Gemeenteberichten

De gemeenteberichten worden gepubliceerd in het Gezamenlijke Zondagsblad voor de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland. In Belt-Schutsloot is er bovendien een wekelijkse zondagsbrief , de zgn. “Leef mee“, en in Wanneperveen heet deze zondagsbrief “de nieuwsbrief “. In deze zondagsbrieven worden actuele wetenswaardigheden van de betreffende kernen vermeld.
Met het online gaan van deze website is er voor gekozen om de tekst voor het kerkblad te combineren met aanvullingen uit de Leef Mee en Nieuwsbrief, het geheel wordt geplaatst onder het kopje nieuws. De laatst verschenen tekst vind je dan bij “laatste nieuws“.
De kopij voor het kerkblad moet voor zondagavond 19.00 uur ingeleverd worden bij de scriba R. Lok-Lok, Noorderweg 57, tel. 038-3867486, of per mail op scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl (Kopij verzonden aan dit adres wordt automatisch doorgestuurd voor plaatsing in LeefMee en Nieuwsbrief).
De kopij voor alleen de leef mee moet voor donderdagavond 18.00 uur ingeleverd worden bij Anne Lok en Jeanette van de Belt. Bij voorkeur via e-mail naar leefmee@telfort.nl.
De kopij voor alleen de nieuwsbrief moet voor donderdagavond 19.00 uur ingeleverd worden bij nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com.

Wijzigingen voor de gemeentegids kunt u doorgeven aan de scriba.