Pl. Regeling

Informatie met betrekking tot de plaatselijke regeling
In de plaatselijke reling vindt u informatie over het leven en werken van de Protestantse Gemeente Wanneperveen -Belt-Schutsloot aan.
Onze Gemeente is onderdeel van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) en dientengevolge gehouden aan de op 1 mei 2004 in werking getreden kerkorde , de bijbehorende ordinanties (uitvoeringsbepalingen) van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) en de wijzigingen die daarop zijn aangebracht.
Deze plaatselijke regeling geeft, daar waar nodig, een nadere duiding van de kerkorde en bijbehorende ordinanties.

Ordinantie 4, artikel 7 (lid 2.) duidt de plaatselijke regeling aan als ‘regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente’ en stelt dat deze regelingen tenminste zijn:
* De regeling voor de verkiezing van ambtsdragers.
* De regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad.
* De regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Er wordt in deze plaatselijke regeling daarnaast op een aantal vlakken beschreven welke specifieke invulling gegeven is op onderdelen van de kerkorde of de bijbehorende ordinanties.

Hierbij geldt nadrukkelijk ordinantie 4, artikel 4, Lid 2.: “Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.”

In deze plaatselijke regeling zijn de ordinantieteksten als achtergrondinformatie opgenomen om de regeling makkelijker leesbaar te maken.

Hieronder vindt u een link, als u hierop klikt kunt u de plaatselijke regeling downloaden.

Plaatselijke regeling, klik hier.