Kerkauto BS

Indien u gebruik wilt maken van de kerkauto, dan kunt u contact opnemen met Gerrit Knobbe, tel. 038-3867220 of een andere kerkrentmeester.