Nieuws 14-11-2021

Dat eens de Heer zal komen

met allen, groot en klein,

die door de dood ontnomen

allang gestorven zijn,

om ieder vrij te kopen

die dan nog wordt geknecht

daar mogen wij op hopen,

Hij doet al wat Hij zegt!

 

CORONA REGELS:

Kerkdienst Wanneperveen:

Voor de dienst in Wanneperveen gelden vanzelfsprekend de basis corona maatregelen.                                                                                                                      – Bij verplaatsen binnen de kerk draagt u een mondkapje.                                          – U houdt afstand (zo mogelijk 1,5 meter) tot uw buurvrouw/-man wanneer deze niet tot uw huishouden behoort.                                                                                     – Bij klachten blijft u thuis.

In verband met ventilatie staat het raam open en dient tijdens de dienst open te blijven.

Kerkdienst Belt-Schutsloot:

Naar aanleiding van de laatste adviezen van overheid en PKN heeft de kerkenraad voorlopig het volgende besloten: (Maar houdt u de berichtgeving in de gaten. Wijziging is mogelijk.)

U houdt in ieder geval 1 stoel vrij tussen u en uw buurvrouw/-man wanneer deze niet tot uw huishouden/familie behoort.

Verder vragen wij u:                                                                                                         – om thuis te blijven bij klachten                                                                                     – uw handen te desinfecteren bij binnenkomst                                                             – een mondkapje te dragen bij verplaatsing binnen de kerk

De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar voor een goede werking van dit systeem is het wel noodzakelijk dat er een raam openstaat.

Wanneer u de dienst wilt bezoeken en u prijs stelt op de 1,5 meter afstand, dan kunt u zich aanmelden voor vrijdag 12.00 uur via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of via tel.nr. 3867486.

Een corona toegangsbewijs is niet verplicht maar de kerkenraad gaat ervanuit dat u, wanneer u de kerk bezoekt, wel aan de voorwaarden voor een dergelijk toegangsbewijs voldoet.

 

De diensten zijn ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

Ook via www.Kerkdienstgemist.nl kunt u de diensten vinden.

De kerkenraad.

 

Diensten 14 november:

BS – 09.30 uur – Voorganger: de heer D. de Boer, Hattem – Jeugddienst

WV – 11.00 uur – Voorganger: ds. J.C. Oosterwijk, Rijssen – Jeugddienst

 • 1e collecte: Jeugdwerk

 

Diensten 21 november – Laatste zondag kerkelijk jaar:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele

 • 3e collecte: Najaarszending

WV – 11.00 uur – Voorganger: ds. W.P. Ferguson, Zwolle

 • Najaarszendingcollecte

 

Diensten 28 november – 1e Advent:

BS – 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Schipper, Dalfsen – H.A.

WV – 11.00 uur – Voorganger: ds. D. Wams, Terapelkanaal – H.A.

 • 3e collecte: Avondmaalcollecte World Vision.

Geboren:

Op 28 oktober is geboren Milou Hanna Jennah. Milou is het dochtertje van Patrick en Joëlle Heetebrij. De familie Heetebrij woont in Vollenhove.

Wij wensen de familie Heetebrij veel geluk met Milou en wensen hen Gods zegen toe.

Bloemen:

Zondag 31 oktober kreeg in BS mw. J. de Goede-Klaver bloemen voor haar 80ste verjaardag.

In Wanneperveen gingen de bloemen als groet naar mw. A. de Vries-Stoter en naar de heer C. Heidema die jarig is geweest.

Zondag 7 november werden de bloemen in BS bestemd met hartelijke felicitaties voor de familie Heetebrij in Vollenhove in verband met de geboorte van hun dochter en voor de familie Lichtendonk in verband met de geboorte een zoon.

In Wanneperveen gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. M. van der  Veen-Postma en naar mw. Van Vianen-Hofman. Zij is jarig geweest.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag:

Zondag 21 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de dienst wordt hun naam genoemd en er wordt een kaars voor het aangestoken. Een extra kaars wordt aangestoken voor degenen van wie sommigen onder ons pas of langer geleden afscheid moesten nemen. Hun namen worden niet genoemd maar wij willen hen wel gedenken. Ook denken wij aan alle mensen die de afgelopen tijd zijn overleden aan het coronavirus.

 

Wij gedenken:

 • 15 januari                    Albert van der Veen                                       82 jaar
 • 24 januari                    Jan Stam                                                       83 jaar
 • 27 januari                    Johanna Lok-Lok                                           84 jaar
 •   7 juli                          Aleida Geesje van de Belt-Rijkeboer            78 jaar

 

Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon.
Eeuwige vreugde is nu hun deel,
eeuwige vrede in hun hart.
Voorbij zijn al hun tranen,
voorbij al hun smart.

De kerkenraad wenst een ieder, maar in het bijzonder degenen die een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

Troost, Heer, hen die achterblijven; omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij in de leegte en stilte die wacht.

 

Nieuwsbrieven PKN

Via de website van de landelijke PKN is er de mogelijkheid om u/jullie aan te melden voor diverse digitale nieuwsbrieven. Door middel van deze nieuwsbrieven krijg je toegang tot nieuws, verhalen, informatie en materialen. Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld voor iedereen die actief en betrokken is.

U/jullie kun(t)(nen) kiezen voor:

 • De wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse kerk.
 • Kerk in Actie nieuwsbrief.
 • Jong Protestant nieuwsbrief.
 • Nieuwsbrief Missionair
 • Pionieren

Aanmelden kan via: https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.