Welkom bij de Protestantse gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot

Beste gemeenteleden en gasten,

CORONA REGELS:                                                                                              Kerkdienst Belt-Schutsloot vanaf 28 november:

N.a.v. de laatste persconferentie van de overheid heeft de PKN de coronaregelgeving ook aangescherpt. Het dringende advies is weer om 1,5 meter afstand te houden en daarom moet u zich helaas weer van tevoren aanmelden als u de dienst in de kerk wilt bijwonen. Het is anders niet mogelijk om de 1,5 meter te waarborgen.  

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen, dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken.

Wanneer u niet kunt e-mailen dan mag u ook bellen: 038-3867486.

                       

Kerkdienst Wanneperveen:

Voor de dienst in Wanneperveen gelden de volgende corona maatregelen:                      – Bij verplaatsen binnen de kerk draagt u een mondkapje.                                          – U houdt afstand (zo mogelijk 1,5 meter) tot uw buurvrouw/-man wanneer deze       niet tot uw huishouden behoort.                                                                                     – Bij klachten blijft u thuis.

In verband met ventilatie staat er een raam open tijdens de dienst.

Daarnaast zullen de diensten ook online uitgezonden worden. Dit via kerktelefoon en/of website.  Daarnaast is er de live stream verbinding waardoor er ook beeld bij is. Dit kunt u vinden onder het hoofdstukje “Kerk Media”. Deze is te vinden bovenin de balk.

 

 

==================================================================

Op deze site kunt u als gemeentelid informatie aantreffen rond het gemeente gebeuren

We doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden en willen u vragen om te melden wanneer u onjuistheden ziet. Want voor het up-to-date houden zijn we afhankelijk van de juiste informatie, waarin ook u een belangrijke rol speelt.
Ook is het ook mogelijk om de laatste kerkdienst (in de loop van de week) via internet te beluisteren. Zie hiervoor in het menu onder het kopje “diensten” en dan de optie “kerktelefoon”.

Ook wij als Protestantse Gemeente ontkomen niet aan de AVG regels. Wij hebben dan ook onder het hoofdstuk “Algemeen” de privacy verklaring opgenomen.

De online kerkdiensten zijn te vinden onder het hoofdstukje “Erediensten”