Nieuws 14-08-2022

Diensten 14 aug.:

Belt-Schutsloot10.00 uur – Voorganger: Ds. E. de Braak uit Blije/Holwerd, Tentdienst

Voor de dienst staat de koffie/thee klaar

 • 1e collecte: Diaconaal doel
 • 2e collecte: Jeugdwerk

Wanneperveen – 09.30 uur – Dhr. W. Smit uit Smilde

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Diensten 21 aug.:

Belt-Schutsloot – 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra uit Kampen

 • 1e collecte: Diaconie, Muskathlon
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

Wanneperveen – 09.30 uur – Dhr. W.P. Ferguson uit Zwolle

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Diensten 28 aug.:

Belt-Schutsloot – 09.30 – Voorganger: Ds. H.J.H. Pap uit Kerkenveld

 • 1e collecte: Werelddiaconaat
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

Wanneperveen – 09.30 uur – Ds. J. Stap

 • 1e collecte: Werelddiaconaat
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

 

Diensten 4 sept.:

Belt-Schutsloot – 09.30 uur – Voorganger: Dhr. J. Smit, Startzondag

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Onkosten startzondag

WanneperveenTentdienst

Collecte: Jeugdwerk

 

Bloemen:

De bloemen van 17 juli gingen in Belt-Schutsloot met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. F. Rodermond. In Wanneperveen gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mevrouw Manden, zij is jarig geweest en mevrouw van Rossum, ter bemoediging.

De bloemen van 24 juli gingen in Belt-Schutsloot als dank van de gemeente naar de beide camping eigenaren, fam. Koning en fam. Glas, als dank voor het gebruik van hun terrein voor de recreatiedienst.

 

80-jarigen:

De jarigen in onze gemeente in de maand augustus:

 • 02-08 mw. A. Rodermond-Lok, 86 jaar.
 • 05-08 dhr. J. Brand, 90 jaar.
 • 07-08 mw. J. Schaap-Klaver, 82 jaar.
 • 10-08 dhr. G. Winters, 87 jaar.
 • 19-08 dhr.  H. Klaver, 80 jaar

Allemaal (nog) van harte gefeliciteerd, een fijne dag en Gods zegen gewenst.

 

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Jeanette van de Belt-Knobbe

 

Liefdesbrief van God

Het is vakantietijd! De tijd van genieten en ontspannen. De tijd om tot rust te komen. Even afstand nemen van alles. Dat kan op het vakantieadres maar ook thuis.  Vakantietijd kan de tijd geven om ons (opnieuw) te bezinnen en de Bijbel te lezen over God als Vader die voor ons zorgt. De Liefdesbrief van God getuigt daarvan. Een brief vol met fragmenten uit Bijbelteksten over hoe God als Vader naar ons kijkt.

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je – Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat – Psalm 139: 2
Alles wat je doet is bij Mij bekend – Psalm 139: 3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld – Mattheüs 10: 29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld – Genesis 1: 27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan – Handelingen 17: 28
Je bent uit Mij voortgekomen – Handelingen 17: 28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al – Jeremia 1: 5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit – Efeziërs 1: 4
Je bent geen vergissing – Psalm 139: 15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek – Psalm 139: 16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven – Handelingen 17: 26
Je bent prachtig gemaakt – Psalm 139: 14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder – Psalm 139: 13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd – Psalm 71: 6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen – Johannes 8: 41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde – 1 Johannes 4: 16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde – 1 Johannes 3: 1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent – 1 Johannes 3: 1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen – Mattheüs 7: 11
Want Ik ben de perfecte vader – Mattheüs 5: 48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand  – Jacobus 1: 17
Ik geef je wat je nodig hebt – Mattheüs 6: 31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest – Jeremia 29: 11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde – Jeremia 31: 3
Ik denk ontelbaar veel aan je – Psalm 139: 17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je – Zefanja 3: 17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen – Jeremia 32: 40
Want je bent Mijn kostbare bezit – Exodus 19: 5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen – Jeremia 32: 41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien – Jeremia 33: 3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden – Deuteronomium 4: 29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven – Psalm 37: 4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd – Filippenzen 2: 13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen – Efeziërs 3: 20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt – 2 Thessalonicenzen 2: 16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet – 2 Corinthiërs 1: 3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je – Psalm 34: 19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen – Jesaja 40: 11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen – Openbaring 21: 3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen – Openbaring 21: 3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus – Johannes 17: 23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien – Johannes 17: 26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij – Hebreeën 1: 3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je sta – Romeinen 8: 31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk – 2 Corinthiërs 5: 18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen – 2 Corinthiërs 5: 18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou – 1 Johannes 4: 10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen – Romeinen 8: 31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook – 1 Johannes 2: 23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde – Romeinen 8: 38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt – Lucas 15: 7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven – Efeziërs 3: 14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? – Johannes 1: 12-13
Ik wacht op je – Lucas 15: 11-32,

je Vader, Almachtig God.

 

Allen een gezegende vakantietijd gewenst. Hartelijke groet, ouderling Gré v.d. Belt

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.