Verenigingen WV

Chr. Muziekvereniging “Crescendo”
Vanaf augustus staan de repetities wekelijks onder bekwame leiding van een dirigent. We spelen behalve geestelijke liederen, ook populaire muziek en klassiek. De muziekvereniging repeteert op donderdagavond in dorpshuis “de Wanne “en verleent medewerking aan optochten en kerkdiensten. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contactpersoon
M.Lokken, Heerengracht 30, Meppel 0522-281576

Chr. Zangvereniging “Comm nu met Sangh”
“Houdt U van zingen, zing dan mee!” Deze bekende regel geldt nog steeds. Daarom nodigen wij iedereen die van zingen houdt uit voor onze repetitieavonden op maandagavond o.l.v. dhr. J. Lopers. Onze Heer loven en prijzen kan heel goed door te zingen en dat proberen wij met ons lied. Dit geeft tevens gezelligheid en plezier. De avonden zijn in “de Wanne”en beginnen om 20.00 uur.

Contactgegevens
Secretariaat Klara Faber-Been, Nijverheidsweg 15, 7948 NE Nijeveen, 0522-492049, kfaberbeen@hotmail.nl