Contact

Predikant

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33, 7946 LC Wanneperveen, 0522-701108, jmenkveld@solcon.nl

Scriba

R. Lok – Lok, Noorderweg 57, 8066 PW, 038-3867486, scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Kosters
Belt-Schutsloot
* Kerkgebouw aan de Kerklaan: Fam. J. de Jonge, tel. 038-3868303, email: jacobdejonge4@outlook.com
Wanneperveen
* Kerkgebouw aan de Veneweg: Dhr. J. Wink, tel.0522-281509, email: jengwink@ziggo.nl

Adressen kerken                                                                                                           Het adres van onze kerk in Wanneperveen is Veneweg 188 en van de kerk in Belt-Schutsloot is het adres Kerklaan 4.

Kerkvoogdij kerkvoogdij@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl (Coline de Jonge)

Administratie kerkhof
mevr. Titia Stummel – Winters, 06 30658172

Voor algemene/technische opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met de webmaster@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl (Klaas Korthoef/Richard Tooi)