Nieuws 09-01-2022

Kerkenraadsverkiezingen:

Elk jaar is een deel van de kerkenraad in mei aftredend.

Vorige week hebt u in de Leef Mee / Nieuwsbrief kunnen lezen wie in mei 2022 aftreden omdat hun ambtstermijn is verstreken en hebben aangegeven geen nieuwe termijn aan te gaan.

– Voor Wanneperveen ontstaat er in mei 2022 een vacature ouderling, een vacature jeugdouderling en een vacature diaken.

– Voor Belt-Schutsloot een vacature ouderling en een vacature diaken.

– De vacature ouderling scriba kan opgevuld worden door iemand uit of Wanneperveen of Belt-Schutsloot.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen.

U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen.

Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen. Wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen.

Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar.

Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.

Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.