Nieuws 25-08-2019

Diensten 25 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 1 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle.                          De diaconiecollecte is in beide diensten voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 25/08 – fam. W. van der Heide en fam. H. Hertong.
 • 01/09 – fam. H. Mendel en fam. A. Huisman.

 

Bloemen:

Van de door de gemeente meegebrachte bloemen in de recreatiedienst op camping Kleine Belterwijde van 28 juli jl. konden veel boeketjes worden gemaakt. Deze boeketjes werden bestemd voor gemeenteleden en campinggasten die volgens de aanwezigen wel een bloemetje “verdienden”.

Ook mw. W. de Jonge-Klaver ontving bloemen ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag en er gingen bloemen naar Bert Jan en Gernanda Netjes i.v.m. de geboorte van hun dochter Filou Janniek Elin op 26 juli.

In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. H. Benning-Bakker, en naar fam. Wildeboer in De Schiphorst.

Zondag 4 augustus werden de bloemen in BS bestemd voor mw. G. van de Belt-Klaver. In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. Rodemond-Lok, zij is jarig geweest, en ter bemoediging naar mw. J. Zwiers-Lok.

De bloemen uit de tentdienst van 11 augustus in BS gingen ter bemoediging naar mw. G. Stam-van de Belt en naar de heer R. Jordens.  In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar de heer Snoek en met hartelijke felicitaties naar dhr. J. Brand.

De bloemen van zondag 18 augustus waren voor mw. J. Lok-Lok, zij vierde deze dag haar 83ste verjaardag. In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer A. Thijmens, i.v.m. een ziekenhuisopname, en naar de heer G. Winters, voor zijn 84ste verjaardag.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte in W’veen van 28 juli voor de Cliniclowns heeft € 54,20 opgebracht.
 • Jannie de Jonge heeft €10,00 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collecte van 21 juli in BS voor de vakantiebijbelclub was
 • € 135,90
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 4 augustus bracht in W’veen € 71,70 op en in BS € 87,35.
 • Via kerkrentmeester Henry Heidema is € 15 ontvangen bestemd voor kerk en onderhoud en € 15 bestemd voor de diaconie.
 • De collecte tijdens de tentdienst voor de jeugddienstcommissie in BS heeft € 330 opgebracht.
 • De diaconiecollecte van zondag 11 augustus te W’veen heeft € 52,45 op gebracht.
 • Door diaken G. van der Heide is €10,- ontvangen voor de bloemendienst.
 • De collecte van zondag 18 augustus voor het werelddiaconaat heeft in W’veen € 73,40 opgebracht.

 

Collectemunten BS:

Maandag 2 september kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand september.

 • 04-09 Mw. M. Winters-Huisman, 85 jaar
 • 05-09 Dhr. J. Stam, 82 jaar
 • 19-09 Dhr. J. de Goede, 80 jaar
 • 22-09 Mw. G. van de Belt-Klaver, 97 jaar
 • 26-09 Mw. B. Dam-de Groot, 83 jaar

De kerkenraad feliciteert u allen van harte en wenst u een fijne dag toe.

 

Bericht van overlijden:
Dinsdag 13 augustus is Jan Klaver overleden in Zonnekamp, in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde op Meidoornlaan 7. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 19 augustus in de kerk in Belt-Schutsloot. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Bericht van overlijden:
Woensdag 14 augustus is Geertje Stam-van de Belt overleden in haar woning aan de Noorderweg 41, in de leeftijd van 83 jaar. De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 20 augustus in de kerk in Belt-Schutsloot. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.
In Memoriam: Willem van Holten, 1943 – 2019:
Willem van Holten werd geboren op 6 september 1943 in Blokzijl als oudste zoon van Evert van Holten en Klaasje Stegerman. Hij werd vrachtwagenchauffeur, begonnen op veetransport, daarna op een kaaswagen waarmee hij regelmatig lange ritten maakte naar Duitsland. In die periode leerde hij zijn “Aaltje” kennen; Alie Mijnheer, waarmee hij trouwde en in Staphorst ging wonen. Toen de kinderen kwamen, Anja en Evelien, besloot hij om dichterbij huis te blijven en verruilde zijn vrachtwagen met die van Ter Wal om daar tot aan de vut te blijven rijden. In 1992 verhuisde het gezin naar Wanneperveen. De kinderen trouwden en na een aantal jaren kwamen de kleinkinderen, Joshua, Kaleb, Melissa, Naomi, Lennart, Ilona en Miriam  stuk voor stuk was hij begaan met en trots op hen. Toen Willem met de vut ging was kreeg hij het drukker dan voorheen: De schapen, pony’s, de volkstuinen waar hij veel te vinden was en houthakken in de bossen deed hij ook graag.
Evelien en Henry waren ondertussen gevestigd op hun bedrijf in Nieuweroord en ook daar heeft hij menig uur gewerkt. Overal waar hij kwam, stak hij graag de handen uit de mouwen, nooit te beroerd iemand te helpen en altijd recht door zee. Het laatste jaar ging alles moeizamer, Willem werd sneller moe en in Februari van dit jaar kwam zijn ziekte naar boven. Willem ging niet bij de pakken neerzitten en zijn lijfspreuk bleef in die tijd net als zijn hele leven ’t komp zoals ’t komp en ’t giet zoals ’t giet! Eind juni ging Willem weer naar het ziekenhuis: een dubbele longontsteking en hartklachten die hij al jaren had maakten dat de artsen niet veel meer konden doen. Op 17 juli kwam hij thuis waar hij op 18 juli overleed in zijn geliefde huis….
Woensdag 24 juli namen we afscheid in de kerk in Wanneperveen met de woord van Jezus uit Johannes 11: ‘Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’. Deze woorden zetten ’t Komt zoals het ‘t komt, in een nieuw perspectief, waar Wim het zeker mee eens was, waar hij op vertrouwde. De toekomst ligt voor en niet achter. Hier laten we los om ons uit te strekken naar wat komt. Intussen is hier wel een lege plek. We wensen Alie, kinderen en kleinkinderen en allen die Wim zullen missen heel veel sterkte en troost uit de woorden van Jezus voor de komende tijd.

In Memoriam: Anna Rika Eker-Simonsz, 1938 – 2019
Anna Rika werd geboren op 20 februari 1938 in gemeente Ede. Ze was de 9e van het gezin van 11 kinderen. Ze was een zorgzaam kind, zeker ook voor de oude oma die bij hen inwoonde. Anna deed de huishoudschool en kwam op haar 14e in betrekking bij een dominee. Daar heeft ze met  plezier gewerkt en over die tijd sprak ze later graag. Ze trouwde op jonge leeftijd en kreeg twee kinderen Truus en Henk. Ze woonden toen in Veenendaal. Haar huwelijk was niet gelukkig en hield na 8 jaar geen stand meer. In 1972 kwam zij te wonen in Meppel en trouwde met Hendrik. Korte tijd woonden ze in Dwarsgracht, daarna in Wanneperveen aan de Zomerdijk. Op die plek, in dat huis met die tuin heeft ze met heel veel plezier gewoond. Hendrik overleed in 2005. Henk bleef thuis wonen bij zijn moeder. Anna Rika was een toegewijde moeder, ze had alles over voor haar kinderen en deed er alles aan om hen een fijne jeugd te geven. Ze was toegevend en altijd bereid om het werk te doen. Iedereen was ook bij haar welkom. Familie ontmoetingen in WV waren altijd feest. Anna Rika hield van tuinieren en kippen schilderen. Zij ging graag naar kringloop winkels en was erg handig. Ze kon van niets iets maken. Haar geloof in God was erg belangrijk in haar leven. Ze had een wat zwaarmoedige inslag, weinig vertrouwen in zichzelf maar des te meer vertrouwen in God. Door alles heen, zowel in de moeilijke perioden van haar leven als in haar twijfels hield ze vast aan God, haar Vader in de hemel. Naar Hem keek ze uit. Op 1 augustus kwam er onverwacht een einde aan haar leven op aarde. Op 6 augustus hebben we haar begraven in Wanneperveen met de troostvolle woorden van Paulus uit Romeinen 8; “Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Here.” Die troost wensen we van harte haar kinderen, broers, zus en alle familie en vrienden die haar zullen missen.

 

Vanuit de pastorie:

Hartelijke groeten,

ds. Menkveld.

Nieuws augustus 2019

Diensten 28 juli:

 • Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Recreatiedienst. Zie hieronder.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.                       In beide diensten is de 1e collecte voor het doel van deze maand de CliniClowns.

 

Recreatiedienst BS:

Deze dienst wordt gehouden op Camping Kleine Belterwijde, Vaste Belterweg 3. Na de dienst is er koffie, thee of limonade met zelfgebakken koek. Bovendien wordt aan u als gemeente gevraagd om bloemen mee te nemen. Na de dienst zullen hiervan boeketjes worden gemaakt en worden gebracht bij mensen waarvan u vindt dat ze een bloemetje zouden moeten krijgen.

 

Diensten 4 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. Katerberg, Borger.                       In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 11 augustus:

 • Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Tentdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum.

 

Diensten 18 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.                         In beide diensten is de diaconiecollecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 25 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 28/07 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.
 • 04/08 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en mw. W. Maurik.
 • 11/08 – fam. M. Winters en fam. H. Slot, St. Jansklooster.
 • 18/08 – mw. R. v.d. Veen en fam. A. v.d. Veen.
 • 25/08 – fam. W. van der Heide en fam. H. Hertong.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de diensten van 23 juni gingen in BS naar mw. S. Halfmouw-Stam. Zij vierde haar verjaardag. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de heer J. Beute, eveneens voor zijn verjaardag en naar de heer K. Tuut, ter bemoeding.
 • Zondag 30 juni gingen de bloemen in BS naar de heer S. Lok i.v.m. zijn verjaardag. In W’veen werden ze gebracht bij de fam. R. Oosterhuis, i.v.m. de geboorte van een dochter, en ter bemoediging naar mw. A. van Holten.
 • De bloemen van zondag 7 juli gingen in W’veen naar Jasper van Laar en de heer T. Stoter kreeg bloemen omdat hij jarig is geweest. In BS gingen de bloemen naar mw. G. Halfmouw-de Jonge in Meppel. Zij mocht haar 93ste verjaardag vieren.
 • De bloemen van 14 juli gingen in BS naar Aline de Vos i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden ze gebracht met hartelijke felicitaties bij de heer J. Smit en mw. G. Brand-Manden. Beiden mochten hun verjaardag vieren.
 • De bloemen van 21 juli gingen in BS naar Steven Karel en Miranda i.v.m. de geboorte van hun dochter Sanne. In W’veen gingen de bloemen naar. mw. A. Stoter-Heite, zij vierde haar verjaardag, en naar de heer A. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De Pinksterzendingscollecte te W’veen heeft € 83,80 euro opgebracht
 • In de zendingsbussen zat € 146,07 euro.
 • De avondmaalscollecte voor Villa Joep van 23 juni te W’veen heeft € 133,20 opgebracht.
 • In BS bracht de extra collecte voor het pastoraat € 72 op en voor het Werelddiaconaat € 90,80.
 • De collecte van 30 juni jl. voor het Roosevelthuis bracht in W’veen € 95 op en in BS € 122,30.
 • In de zendingsbussen tot en met juni bedraagt zat in BS € 194,45.
 • In de maand juni heeft Jenny Klaver 2 x € 10 en Leon Schaap € 5,40 ( jeugddienstcie.) ontvangen voor de bloemendienst in BS.
 • De collecte van 7 juli voor het werelddiaconaat heeft in W’veen € 77,15 opgebracht.
 • De avondmaalscollecte van 7 juli in BS heeft € 361,37 opgeleverd en er is nog     € 10 via diaken G. Mondria ontvangen.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 14 juli te BS heeft € 108,15 opgebracht.
 • De diaconiecollecte voor het binnenlands diaconaat van 14 juli bracht in W’veen  € 57,55 op.

 

Collectemunten BS:

Maandag 5 augustus kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand augustus.

 • 02-08 mw. A. Rodermond-Lok, 83 jaar.
 • 05-08 dhr. J. Brand, 87 jaar.
 • 10-08 dhr. G. Winters, 84 jaar.
 • 18-08 Mw. J. Lok-Lok, 83 jaar.

Allen namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr Jan Klaver is opgenomen in Zonnekamp in Steenwijk zodat zijn vrouw binnenkort een operatie kan ondergaan. Hij verblijft op Botter 20.

Dhr Adriaan Huisman mocht vorige week zondag weer naar huis. De operatie is goed verlopen en er is alle reden voor dankbaarheid. We wensen hem voorspoedig verder herstel.

Bericht van overlijden:
Donderdagochtend 18 juli is Wim van Holten overleden in zijn woning op Veneweg 118. De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 24 juli om 10.30 uur in de kerk in Wanneperveen.

 

Vanuit de Vakantie Bijbel Club:
Terwijl ik dit schrijf is de Vakantie Bijbel Club net afgelopen. Het waren drie drukke maar ook mooie dagen. We zullen zo snel mogelijk foto’s op de site plaatsen. Heeft iemand nog meer leuke foto’s gemaakt  ontvang ik die graag jmenkveld@solcon.nl Iedereen die mee heeft geholpen willen we graag hartelijk bedanken. Toneelspelers, zangers, leiding bij de verwerking, pannenkoekenbakkers, chauffeurs en alle andere hulpvaardige handen heel hartelijk bedankt. Als iemand nog kosten heeft gemaakt die we niet hebben betaald dan kan dat bij ons gemeld worden. Wij kijken met heel veel voldoening terug en volgend jaar gaan we bij leven en gezondheid zeker weer VBC houden.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws juli 2019

Diensten 30 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. E.H. Egberts, Nijkerk
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp, Urk                         In Wanneperveen staat na de dienst de koffie voor u klaar. In beide diensten is de 1e collecte voor het Roosevelthuis.

 

Diaconie collecte Nieuw Hydepark ( voormalig Roosevelthuis) zondag 30 juni 2019 in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën van alle gemeenten in Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar weer de vakantieweek voor alleengaanden met een lichamelijke beperking.
Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantieweek is er ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.
Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 7 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering Heilig Avondmaal                                                                                                            De Avondmaalcollecte is bestemd voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum                             In BS is de 1e collecte voor het doel van deze maand, zie hieronder.                      In Wanneperveen is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 14 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.                        In beide diensten is de 1e collecte voor het binnenlands diaconaat en de extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 21 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Vakantiebijbelclub.                                                                                                In beide diensten is de 1e collecte voor de onkosten van Vakantiebijbelclub.

 

Diensten 28 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Recreatiedienst.    In BS staat na de dienst koffie, thee of limonade klaar.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.                      In beide diensten is de 1e collecte voor het doel van deze maand de CliniClowns.

 

Doelcollecte diaconie maand juli: CliniClowns

Stichting CliniClowns is bij veel mensen vooral bekend van de clowns die kinderen in het  ziekenhuis bezoeken. Maar wij doen veel meer dan dat! Onze clowns komen overal waar behoefte is aan afleiding, plezier en ontspanning voor zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin of instelling. Ze ontmoeten de kinderen thuis, in zorginstellingen, kinderdagverblijven, behandelcentra en op scholen. Daarnaast organiseren we evenementen op maat en kunnen kinderen de clowns online ontmoeten via de CliniClowns App. Onze CliniClowns zetten hun verbeeldingskracht ook in voor mensen met dementie in zorginstellingen. Om hen weer even naar het ‘nu’ te halen, écht contact te maken en de nodige ontspanning en kracht te geven.

Meten is weten

Naast onze kernactiviteit – het bieden van afleiding, plezier, kracht en zelfvertrouwen voor zieke en gehandicapte kinderen – verzamelen we informatie en stimuleren we het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van ons werk.
Dagelijks wordt het effect van ons werk aangetoond, door reacties van ouders en kinderen op een bezoek van onze CliniClowns in het ziekenhuis: door emails die we krijgen, waarin ons werk wordt gewaardeerd. Maar ook door de verhalen waar clowns dagelijks mee thuis komen: ontroerende, hilarische, grote of kleine magische momenten. En dan zijn er nog de reacties van het ziekenhuispersoneel die ons vertellen hoe de sfeer op de afdeling positief verandert zodra de CliniClowns verschijnen. Deze ‘ondersteuning’ van ons werk, maakt dat we al 25 jaar welkom zijn in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 30/06 – fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.
 • 07/07 – fam. C. Vos en fam. H. van Benthem.
 • 14/07 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. H. Holterman.
 • 21/07 – fam. M. Mulder en dhr. G. Smit.
 • 28/07 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 2 juni gingen in W’veen met hartelijke felicitaties naar Jeroen Kleene en Marloes Lubbinge i.v.m. de geboorte van hun zoon Pim, en naar de heer B. Klomp, Oldehof 2, voor zijn verjaardag.
 • In BS gingen de bloemen ook met hartelijke felicitaties naar de heer L. de Goede en naar mw. H. Lok-Stam omdat ze deze dag allebei jarig waren.
 • De bloemen van 1e Pinksterdag gingen in BS met de hartelijke groeten naar de heer H.J. Baas en 2e Pinksterdag gingen de bloemen ter bemoediging naar de heer J. Klaver.
 • In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor Marga Oostenbrink en Ko Pool, beiden ter bemoediging.
 • De bloemen uit de jeugddienst in BS van zondag 16 juni gingen naar de heer G. Ruiter i.v.m. zijn verjaardag en ter bemoediging naar mw. G. Stam-van de Belt. Ook kregen de geslaagde eindexamenkandidaten een bloemetje, dit waren Romana van Dijk, Willian Stam, Mikel Snel, Eline Groen, Birgitte Prins, Kevin van Dalen, Stan van Bakel, Melissa van de Belt en Daan Vink.
 • De bloemen uit de dienst van 16 juni te Wanneperveen gingen naar mw. J. Klomp-Snijder, Oldehof 2, en naar mw. T. Hendriks-Huisjes, Burg. Pastoorstraat 80. Beide dames mochten hun verjaardag vieren.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte over de maand mei voor de Stichting “Stienwiekertoornrun” heeft in Belt-Schutsloot totaal € 576,15 opgebracht.
 • In de maand mei is via Herma Bruintjes € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • Er is een gift ontvangen van € 1.150, waarvan € 650 voor kerk en onderhoud en  € 500 voor de evangelisatiecommissie.
 • Er is een gift ontvangen voor het kinderverjaardagfonds van € 5.
 • Er is een gift ontvangen voor de begraafplaats voor gereedschap ter waarde van € 211,75.
 • De extra collecte voor het pastoraat gehouden in de dienst van 16 juni in W’veen heeft € 45,45 opgebracht. Door diaken G. van der Heide werd €10,- ontvangen voor de bloemenpot.
 • De Pinksterzendingscollecte heeft in BS € 189,65 opgebracht.
 • De opbrengst van de collectes in de jeugddienst in BS van zondag 16 juni bedroeg voor de jeugddienstcommissie €183,90 en voor het Leger des Heils €184,05.

 

Collectemunten BS:

Maandag 1 juli kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Echtparenweek Roosevelthuis:

“Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Dit jaar zal dat zijn van 21 t/m 28 september 2019.            Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden”.U kunt voor foto’s terecht op onze site www.rooseveltgroepoverijssel.nl  Hebt u belangstelling om mee te gaan, of andere vragen over deze week, dan kunt u 1 van de diakenen benaderen, wij helpen u dan verder met aanmelden en dergelijke.

Met een vriendelijke groet van de diaconie.

 

Vakantie Bijbel Club:
De voorbereiding van de 10e Vakantie Bijbel Club is in volle gang. De eerste week van de grote vakantie, op 16, 17 en 18 juli zijn kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom. Dit jaar is het Thema: Bouw je mee! Centraal staat het Bijbelverhaal over Nehemia. Nehemia gaf een mooie en goed betaalde baan aan het hof van de koning op om te helpen bouwen aan de muren van Jeruzalem. Een mooi verhaal dat in drie ochtend-programma’s met zang, toneel, werkjes en spel wordt geleerd. Onze vraag aan jullie als lezers is ook: Bouw je mee?!  Gelukkig zijn er al weer wat aanmeldingen, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken. Van 4 tot 12 jaar mag je mee doen in het programma. Ben je 13 jaar of ouder dan mag je meehelpen in het programma. Onze kinderen zijn het zeker waard om daar 3 morgens voor vrij te maken.

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand juli.

 • 02-07 Dhr. T. Stoter, 84 jaar.
 • 04-07 Dhr. J. Smit, 88 jaar.
 • 04-07 Mw. G. Halfmouw-de Jonge, 93 jaar.
 • 07-07 Mw. H. Stam-van Benthem, 86 jaar.
 • 14-07 Mw. G. Brand-Manden, 84 jaar.
 • 21-07 Mw. A. Stoter-Heite, 80 jaar.
 • 27-07 Mw. W. de Jonge-Klaver, 90 jaar.
 • 28-07 Mw. H. Benning-Bakker, 84 jaar.

Allen namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Huwelijken:

Op vrijdag 28 juni jl. trouwen Henk de Grooth en Aukje Borst. De kerkelijke huwelijksvoltrekking vond om 14.30 uur plaats in de kerk te Wanneperveen.

Henk en Aukje wonen aan de Veneweg te Wanneperveen.

Op vrijdag 5 juli trouwen Patrick Heetebrij en Joëlle Jonkman. Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen om 15.30 uur in de kerk te Belt-Schutsloot. In deze dienst gaat ds. Menkveld voor. Patrick en Joëlle wonen aan de Weg van Rollecate in Vollenhove.

Wij feliciteren beide paren van harte en wensen hen veel geluk voor de toekomst.

 

Vakantie:

De vakantietijd komt er weer aan. Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen een fijne vakantie thuis of elders en wij hopen u/jullie na de vakantie weer te ontmoeten in de kerk en daar buiten.

Onderstaand een aardig “vakantie”gedichtje uit Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort.

Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen,                                                                  ze zaten samen in een weekendtas.                                                                               De reisgids was een tikkeltje beduimeld,                                                                         de Bijbel of hij pas gebonden was.

 “Zeg”, sprak de reisgids aarz’lend tot de Bijbel                                                                 – en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –                                                                  “jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,                                                                  terwijl ik bijna zienderogen slijt …

 Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken.                                                                       Op mijn gegevens kun je altijd aan,                                                                                 de mens zegt waar hij heen wil reizen                                                                              ik geef vertrek- en halteplaatsen aan”.

 Toen sprak de Bijbel, en hij zuchtte even:                                                                      “Ik ben de mensen niet zo naar de zin.                                                                             ‘k Wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:                                                                bij mij staan er geen aankomsttijden in!”.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

Nieuws 02-06-2019

Diensten 2 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse – Jeugddienst.

 

Diensten 9 juni – 1e Pinksterdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   In beide diensten is er de pinksterzendingscollecte.

 

Dienst 10 juni – 2e Pinksterdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. chr. muziekver. Excelsior.

 

Diensten 16 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. Chris Doornweerd – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: mw. ds. H. Jansen, Tuk.                         In W’veen is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 23 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering H.A.            In BS is er een extra collecte voor het pastoraat.                                                    In W’veen is de avondmaalscollecte voor Villa Joep. Het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.

 

Diensten 30 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. E.H. Egberts, Nijkerk.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp, Urk. In Wanneperveen staat na de dienst de koffie voor u klaar.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 02/06 – Jeugddienstcommissie.
 • 09/06 – fam. R. Stoter en fam. J. Lubbinge.
 • 16/06 – fam. G. Winters en fam. T. Stoter.
 • 23/06 – Bloemendienstcommissie.
 • 30/06 – fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de gezamenlijke dienst van zondag 5 mei gingen naar mw. G. Hoorn-Pierik, Burg. Pastoorstraat, in Wanneperveen en naar fam. H. Klaver, Noorderweg, in BS.
 • De bloemen van zondag 12 mei zijn in BS gebracht bij de heer J. Stam, Noorderweg. Hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. In W’veen gingen de bloemen naar de heer Den Herder, Burg. Pastoortstraat, en mw. de Jonge-Vierhouten, Veneweg.
 • De bloemen van 19 mei gingen in BS naar de heer B. Beld. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht naar mw. Nijenhuis- Hagenwoud, Veneweg , voor haar verjaardag en naar Gerda Seegers, Bovenboerseweg.
 • De bloemen uit de dienst van 26 mei gingen naar mw. Ina Bosch, Belterweg. i.v.m. een ziekenhuis opname. In Wanneperveen gingen er bloemen met de hartelijke groeten naar fam. W. van Holten, ter bemoediging, en bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. A. Huisman-Bijl.

 

Verantwoording:

 • De extra collecte voor Kerk en Onderhoud van 5 mei heeft € 182,05 opgebracht.
 • De diaconiecollecte voor de Steenwiekertoornrun van 12 mei heeft in W’veen € 55,30 opgebracht.
 • Ds. Menkveld heeft in week 20 € 10 euro ontvangen voor de bloemendienst in W’veen.
 • De opbrengst van de extra collecte voor kerk en onderhoud van 26 mei heeft in W’veen € 84,30 opgebracht en in BS € 81,50. De diaconiecollecte voor de Steenwieker toornrun van deze zondag bracht in W’veen € 68,35 op.

 

Collectemunten BS:

Maandag 3 juni kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

 

Jarige 80+ers:

Deze maand vieren onderstaande gemeenteleden hun verjaardag.

 • 02-06 dhr. L. de Goede, 84 jaar.
 • 02-06 mw. H. Lok-Stam, 82 jaar.
 • 05-06 mw. T. Hendriks-Huisjes, 86 jaar.
 • 15-06 dhr. G.F. Ruiter, 85 jaar.
 • 23-06 mw. S. Halfmouw-Stam, 84 jaar.
 • 25-06 dhr. S. Lok, 85 jaar.
 • 30-06 dhr. J Beute, 87 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Huwelijk:

Op vrijdag 7 juni a.s. hopen Stefan Smit en Birgit Brinkman om 13.15 uur te trouwen op het gemeentehuis te Dwingeloo . Zij willen hun huwelijk graag laten inzegenen om 16.00 uur in de Nicolaaskerk ook te Dwingeloo. In deze dienst hoopt ds. Menkveld voor te gaan. ’s Avonds vieren zij feest in Grand Café De Brink in Dwingeloo.

Stefan en Birgit wonen Veneweg 154 te Wanneperveen.

Wij wensen hen een hele fijne dag toe en willen hen alvast van harte feliciteren en hen nog vele goede jaren toewensen samen met hun kinderen.

 

Ledenadministratie:

Coline de Jonge heeft nu definitief de ledenadministratie overgenomen van Jennifer Rook.

Het e-mailadres van de ledenadministratie vindt u op de website van de kerk onder contact.

Wij willen Jennifer hartelijk bedanken voor het werk in de afgelopen jaren. Voor de meeste mensen niet zichtbaar maar het was er wel degelijk.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

Overleden:
Op 29 april, maandagmorgen, overleed Janny Heidema-de Raaf in haar laatste woning in ’t Anker in Meppel. Zij werd 73 jaar. Het afscheid en de begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 mei in Wanneperveen.

In Memoriam Janny Heidema-de Raaf
Janny de Raaf werd geboren op 5 februari 1946 als oudste van drie dochters in Groningen. Haar beide ouders hadden een zaak. Vader in verzekeringen en moeder een drogisterij. Het sprak vanzelf dat ook de kinderen moesten aanpakken. Na het vroege overlijden van vader zette moeder het assurantiekantoor door en ook Janny heeft daar veel in gedaan. Na verkering en huwelijk met Chris Heidema kwam het stadsmeisje in Hoogeveen terecht en daarna in Wanneperveen. Henry en Erik werden geboren in Hoogeveen op een flatje en Gera in Wanneperveen. De overgang van de stad naar het platteland en dan ook nog als vrouw van de hoofdmeester was groot voor Janny, maar ze schikte zich al ging ze heel graag een dagje uit naar de stad. Ze genoot van winkelen en een terrasje pakken. In het sociale leven was ze actief. Volleyballen, gymnastieken, collectes organiseren, zwemmen en natuurlijk wandelen met de hond. Intussen ging niet alles goed. Janny worstelde met zichzelf. In 1991 werd ze voor de eerste keer opgenomen en dat gebeurde daarna nog vaak en langdurig. Voor haarzelf en voor haar gezin waren daar veel moeilijke momenten en perioden. Intussen werden de kleinkinderen geboren die veel voor haar betekenden. Door alles heen was er helaas een neergaande lijn. De vele opname’s het vele medicijngebruik, het eiste allemaal zijn tol. Toen haar man vorig jaar opgenomen moest worden moest Janny naar Zonnekamp en door alles wat daarop volgde kon ze niet meer naar huis komen. Ook de woning in de Perelaar die klaar gemaakt werd was voor haar geen haalbare zaak meer. Het ging niet langer om bij elkaar te wonen en Janny kreeg een plek in ’t Anker in Meppel. Al deze veranderingen hakten er bij haar behoorlijk in. Bij toeval werd enkele weken geleden bij haar een verwijde slagader ontdekt. Haar lichamelijke conditie liet niet toe dat daar nog iets aan gedaan kon worden. Hierdoor was het afscheid onverwacht dichtbij. In de nacht van zondag op maandag is ze ingeslapen. Tijdens de afscheidsdienst, waarbij haar kinderen en verschillende kleinkinderen een bijdrage leverden, lazen we Psalm 139. Woorden van troost voor zoekende en dwalende zielen. Waar ik ook heen ga, waar ik het ook zoek, ik kom niet bij U vandaan, want U kent mij volkomen, U legt Uw hand op mij. Deze troost wensen hij haar man, kinderen, kleinkinderen en alle die van haar hielden toe bij het verwerken van dit afscheid.

In Memoriam: Jan Bakker
Jan Bakker werd op 14 mei 1921 geboren in Wanneperveen. Hij trouwde op 7 december 1946 met Hermina (Miene) de Vries. Samen kregen ze twee kinderen, Diny en Jan. Jan heeft jarenlang gewerkt bij Jan Huisman, toen nog een bedrijf in opkomst. Hij hield zich vooral bezig met las en constructiewerk. Punters en boten bouwen was zijn lust en zijn leven. In 1976 kwam zoon jan plotseling te overlijden. Dat was een zware slag voor Jan en Miene. In 1987 vertrok dochter Diny met haar gezin naar Canada om daar meer ruimte te vinden voor het boerenbedrijf. Samen gingen ze elk jaar naar Canada om de kinderen en kleinkinderen te ontmoeten zolang het kon. In 2010 overleed Miene na een moeilijke tijd. Ook dat was een zware tijd. Jan hield lang een goede gezondheid waardoor hij tot het laatst in zijn woning aan de van Blankenweg kon blijven wonen. Hij werkte graag in de tuin en deed pas de afgelopen winter zijn auto weg. De laatste tijd was hij moe, hij voelde zijn einde naderen. Diny was net op tijd terug uit Canada om afscheid te nemen en nog enkele uren bij hem te zijn. Maandag 6 mei was het definitieve afscheid. Maandag 13 mei hebben we Jan Bakker begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk. We lazen Psalm 84. Over de mus en de zwaluw die een huis/nest vinden voor het aangezicht van God. Zo’n vogelnest is gemaakt van allerlei. In feite is het vaak rommel dat de ‘ouder’ vogels kunstig ineenvlechten tot een nest voor de jongen. Hoe mooi gemaakt, deze nesten zijn tijdelijk. Zo gaat het ook in het mensenleven. We bouwen aan onze nesten, onze huizen, maar ze blijken tijdelijk. Daarover heen zien we uit naar een eeuwige woning bij onze hemelse Vader. Die troost wensen we Diny, haar man, kinderen en kleinkinderen toe en allen die Jan Bakker zullen missen.

Vanuit de gemeente:
Iedereen is weer thuis. Dat betekent niet dat alle zorgen voorbij zijn. Gezondheid en voldoende energie om te doen wat je graag wilt doen is een geweldig voorrecht. Als we het hebben gaan we er gemakkelijk aan voorbij maar waar we dat missen kan het leven ook thuis best zwaar zijn. Begrip, hulp waar nodig en meeleven van de omgeving kunnen dan veel betekenen. Meeleven doen we ook met de familie De Goede die zo onverwacht werd getroffen door een vreselijk ongeval. Bij een zo grote schok en verdriet is kracht en troost van Boven nodig en meeleven van rondom.

Vanuit de Pastorie:
Van 11 – 20 juni hoop ik in Israël te zijn. Ik kijk er naar uit om een kijkje te nemen in het land waarover ik zolang ik mij herinneren kan gehoord heb en later gelezen heb in de Bijbel en heel wat boeken erom heen. We gaan verschillende plaatsen bezoeken die ook in de Bijbel voorkomen en andere belangrijke gedenkplekken. Er zullen ook ontmoetingen zijn zowel met Messiasbelijdende als met orthodoxe joden. De reis wordt georganiseerd door Christenen voor Israël, speciaal voor predikanten en voorgangers. Wat het voor mij extra speciaal maakt is dat Joren ook mee gaat. Het is voor ons beiden de eerste keer dat we Israël bezoeken. Ik hoop er later meer over te vertellen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 05-05-2019

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Zondag 5 mei a.s. zullen D.V. in een dienst voor de hele gemeente in Belt-Schutsloot

de volgende gemeenteleden worden bevestigd als ambtsdrager:

 • de heer H. Mendel en mevrouw M. Hansman-ten Wolde in het ambt van ouderling.
 • mevrouw T. Stummel-Winters en mevrouw J. Aaten-Lok in het ambt van ouderling kerkrentmeester.
 • mevrouw G. van der Heide-Winters en mevrouw J. Wever-Krikke in het ambt van diaken.
 • Ouderling G. van Benthem-Mulder gaat een 2e ambtstermijn aan en zal worden herbevestigd.

Afscheid zal worden genomen van ouderling R. Korthoef-Roo, ouderlingen kerkrentmeesters J. van den Berg en D. Klaver en diaken T. Stam-Kok.

De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Diensten 12 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                             Doel diaconiecollecte: zie hieronder.

 

Doelcollecte van de diaconie voor de maand mei.

In 2009 is Willem Winter gestart met de eerste Steenwiekertoornrun. Het idee was het organiseren van een tourrit voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij zouden een rondrit aangeboden krijgen door het prachtige Steenwijkerland, achter op een Trike of in een zijspan. Naast de rit zouden zij ook een verzorgde lunch mogen nuttigen.
Zo’n tourrit vergt natuurlijk wat organisatie. Er kwam een officiële stichting (stichting de Steenwiekertoornrun), er werden vrijwilligers gevonden voor allerhande diensten. In totaal zo’n 200 personen. De lunchlocatie wisselt per jaar. Op die manier wordt elk jaar een afwisselend programma aangeboden. Zo was er in 2015 een geweldige rondvaart door de Weerribben. Een vast onderdeel van de run is het “rontie omme de toorn”, waarbij de stoet een ronde om de st. Clemenstoren, ofwel de Steenwijkertoren rijdt. Vanzelfsprekend kan de Steenwiekertoorn niet georganiseerd worden zonder al die vrijwilligers en sponsoren. Ze zijn iedereen die hun steentje bijdraagt dan ook buitengewoon dankbaar. Als organisatie staan ze er voor dat elke gift ten goede komt aan de run. Positieve reacties en alleen maar blije en lachende gezichten. En als bestuur zijn zij daar natuurlijk ontzettend blij mee. Maar …. het bestuur doet dit niet alleen. Om de Steenwiekertoornrun mogelijk te maken hebben zij de hulp nodig van de vrijwilligers, de rijders, de verkeersregelaars, de sponsoren en de politie. En daarvoor hun grote dank, ze zijn blij met jullie. Tenslotte is er maar 1 één doel : alle deelnemers een onvergetelijke dag bezorgen.

De volgende Steenwiekertoornrun wordt verreden op zaterdag 5 augustus 2019.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 19 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster.

 

Diensten 26 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffiedrinken na de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld – koffiedrinken na de dienst.                                                                                   In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 30 mei – Hemelvaartsdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 2 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse – Jeugddienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 12/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.
 • 19/05 – Dhr. S. Zwiers en fam. A. Wink.
 • 26/05 – Fam. E. Westerman en fam. K. ter Horst.
 • 02/06 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

De bloemen van Paasmorgen gingen in BS naar de heer R. Schoenmaker. De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn 2e Paasdag gebracht bij de fam. Lok, De Steenakkers 6, en naar de fam. A. de Jonge, Havezatherweg. De bloemen van 2e paasdag gingen naar mw. W. de Jonge. In Wanneperveen gingen de bloemen van 1e Paasdag ter bemoediging naar mw. T. Hendriks, en mw. L. van de Belt.

De bloemen uit de dienst van 28 april in BS gingen met hartelijke felicitaties naar de heer G. Stam in Zonnewiede en naar Chloë ten Wolde omdat ze weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis.

In Wanneperveen gingen de bloemen naar fam . A. Huisman vanwege hun 60-jarig huwelijksjubeleum en ter bemoediging naar fam. A. Rodermond.

 

Verantwoording:

 • De avondmaalscollecte van Witte Donderdag bedroeg €  527,75
 • De diaconale collecte van 1e paasdag voor Kerk in Actie bedroeg in BS €  154,35.
 • Diaken H. de Goede heeft een gift voor deze collecte ontvangen van €  7,50
 • Tijdens deze collecte is er nog een gift binnen gekomen voor de avondmaalscollecte van €  20,–.
 • De extra collecte voor het pastoraat bedroeg  in BS € 127,65.
 • Zondag 28 april was de opbrengst van de extra collecte voor kerk en onderhoud in BS € 93.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 mei kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarige 80+ers:

Volgende maand hopen de volgende Veniger gemeenteleden te verjaren.

 • 09-5 mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 80 jaar.
 • 14-5 dhr. J. Bakker, 98 jaar.
 • 20-5 dhr. B. Klomp, 91 jaar.
 • 21-5 mw. A.A. Huisman-Bijl, 82 jaar.
 • 31-5 mw. J. Klomp-Snijder, 85 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

De agenda voor deze avond:

 1. Opening
 2. Inleiding
 3. Kerk balans
 4. Ja ik geloof in God en ben lid van de kerk

Er is een “boekje” gemaakt waarin een aanzet is gemaakt met omschrijven wat er van een lid van de kerk verwacht mag worden. Dit boekje is nog een soort concept waarover deze avond verder gesproken zal worden. De kerkenraad hoopt op een goed gesprek.

 1. Gesprek in kleine kring over het “praatboek”.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks uit de Perelaar verblijft nog in ’t Vonder en Ruinerwold, kamer 28. Dhr. W. van Holten is weer thuis en krijgt een kuur. Hij is erg moe. Van harte aanbevolen in uw voorbede.

Vanuit de Pastorie:
Belijdenis en belijdenis doen.
Na afloop van de belijdenisdienst op 14 april heb ik een artikel uitgedeeld met bovenstaande titel. Dat artikel was niet alleen bedoeld voor jonge mensen die overwegen om belijdenis te gaan doen, maar voor heel de gemeente die erbij betrokken is. Wij prijzen ons gelukkig met 20 nieuwe lidmaten in de afgelopen 2 jaar, maar we hebben ook jaren meegemaakt dat dat anders was. Bovendien, als we kijken naar de grote groep doopleden van 20 jaar en ouder die geen belijdenis heeft gedaan dan weten we dat het ook in onze gemeente helemaal niet vanzelf spreekt om belijdenis te doen. In sommige gemeenten om ons heen is die vanzelfsprekendheid nog veel verder weggeraakt. Het artikel is een bezinning op de verandering in de kerk waardoor steeds minder mensen belijdenis doen. Daarnaast geeft het ook uitleg over de betekenis en het belang van belijdenis doen. Wie het artikel gekregen heeft maar nog niet gelezen wil ik aanmoedigen dat alsnog te doen. Wie het nog niet heeft kan het van mij per mail krijgen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 21-04-2019

God dank! Laat iedereen het horen:

Christus is waarlijk opgestaan!

Wij gaan niet in de nacht verloren                                                                              Pasen: de grote dag breekt aan!                                                                                 Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,                                                                      een engel kondigt stralend aan:                                                                                    Ziet waar het lichaam heeft gelegen,                                                                           waarlijk, de Heer is opgestaan!

Uit: Zingende gezegend.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                                                                                                               In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                         Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 28 april:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voroganger: ds. J. Stap, Kolderveen – koffiedrinken na de dienst.                                                                                                            In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Dit is een gezamenlijke dienst die wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 9.30 uur. In deze dienst wordt een extra collecte gehouden voor kerk en onderhoud. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.
 • 28/04 – Fam. J. van den Berg en fam. M. Winters
 • 05/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 14 april gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G. van de Belt-Klaver.                                                                                       In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. J. Heidema in Meppel en bij de heer S. Jonas.

 

Verantwoording:

 • De deurcollecte van 14 april voor Kerk in Actie bedroeg  €  164,90.
 • Ouderling R. Korthoef heeft een gift ontvangen van € 50 voor Kerk in Actie.
 • De voorjaarszendingscollecte in W’veen heeft € 440,01 opgebracht

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendrik uit de Perelaar, werd opgenomen en geopereerd in Heerenveen. Een zware operatie. We wensen haar de zegen en bijstand van onze Hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was het Palmpasen een blijde zondag omdat 8 jonge mensen in ons midden belijdenis deden van hun geloof. Hun geloof in Jezus, Gods Zoon, Redder van de wereld, Heer van de kerk. Ja, we hebben reden om blij te zijn, om het geloof van jonge mensen en veel meer nog om Degene in wie zij geloven.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 14-04-2019

Dienst 14 april 2019 – Palmpasen:

 • Dit is een gezamenlijke dienst en wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 09.30 uur.                                                                                                                  Voorganger is ds. W.J. Menkveld.

In deze dienst hopen de volgende doopleden belijdenis van het geloof af te    leggen:

 • Rik van de Belt
 • Rutger de Goede
 • Cynthia de Jonge
 • Richard Knobbe
 • Sanne Mondria
 • Bert Jan Netjes
 • Gernanda Netjes-Rook
 • Jarno Wever

 

Dienst 18 april – Witte donderdag:

 • Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Belt-Schutsloot. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 Avondmaals collecte Witte donderdag 18 april Belt-Schutsloot.

Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique.

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Dienst 19 april – Goede vrijdag:

Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Wanneperveen. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                 In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                          Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid

en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 14/04 – Dienst in BS.
 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 7 april in BS zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar mw. G. Stam-van de Belt en de heer F. Rodermond. Het liturgisch bloemstuk werd bestemd voor Jacob en Geke de Jonge.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. van Holten ter bemoediging, en de heer M. Winters omdat hij in het ziekenhuis heeft gelegen.

 

Verantwoording:

 • Door Marry Klaver is in de maand maart 2 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 5 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De diaconiecollecte van zondag 31/3 voor de Voedselbank heeft in BS € 149,26 opgebracht.
 • De diaconiecollecte van 7 april voor Missionair Werk bedroeg in BS € 98,75 en in W’veen € 49,65.

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Viering H.A. Witte donderdag ’s middags:

Op Witte Donderdag is er om 14.30 uur in de kerk te Belt-Schutsloot een viering van het Heilig Avondmaal bedoeld voor ouderen die ’s avonds niet kunnen komen. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de wijkouderling.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. G. Stam-van de Belt, kreeg een zwaar bericht van de artsen. Vorige week is ze enkele dagen in Zwolle opgenomen geweest. We hopen dat de ingreep haar situatie verbetert en bidden voor kracht en zegen van onze Hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige week was het stukje wat langer. De telefoonomzetting is gelukt met een korte onderbreking zijn we telefonisch weer bereikbaar en kunt u ons bereiken op het gewone nummer.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Nieuws 07-04-2019

Diensten 7 april 2019:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Menkveld, Dordrecht.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.             In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.

 

Dienst 14 april 2019 – Palmpasen:

Dit is een gezamenlijke dienst en wordt gehouden in BS om 09.30 uur.

Voorganger is ds. W.J. Menkveld.

In deze dienst hopen de volgende doopleden belijdenis van het geloof af te leggen:

 • Rik van de Belt
 • Rutger de Goede
 • Cynthia de Jonge
 • Richard Knobbe
 • Sanne Mondria
 • Bert Jan Netjes
 • Gernanda Netjes-Rook
 • Jarno Wever

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 07/04 – Fam. J. Bosman en fam. H. Hertong.
 • 14/04 – Dienst in BS.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 31 maart in BS zijn met hartelijke felicitaties gegaan naar mw. J. Klaver-van de Belt. Zij mocht haar 89ste verjaardag vieren.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar Patricia van den Berg en naar Monica Rumpf.

 

Kerkbalans 2019:

De opbrengst van de kerkbalans 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met 11%. De kerkenraad is dan ook dankbaar en blij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen en gehoor heeft gegeven aan de oproep om de bijdrage aan de kerkbalans 2019 te verhogen.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van 24 maart in BS voor Kerk in Actie bedroeg € 187,05.
 • Diaken G. Mondria ontving een gift van € 30, ook voor Kerk in Actie.
 • Ouderling A. Baas ontving een gift van € 40 voor Kerk en onderhoud.
 • De diaconiecollecte van 31 maart in W’veen voor de Voedselbank bracht € 72,35 op.

 

Vanuit de Pastorie:
Deze week hebben wij er over gedacht om onze vaste telefoonlijn op te zeggen. Steeds minder mensen in onze familie en kennissenkring hebben een vaste telefoon. Aan de telefoon is goed te zien hoe snel sommige ontwikkelingen gaan en welke invloed ze hebben op ons gedrag. Iets meer dan 20 jaar geleden kochten wij onze eerste mobiele telefoon. Dat was een telefoon met een klein monochroom schermpje en nauwelijks meer toetsen en mogelijkheden dan een vaste telefoon in die tijd.  Die telefoon werd weinig gebruikt want mobiel bellen was toen peperduur. In de begintijd was dat bijna een gulden (~ € 0,50) per minuut. Vast bellen was veel goedkoper, lokaal belde je voor 2 cent en interlokaal voor 6 cent per minuut. SMS’en stond nog in de kinderschoenen en werd nog weinig gedaan. Er is sindsdien veel veranderd. Vandaag kan voor ons een vast abonnement eigenlijk niet meer uit. Mobiel bellen is zo goedkoop geworden dat je makkelijk twee abonnementen met een flink beltegoed kunt nemen voor lagere kosten dan een vaste telefoonlijn. Vandaar dat wij in twijfel stonden. Willen we nog wel een vaste lijn? Sommige lezers zullen deze vraag niet herkennen, weten nauwelijks wat een vaste telefoonlijn is, hebben er misschien nooit één gehad. Maar waarom aarzelden wij om de vaste lijn op te zeggen? Een vaste lijn heeft een aantal voordelen. Die telefoon heb je niet altijd bij je. Als je niet thuis bent dan neem je gewoon niet op. Is dat een voordeel? Ja dat is ‘soms’ een voordeel. Ik wil helemaal niet de hele dag door gebeld worden zodat mijn werkzaamheden op de meest ‘vreemde’ momenten worden onderbroken. Dat vind ik trouwens aan de andere kant van de lijn ook fijn. Dat ik weet dat iemand thuis is als ik bel, omdat het een vaste lijn is. Als ik iemand mobiel bel dan vraag ik me altijd of die persoon wel tijd heeft en rust om mijn belletje aan te nemen voor een privé gesprek. Dat is natuurlijk iemands eigen verantwoordelijkheid. Je kunt de telefoon ook niet opnemen. Dat gebeurt ook vaak. Ondanks dat het door de telefoon mogelijk is geworden om overal bereikbaar te zijn lijkt het soms wel of mensen steeds minder bereikbaar zijn. Tenminste, het valt niet altijd mee om iemand via de telefoon te spreken. Het lijkt er zelfs op dat steeds meer mensen liever geen telefoongesprekken voeren. Ze sturen berichtjes. Ik zal hier niet gaan uitweiden over de nadelen van die berichtjes, want ik weet hoeveel mensen juist van de berichtjes houden en de hele dag hun telefoon in de gaten houden of er een berichtje binnen komt. Nee, ik ga nog even terug naar de vaste telefoonlijn. Behalve dat ik thuis ben als ik ermee bel, heb ik ook de indruk dat de vaste lijn een betere verbinding geeft, met minder storing, betere verstaanbaarheid, en eigenlijk is zo’n telefoonhoorn best wel fijn om vast te houden. Dat helpt allemaal mee om een beter gesprek met elkaar te voeren. Voor iemand zich af gaat vragen of ik aandelen heb gekocht in een vaste telefoonlijn wil ik nog even kwijt dat ik hier wel een link zie met bidden. God is overal bereikbaar, God is altijd online zou zomaar het thema van een jeugddienst kunnen zijn. Bidden kan op elk moment en in elke situatie. Dat is helemaal waar, maar, een vaste plek, een vast moment, een vaste gewoonte, een vaste afspraak met anderen om het samen te doen, dat helpt allemaal heel erg mee om het bidden als een gesprek te ervaren. Want uiteindelijk geldt voor bellen en voor bidden dat de vraag niet is wat er ‘kan’ maar wat er in de praktijk van terecht komt. Het doel is een gesprek, contact, een goede verbinding, heen en weer. U begrijpt het wel. Wij houden voorlopig onze vaste telefoonlijn.

Hartelijk groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 31-03-2019

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doop- en belijdenisdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doop- en belijdenisdienst

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Diensten 7 april 2019:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Menkveld, Dordrecht.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.            In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.
 • 07/04 – Fam. J. Bosman en fam. H. Hertong.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 24 maart in BS zijn met een groet van ons allen gegaan naar de heer L. de Goede. De druiventrossen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij mw. W. de Jonge-Klaver en mw. G. van de Belt-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw.  A. Liezen-de Jong en R. Rodermond-Doornbos.

 

Verkiezingen:

De kerkenraad is erg blij en dankbaar dat mw. T. Stummel-Winters haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester en mw. G.H. van der Heide-Winters haar verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

Volgens de kerkorde kunt u bezwaren indienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

 

Collectemunten:

Maandag 1 april kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 en 19.45 uur.

 

Jarigen:

In april hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren.

 • 23-04 Dhr. G. Stam, 82 jaar.
 • 23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik, 86 jaar.
 • 28-04 Dhr. C.P. den Herder, 83 jaar.
 • 30-04 Mw. A. de Jonge-Vierhoven, 80 jaar.

Allemaal een fijne dag toegewenst en alvast van harte gefeliciteerd.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Koffiedrinken W’veen:

De vrijwilligers van de koffiedienst in Wanneperveen organiseren vanaf eind maart weer koffiedrinken na de dienst. Elke laatste zondag van de maand plannen wij een gezellig moment met elkaar in De Klokkenstoel naast de kerk. U bent van harte welkom voor een bakje koffie met wat lekkers.

De planning loopt tot en met eind juni.

De koffiediensten vinden plaats op: 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

Met vriendelijke groet,

Patricia van den Berg.

 

Vanuit de Pastorie:
De preken over de wet in afgelopen maanden hebben veel reacties opgeroepen. Veel gesprekken ook. Niet in de laatste plaats omdat dezelfde onderwerpen werden besproken op de Groeigroepen en vaak ook tijdens de catechisatie en Rock Steady en daardoor ook in veel andere gesprekken door de week. Dat gemeentebrede gesprek lijkt mij zeer waardevol. Niet iedereen was het eens met de preken. Sommigen vonden het ook te veel. Ook die geluiden neem ik serieus al kan ik niet aan ieders wensen voldoen. Voor nu stop ik met het bepreken van de geboden. Vanaf april heb ik veel minder diensten in elk dorp met daarbij alle bijzondere diensten heb ik onvoldoende ruimte om hier aan toe te komen. In oktober hoop ik de draad weer op te pakken. We hebben nog 5 geboden te gaan. We zullen nog nader bekijken of de groeigroepen weer mee gaan doen omdat niet iedereen dat ziet zitten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 24-03-2019

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.                                                                                                                In beide diensten is er ook een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdiensten:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.
 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 17 maart in BS zijn met een groet van ons allen ter bemoediging gebracht bij mw. T. Huisman. De bloemenstukjes van het liturgisch bloemstuk gingen naar mw. G. Halfmouw in Meppel en naar mw. G. Kroes in Vollenhove.
 • In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer G. Dam en voorganger D. de Boer kreeg een bos mee.

 

Verantwoording:

 • De collecte voor de voorjaarszending (Cuba) van zondag 10 maart bedroeg in BS € 214,10.
 • De diaconale collecte voor de voedselbank Steenwijkerland bedroeg op 10 maart in BS € 111,70 en op 17 maart €  107,05.

 

Verkiezingen:

Door de kerkenraad is in de vacature ouderling kerkrentmeester verkozen mw. T. Stummel-Winters en in de vacature diaken mw. G. van der Heide-Winters. Zondag hopen wij te horen of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:
Vorige keer vergat ik te vermelden dat dhr. G. Haakmeester in het ziekenhuis in Meppel heeft gelegen i.v.m. zijn longen. Hij is inmiddels weer thuis. Ook Kasper de Jonge is weer thuis. We wensen beiden een gezegend herstel.

Vanuit de Pastorie:
‘In de Leefmee en Nieuwsbrief van 24 februari stond het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering. In dat verslag staat kort het gesprek weergegeven over ‘een beetje naar rechts’. Dit naar aanleiding van het rapport van het SCPB ‘Christenen in Nederland’. Dit rapport gaat over kerkelijke betrokkenheid in Nederland. De teneur van het rapport is dat de linkerkant van de kerk leegstroomt terwijl de rechterkant het wat beter doet en zelfs een opleving laat zien onder de jeugd tussen 15 en 25 jaar. Dat is opmerkelijk. Natuurlijk zijn rechts en links geen duidelijke termen die precies kunnen worden afgebakend. Behalve in de kerk wordt er ook in de politiek over rechts en links gesproken en ook op andere gebieden en het betekent zeker niet overal hetzelfde en dat maakt het gesprek lastig maar niet minder noodzakelijk. Voor dat gesprek is hier geen plaats, maar een paar zaken vallen op. Mensen die hun aarzelingen hebben bij ‘een beetje naar rechts’ zien dat vaak in verband met de preken over de 10 geboden van de laatste tijd. Nu valt het mij op dat juist jonge gemeenteleden, de 16+ catechisanten, precies de groep die het SCPB noemt, positief zijn over de preken over de wet. Niet dat ze het overal mee eens zijn maar het spreekt hen wel aan. Als wij nu met statistische zekerheid weten dat ‘een beetje naar rechts’ de levensduur van onze gemeente verlengt, dat het mensen meer betrokken maakt en met name de groep jong volwassenen, zouden we daar dan nog tegen zijn?
Hartelijke groeten,
Ds Menkveld.