Nieuws 19-09-2021

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

 

Diensten:

KERKDIENST WANNEPERVEEN:

Voor de dienst in Wanneperveen hoeft u zich niet van tevoren op te geven. Er wordt gezongen door de gemeente. Vanzelfsprekend dient u zich wel aan de corona maatregelen te houden. U/jullie bent/zijn van harte welkom in de dienst.

KERKDIENST BELT-SCHUTSLOOT:

Ook in Belt-Schutsloot wordt gezongen in de dienst.

Verder dient u zich in Belt-Schutsloot natuurlijk ook nog steeds aan de corona-maatregelen te houden en de aanwijzingen van de koster op te volgen.

Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen is het in Belt-Schutsloot helaas nog steeds noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt.

Wanneer u niet kunt e-mailen dan mag u ook bellen: 038-3867486.

Allemaal van harte welkom.

 

De diensten zijn ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

Ook via www.Kerkdienstgemist.nl kunt u de diensten vinden.

De kerkenraad.

 

Diensten 19 september:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

WV – 09.30 uur – Voorganger: ds. P. van der Meulen, Apeldoorn – Viering H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalcollecte – KiKa

 

Diensten 26 september:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, Sint Jansklooster

WV – 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Wanneperveen – doopdienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Pastoraat

 

Diensten 3 oktober – Israëlzondag:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. A. Bloemendal, Zwartsluis

WV – 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en Israël

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de “startdienst” van 5 september in BS gingen met hartelijke felicitaties naar mw. E. Knobbe-de Goede, zij vierde haar 81ste verjaardag, en naar mw. A. Doorenspleet in verband met een ziekenhuis opname. Deze week is er nog een bos bloemen gebracht bij de fam. Van Dijk in verband met de geboorte van Aron.
 • De diaconie heeft de vrijwilligers die vorige week naar het “Roosevelthuis” zijn geweest een bloemetje gebracht. De vrijwilligers waren Marco en Ineke Groen, Wout van de Belt, Roelie Korthoef, Hennie de Goede, Tineke Klok Titia Stummel en Jolanda Heidema.
 • De bloemen uit de ‘tent’dienst van 5 september in Wanneperveen gingen naar Durk de Boer. Hij ging voor in de dienst.
 • De bloemen uit de dienst van 12 september te Belt-Schutsloot gingen met beterschapswensen naar Marrie Klaver en Michiel Galama.
 • De bloemen uit de “startdienst” te Wanneperveen werden bestemd voor mw. M. Winters-Huisman, zij vierde haar verjaardag en er gingen bloemen naar Noud Veninga als opkikkertje.

 

Geboren:

Op 4 september is geboren Aron, zoon Hans en Wilona van Dijk en broertje van Isa.  De familie van Dijk woont aan de Belterweg in Belt-Schutsloot.
Wij wensen hen veel geluk met Aron en als gezin Gods zegen toe.

 

Huwelijk:

Op donderdag 23 september a.s. willen Marco en Marleen van Benthem Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de kerk te Belt-Schutsloot. De dienst beging om 14.30 uur en wordt geleid door ds. Timmer uit Sint Jansklooster. Marco en Marleen wonen in Sint Jansklooster.

Wij wensen hen een fijne dag en Gods zegen over hun leven samen.

 

Heilige Doop:

Op zondag 26 september zal in Wanneperveen de Heilige Doop bediend worden aan Raff Jari Rossing. Raff is de zoon van Klaas-Jan en Renske Rossing en broertje van Sylvie, Milou en Lizzy.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In Wanneperveen is er nog steeds een openstaande vacature ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad zou deze vacature graag opgevuld zien.               Daarom vraagt de kerkenraad u dringend om schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U kunt aanbevelingen t/m dinsdag 21 september indienen bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad. 

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *