Huisbezoek

Deze huisbezoeken vinden 1 x per jaar of 1 x per 2 jaar plaats bij gemeenteleden die hebben aangegeven hierop prijs te stellen. Dit gebeurt bij voorkeur door de eigen wijkouderling en een andere ouderling.
De gemeenteleden die nog niet door de ouderlingen worden bezocht en dat wel zouden willen kunnen contact opnemen met de wijkouderling.

De wijkindeling vindt u onder het kopje “Bestuur” en vervolgens “Wijkindeling”.