Verenigingen BS

Chr. Gem. Zangvereniging “Looft den Heere”
Repeteert elke dinsdagavond om 20.00 uur in het dorpshuis.

Voor contactgegevens en andere informatie wordt verwezen naar de website van “Looft den Heere” Dit is www.looftdenheere.nl

Chr. Muziekvereniging “Excelsior”
Het orkest repeteert elke maandagavond vanaf 19.30 uur en de malletband vanaf 18.45 uur in het dorpshuis.

Bestuur
voorz. T. Knobbe, Noorderweg 21, 038-3867899
secr. K. van Benthem, Belterweg 4/A, 038-3866670
penn. D. Halfmouw

Jeugdclub

De jeugdclub komt eens in de drie tot vier weken bij elkaar. Voor informatie wordt verwezen naar de facebook pagina van de jeugdclub Belt Schutsloot