Contact

Predikant

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33, 7946 LC Wanneperveen, 0522-701108, jmenkveld@solcon.nl

Scriba

R. Lok – Lok, Noorderweg 57, 8066 PW, 038-3867486, scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Kosters
Belt-Schutsloot
* Kerkgebouw aan de Kerklaan: Fam. J. de Jonge, tel. 038-3868303, email: jacobdejonge@hetnet.nl
Wanneperveen
* Kerkgebouw aan de Veneweg: Dhr. J. Wink, tel.0522-281509, email: jengwink@ziggo.nl

Kerkvoogdij kerkvoogdij@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl (Wanneperveen: Alieke Stoter, Belt-Schutsloot: Jennifer Rook)

Administratie kerkhof
dhr. K. ter Horst, Veneweg 105, 0522-281056

Voor algemene/technische opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met de webmaster@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl (Klaas Korthoef/Richard Tooi)