.nl aan mij door. Overleg ook met elkaar en betrek anderen erbij de mee willen doen.

Belijdeniscatechisatie:
25 maart deden 11 jonge mensen belijdenis van hun geloof en werden daarmee lidmaat van onze kerk. Dat was een mooie hoopvolle gebeurtenis. Voor degenen die hun ja-woord gaven maar ook voor de gemeente en de familie die erbij was. Onze gemeente telt ongeveer 185 doopleden die 20 jaar of ouder zijn. Veel van deze 185 mensen zullen in het verleden wel eens bezig zijn geweest met de vraag om ook belijdenis te doen. Om één of andere reden is het er niet van gekomen. Misschien kwam die vraag op 25 maart wel weer even boven. Ik wil het liefst al deze mensen maar toch zeker degenen die deze vraag nog mee dragen uitdagen om er wat mee te gaan doen. Om op zoek te gaan naar een antwoord. Waarom wel of geen belijdenis doen? Neem er de komende winter de tijd voor om die vraag te beantwoorden. Kinderen laten dopen is gelukkig voor veel ouders nog vanzelfsprekend. De kinderdoop vraagt om een vervolg. Het persoonlijk ja-woord van de dopeling. God beloofd vooraf. Dat laat de doop zien. Hij wacht op een reactie, een antwoord, dat mag door middel van persoonlijke geloofsbelijdenis gegeven worden. Wie hier mee aan de slag wil mag dat aan mij doorgeven. Ik hoop dat er ook deze winter een groep hiermee aan de slag wil gaan. Wie twijfelt nodig ik uit om één van de nieuwe lidmaten van dit jaar te vragen of het de moeite waard is. Zij zullen, ieder op zijn of haar eigen manier, zeggen; zo’n jaar, zo’n dienst, dat laat je niet koud! Vraag het maar na!

Vanuit de Pastorie:
Een mens weet niet hoe slecht hij is zonder heel hard te hebben geprobeerd goed te zijn.
Ik denk dat dat te maken heeft met de woorden van Paulus: Als ik het goede wil doen ligt het kwade op de loer. Het kan heel ontmoedigend zijn om, terwijl je zo je best doet om goed te zijn en te doen, merkt dat je het niet bent en niet kunt. Toch is het juist de moeite waard om dat wel te doen, wel te proberen omdat het ons in de juiste verhouding brengt tot God. Zoals Jezus zei; gezonde mensen hebben geen heelmeester nodig maar zieke mensen wel. Proberen goed te zijn lukt niet en brengt je op je knieën, denken dat je goed bent lukt alleen als je je kop in het zand steekt.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.