Nieuws 03-10-2021

Diensten:

KERKDIENST WANNEPERVEEN:

Voor de dienst in Wanneperveen gelden vanzelfsprekend de corona maatregelen. U/jullie bent/zijn van harte welkom in de dienst.

KERKDIENST BELT-SCHUTSLOOT:

U hoeft zich niet meer van te voren voor de dienst aan te melden.

– Bij de deur van de kerk ontvangt u, indien gewenst, twee stickers. Deze stickers kunt op de stoel aan weerszijden van u plakken om aan te geven dat u graag wilt dat deze stoelen vrij blijven om zo enige afstand tot uw buurman of -vrouw te bewaren. Overheid en PKN adviseren om een gepaste afstand te bewaren.                                                   – U volgt de aanwijzingen van de koster op.                                                                       – Hoewel het niet meer verplicht is kan het natuurlijk zo zijn dat u nog wel prijs stelt op de 1,5 meter. Dan kunt u zich aanmelden, net zoals de laatste tijd gebruikelijk was, voor vrijdag 12.00 uur via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of via tel.nr. 3867486. Wanneer er plaats voor u is krijgt u voor zaterdag 12.00 uur een bevestiging.               Verder volgt u natuurlijk de basisregels van de overheid (zie www.rijksoverheid.nl/ corona).                                                                                                                          Een corona toegangsbewijs is niet verplicht maar de kerkenraad gaat ervanuit dat u, wanneer u de kerk bezoekt, wel aan de voorwaarden voor een dergelijk toegangsbewijs voldoet.

Van harte welkom.

 

De diensten zijn ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

Ook via www.Kerkdienstgemist.nl kunt u de diensten vinden.

De kerkenraad.

 

Diensten 3 oktober – Israëlzondag:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. A. Bloemendal, Zwartsluis

WV – 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en Israël

 

Diensten 10 oktober:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Wanneperveen – doopdienst

WV11.00 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Wanneperveen

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Diensten 17 oktober:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen

WV11.00 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde – ouderendienst

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Energiekosten

 

Bloemen:

 • De bloemen van 19 september gingen in Belt-Schutsloot met hartelijke felicitaties naar de heer J. de Goede. Hij vierde zijn 82ste verjaardag. Ook gingen er bloemen naar mw. G. Klaver-de Jonge. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.
 • In Wanneperveen gingen er bloemen ter bemoediging naar mw. G. Wildeboer en naar de heer R. Heinen in verband met een ziekenhuisopname.
 • De bloemen van zondag 26 september gingen met hartelijke felicitaties naar Mikel en Angeliek van Asperen in verband met de geboorte van dochter Linde. In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor mw. H. Vos-Muggen, zij vierde haar verjaardag, en voor de heer K. ter Horst, ter bemoediging.

 

 

Kaartjes:

In Wanneperveen werd een kaartje verstuurd naar Rolinka en Julian Stoter en naar

 1. G. Soer-Koopmans in Reggersoord.

 

Koster Belt-Schutsloot:

Chiel Galama en Marrie Klaver hebben te kennen gegeven te willen stoppen met het kosterschap. Wij zijn dankbaar dat ze dit zo vele jaren hebben willen doen en willen hen dan hiervoor ook hartelijk bedanken. Er is namens de kerkenraad een afscheidspresentje bij hen bezorgd. Maar uit het bovenstaande volgt dat we dus op zoek moeten naar een nieuwe hulpkoster. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact opnemen met Gerrit Knobbe.

De kerkrentmeesters.

 

Rock Steady (alle jeugd van 12-15 jaar):

Binnenkort gaan de catechisaties weer beginnen. Graag willen we met jullie overleggen wat de meest geschikte avond is om 1 x per 2 weken een uurtje Rock Steady te houden. Graag nodigen we je uit om op 11 oktober om 19.00 uur naar de kerk in Belt-Schutsloot te komen om hierover te overleggen. We vertellen dan ook meteen wat we met Rock Steady precies doen en hoe het catechisatie uurtje meestal ingevuld wordt. Na de herfstvakantie starten we dan met het echte werk. In jullie brievenbus vinden jullie binnenkort nog wel een uitnodiging maar zet het al vast in je agenda. Mocht het zo zijn dat je geen uitnodiging vindt, omdat we je adres niet hebben, dan ben je toch op deze manier uitgenodigd en van harte welkom. Dus of je nu in Belt-Schutsloot of in Wanneperveen woont, regelmatig naar de kerk gaat of niet, je bent van harte welkom om mee te doen. Is het voor jou niet mogelijk om op deze maandag langs te komen en je wilt wel graag meedoen, laat ons dan gewoon even weten op welke avond in de week je eventueel zou kunnen, we proberen er dan natuurlijk rekening mee te houden. (Joke 06-30066356 of j.aaten@solcon.nl).

 

Gemeente Groei Groepen:

Binnenkort willen we weer beginnen met de GGG bijeenkomsten. Hebt u nog niet eerder mee gedaan of wilt u opnieuw mee gaan doen deze winter dan is een berichtje aan uw wijkouderling voldoende. Van de groepsleiders horen jullie wanneer de eerste bijeenkomst zal zijn. Deze winter willen we “Durf Daniël te zijn” bespreken, een boekje van het Evangelisch Werkverband. Hoe heeft Daniël zich staande gehouden midden in een samenleving vol afgoderij?

Ds. Dekker zal deze winter de instructie verzorgen. U of jij bent van harte welkom om deze winter mee te doen.

 

Heilige Doop:

Op zondag 10 oktober zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Luuk, zoon van Erik en Wiebegina Doosje en aan Anna, dochter van Richard en Marlon Stechweij en zusje van Daan en Aron.

 

Jarigen:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers hun verjaardag te vieren:

 • 4-10 mw. A. Oosterhof-Boonstra, 84 jaar
 • 5-10 dhr. J. Bakker, 84 jaar
 • 8-10 dhr. W.D. Soer, 81 jaar
 • 13-10 dhr. A.H. Wildeboer, 82 jaar
 • 16-10 dhr. C. Heidema, 81 jaar
 • 18-10 mw. M. van Vianen-Hoffman, 88 jaar
 • 21-10 mw. A.P. van Velzen-Tuin, 88 jaar
 • 27-10 mw. M. Lijkendijk-Smit, 88 jaar
 • 27-10 dhr. A. Huisman, 84
 • 29-10 mw. J. de Goede-Klaver, 80 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

 

Israëlzondag 3 oktober 2021:

Op 3 oktober wordt er door de PKN extra aandacht besteedt aan de relatie tussen christenen en Israël. We doen daar als gemeente ook aan mee. In het kader hiervan ontvangt u of hebt u ontvangen een speciale editie van het blad “Israël aktueel” een uitgave van Christenen voor Israël. Een krant met nieuws en Bijbelse achtergronden uit en over Israël. De voorgangers in de diensten van 3 oktober is ook gevraagd aandacht te besteden aan de relatie van de kerk met Israël.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

Helaas is er de afgelopen weken geen naam binnengekomen voor de vacature ouderling kerkrentmeester in Wanneperveen. Daarom doet de kerkenraad opnieuw een oproep aan u/jullie om namen in te dienen voor een ouderling kerkrentmeester in Wanneperveen. U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 5 oktober a.s.

 

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *