Jeugd en jongerenwerk

Zowel in Wanneperveen als in Belt-Schutsloot is er een jeugddienstcommissie actief, welke bestaat uit een aantal jongeren uit de gemeente en de jeugdouderling. Zij verzorgen een aantal malen per jaar een jeugd- of jeugd- en kerkdienst, waarin meestal medewerking wordt gevraagd van een gospelgroep.
Ter afsluiting van de dorpsfeesten is er bovendien een tentdienst om de feestelijkheden gezamenlijk af te sluiten.

Elke zondagmorgen wordt er in Belt-Schutsloot nevendienst gehouden voor de kinderen van groep 3 tot en met 6, deze nevendienst begint om 9.15u. De kinderen gaan direct naar deze nevendienst en komen dus niet eerst in de kerkdienst. Na afloop van de nevendienst voor deze groep gaan ze onder begeleiding van de leiding naar de kerkdienst, dat zal zo vlak voor de zegen zijn. Er zijn een aantal vrijwilligers die deze nevendienst begeleiden.
Daarnaast is er tijdens de (morgen) kerkdienst ook kindernevendienst voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Deze nevendienst wordt door de ouders van de deelnemende kinderen gedaan.
Eens per jaar is er een feestelijke dienst met medewerking van de leerlingen van de basisschool, als afsluiting van een themaweek op de basisschool.
In Wanneperveen is er kindernevendienst in twee groepen, de jongste kinderen gaan naar “de Klokkenstoel” op het parkeerterrein van de kerk en de oudste groepen van de basisschool hebben kindernevendienst in de consistorie.

Er wordt huiscatechese gegeven voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar.
Vanaf 2006 wordt er gewerkt met het Rock Steady programma van Youth for Christ.
Voor deze groep jongeren is in Belt-Schutsloot op de vrijdagavond 9 x per jaar jeugdclub, gezelligheid staat hierbij voorop, maar ook worden regelmatig op een attractieve manier thema’s behandeld op deze bijeenkomsten.

Voor jongeren vanaf 16 jaar is er catechisatie.

Wij ervaren het als een voorrecht dat nog zoveel jongeren onze kerkdiensten bezoeken.

Ieder jaar wordt er een busreis naar de EO jongerendag georganiseerd, een evenement waarvoor veel belangstelling is.