Kerkenraad

De kerkenraad vergadert  3 x per jaar voltallig en 8 x per jaar als plaatselijke kerkenraad in de eigen dorpen. Daarnaast vergaderen de geledingen afzonderlijk en brengen verslag uit in de kerkenraadsvergadering. In de kerkenraad zitten zowel mannen als vrouwen. Er zijn 8 diakenen, 10 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 ouderling-kerkrentmeesters en 1 ouderling scriba.

Predikant
Ds. W.J. Menkveld Veneweg 33 0522-701108
Voorzitter
W. van Duuren 0522-270573
Ouderlingen
A. Baas – Stam Belterweg 116 038-3867711
W. v.d. Belt Vaste Belterweg 19 06-51402712
G. van Benthem – Mulder Oldehof 4 0522-281901
B. van den Berg Veneweg 141 0522-281216
R. van Dalfsen – van de Belt Belterweg 7 038-3867948
W. van Duuren Veneweg 196 0522-270573
J. Heutink Belterweg 3 038-3866623
H. Tooi – van Asselt Belterweg 038-3377709
R. Korthoef – Roo Berkenlaan 12 038-3868591
K.J. Rossing Weth. Huismanstraat 8 06-30464418
vacant
H. Slot Barsbeek 9 0527-246251
Ouderling scriba
R. Lok – Lok Noorderweg 57 038-3867486
Ouderling-kerkrentmeesters
J. v.d. Berg Veneweg 174 06-18398951
H. Heidema Veneweg 238 0522-281088
D. Klaver F. Rodermondplantsoen 3 038-3867208
G. Knobbe Belterweg 34 06-29194647
H. Rook De Steenakkers 64 038-3866829
K. ter Horst Veneweg 105 06-25002006
Diakenen
H. v.d. Belt De Steenakkers 9 06-23475657
G. Wink – Weijdema Bovenboerseweg 53 0522-281509
H. de Goede – Korthoef Belterweg 86 038-3866763
G. Mondria Noorderweg 51 038-3868368
R. Pors
I. Slot – Westenbrink Veneweg 271 0527-246459
T.J. Stam – Kok Noorderweg 35 038-3867378