Commissies WV

Jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie organiseert, in samenwerking met de jeugdouderling, 6 keer per jaar een jeugddienst, waarin een thema wordt gekozen, die de jeugd aanspreekt en waar gezamenlijk over wordt nagedacht. Ook is er tijdens de meeste jeugddiensten een optreden van een gospelgroep of ander koor. Heb je interesse? Klop eens aan bij de jeugdouderling.
Ook wordt er enige keren per jaar een gezinsdienst georganiseerd.

Contactgegevens
Jeugdouderling Wim van Duuren
Internetadres website

Bloemendienst
Namens de gemeente wordt iedere week door vrijwilligers een bloemengroet gebracht bij zieken of bejaarden. De bloemen worden vrijdag s’avonds bij de koster gebracht, en worden na afloop van de kerkdienst door de vrijwilligers bezorgd.
Met Kerst, Pasen en Pinksteren, wordt er een liturgisch bloemstuk gemaakt, dit betekent dat het stuk een symbolische waarde heeft,die betrekking heeft op die periode in het kerkelijk jaar. Deze stukken worden gemaakt door Gerda v/d Heide en Tineke van Laar.
De namen van de vrijwilligers staan vermeld in het kerkblad, en u krijgt een lijst thuis. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij

Contactgegevens
Blijke Zomer-Jonas, Weth. Vosstraat 86 0522-281786

Bezoekgroep
Door enkele gemeenteleden worden regelmatig bezoekjes afgelegd bij ouderen en alleenstaanden.
Er wordt geen onderscheid gemaakt of men wel of niet kerkelijk meelevend is.
Zo proberen wij als kerk contact te houden met elkaar, en om te zien naar onze naasten.
Wie mee wil doen ,of zelf graag bezoek ontvangt, kan dit melden bij de contact persoon van het bezoekwerk :

Contactgegevens
Mw. A. ter Horst- Meuleman Veneweg 105 0653434647 of per mail annie@autobedrijfterhorst.nl
Ook kunt u contact op nemen met een van de bezoek dames/heren:
Mw. H. v.d. Berg-Westenbrink Veneweg 174 0522-281216
Dhr. H. Hertong v. Blankenweg 8 0522-281638
Mw. J. Lubbinge-Krikke Weth. Vosstraat 80 0522-281512
Mw. W. Mourik-Hulshof Bovenboerseweg 39 0522-281570
Mw. R. .d. Veen-Koopmans K.C. v.d. Wolfpark 37 0522-281177
Mw. G. Wink – Weijdema Bovenboerseweg 53 0522-281509
Dhr. M. Winters Veneweg 93 0522-281518

Welkomstcommissie
Bezoekt nieuw-ingekomenen met een bloemetje namens de gemeente.

naam tel.nr.
Mevr. H. v.d. Berg 281216
mevr W. Mourik 281570
mevr A. Bosman 281885
mevr. H. Westerbeek 281590
mevr. G. v.d.Heide 281825

Zendingscommisie
De commissie: In het voorjaar, in het najaar en met Pinksteren wordt gecollecteerd voor het zendingswerk. Er worden soms folders en zakjes thuisbezorgd.
Gebruikte postzegels en kaarten kunnen in een doos worden gedaan bij de uitgang van de kerk.

Leden
W. Mourik-Hulshof, Bovenboerseweg 39 0522-281570
A. Wink, Veneweg 81 0522-281774
H. Bruintjes- Klaver, de Stadt 1 038-3867830
J. Klaver, Belterweg 24 038-3865454