Nieuws 05-05-2019

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Zondag 5 mei a.s. zullen D.V. in een dienst voor de hele gemeente in Belt-Schutsloot

de volgende gemeenteleden worden bevestigd als ambtsdrager:

 • de heer H. Mendel en mevrouw M. Hansman-ten Wolde in het ambt van ouderling.
 • mevrouw T. Stummel-Winters en mevrouw J. Aaten-Lok in het ambt van ouderling kerkrentmeester.
 • mevrouw G. van der Heide-Winters en mevrouw J. Wever-Krikke in het ambt van diaken.
 • Ouderling G. van Benthem-Mulder gaat een 2e ambtstermijn aan en zal worden herbevestigd.

Afscheid zal worden genomen van ouderling R. Korthoef-Roo, ouderlingen kerkrentmeesters J. van den Berg en D. Klaver en diaken T. Stam-Kok.

De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Diensten 12 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                             Doel diaconiecollecte: zie hieronder.

 

Doelcollecte van de diaconie voor de maand mei.

In 2009 is Willem Winter gestart met de eerste Steenwiekertoornrun. Het idee was het organiseren van een tourrit voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij zouden een rondrit aangeboden krijgen door het prachtige Steenwijkerland, achter op een Trike of in een zijspan. Naast de rit zouden zij ook een verzorgde lunch mogen nuttigen.
Zo’n tourrit vergt natuurlijk wat organisatie. Er kwam een officiële stichting (stichting de Steenwiekertoornrun), er werden vrijwilligers gevonden voor allerhande diensten. In totaal zo’n 200 personen. De lunchlocatie wisselt per jaar. Op die manier wordt elk jaar een afwisselend programma aangeboden. Zo was er in 2015 een geweldige rondvaart door de Weerribben. Een vast onderdeel van de run is het “rontie omme de toorn”, waarbij de stoet een ronde om de st. Clemenstoren, ofwel de Steenwijkertoren rijdt. Vanzelfsprekend kan de Steenwiekertoorn niet georganiseerd worden zonder al die vrijwilligers en sponsoren. Ze zijn iedereen die hun steentje bijdraagt dan ook buitengewoon dankbaar. Als organisatie staan ze er voor dat elke gift ten goede komt aan de run. Positieve reacties en alleen maar blije en lachende gezichten. En als bestuur zijn zij daar natuurlijk ontzettend blij mee. Maar …. het bestuur doet dit niet alleen. Om de Steenwiekertoornrun mogelijk te maken hebben zij de hulp nodig van de vrijwilligers, de rijders, de verkeersregelaars, de sponsoren en de politie. En daarvoor hun grote dank, ze zijn blij met jullie. Tenslotte is er maar 1 één doel : alle deelnemers een onvergetelijke dag bezorgen.

De volgende Steenwiekertoornrun wordt verreden op zaterdag 5 augustus 2019.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 19 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster.

 

Diensten 26 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffiedrinken na de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld – koffiedrinken na de dienst.                                                                                   In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 30 mei – Hemelvaartsdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 2 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse – Jeugddienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 12/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.
 • 19/05 – Dhr. S. Zwiers en fam. A. Wink.
 • 26/05 – Fam. E. Westerman en fam. K. ter Horst.
 • 02/06 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

De bloemen van Paasmorgen gingen in BS naar de heer R. Schoenmaker. De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn 2e Paasdag gebracht bij de fam. Lok, De Steenakkers 6, en naar de fam. A. de Jonge, Havezatherweg. De bloemen van 2e paasdag gingen naar mw. W. de Jonge. In Wanneperveen gingen de bloemen van 1e Paasdag ter bemoediging naar mw. T. Hendriks, en mw. L. van de Belt.

De bloemen uit de dienst van 28 april in BS gingen met hartelijke felicitaties naar de heer G. Stam in Zonnewiede en naar Chloë ten Wolde omdat ze weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis.

In Wanneperveen gingen de bloemen naar fam . A. Huisman vanwege hun 60-jarig huwelijksjubeleum en ter bemoediging naar fam. A. Rodermond.

 

Verantwoording:

 • De avondmaalscollecte van Witte Donderdag bedroeg €  527,75
 • De diaconale collecte van 1e paasdag voor Kerk in Actie bedroeg in BS €  154,35.
 • Diaken H. de Goede heeft een gift voor deze collecte ontvangen van €  7,50
 • Tijdens deze collecte is er nog een gift binnen gekomen voor de avondmaalscollecte van €  20,–.
 • De extra collecte voor het pastoraat bedroeg  in BS € 127,65.
 • Zondag 28 april was de opbrengst van de extra collecte voor kerk en onderhoud in BS € 93.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 mei kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarige 80+ers:

Volgende maand hopen de volgende Veniger gemeenteleden te verjaren.

 • 09-5 mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 80 jaar.
 • 14-5 dhr. J. Bakker, 98 jaar.
 • 20-5 dhr. B. Klomp, 91 jaar.
 • 21-5 mw. A.A. Huisman-Bijl, 82 jaar.
 • 31-5 mw. J. Klomp-Snijder, 85 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

De agenda voor deze avond:

 1. Opening
 2. Inleiding
 3. Kerk balans
 4. Ja ik geloof in God en ben lid van de kerk

Er is een “boekje” gemaakt waarin een aanzet is gemaakt met omschrijven wat er van een lid van de kerk verwacht mag worden. Dit boekje is nog een soort concept waarover deze avond verder gesproken zal worden. De kerkenraad hoopt op een goed gesprek.

 1. Gesprek in kleine kring over het “praatboek”.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks uit de Perelaar verblijft nog in ’t Vonder en Ruinerwold, kamer 28. Dhr. W. van Holten is weer thuis en krijgt een kuur. Hij is erg moe. Van harte aanbevolen in uw voorbede.

Vanuit de Pastorie:
Belijdenis en belijdenis doen.
Na afloop van de belijdenisdienst op 14 april heb ik een artikel uitgedeeld met bovenstaande titel. Dat artikel was niet alleen bedoeld voor jonge mensen die overwegen om belijdenis te gaan doen, maar voor heel de gemeente die erbij betrokken is. Wij prijzen ons gelukkig met 20 nieuwe lidmaten in de afgelopen 2 jaar, maar we hebben ook jaren meegemaakt dat dat anders was. Bovendien, als we kijken naar de grote groep doopleden van 20 jaar en ouder die geen belijdenis heeft gedaan dan weten we dat het ook in onze gemeente helemaal niet vanzelf spreekt om belijdenis te doen. In sommige gemeenten om ons heen is die vanzelfsprekendheid nog veel verder weggeraakt. Het artikel is een bezinning op de verandering in de kerk waardoor steeds minder mensen belijdenis doen. Daarnaast geeft het ook uitleg over de betekenis en het belang van belijdenis doen. Wie het artikel gekregen heeft maar nog niet gelezen wil ik aanmoedigen dat alsnog te doen. Wie het nog niet heeft kan het van mij per mail krijgen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 21-04-2019

God dank! Laat iedereen het horen:

Christus is waarlijk opgestaan!

Wij gaan niet in de nacht verloren                                                                              Pasen: de grote dag breekt aan!                                                                                 Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,                                                                      een engel kondigt stralend aan:                                                                                    Ziet waar het lichaam heeft gelegen,                                                                           waarlijk, de Heer is opgestaan!

Uit: Zingende gezegend.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                                                                                                               In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                         Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 28 april:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voroganger: ds. J. Stap, Kolderveen – koffiedrinken na de dienst.                                                                                                            In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Dit is een gezamenlijke dienst die wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 9.30 uur. In deze dienst wordt een extra collecte gehouden voor kerk en onderhoud. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.
 • 28/04 – Fam. J. van den Berg en fam. M. Winters
 • 05/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 14 april gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G. van de Belt-Klaver.                                                                                       In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. J. Heidema in Meppel en bij de heer S. Jonas.

 

Verantwoording:

 • De deurcollecte van 14 april voor Kerk in Actie bedroeg  €  164,90.
 • Ouderling R. Korthoef heeft een gift ontvangen van € 50 voor Kerk in Actie.
 • De voorjaarszendingscollecte in W’veen heeft € 440,01 opgebracht

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendrik uit de Perelaar, werd opgenomen en geopereerd in Heerenveen. Een zware operatie. We wensen haar de zegen en bijstand van onze Hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was het Palmpasen een blijde zondag omdat 8 jonge mensen in ons midden belijdenis deden van hun geloof. Hun geloof in Jezus, Gods Zoon, Redder van de wereld, Heer van de kerk. Ja, we hebben reden om blij te zijn, om het geloof van jonge mensen en veel meer nog om Degene in wie zij geloven.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 14-04-2019

Dienst 14 april 2019 – Palmpasen:

 • Dit is een gezamenlijke dienst en wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 09.30 uur.                                                                                                                  Voorganger is ds. W.J. Menkveld.

In deze dienst hopen de volgende doopleden belijdenis van het geloof af te    leggen:

 • Rik van de Belt
 • Rutger de Goede
 • Cynthia de Jonge
 • Richard Knobbe
 • Sanne Mondria
 • Bert Jan Netjes
 • Gernanda Netjes-Rook
 • Jarno Wever

 

Dienst 18 april – Witte donderdag:

 • Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Belt-Schutsloot. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 Avondmaals collecte Witte donderdag 18 april Belt-Schutsloot.

Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique.

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Dienst 19 april – Goede vrijdag:

Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Wanneperveen. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                 In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                          Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid

en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 14/04 – Dienst in BS.
 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 7 april in BS zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar mw. G. Stam-van de Belt en de heer F. Rodermond. Het liturgisch bloemstuk werd bestemd voor Jacob en Geke de Jonge.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. van Holten ter bemoediging, en de heer M. Winters omdat hij in het ziekenhuis heeft gelegen.

 

Verantwoording:

 • Door Marry Klaver is in de maand maart 2 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 5 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De diaconiecollecte van zondag 31/3 voor de Voedselbank heeft in BS € 149,26 opgebracht.
 • De diaconiecollecte van 7 april voor Missionair Werk bedroeg in BS € 98,75 en in W’veen € 49,65.

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Viering H.A. Witte donderdag ’s middags:

Op Witte Donderdag is er om 14.30 uur in de kerk te Belt-Schutsloot een viering van het Heilig Avondmaal bedoeld voor ouderen die ’s avonds niet kunnen komen. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de wijkouderling.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. G. Stam-van de Belt, kreeg een zwaar bericht van de artsen. Vorige week is ze enkele dagen in Zwolle opgenomen geweest. We hopen dat de ingreep haar situatie verbetert en bidden voor kracht en zegen van onze Hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige week was het stukje wat langer. De telefoonomzetting is gelukt met een korte onderbreking zijn we telefonisch weer bereikbaar en kunt u ons bereiken op het gewone nummer.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Nieuws 07-04-2019

Diensten 7 april 2019:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Menkveld, Dordrecht.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.             In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.

 

Dienst 14 april 2019 – Palmpasen:

Dit is een gezamenlijke dienst en wordt gehouden in BS om 09.30 uur.

Voorganger is ds. W.J. Menkveld.

In deze dienst hopen de volgende doopleden belijdenis van het geloof af te leggen:

 • Rik van de Belt
 • Rutger de Goede
 • Cynthia de Jonge
 • Richard Knobbe
 • Sanne Mondria
 • Bert Jan Netjes
 • Gernanda Netjes-Rook
 • Jarno Wever

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 07/04 – Fam. J. Bosman en fam. H. Hertong.
 • 14/04 – Dienst in BS.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 31 maart in BS zijn met hartelijke felicitaties gegaan naar mw. J. Klaver-van de Belt. Zij mocht haar 89ste verjaardag vieren.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar Patricia van den Berg en naar Monica Rumpf.

 

Kerkbalans 2019:

De opbrengst van de kerkbalans 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met 11%. De kerkenraad is dan ook dankbaar en blij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen en gehoor heeft gegeven aan de oproep om de bijdrage aan de kerkbalans 2019 te verhogen.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van 24 maart in BS voor Kerk in Actie bedroeg € 187,05.
 • Diaken G. Mondria ontving een gift van € 30, ook voor Kerk in Actie.
 • Ouderling A. Baas ontving een gift van € 40 voor Kerk en onderhoud.
 • De diaconiecollecte van 31 maart in W’veen voor de Voedselbank bracht € 72,35 op.

 

Vanuit de Pastorie:
Deze week hebben wij er over gedacht om onze vaste telefoonlijn op te zeggen. Steeds minder mensen in onze familie en kennissenkring hebben een vaste telefoon. Aan de telefoon is goed te zien hoe snel sommige ontwikkelingen gaan en welke invloed ze hebben op ons gedrag. Iets meer dan 20 jaar geleden kochten wij onze eerste mobiele telefoon. Dat was een telefoon met een klein monochroom schermpje en nauwelijks meer toetsen en mogelijkheden dan een vaste telefoon in die tijd.  Die telefoon werd weinig gebruikt want mobiel bellen was toen peperduur. In de begintijd was dat bijna een gulden (~ € 0,50) per minuut. Vast bellen was veel goedkoper, lokaal belde je voor 2 cent en interlokaal voor 6 cent per minuut. SMS’en stond nog in de kinderschoenen en werd nog weinig gedaan. Er is sindsdien veel veranderd. Vandaag kan voor ons een vast abonnement eigenlijk niet meer uit. Mobiel bellen is zo goedkoop geworden dat je makkelijk twee abonnementen met een flink beltegoed kunt nemen voor lagere kosten dan een vaste telefoonlijn. Vandaar dat wij in twijfel stonden. Willen we nog wel een vaste lijn? Sommige lezers zullen deze vraag niet herkennen, weten nauwelijks wat een vaste telefoonlijn is, hebben er misschien nooit één gehad. Maar waarom aarzelden wij om de vaste lijn op te zeggen? Een vaste lijn heeft een aantal voordelen. Die telefoon heb je niet altijd bij je. Als je niet thuis bent dan neem je gewoon niet op. Is dat een voordeel? Ja dat is ‘soms’ een voordeel. Ik wil helemaal niet de hele dag door gebeld worden zodat mijn werkzaamheden op de meest ‘vreemde’ momenten worden onderbroken. Dat vind ik trouwens aan de andere kant van de lijn ook fijn. Dat ik weet dat iemand thuis is als ik bel, omdat het een vaste lijn is. Als ik iemand mobiel bel dan vraag ik me altijd of die persoon wel tijd heeft en rust om mijn belletje aan te nemen voor een privé gesprek. Dat is natuurlijk iemands eigen verantwoordelijkheid. Je kunt de telefoon ook niet opnemen. Dat gebeurt ook vaak. Ondanks dat het door de telefoon mogelijk is geworden om overal bereikbaar te zijn lijkt het soms wel of mensen steeds minder bereikbaar zijn. Tenminste, het valt niet altijd mee om iemand via de telefoon te spreken. Het lijkt er zelfs op dat steeds meer mensen liever geen telefoongesprekken voeren. Ze sturen berichtjes. Ik zal hier niet gaan uitweiden over de nadelen van die berichtjes, want ik weet hoeveel mensen juist van de berichtjes houden en de hele dag hun telefoon in de gaten houden of er een berichtje binnen komt. Nee, ik ga nog even terug naar de vaste telefoonlijn. Behalve dat ik thuis ben als ik ermee bel, heb ik ook de indruk dat de vaste lijn een betere verbinding geeft, met minder storing, betere verstaanbaarheid, en eigenlijk is zo’n telefoonhoorn best wel fijn om vast te houden. Dat helpt allemaal mee om een beter gesprek met elkaar te voeren. Voor iemand zich af gaat vragen of ik aandelen heb gekocht in een vaste telefoonlijn wil ik nog even kwijt dat ik hier wel een link zie met bidden. God is overal bereikbaar, God is altijd online zou zomaar het thema van een jeugddienst kunnen zijn. Bidden kan op elk moment en in elke situatie. Dat is helemaal waar, maar, een vaste plek, een vast moment, een vaste gewoonte, een vaste afspraak met anderen om het samen te doen, dat helpt allemaal heel erg mee om het bidden als een gesprek te ervaren. Want uiteindelijk geldt voor bellen en voor bidden dat de vraag niet is wat er ‘kan’ maar wat er in de praktijk van terecht komt. Het doel is een gesprek, contact, een goede verbinding, heen en weer. U begrijpt het wel. Wij houden voorlopig onze vaste telefoonlijn.

Hartelijk groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 31-03-2019

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doop- en belijdenisdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doop- en belijdenisdienst

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Diensten 7 april 2019:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Menkveld, Dordrecht.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.            In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.
 • 07/04 – Fam. J. Bosman en fam. H. Hertong.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 24 maart in BS zijn met een groet van ons allen gegaan naar de heer L. de Goede. De druiventrossen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij mw. W. de Jonge-Klaver en mw. G. van de Belt-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw.  A. Liezen-de Jong en R. Rodermond-Doornbos.

 

Verkiezingen:

De kerkenraad is erg blij en dankbaar dat mw. T. Stummel-Winters haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester en mw. G.H. van der Heide-Winters haar verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

Volgens de kerkorde kunt u bezwaren indienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

 

Collectemunten:

Maandag 1 april kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 en 19.45 uur.

 

Jarigen:

In april hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren.

 • 23-04 Dhr. G. Stam, 82 jaar.
 • 23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik, 86 jaar.
 • 28-04 Dhr. C.P. den Herder, 83 jaar.
 • 30-04 Mw. A. de Jonge-Vierhoven, 80 jaar.

Allemaal een fijne dag toegewenst en alvast van harte gefeliciteerd.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Koffiedrinken W’veen:

De vrijwilligers van de koffiedienst in Wanneperveen organiseren vanaf eind maart weer koffiedrinken na de dienst. Elke laatste zondag van de maand plannen wij een gezellig moment met elkaar in De Klokkenstoel naast de kerk. U bent van harte welkom voor een bakje koffie met wat lekkers.

De planning loopt tot en met eind juni.

De koffiediensten vinden plaats op: 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

Met vriendelijke groet,

Patricia van den Berg.

 

Vanuit de Pastorie:
De preken over de wet in afgelopen maanden hebben veel reacties opgeroepen. Veel gesprekken ook. Niet in de laatste plaats omdat dezelfde onderwerpen werden besproken op de Groeigroepen en vaak ook tijdens de catechisatie en Rock Steady en daardoor ook in veel andere gesprekken door de week. Dat gemeentebrede gesprek lijkt mij zeer waardevol. Niet iedereen was het eens met de preken. Sommigen vonden het ook te veel. Ook die geluiden neem ik serieus al kan ik niet aan ieders wensen voldoen. Voor nu stop ik met het bepreken van de geboden. Vanaf april heb ik veel minder diensten in elk dorp met daarbij alle bijzondere diensten heb ik onvoldoende ruimte om hier aan toe te komen. In oktober hoop ik de draad weer op te pakken. We hebben nog 5 geboden te gaan. We zullen nog nader bekijken of de groeigroepen weer mee gaan doen omdat niet iedereen dat ziet zitten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 24-03-2019

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.                                                                                                                In beide diensten is er ook een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdiensten:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.
 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 17 maart in BS zijn met een groet van ons allen ter bemoediging gebracht bij mw. T. Huisman. De bloemenstukjes van het liturgisch bloemstuk gingen naar mw. G. Halfmouw in Meppel en naar mw. G. Kroes in Vollenhove.
 • In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer G. Dam en voorganger D. de Boer kreeg een bos mee.

 

Verantwoording:

 • De collecte voor de voorjaarszending (Cuba) van zondag 10 maart bedroeg in BS € 214,10.
 • De diaconale collecte voor de voedselbank Steenwijkerland bedroeg op 10 maart in BS € 111,70 en op 17 maart €  107,05.

 

Verkiezingen:

Door de kerkenraad is in de vacature ouderling kerkrentmeester verkozen mw. T. Stummel-Winters en in de vacature diaken mw. G. van der Heide-Winters. Zondag hopen wij te horen of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:
Vorige keer vergat ik te vermelden dat dhr. G. Haakmeester in het ziekenhuis in Meppel heeft gelegen i.v.m. zijn longen. Hij is inmiddels weer thuis. Ook Kasper de Jonge is weer thuis. We wensen beiden een gezegend herstel.

Vanuit de Pastorie:
‘In de Leefmee en Nieuwsbrief van 24 februari stond het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering. In dat verslag staat kort het gesprek weergegeven over ‘een beetje naar rechts’. Dit naar aanleiding van het rapport van het SCPB ‘Christenen in Nederland’. Dit rapport gaat over kerkelijke betrokkenheid in Nederland. De teneur van het rapport is dat de linkerkant van de kerk leegstroomt terwijl de rechterkant het wat beter doet en zelfs een opleving laat zien onder de jeugd tussen 15 en 25 jaar. Dat is opmerkelijk. Natuurlijk zijn rechts en links geen duidelijke termen die precies kunnen worden afgebakend. Behalve in de kerk wordt er ook in de politiek over rechts en links gesproken en ook op andere gebieden en het betekent zeker niet overal hetzelfde en dat maakt het gesprek lastig maar niet minder noodzakelijk. Voor dat gesprek is hier geen plaats, maar een paar zaken vallen op. Mensen die hun aarzelingen hebben bij ‘een beetje naar rechts’ zien dat vaak in verband met de preken over de 10 geboden van de laatste tijd. Nu valt het mij op dat juist jonge gemeenteleden, de 16+ catechisanten, precies de groep die het SCPB noemt, positief zijn over de preken over de wet. Niet dat ze het overal mee eens zijn maar het spreekt hen wel aan. Als wij nu met statistische zekerheid weten dat ‘een beetje naar rechts’ de levensduur van onze gemeente verlengt, dat het mensen meer betrokken maakt en met name de groep jong volwassenen, zouden we daar dan nog tegen zijn?
Hartelijke groeten,
Ds Menkveld.

Nieuws 17-03-2019

Diensten 17 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugddienst.

 

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdienst:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 17/03 – Jeugddienstcommissie.
 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 10 maart zijn in BS met hartelijke felicitaties gegaan naar Wim en Betsie ten Wolde in verband met hun 50-jarig huwelijk.
 • De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn ter bemoediging gegaan naar Joop Stam.
 • De bloemen uit de dienst te Wanneperveen zijn gegaan naar  mw. Eker-Simonsz.
 • En de heer G. Haakmeester.

 

Verantwoording:

 • De diaconie collecte van 10 maart voor de voedselbank heeft in W’veen € 45,70 opgebracht.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud in W’veen bracht € 62,95 op. Diaken I. Slot ontving deze week €5.

 

Bedankt!

Namens de diaconie willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan onze inzamelingsactie voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Wat zijn er veel producten ingeleverd! Heel fijn. Daar kunnen veel mensen blij mee gemaakt worden. Mogen we u er nogmaals aan herinneren dat de diaconie collecte ook de hele maand maart nog bestemd is voor de Voedselbank Steenwijkerland?

Met een hartelijke groet van uw diaconie.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers.

Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:

 • Dhr. Kasper de Jonge werd vorige week weer opgenomen in Zwolle.
 • Mw. R. Rodermond kreeg vorige week in Meppel een nieuwe knie. Zij is inmiddels weer thuis. We wensen beiden voorspoedig herstel en de hulp en zegen van God.

  Bij de Preek: Om op te hangen in huis.
  In dit huis houden wij van God
  Om Hem te kennen lezen we de Bijbel
  We eren Zijn naam en vloeken niet
  We heiligen Zijn dag en gaan naar de kerk

  Vanuit de Pastorie:
  Een uitdrukking die, vroeger wat meer dan tegenwoordig, wordt gebruikt als naam voor een huis, schip of vereniging is: Ora et Labora. Het betekent letterlijk; bid en werk. De bedoeling is dat we niet moeten bidden en dan met de armen over elkaar afwachten of God wat gaat doen. Inhoudelijk sluit deze uitdrukking aan bij de bekende Bijbeltekst: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Bidden is niet passief en afwachtend, maar wordt aangevuld met zoeken en kloppen. Bidden vraag dus om betrokken activiteit. Maar, de uitdrukking Ora et Labora komt niet uit de Bijbel maar uit een leefregel voor monniken. Henk Binnendijk maakte mij hierop attent. Hij zei; Het is niet bidden en werken, maar bidden is het eigenlijke werk van een christen. Daar heeft hij een punt. Natuurlijk is bidden en passief afwachten niet goed. Maar aan de andere kant is er het gevaar dat we bidden en te snel aan de slag gaan of zelfs aan de slag gaan zonder te bidden. Daarom is biddag voor gewas en arbeid zo’n goede zaak. Een dag om er bij stil te staan hoe belangrijk bidden is voor dat je aan het werk gaat. Zo is de biddag bedoeld. Voor dat de drukte op het land in het voorjaar alle aandacht vraagt eerst een biddag houden. Omdat bidden aan het werken vooraf gaat. Omdat bidden het eigenlijke werk is. Dat gaat ons meestal niet zo makkelijk af. Daar moet je jezelf steeds weer aan herinneren, jezelf steeds weer toe zetten. Ook daarom is een biddag zo belangrijk.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld.

Nieuws 10-03-2019

Diensten 10 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In BS is de extra collecte voor de voorjaarszending.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In W’veen wordt de collecte voor de voorjaarszending huis aan huis gehouden.

 

Dienst 13 maart 2019 – Biddag voor gewas en arbeid

 • Dit is een gezamenlijke dienst voor de hele gemeente om 19.30 uur in Wanneperveen. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 17 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugddienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, en mw. A. de Vries-Stoter.
 • 17/03 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 3 maart gingen in BS met hartelijke felicitaties naar de heer J. Klaver, Meidoornlaan, en naar dhr. T. van der Sommen, Berkenlaan. Beide heren mochten vorige week hun verjaardag vieren.
 • In W’veen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw. Ten Brink en mw. Holterman,

 

Verantwoording:

 • In de maand februari is door de bloemencommissie en jeugddienstcommissie      2 x € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De collecte voor de voedselbank bedroeg in BS €  205,90.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud bedroeg in BS €  79,45.

 

Doel collecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Nog steeds is het zo, dat er veel voedsel – dat eigenlijk nog van goede kwaliteit is – wordt weggegooid. Tegelijkertijd zijn er mensen die te weinig te besteden hebben voor hun dagelijkse maaltijden. Een aantal jaren geleden zijn de voedselbanken opgericht om hier iets mee te doen. Veel winkels en bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland geven producten, die anders weggegooid zouden worden, aan de plaatselijke voedselbank. Uiteraard wordt wel voldaan aan de eisen van voedselveiligheid! Ook instellingen, scholen, kerken en TV-Oost houden acties om producten in te zamelen.   Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Roosevelt-Vakantieweek.

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantie week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0522- 281509, Ineke Slot, tel: 0527-246459 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 24 mei binnen zijn.

 

Kerkenraadsverkiezingen W’veen:

Mevrouw Stummel heeft haar verkiezing tot diaken niet aanvaard.

Voor de vacature diaken wordt u daarom weer gevraagd namen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 12 maart.

 

Vanuit de Pastorie:
Deze week vonden wij een doos met appels bij onze woning. Van een onbekende gever, al hebben we wel een vermoeden. We spreken wel over een appeltje voor de dorst. Dat wil zoveel zeggen als dat je iets bewaard voor een onverwacht moment dat je het nodig hebt. Als het om eten en drinken gaat zijn wij dat nauwelijks meer gewend. De aanvoer van eten en drinken is in ons land zo stabiel dat vrijwel elke dag te koop is wat we nodig hebben. Zelf een voorraad aanleggen, wat vroeger veel mensen deden, is niet meer nodig. Toch is dat niet altijd verstandig. Prediker zegt: Denk aan je Schepper in je jonge jaren voordat de kwade dagen komen en je er niet meer aan toe komt. Met andere woorden, zorg ook in je geloof voor een appeltje voor de dorst. Hoe eerder je daarmee begint des te beter het is. Dan wordt je niet overvallen door een situatie of een gebeurtenis die je geloof onderuit dreigt te halen. Een voorraadje geloof aanleggen, kan dat? Ja dan kan. Denken aan je Schepper dat is je dagelijks leven in verbinding brengen met God. Momenten vastleggen in je geheugen waarin je duidelijk merkte dat God er was. Dat Hij een gebed verhoorde, dat Hij een aanwijzing gaf, dat Hij iets van zijn macht liet zien. Het is niet voor niets dat Prediker zegt dat je dat in je jeugd moet doen. Zijn juist kinderen vaak niet ontvankelijker voor een ervaring met God dan volwassenen die alles meteen gaan relativeren of beredeneren en dan zomaar gaan twijfelen of het echt was. Duik nog eens in uw herinnering. Wie weet hoeveel appeltjes voor de dorst daar nog liggen te wachten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 03-03-2019

Diensten 3 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud en is de diaconiecollecte voor de voedselbank.

 

Inzameling voor de Voedselbank Steenwijkerland op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart,

Diaconie PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot.

De voedselbank Steenwijkerland heeft voortdurend giften nodig, om mensen die dat nodig hebben te kunnen blijven voorzien van een volwaardig voedselpakket. Iemand kan in financiële problemen komen door bijvoorbeeld schulden, echtscheiding of faillissement. Maar ook door het moeten terugbetalen van toeslagen of hoge zorg- of ziektekosten inclusief reiskosten naar het ziekenhuis.  Steun ons, dan kunnen wij anderen helpen. Belangrijk is ook om te weten, dat mensen die hulp krijgen van de Voedselbank ook hulp krijgen ( moeten accepteren ) om een oplossing te zoeken voor de problemen zodat ze naar verloop van tijd weer zonder de hulp van de Voedselbank kunnen. Voor de inzameling van producten hebben we het volgende verlanglijstje:

 • Pastasaus
 • Blikken  bruine bonen of kapucijners
 • Beschuiten
 • Crackers
 • Suiker
 • Blikken vruchten

Andere producten zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar wilt u er op letten dat het houdbare producten zijn, en let alstublieft op de houdbaarheid datum. Het is helemaal niet erg als u iets uit uw eigen keukenkastje geeft, maar her moet natuurlijk wel goed zijn.

Inzameling van de producten vind plaats op zaterdag 2 maart tussen 11 en 12 uur in de consistorie in Belt-Schutsloot en de consistorie in Wanneperveen. Of zondag 3 maart voor aanvang van de kerkdienst.

Daarnaast is de gehele maand maart de diaconie collecte bestemd voor de voedselbank Steenwijkerland.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 10 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In BS is de extra collecte voor de voorjaarszending.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In W’veen wordt de collecte voor de voorjaarszending huis aan huis gehouden.

 

Dienst 13 maart 2019 – Biddag voor gewas en arbeid

Dit is een gezamenlijke dienst voor de hele gemeente om 19.30 uur in Wanneperveen.

Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 03/03 – Fam. J. Zomer en fam. H. Veninga.
 • 10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, en mw. A. de Vries-Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 24 februari gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. F. Stam-Halfmouw in de Schiphorst te Meppel.
 • In W’veen werden de bloemen bestemd voor mw. Van der Belt, zij heeft in het ziekenhuis gelegen en voor mw.  Rodermond-Doornbos, zij is jarig geweest.

 

Verantwoording:

De collecte van afgelopen zondag voor missionair werk bedroeg in BS € 109,45.

 

Doel collecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Nog steeds is het zo, dat er veel voedsel – dat eigenlijk nog van goede kwaliteit is – wordt weggegooid. Tegelijkertijd zijn er mensen die te weinig te besteden hebben voor hun dagelijkse maaltijden. Een aantal jaren geleden zijn de voedselbanken opgericht om hier iets mee te doen. Veel winkels en bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland geven producten, die anders weggegooid zouden worden, aan de plaatselijke voedselbank. Uiteraard wordt wel voldaan aan de eisen van voedselveiligheid! Ook instellingen, scholen, kerken en TV-Oost houden acties om producten in te zamelen. Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Roosevelt-Vakantieweek.

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantie week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0522- 281509, Ineke Slot, tel: 0527-246459 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 24 mei binnen zijn.

 

Kerkenraadsverkiezingen W’veen:

Vanuit de gemeente is aanbevolen en door de kerkenraad verkozen in de vacature diaken: mw. T. Stummel-Winters.

Vrijdag 1 maart hopen wij te horen of mw. Stummel haar verkiezing aanvaardt.

Voor de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend om aanbevelingen in te dienen volgens de bekende procedure.

Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 maart bij iemand van de kerkenraad.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr. Kasper de Jonge is weer thuis uit het ziekenhuis waar hij verder mag herstellen.
Dhr.M. Winters, is vorige week vrijdag opgenomen in Zwolle voor een ingreep. Op dit moment is niet bekend hoe lang hij moet blijven. We hopen op een geslaagde ingreep en bidden om Gods nabijheid voor beiden.

Vanuit de Pastorie:
Er is vandaag veel te doen over identiteit. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit of in de war over hun identiteit of wellicht zelfs niet tevreden met hun identiteit. Waar het vroeger meer vanzelf sprak dat je je identiteit aanvaardde als iets wat jou gegeven werd, als iets wat je niet veranderen kon lijkt vandaag identiteit veel onduidelijker en soms zelfs een eigen keus geworden. Identiteit heeft te maken met hoe ik mijzelf ken, maar om mijzelf te kennen heb ik anderen nodig. Alleen door de ogen van anderen kan ik mezelf zien en leren kennen. Ik kan immers alleen mens-zijn tussen en met andere mensen. Het hoeft geen betoog dat nu de contacten steeds meer via sociale media gaan het kennen van elkaar steeds ingewikkelder wordt, steeds gevoeliger voor misvattingen en daardoor het leren kennen van de eigen identiteit een steeds groter probleem. Dat is niet alleen van deze tijd en komt niet alleen door moderne communicatiemiddelen. Ten diepste leren wij onze identiteit kennen in contact met God. Dat contact met God kan persoonlijk maar ook in contact met elkaar. Als God een plek heeft in ons met elkaar omgaan zal dat onze identiteit versterken. Hij heeft ons bedoeld en gemaakt. Aan Hem kunnen we ons spiegelen om te ontdekken wie we mogen zijn, ook als we het in onszelf en in elkaar niet kunnen ontdekken. Die ‘nieuwe’ identiteit is een groot cadeau van Christus aan ons.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 24-02-2019

Diensten 24 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is de diaconie collecte voor missionair werk.

 

Diensten 3 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 24/02 – Mw. J. van Benthem en fam. S. Smit
 • 03/03 – Fam. J. Zomer en fam. H. Veninga

 

Bloemen:

 • Bloemen uit de jeugddienst in BS van zondag 17 februari gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Klaver-de Jonge i.v.m. haar verjaardag.
 • Ook Kasper de Jonge kreeg bloemen, hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.
 • En er gingen bloemen naar de ouders van de 3 nieuwe wereldburgers.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer G.J. Klomp ivm zijn verjaardag vorige maand.
 • En mw. W.F. Rodermond-de Niet. Ook ivm haar verjaardag vorige maand.

 

Verantwoording BS:

 • De opbrengst van de extra collecte voor Kerk en Onderhoud van 10 februari in BS bedroeg  €  103,45
 • De opbrengst van de zendingsbussen in BS t/m de maand februari 2019 bedroeg €  206,91.
 • De opbrengsten van de collecten in de jeugddienst van afgelopen zondag, bedroegen voor World Vision  ad  € 153,05 en voor de jeugddienstcommissie zelf  € 98,55.

 

Verkiezingen BS:

De kerkenraad is blij dat mw. J. Wever-Krikke het ambt van diaken heeft aanvaard.

 

Geboren:

 • Op 13 februari is geboren Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma, De Steenakkers.
 • Eveneens op 13 februari is geboren Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager, zij wonen ook aan De Steenakkers.
 • Op 16 februari is geboren Niek, zoon van Herco en Renate Brand, en broertje van Jeffrey, Zij wonen aan de Belterweg.

Alle ouders van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Jarigen 80+ maart:

Volgende maand hopen D.V. onze volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

 • 11-3 Dhr. G. Dam, Veneweg, 88 jaar.
 • 25-3 Mw. J. Klaver-van de Belt, Belterweg, 89 jaar.
 • 26-3 Dhr. S. Jonas, Burg. Pastoorstraat, 86 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze hoge leeftijd en een fijne verjaardag toegewenst.

 

Vanuit de Pastorie:
Kerk en cultuur hebben veel met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Soms trekt de kerk de cultuur mee maar het kan ook omgekeerd dat de cultuur de kerk meetrekt. Deze week kwam ik er achter dat het kinderliedje ‘Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar ’s zondags niet’ van oorsprong een spotliedje is op een jenever drinkende vrouw die de hele week dronken is (ziek van de drank) behalve op zondag als ze geen jenever krijgt. De kerk heeft hier de cultuur meegetrokken. De meesten van u zullen net als ik het liedje kennen als kinderliedje over Kortjakje die elke zondag naar de kerk gaat met haar boek vol zilverwerk. Een dronkenmansliedje werd onder invloed van de kerk een kinderliedje dat aanmoedigt om naar de kerk te gaan. Maar, eerlijk is eerlijk, ik begreep vroeger ook al niet waarom Kortjakje de hele week ziek was en ook niet wat de betekenis was van dat korte jakje. Dat snap ik nu beter. Zo merk je dat het vaak goed is om achter de dingen te zoeken naar de betekenis of oorsprong om het goed te kunnen begrijpen. Vooral ook om op te letten dat we in de kerk geen cultuurdingen binnenhalen en normaal gaan vinden die er niet in horen. Dat kan van alles zijn. Verstopt of heel openlijk. Meestal vinden mensen het moeilijk om kritisch te zijn op dat waar ze aan gewend zijn. Wat in hun beleving altijd zo was. Behalve dat dat zelden waar is, is het zeker geen goede reden om het dan maar goed te vinden. Cultuur is niet altijd slecht het is ook niet alleen buiten de kerk. In zekere zin is de kerk zelfs onderdeel van de cultuur. Tegelijk heeft de kerk een kritische functie naar de cultuur. Daarom is eerlijk zelfonderzoek, persoonlijk en in de kerk, steeds weer nodig. Daarvoor juist is Bijbellezen en kerkgang zo belangrijk. Onmisbaar belangrijk. Buiten je eigen cirkel leren denken. Steeds weer jezelf de vraag stellen waar dien ik God en waar volg ik kritiekloos de cultuur? Daarom is vandaag het zondagsvoorbeeld van Kortjakje nog steeds actueel. Zondags gaat zij naar de kerk, met haar boek vol zilverwerk (de Bijbel).
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.