Commissies BS

Bloemendienst
Namens de kerk wordt iedere week een bloemengroet bezorgd bij een zieke en/of bejaarde.

T. Stam-Kok Noorderweg 35 038-3867378
H. Bruintjes-Klaver De Stadt 1 038-3867830
R. Mondria – de Goede Noorderweg 51 038-3868368
J. Klaver-de Jonge Fr. Rodermondpl. 3 038-3867208
J. Klaver Belterweg 24 038-3867632
M. Klaver-de Jonge Noorderweg 45 038-3868836

Jeugddienstcommissie
Vier maal per jaar is er een jeugddienst, waarvan één tentdienst ter afsluiting van de jaarlijkse gondelvaart, iedere tweede zondag van augustus. Deze vindt plaats in de feesttent aan de Belterweg. De diensten worden voorbereid door de jeugddienstcommissie en de spreker. Zij bedenken thema’s die de jeugd aanspreken en boeien. Tijdens de jeugddiensten is er ook muzikale medewerking, van een bandje, koor of pianist. 

Jeugdouderling: W. van de Belt, Vaste Belterweg 19, 038-3866760

– Geanne van de Belt
– Larissa van Bakel
– Leon Schaap
– Jeanine Heutink
– Daphne Stam
– Rik Mondria

Zendingscommissie
De commissie: In het voorjaar, in het najaar en met Pinksteren wordt gecollecteerd voor het zendingswerk. Er worden soms folders en zakjes thuisbezorgd. Gebruikte postzegels en kaarten kunnen in een doos worden gedaan bij de uitgang van de kerk.

H. Bruintjes- Klaver, De Stadt 1 038-3867830
G. Mondria, Noorderweg 51 038-3868368
J. Klaver, Belterweg 24 038-3865454
W. Mourik-Hulshof, Bovenboerseweg 39 0522-281570
A. Wink, Veneweg 81 0522-281774
H. Dam-de Jong, Veneweg 209 0522-282522
G. Hoorn, Bovenboerseweg 47 0522-281729

Welkomstcommissie
Bezoekt nieuw-ingekomenen met een bloemetje namens onze kerkelijke gemeente.

Leden
B. Stam, Havezatherweg
G. Jonkman, Steenakkers

Verjaardagsfonds
Alle geregistreerde lidmaten krijgen op hun verjaardag een gelukwens, ook de kinderen . Tegelijkertijd wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Contactpersoon
G. Knobbe, Belterweg 34 038-3867220

Nederlands Bijbelgenootschap

Bestuur
voorz. Henri Jonas, De steenakkers 19, tel. 038-3867475
secr.
Lid Truida Beld, Belterweg 84, tel. 038-3867110
Lid Betsie ten Wolde, Belterweg 88, tel. 038-3866251

Sing-Inn commissie

Leden
Op dit moment is er geen commissie