Diensten algemeen

In beide dorpen wordt elke zondagmorgen de eredienst gehouden. Een aantal malen per jaar is er een zangdienst op de zondagavond, een Sing Inn. In Wanneperveen worden er enkele diensten per jaar door de evangelisatiecommissie georganiseerd.

Voor de aan huis gebonden gemeenteleden is er de mogelijkheid om de kerkdienst online mee te luisteren. Ook wordt er een bandopname van de diensten gemaakt.

Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd, waarvan 1 keer gezamenlijk met beide dorpen op Witte Donderdag. Alleen belijdende leden worden uitgenodigd aan tafel te gaan. Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke dienst waarin het Lijdensevangelie wordt gelezen. Tijdens de avondmaalsvieringen vinden er huisvieringen plaats.

Naast het liedboek voor de kerken wordt er gebruik gemaakt van de Evangelische Liedbundel.