Pastoraat algemeen

Onze gemeente heeft ruim 50 gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Het merendeel leeft en woont zelfstandig. In Wanneperveen is er een klein woonzorgcentrum “De Perelaar”.
Deze ouderen worden afwisselend bezocht door de predikant, de ouderlingen en enkele bezoekdames. Gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of thuis langdurig ziek zijn worden door de predikant bezocht.
Een enkele keer wordt er een ouderenmiddag of ouderendienst georganiseerd.

Onze gemeenteleden kunnen de voorkeur uitspreken of zij mee willen doen met groot huisbezoek, waarbij met een aantal gemeenteleden gezamenlijke gesproken wordt of individueel huisbezoek.

Vanaf het voorjaar 2006 zijn we gestart met Gemeente Groei Groepen. Hierbij gaat het om een vorm van gemeenteopbouw, bestaande uit kringen die éénmaal in de maand bijeen komen om:

Luisterend naar Gods Woord;
Sprekend over geloof en leven;
Biddend en zoekend;
Met elkaar te groeien in geloof. Onze roeping om elkaar te bemoedigen en op te bouwen, elkaar te leren en aan te sporen tot goede werken.
Met elkaar te groeien in gemeenschap. Onze roeping om elkaar lief te hebben en te dienen met onze geestelijke gaven.
Met elkaar te groeien in getal. Onze roeping om in woord en daad het Evangelie te verbreiden.
Het gespreksmateriaal wordt landelijk vanuit het Evangelisch Werkverband ontwikkeld.