Verenigingen BS

Chr. Gem. Zangvereniging “Looft den Heere”
Repeteert elke dinsdagavond om 20.00 uur in het dorpshuis.

Bestuur
voorz. M. Groen, Wilgenlaan 5
secr. J. Klaver-de Jonge, Fr. Rodermondplantsoen 3, 038-3867208
penn. J. Lok, Noorderweg 57, tel. 3867486

Chr. Muziekvereniging “Excelsior”
Het orkest repeteert elke maandagavond vanaf 19.30 uur en de malletband vanaf 18.45 uur in het dorpshuis.

Bestuur
voorz. T. Knobbe, Noorderweg 21, 038-3867899
secr. H. van de Belt, De Steenakkers 9, 038-3868014
penn. D. Halfmouw

Jeugdclub

Leiding
voorz. ??
secr. Gerda Fijn-Beld, De Steenakkers 68, 038-3867879
penn. Klaas Korthoef, Berkenlaan 12, 038-3868591
Jeroen Jager, Steenakkers 62
Anne Lok, Kerklaan 1
Jan Bakker, De Steenakkers

Marije Stam, Blokzijl